Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmMua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm >=6Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has price >=6Vcoin)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
 
 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 02/01/2018 ~ 23h59 ngày 23h59' ngày 04/01/2018 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 17h00 on  Jan 02rd, 2018 to 23 hours 59 minutes on Jan 04th, 2018)
 • Nội dung sự kiện: khi giao dịch mua vật phẩm có giá >=6 Vcoin trong game người chơi sẽ nhân được thêm vật phẩm tương tự khuyến mại trong hộp quà tặng, không áp dụng cho các vật phẩm bán bằng LP, và vật phẩm kèm LP, và package items.
 • Eng: ( content event: when you buy an item ingame has price >=6Vcoin , you will be get FREE 1 the same item , don’t apply for item bonus LP, and item buy by LP, and package items)
 • Nhận khuyến mại: sau khi mua xong vật phẩm, các bạn vào hộp quà để nhận vật phẩm khuyến mại luôn nhé. (After buy successful, you go to box gift to get item bonus)

-------   

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 --------

1. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 09h00 ngày 31/12/2017 đến 23h59 ngày 9/1/2018 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  09h00 minute on Dec 31th, 2017 to 23hour 59 minutes on Jan 09th, 2018 – Viet Nam hours)

2.  Tiêu 1 Vcoin Nhận Gói Quà Khủng

• Thời gian: 10h00 ngày 29/12/2017 đến 23h59 ngày  04/01/2018 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 10h AM on Dec 29th , 2017 to 23 hours 59 minutes on Jan 04st, 2018 – Vietnam hours)
3. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 19h00 ngày 01/01/2018 đến 23h59 ngày 03/01/2018 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  19h00 on Jan 01st , 2018 to 23hours 59 minutes on  Jan 03th, 2017 – Viet Nam hours)

--------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!


Kết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ Từ 8h00 ngày 29/12/2017 đến 23h59 ngày 01/01/2018 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)
 • Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/12/2017 đến 23h59 ngày 01/01/2018 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 8h00 am on Dec 29th, 2017 to 23h 59 minutes on  Jan 01st,2018 – VN hours)
- Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
- Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
- Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 , cứ 2 mã thẻ như vậy, người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, with 2 these cards type, you will be received 01 uniform)
• Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ) 
• 02 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (02 valid card will be choose 1 player +7)
• Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 683103488227 ccamsii0xxxxx 2017-12-29 16:03:59.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
2 310416250527 vuthxxxxx 2017-12-30 07:27:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
3 150798704627 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:25:35.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
4 658014208227 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:25:58.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
5 136087846827 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:26:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
6 702856504827 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:27:12.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
7 143906129327 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:27:35.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
8 944473278527 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:27:57.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
9 749804070827 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:28:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
10 327376024827 xom6mautaxxxxx 2017-12-30 08:28:45.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
11 599108926227 poopooxxxxx 2017-12-30 10:17:08.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
12 441619294627 henry8xxxxx 2017-12-30 11:00:27.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
13 759498067227 ajh102xxxxx 2017-12-30 13:24:17.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
14 683121592827 henry8xxxxx 2017-12-30 14:23:21.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
15 180806794827 dmckksxxxxx 2017-12-30 18:09:47.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
16 538055756127 dmckksxxxxx 2017-12-30 18:10:39.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
17 669064038327 luzixxxxx 2017-12-30 22:46:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
18 240370429527 kjss_kjsxxxxx 2017-12-31 19:08:38.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
19 371744484727 sale38xxxxx 2017-12-31 19:52:12.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
20 852582260617 ssawmxxxxx 2018-01-01 21:40:18.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)


Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
-----

-          Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities).  
     Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net.  Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( All won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
·         Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
·         Tên tài khoản:
·         Tên nhà quản lý
·         Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )

-------   

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 --------

1. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 09h00 ngày 31/12/2017 đến 23h59 ngày 9/1/2018 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  09h00 minute on Dec 31th, 2017 to 23hour 59 minutes on Jan 09th, 2018 – Viet Nam hours)

2.  Tiêu 1 Vcoin Nhận Gói Quà Khủng

• Thời gian: 10h00 ngày 29/12/2017 đến 23h59 ngày  04/01/2018 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 10h AM on Dec 29th , 2017 to 23 hours 59 minutes on Jan 04st, 2018 – Vietnam hours)
3. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 19h00 ngày 01/01/2018 đến 23h59 ngày 03/01/2018 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  19h00 on Jan 01st , 2018 to 23hours 59 minutes on  Jan 03th, 2017 – Viet Nam hours)

--------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT