Tìm KiếmCập nhật sự kiện cuối tuần ngày 27/5/2016 (Update new events at weekend's days on May 27th, 2016)

1. Cập nhật tính năng hoàn toàn mới (GIFT VIRTUAL CARD OPEN) (Update new features GIFT VIRTUAL CARD OPEN)
Đối với các NQL,việc mở hộp quà sau trận đấu đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, vẫn là những hộp quà ấy, lần cập nhật này chúng tôi sẽ khiến bạn ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tính năng hoàn toàn mới được mang tên Virtual Uniform Card Open. Nếu như trước đây, các NQL chỉ mở ra duy nhất thẻ thường từ hộp quà thì giờ đây, những thẻ Uniform mà bạn nhận được có thể là World Cup, Season hay thậm chí là thẻ Huyền thoại. Đương nhiên, xác suất nhận được thẻ VIP không quá cao nhưng nếu thi đấu với mật độ 5~7 trận trong ngày, bạn hoàn toàn có cơ hội sở hữu thẻ Uniform giá trị hoàn toàn miễn phí và cực kỳ đơn giản.
(For NQL, open the gift box after the game was no stranger. However, he still is the gift box, this update we will make you surprised by the arrival of an entirely new feature called Virtual Uniform Card Open. Previously, the only opens up unique NQL resident card from gift box, now, the uniform cards that you can get is the World Cup, or even a card Season legend. Of course, the probability of getting VIP card is not too high, but if played at a density of 5 ~ 7 matches of the day, you absolutely have the opportunity to own valuable Uniform card completely free and extremely simple.)
Chú ý: tính năng này không áp dụng với vật phẩm mô phỏng trận đấu.
Thời gian cập nhật: từ 6h00 ngày 27/5 – 31/5/2016
(Duration: from 6 hours 00 minutes to 23 hours 59 minutes on May 31th, 2016)
(Note: This feature does not apply to items that simulate match.)
fifa_online_2_cap_nhat_ban_update_1094_ra_san_cung_sieu_sao_1.jpg----------------------
2.Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 08h00 ngày 27/5 đến 22h59 ngày 29/5/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 08h00 on May 27th , 2016 to 22hours 59 minutes on May 29th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
Tên vật phẩm (Item Name)
Mở thêm hộp quà (30 trận)
----------------------
3.Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 08h00 ngày 27/5 đến 23h59 ngày 29/5/2016
 • Eng: (Duration from 08h00 am on May 27th  to 23h 59 minutes on May 29th , 2016)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has  level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 20% auction in the event time)
------------------------
4.Nhân đôi kinh nghiệm và LP sau mỗi trận đấu (Double manager EXP and LP after every match in worldtour mode)
 • Thời gian: 08h00 ngày 27/5 đên 23h59 ngày 31/05/2015 (giờ VN)
 • Eng: (Duration from 08h am on May 27th to 23h 59 minutes on May 31th -Vietnam hour)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: Khi thi đấu tại mode World Tour vào các khung giờ sau NQL sẽ nhận được x2 lần Exp NQL và LP nhận được sau trận đấu
 • Eng: (When you play in worldtour mode, and in the bellow duration, you will be received double Exp for manager after match)
STTKhung giờNgàyDouble Exp, LP
19h00 – 11h3027/5/2016x2 EXP NQL x2 LP
216h00 – 21h0027/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
39h00 – 11h3028/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
416h00 – 21h0028/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
19h00 – 11h3029/5/2016x2 EXP NQL x2 LP
216h00 – 21h0029/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
39h00 – 11h3030/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
416h00 – 21h0030/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
39h00 – 11h3031/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
416h00 – 21h0031/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
----------------
5.Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 08h00 ngày 27/5 đến 23h59 ngày 29/5/2016 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 08h am on May 27th , to 23h 59 minutes on May 29th , 2016 – VN hours)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau số trận đấu  người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói), và khi đá ở trận thứ 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 người chơi sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên 1 gói thẻ huyền thoại / hoặc 1 gói thẻ season 11 (Top 4 Euro) / hoặc 1 gói thẻ huyền thoại đương đại
 • Eng: (Detailly: after for every some matchs as bellow, you will be received items)
STT
THI ĐẤU NHẬN QUÀ (Match Event)
SỐ TRẬN (The matchs)
PHẦN THƯỞNG (Gift)
SỐ LƯỢNG (Quantity)
1sau mỗi trận đấu
(after every match)
Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)1
2trận thứ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100
(at the match: 10st, 20st, 30st, 40st, 50st, ...)
 • Gói thẻ season 11 (Top 4 Euro) (1 gói)
 • Hoặc (or) Gói thẻ Question Mark
 • Hoặc (or) Huyền thoại đương đại (1 gói)
1
Ngoài ra, sau mỗi trận đấu, các bạn cũng có cơ hội sở hữu các thẻ SS10, SS11 từ việc mở hộp quà sau khi chúng tôi cập nhật tính năng  mới (GIFT VIRTUAL CARD OPEN) và sự kiện nhân đôi exp, lp sau thi đấu worldtour.

Also, after every game, you also have the opportunity to own the cards SS10, SS11 from opening a gift box as we update new features (GIFT VIRTUAL CARD OPEN) and event double exp, lp after worldtour mode.

------------------
6.Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp ( I am Wenger – Super Manager)
 • Thời gian tính sự kiện: 08h00 ngày 27/5/2016 – 23h59 ngày 02/06/2016
 • Eng: (duration from 08h00 on May 27th  , 2016 to 23hours 59 minutes on Jun 02rd , 2016)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 6th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá >=100000VNĐ.
  • (Condition 1: have charge card in this event time with values >=100000vnđ).
  • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
  • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
  • Điều kiện 3: trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng cao nhất  +9 hoặc +7 từ máy xèng da cam hoặc máy xèng tím, máy xanh lá hoặc máy xanh.
  • (Condition 3: in the event time, you have to get minimum 01 the hieghest reward cards from of all capsule machine)
  • Điều kiện 4: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
  • (Condition 4: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP.
 • Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 • Phần thưởng (Rewards)

Top
Giá trị phần thưởng (Rewards)
Số lượng (Qut)
Top 1,2
Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards )
3
Top 3,4
Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, two cards )
2
Top 5,6
Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, one card )
1

 • Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
 • Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện Tôi là Giáo Sư Wenger
 • (Title: Reciving the rewards of event I am Wenger – Super Manager)
 • Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
 • (Provide exactly your email, account name, and character name)
 • Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
 • (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
Chú ý: chỉ trao thưởng cho TOP đủ cả 4 điều kiện trên. Only rewards for TOP that enough 4 upper conditions.
7.Khuyến mãi thẻ nạp đầu xuân lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)
 • Thời gian: 12h00 ngày 27/5 đến 23h59’ ngày 28/5/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 12h00 minute on May 27th , 2016 to 23hour 59 minutes on May 28th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental)
STTMức thẻ nạpVcoin nhận được% Bonus
110,000 VND1110%
220,000 VND2315%
330,000 VND3515%
450,000 VND6020%
5100,000 VNĐ200100%
6200,000 VND400100%
7300,000 VND600100%
8500,000 VND1000100%
Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):
 1. Tri ân VIP USER Tháng 5/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Chi tiết điểm thành viên các Liên đoàn Mùa giải 05/2016 (Details Point of Battle Fellowship 05/2016)

————–
Kết quả Đại chiến liên đoàn – Cuộc chiến tháng 05/2016 – The result of The Great War Federation – Battle Fellowship 05/2016 – WorldTour Master Series 05/2016
————–
Các nhà quản lý thân mến,
Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 05/2016 đã chính thức kết thúc vào hồi 23h59′ ngày 20/05/2016 (giờ Việt Nam)
Chi tiết về sự kiện các bạn có thể xem tại đây: Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến tháng 05/2016
 • Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau:
 • Các liên đoàn thi đấu ở chế độ thi đấu World Tour
 • Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn
 • Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm
 • Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm
 • Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 5 điểm
 • Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu, mất kết nối…
Và sau đây là chi tiết điểm của các thành viên các liên đoàn MÙA GIẢI 05/2016 – ĐẠI CHIẾN LIÊN ĐOÀN – CUỘC CHIẾN THÁNG 05/2016

SEQFELLOWSHIP NAMEMEMBER NAMETOTAL WINTOTAL LOSEHACK DIS / ESCTOTAL POINT
1Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcBìnhYênNơiĐâu™866241232724
2RongPhuongNamfifa0000719500182567
3RongPhuongNamGIA_HUY^_^VIP727178102309
4LongLyQuyPhung^LLQP_TRUONG^!706100142148
5Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcArsenal°☆☆°FC57312731831
6PhượngHoàngLửapaxirabum444369301551
7PhượngHoàngLửa____Mind012___382271211312
8RongPhuongNamVane__Love381263221296
9PhượngHoàngLửa★Zái♡Cổ♡Tay★293231191015
10RongPhuongNamRIRO2631525916
11Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcJiSung12191961848
12RongPhuongNamzZzKuBizZz23616614804
13RongPhuongNamVietFones®22621822786
14PhượngHoàngLửa^LLQP^^99%..!!21215216708
15Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcCơnMưaNgangQua20824734701
16PhượngHoàngLửaNam Phi1811673695
17PhượngHoàngLửaConNhaNgheo_FC20710810679
18Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcken_@93@2011056678
19LongLyQuyPhung^LLQP_MrTinh^20810010674
20Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcLK_HuyenThoai2098612653
21PhượngHoàngLửaHo_Rung_Xanh1641916653
22Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcChelsea200421813630640
23PhượngHoàngLửaNGUOI.KHONG.LO1671585634
24Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcEden_Taarabt_T20610819631
25Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcCông An Xã1501902630
26LongLyQuyPhung__Dell__1821086624
27PhượngHoàngLửaBongNhienDaVao1928910615
28LongLyQuyPhung☆Hào★Gia1711204613
29PhượngHoàngLửaduyen_nalo17713211608
30RongPhuongNam♞ Anh ❷ Lúa⁴⁷♞16815110605
31Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức*Hack--Kute-.-1681246598
32RongPhuongNamBAT_GA^_^THIT1481582592
33PhượngHoàngLửaKorean17321849612588
34PhượngHoàngLửa♥ Hồng☆Huyền ♥1651064581
35RongPhuongNam=i}MYRETURN=i}16116614579
36RongPhuongNamaTrường™Cr7166954573
37Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcTrafalgar Law159991571
38LongLyQuyPhungLínhᅟÐảoᅛNgũ™1897815570
39LongLyQuyPhung^^LLQP_17FC^^160865541
40LongLyQuyPhung❸➃º★ºLiη♄™152942540
41RongPhuongNam_UnBeLieVaBle_1688310537
42PhượngHoàngLửaDon't...Fair156857518
43PhượngHoàngLửa[H]unter_P.R.O1301321517
44RongPhuongNamGameMaster15710814509
45RongPhuongNamXDCauDuong-K401431096508
46RongPhuongNamThIcH..GaI.XaU14811611505
47PhượngHoàngLửaSống_C&#127952466
48Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcOsCaR-Cool1311077465
49LongLyQuyPhungquocvie13511912464
50Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcFc.Korea..Team12717420455
51PhượngHoàngLửa忘れてしまう137717447
52PhượngHoàngLửaLitTran123822441
53PhượngHoàngLửaAllianz__Arena134533440
54PhượngHoàngLửa★Khiêm★BG13610916437
55LongLyQuyPhung!LacMatQuan!1408113436
56LongLyQuyPhungvietducfifa@1249610418
57RongPhuongNamaxitsunfuaric118936417
58LongLyQuyPhungdothan123776416
59Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcHugo.127596410
60RongPhuongNam....PepSi....125809410
61Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcFanTaGiRo921371408
62Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức@-TruBatGioi-@11710310404
63RongPhuongNamPhuThanh110700400
64LongLyQuyPhungducancut200101961213394
65PhượngHoàngLửaPark.Min.Young1209713392
66RongPhuongNam67ANHEM60113683392
67LongLyQuyPhung:)XIN_THUA1249816390
68Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcMai_Phuoc_Tai117656386
69Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcHanhGaLenh108773386
70LongLyQuyPhungHLV_Jax119525384
71Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức@rsenal__FC99870384
72RongPhuongNamWaterTeam121455383
73RongPhuongNamIto1178511381
74RongPhuongNamnúiBá́’sĐạo's112593380
75RongPhuongNamY3Qasa119598376
76Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcTimothy.John115606375
77Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức..]v[y..Love..951053375
78LongLyQuyPhung*LLQP_Nam^:))118557374
79PhượngHoàngLửaChelseaYeuMai112482374
80RongPhuongNam*CR*Le***Viet*109929374
81LongLyQuyPhungMAXXIMUMTO105784373
82RongPhuongNamすōη★Nζō★Khōηξ110563371
83LongLyQuyPhungVinhLong__Fc110614371
84RongPhuongNamLoDaoTaoTre108746368
85LongLyQuyPhungKhong_Can_Ten1119212365
86RongPhuongNam_Leo_100681363
87Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứccongphi1227516361
88LongLyQuyPhungxxTWISTERxx100712361
89RongPhuongNamNAMPHUOC_Pro^$109667358
90Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcNEWS1068410352
91PhượngHoàngLửas24h.smilE1165310351
92LongLyQuyPhungmery_no1177115347
93LongLyQuyPhung[nAm-_-dInH]97969342
94RongPhuongNam©ục©ứtThầnKì™101737341
95LongLyQuyPhungV-Original106629335
96LongLyQuyPhungSút☆Sút◇βυηg100636333
97LongLyQuyPhungNhan13698482332
98LongLyQuyPhungtuyen_viet-nam90969321
99PhượngHoàngLửaTifosi93533317
100Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức*MaIYeuEM__190511316
101Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức알파고90593314
102LongLyQuyPhung_*DragOn_24A*_91370310
103Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcclbquyetthang888716305
104PhượngHoàngLửaQuynh_Chelsea79836290
105۩Club Hà Nội۩T2C--HANOI72572263
106*Sky_Garden*_Yellow_Blue_84406262
107[Ha_Noi].CLubXAC____SONG73706259
108*King_Dragon*ThayDoi_______79445256
109*Sky_Garden*DKMCHUMAY75627252
110PhượngHoàngLửa62●Dương Tiêu●80416251
111*Sky_Garden*★Sir⊙◇⊙Toàn★®™74443251
112*Sky_Garden*__Doflamingo__72738249
113Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcDuong`CongTuut69767248
114*Sky_Garden*MotThoiTop74495246
115RongPhuongNam79_KhanhHoa_FC66521245
116LongLyQuyPhungViet_King75292244
117LongLyQuyPhungtuan45678971608233
118LongLyQuyPhungPhamVuong_hy57522213
119PhượngHoàngLửaphonggerrard53673211
120*Sky_Garden*lMSNl-TeamlQN63394208
121Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcBlack_Py59454202
122PhượngHoàngLửa*King_Power*62303201
123*Sky_Garden*Hay_Fut_Cuoi58506194
124Y.CabayeSteve_Harvey61162189
125Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂứcShangHaiii59375189
126Ꮶẻ☠ᎢᏂácᏂ☠ᎢᏂức___TMC___57486189
127*Sky_Garden*Cantona_D.Nai55363186
128PhượngHoàngLửaFc.4853474186
129*Sky_Garden*T_<3_K51432186
130RongChuaPRORongChuaPRO62399180
131ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiBi'nhPhu'o'c53394178
132DW-Bluefifaonline2_9743490178
133*Sky_Garden*fc_m3ssi47462177
134*Sky_Garden*☆ТhιêηΤám™Сr75861175
135[Ha_Noi].CLub....(-_-)...48351174
136QuangNgai-76traixdvl44522174
137*Sky_Garden*TieuNoLe_200341551173
138*Sky_Garden*Supereme53385172
139*Sky_Garden*MaNuFC_N0144574169
140۩Club Hà Nội۩cutgasapvip50374167
141PhượngHoàngLửa=>Ga.Qn<=51192162
142!!LuaDiaNguc!!tuannhien44443161
1431990nam9044393156
144TeamKoreadalathua140442311152
145LongTranhHổÐấucon.ga.VN51439151
146*Sky_Garden*Vao_xoong42281149
147*Sky_Garden*Kòi‘ Phong Ðộ47315147
148☆FirmamentNew☆TRUNG11cb840311146
149Y.Cabayesuper1326142343145
150QuangNgai-76MTSports39321144
151RongPhuongNamLeVanTam43222141
152*Sky_Garden*dragonhunter6743345138
153*King_Dragon*mthanh300040231138
154MANUVIETNAMLD{'''..'''}45245134
155LongTranhHổÐấuCLB_SLNA_3740385133
156۩Club Hà Nội۩-Xin1LanThua!38262130
157FLC_thanhhoateno33341128
158FLC_thanhhoaMr.Vu34393126
159LongTranhHổÐấuxXxHoLic42327123
160RongChuaPROTy_Hon_Ghi_Ban32321123
161Young_BuffaloFc_BacGiang32362122
162FC_VN_KHANHHOADABs.Zeta31494122
163_Ba_Dao_FCconga5838223121
164۩Club Hà Nội۩Viewerss512211120
165可燃冰VlP34364118
166THAI_NGUYENFC-MUINE37264117
167*Sky_Garden*_[Red_Devils]_38265115
168PhượngHoàngLửaFC.Music.31235397109
169FC_VN_KHANHHOATrangLangThang27331109
170LongTranhHổÐấuviaimaradi30323107
171liverpudlianChuye^n40156105
172*ThaiNguyen*Nimbus36266104
173*ThaiNguyen*ChienLang34173104
174DW-BlueSpecialOne30324102
175۩Club Hà Nội۩RONALdo_BIBI38268100
176*Sky_Garden*SaversN0160382498
177Thě☆Kì☆Mσíboylanh943329698
178Zái★Cô★TaySex>yBaby2528198
179۩Club Hà Nội۩Chu_Cuoi2522097
180$FiFAlanhmanh$David_hung2822296
181*frinendships*TheKing_Round2719195
182*Sky_Garden*kama2524194
183Number1oggy2524194
184ㄒōη★ㄇζō★κнōηξcononhd2523193
185ThAnH*ViEt*117ThanhViet1172227093
186ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiÐại Ca299191
187۩Club Hà Nội۩arsenalramsey2923490
188XEP_HINH_18+GA_THOI^_^MAK2816290
189Tai*Sao_Vo*Doitienmopp2821390
190*Sky_Garden*DaLat_FC2423190
191*HAGL*JMG*dongbatbai2427289
192Ǽ●√įệţŅam√ôÐốįPhuVan_A62416088
193可燃冰Ok.Bcs.Son1847386
194LongTranhHổÐấu.:">.<":.2423285
195*Sky_Garden*thanh_FC2224185
196*Sky_Garden*real11144221484
197liverpudlianLFC_Legends2513183
198۩Club Hà Nội۩PDH1926083
199۩Club Hà Nội۩sir_quangvu2119082
200FiFaOnline2xSoLox2414181
201RongChuaPROhoang12434581
202£øngTranhHổßáoTruongDuyClub2719480
203ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiHuy&#7873;nMy2310079
204BULGARIAFc_Barcelona258178
205*Sky_Garden*VietAnh9x1823077
206ThikB&#250;Loz*Tony_Falcon*2210076
207*ThaiNguyen*The.Legend2121274
208ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiGiap(*_*)Thanh3125973
209*Sky_Garden*VVONDERFUL1527072
210۩Club Hà Nội۩THEHE19922210171
211FC_MUkaka21211919171
212£øngTranhHổßáoN&#244;bita2015170
213BinhDinhQueToiHUDAHUE.FC1622070
214FC_GhostRiderHunter-Mu1815069
215Tai*Sao_Vo*Doi***vip***219167
216:``ThienTam``:cangsaigon1520065
217[Ha_Noi].CLubTranHuyTrong1423065
218RồngPhươngBắc™real_Cr2111264
219*Sky_Garden*=]]=====>>1916263
220THAI_NGUYEN_____Anh______1819263
221RongChuaPROhiep.....772017362
222*King_Dragon*An-Tr&#7841;ch195062
223_Ba_Dao_FC☆Only◎Love☆195062
224*frinendships*quocson1618161
225_Ba_Dao_FCChoids1014193060
226FC_MienTrungChoiTyChoVui1515060
227*HAGL*JMG*L*H*K1717258
228۩Club Hà Nội۩HOANGCR91421158
229WhoHereK0YParii1715256
230£øngTranhHổßáo_IkerCasillas_1516156
231FC_MienTrungThangshinoda1414056
232۩Club Hà Nội۩TiGon\735056
233FLC_thanhhoaphanHieu1413055
234Zái★Cô★TayV.N.S=>TinhC.K1417154
235*Sky_Garden*[FC]_QuangNinh28241153
236ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrời*HD_DMT*2212553
237FC_MUSTC_PhuTho177153
238可燃冰内马尔2318752
239FC_MUCUP_C11512152
240FC_MUHLVNo11313052
241FC_VN_KHANHHOALuvipys46532851
242BULGARIABan_Neymar26231051
243King_DragonFC__vien__1215051
244Y.Cabaye*king_kuem*186250
245*TOAN_SAO_PRO*Sir.Alex....!!155050
246Joker's.[JMe]Pleiku-GiaLai1514249
247*TOAN_SAO_PRO**Bell1212048
248FC_VN_KHANHHOAVTG1018048
249LongTranhHổÐấuLu.Bee1211047
250*King_Dragon*Passion_Club1312146
251RongChuaPROCrIs-NgUyEn-931510245
252!!LuaDiaNguc!!Dap^ga`^^1219245
253V.I.P★★№↑γêц↑αι★1117145
254DW-BlueVietAnhexel1519444
255Made_In_ChinaSVVVVV1427544
256Made_In_ChinaSmile1st135044
257_-ONE*PIECE-_**A.PIRLO***1213144
258!!LuaDiaNguc!!HLV.Wenger1212143
259[Ha_Noi].CLub_*Dang*Cap*_127043
260ㄒōη★ㄇζō★κнōηξJoe_Fagan129140
261FC_MienTrungainguyentn913040
262۩Club Hà Nội۩KaiBa923240
263ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrời____Las108038
264[Gia]-[Dinh]`<A'nh(-_-)Vy>195537
265THANH_H&#211;ATi&#7871;n107037
266√ácCàyQuaNúi™Nhon107037
26749-DL-Clioentmatsubilamid187536
268TeamKorea<<KhangEuro>>118136
269King_DragonYoungBoys118136
270FC*QUANG*NGAI*BoGia_BiRain628236
271viet.Nan.DongCCN_S2_CVC1112235
272thai*-*binhonggia_codon_2105035
273Ǽ●√įệţŅam√ôÐốįDec_2nd105035
274FC_MUBenKia_SuonDoc123134
275☆ΝιηhΤhngoc0141497034
276£øngTranhHổßáoHuyFiFa1996103033
277Zái★Cô★TayTolnyteoteo96033
278*frinendships*CHIPHE0814133
279FC_zMANUz_NgonNhayVo814133
280BacGiangUnitedMinilink-TN27211432
281TeamKoreafc_malam107132
282THAI_NGUYENpinkpanther711032
283F5ClanNhaTrangThaygiao_FiFa113131
284FC_MienTrungHa_Loi99131
285£øngTranhHổßáo_z*Yuchi*z_129330
286QuangNgai-76NhiHa_FC86030
287Y.CabayeEA..!.SPORTS.86030
288MANUVIETNAMLDtuhuynh_united1110328
289*Sky_Garden*z.Nider.z819328
290*HAGL*JMG*hungphat1084028
291Young_Buffalodailocthieugia95127
292!!LuaDiaNguc!!fanars88127
293Sup3r__*Star*chungkuku76027
294$FiFAlanhmanh$hitosi276027
295*HAGL*JMG*hecuyn69027
296DW-Bluecuoidiem101126
297[Ha_Noi].CLubMVP__4rever94126
298DW-Blue.bayern.vn75026
299ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiBoGia_ChemGio75026
300TeamKoreaGFTHH93125
301Juz4Funjuz4fun93125
302King_DragonTi_Kagawa67025
303FIFAONLINESEA2LNHT510025
3041990APPLE_4T1116524
305TheKoreaUnAfraidHolic73024
306TaiXuatGiangHoChoxNhoxChauAU66024
307可燃冰hienfifa514124
308:``ThienTam``:*Ban_Ban*77123
309Made_In_Chinaチツキェサ65023
310Microsoft_JLKhangEuro65023
311*HAGL*JMG*djsskonme83122
312ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiJoseLo^ngMuNho64022
313Viet.Nam.DongHLVvip_C.Ronal64022
314BinhDinhQueToiAll_Star*64022
315*HAGL*JMG*DI;;ME;;BAY512122
316☆FirmamentNew☆truogconbalanh512122
317TeamKorea*_Kroos_*512122
318FC*QUANG*NGAI*sine>199482121
319ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiXEP_HINH_18+82121
320AsianAmerica_phamdong_87221
321.-*Sock*-.<><><><><><><>56021
322!!LuaDiaNguc!!sU.pOn56021
323ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiLYNKLOVE349021
324Sup3r__*Star*Fc_Huyen_Thoai129520
325RongChuaPROROYO55020
326DW-BlueCaveDoSon78219
327Microsoft_JLkomento54019
328Young_Buffalo..lam.........47019
329UNITED*NATIONSLaoHac65118
330X-Men_Maria_Ozawa_53018
331LongTranhHổÐấukIsS_JaCk53018
332liverpudlian_Xuan.Chuyen_53018
333BULGARIA___Lun___46018
334FC_VN_KHANHHOAdafui39018
335Liverpool7.78E+1164117
336£øngTranhHổßáo62☛ Trường An™64117
337*HAGL*JMG*[@'7ty@']52017
338LongTranhHổÐấuBG_VOTINH_VTC52017
339FC_MienTrunghoang_kim52017
340Sup3r__*Star*NamRomHoaPhuFC45017
34149-DL-ClioentTUCHIVAS45017
342QuangNgai-76THONG__GTVT516316
343Joker's.[JMe]korea-1351016
344FiFaOnline2conga5756116
345ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiLiverpollFc44016
346ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiHangkul44016
347liverpudlianGerrard_9144016
348۩Club Hà Nội۩☆Rin®①⑨⑨③510215
349FanFO2Evertitirezu43015
350☆FirmamentNew☆ChoiChoBietL43015
351LongTranhHổÐấuChoids43015
352Joker's.[JMe]compak_asama43015
353FLC_thanhhoaLionelThang43015
35449-DL-Clioentdhl36015
355FiFaOnline2HuyProNo1154714
356TeamKoreaEngland.1173214
357*HAGL*JMG*★Tí︿Né★66214
358SH_OnlineCoNangDangYeu66214
359FC_MUFly_Dance54114
360۩Club Hà Nội۩pqlam198647114
361Y.Cabaye*King_Eric*42014
362LiverpoolFIAONLINE235014
363FanFO2EverSceneMinimal89413
364TheKorea농구왕피를로41013
365Joker's.[JMe]haison200046113
366FLC_thanhhoa!Hoang(*_*)Tu!34013
367*frinendships*aty-aty39113
368*TOAN_SAO_PRO*MrArsenal.vt9139113
369FLC_thanhhoaFC.NT.2076312
370FC_VN_KHANHHOAChoi_La_Thang76312
371TheKoreaKorealimud40012
372ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrời*King_Kun*33012
373Y.Cabaye^..Super..Mou^33012
374BULGARIA8.3E+0933012
375THAI_NGUYENpinkpanther...26012
376TeamKoreamr.khang126012
377DW-Blue-1st--Coma.vl75311
378*HAGL*JMG*Fantasy-00151111
379*King_Dragon*_NguyenDuong_32011
380*HAGL*JMG*Xuuuuuuuuuuuuu32011
381:``ThienTam``:****FC_76*****32011
382FLC_thanhhoaR.I.P_all37111
383!!LuaDiaNguc!!GOALNO155210
384可燃冰阿尔塞纳温格43110
385*HAGL*JMG*^_^YES^_^43110
386*TOAN_SAO_PRO*★③⑥★_P.R.O★24010
387βǎс★Nιηн☆⑥⑦⑧⑨Học Sinh Ưu Tú24010
388_Ba_Dao_FCtrum_mobifon24010
389<FC..Pha..Nui>:_100%_iu_em_:24010
390FC_VN_KHANHHOA_-Bad.Boy-_29110
391ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiLuzStar_TN3519
392Young_BuffaloFairplay2819
393Dragon_HauiDragon_Haui2309
394FC_MienTrung<TheGhost>61558
395$FiFAlanhmanh$Messi_no14118
396QuangNgai-76Holyshiett4118
397NetQT_LocGiangVuafootball774118
398ManUnited.FCWish4p2208
399LongTranhHổÐấuzZzNgocDuyzZz2208
400Manucian_HaNoiBNVNOIAP'S2208
401GA'_HA'_NAMNguyenVanCong2208
402FC_MienTrungsao_tre_20142208
403Joker's.[JMe]1shoot1ball2208
404*frinendships*Mr_minhnhi3317
405可燃冰韦三姆斯2107
406viet.Nan.Dong_KenpiN_2107
407Legends_D.NaiZico_D.Nai2107
408RongChuaPROcoiam1407
409FiFaOnline2Duy_Hung3216
410۩Club Hà Nội۩Jose_Gia`2006
411Ǽ●√įệţŅam√ôÐốįTINH_YEU_FIFA2006
412Made_In_ChinaTrung_TheKop1306
413==]]========>>vantoanvip991306
414Tai*Sao_Vo*DoiSau_Paulo_fifa1306
415FC_MienTrungs2cudongs21306
416QuangNgai-76Trieu-A3101075
417JAV_AEEGjNo_Linh4325
418RồngPhươngBắc™QRI2415
419Manucian_HaNoi*___Brazil___*2415
420TuHaoNgheTinh*Van_Tien*1205
421anhem11*Lanh_Huyet*1205
422*ThaiNguyen*lienloihp0505
423FiFa_ManUtd_Clone3524
424№1●Khoái●LạcBayern_Munich3014
425Y.CabayeB&#7855;n3014
426X-MenHLV....Ac..Quy2314
427!!LuaDiaNguc!!NumBerOne.....2314
428*TOAN_SAO_PRO*KindyA_HuyTran1104
429Sup3r__*Star*_*B@oC@oS@u*_1104
430TeamKorea인피니티1104
431liverpudlianXuan-Chuyen1104
432LongTranhHổÐấuNguy&#234;n_951104
433X-MenTrung-Phe^1104
434Sup3r__*Star*KkL_vT_14051104
435QuangNgai-76hoangyeusup1104
436*TOAN_SAO_PRO*_Y_NO_NIE_1104
437Joker's.[JMe]AnhVan1104
438Zái★Cô★Tay←©him®un®un→1104
439*HAGL*JMG*FC.StarWorld0404
440TheKorea월투1위참쉽죠0404
441*HAGL*JMG*Malaga.FC2213
442可燃冰HaiRua2213
443*TOAN_SAO_PRO*kawazaki1003
444WhoHeredlrmsgh1003
445☆ΝιηhΤhNgai.AlexThao!1003
446FLC_thanhhoaCanhmanucians1513
447UNITED*NATIONSTheSamba1003
448Doanhnhan8xxxDoanhnhan8xxx1003
449CLONE_TSAthekop_LFC1003
450*King_Dragon**Heniken*1003
451liverpudlianBich-Ngoc1003
452WhoHereT&#249;ng1003
453King_DragonHLVDINHPRO1003
454UNITED*NATIONSSirZiZou1003
455THAI_NGUYENTN.NTT0303
456FLC_thanhhoafghdhdhdhfd0303
457FC.PiratesMessiNgu3322
458FLC_thanhhoabinh123wsx2112
459QuangNgai-76BaDaoTranGian2112
460Young_BuffaloNghia_khoa0202
461MANUVIETNAMLDWTF....0202
462FLC_thanhhoaPhung_FiFa0202
463LongTranhHổÐấu.DG_ManChester0202
464[Ha_Noi].CLub☆Lamborghini☆0202
465*ThaiNguyen*KIm-Huong0202
466FLC_thanhhoaSexy__Football0202
467:``ThienTam``:(Ken)-(luOnq)0202
468_Ba_Dao_FC_Liverpool_FC_0202
469RongChuaPROIIvIIQuan1311
470DW-BlueBFAELFARS0101
471UnionHLV.**D**0101
472V.I.PThích●βú●βìηh0101
473UNITED*NATIONSOzoraTsubasa0101
474 SquadSquad 스쿼드0101
475可燃冰凯旋门我回来了0101
476*ThaiNguyen*DMConHeo0101
477Joker's.[JMe]_Angel..Cold_0101
478[Ha_Noi].CLubstar_MU0101
479*Sky_Garden*Mescedes.E2500101
480MANUVIETNAMLD**THE*KING**0101
481RongChuaPROhihko0101
482Young_Buffalocugoianhlakupi0101
483!!LuaDiaNguc!!Vu_Manh_Nam0101
484THAI_NGUYENFC_Cun'0101
485TeamKorea하이스0101
486King_Dragonphucpro010101
487۩Club Hà Nội۩LLQP_Tuan_Club0101
488LongTranhHổÐấuSieuPr0No1__900101
489X-MenPheQuaRoi0101
490LongBinh_[FC]Kucarot0101
491FC_VN_KHANHHOACau_Be0101
492FC_VN_KHANHHOAmk흑형0611
493BULGARIAzmeia4441720
494CLONE_TSANeymar.jr1210
495-_KhanH_Hoa_-Giet'_Het"1210
496liverpudlian*._Legends_.*222-2
497viet.Nan.Dong=>>gi@u$(^_^)273-2
498_Ho.Chi.Minh_Thanh_Thanh222-2
499☆ΝιηhΤhThanhPPk101-2
500F5ClanNhaTrang**_sai_lam_**101-2
501ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiQuê Choa③⑦™031-2
502RồngPhươngBắc™KoolBoy.Fc333-3
503FIFAONLINESEA2<______>2165-3
504可燃冰HinhThien011-4
505۩Club Hà Nội۩HLV_FIFA_VN:214222-5
506Young_BuffaloSupperFrankie122-5
507Admin.huyhungDUC_CHAMPIONS001-5
508*King_Dragon*Hoang_Lass001-5
509AnhVuGo_Go_Go001-5
510MANUVIETNAMLDtu_kun001-5
511FcCaMauP9AnGel_LoVe001-5
512FC*QUANG*NGAI*kuntl21vn001-5
51349-DL-Clioent오이데스001-5
514√ácCàyQuaNúi™TUANCHIVAS001-5
515BULGARIAilian233-6
516۩Club Hà Nội۩GuyFawkes7159-9
517FC_VN_KHANHHOAba56002-10
5183_Con_VoiFCtramkieu214-13
519FFFAlex_Fergurson023-13
520FiFaOnline2KL_KL204-14
52149-DL-Clioent+-_PLAY_-+266-18
522BacGiangUnitedQuanganhpkhyyy266-18
523TeamKoreaEpic2109-29
524可燃冰-1.Chut.Dam.Me027-33
525FLC_thanhhoamissc29413-34
526ᎢìmᏞạiᏴầuᎢrờiKill_IS4214-56
52749-DL-ClioentClioent192030-73
528SH_Online*U19VietNam*0316-77
529۩Club Hà Nội۩VinhLong_Cute133044-151
53049-DL-Clioent[HD]_P.Thao25549-165

——————
Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):
—————————–
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT