Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmTOP Tạm Thời nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất – Cập nhật lúc 22h50 ngày 24/1/2016 ( Top the most unlucky managers – Update at 22hours 50 minutes on Jan 24th, 2016)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Managers)!
ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3
Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất là thẻ +9 từ lúc sự kiện bắt đầu.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award +9 cards at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào hồi: 23h59 ngày 28/1/2016
Thời gian cập nhật: 22h50 ngày 24/1/2016

Update on time: 22hours 50 minutes on Jan 24th, 2016

  • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOP TEMP
1juz4funTOP TEMP 1
2NguyenQuocDatTOP TEMP 2
3HLV_JaxTOP TEMP 3
4Hung.HanTOP TEMP 4
5FiFaOnLine_TOP TEMP 5
6Mr-TumTOP TEMP 6
7Oi.Gioi.OiTOP TEMP 7
8thua_cung_da@TOP TEMP 8
9PediaTOP TEMP 9
10Ham.HungTOP TEMP 10
11XYZ.COMTOP TEMP 11
12toan34TOP TEMP 12
13toan26\TOP TEMP 13
14toan2TOP TEMP 14
15toan33TOP TEMP 15
16121212123TOP TEMP 16
17JohnTekoTOP TEMP 17
1822121121212TOP TEMP 18
19toan35TOP TEMP 19
  • Danh sách TOP tạm thời máy Tím  (TOP Temp off Purple Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOP TEMP
1juz4funTOP TEMP 1
2**********NQuyTOP TEMP 2
3LaFurjaRojaTOP TEMP 3
4ballakTOP TEMP 4
5수능10일전TOP TEMP 5
6산아구TOP TEMP 6
7mrthuyTOP TEMP 7
8FC_ChipchipTOP TEMP 8
9까미호감TOP TEMP 9
10BinFourTOP TEMP 10
11(Cun'_Coi`)TOP TEMP 11
12ManCity SquadTOP TEMP 12
13--S.T#71--TOP TEMP 13
14ZzHunTerzZTOP TEMP 14
15quanmuTOP TEMP 15
1609140141130124TOP TEMP 16
17HLV_JaxTOP TEMP 17
18rc2542354TOP TEMP 18
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP Tạm Thời – Sự Kiện VIP – Tôi là Đại Gia – Cập nhật hồi 22h30 ngày 24/1 – (TOP Temp of VIP’s Event – Update at 22 hours 30 minutes on Jan 24th)

Các nql thân mến (Dear Managers)!
Sau đây là TOP Tạm thời Đại Gia FIFA Online 2 SEA tính tới 22h30 ngày 24/1/2016

(The below is TOP Temp of VIP’s FIFA Online 2 SEA Event at 22 hours 30 minutes on Jan 24th, 2016)
Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA diễn ra Từ 00h00 ngày 23/1/2016 đến 23h59 ngày 27/1/2016
(This event will be going on from 00h00 on Jan 23th to 23hours 59 minutes on Jan 27th, 2015)
Do y/c của các bạn, chúng tôi sẽ cập nhật TOP Tạm thời thường xuyên hàng ngày, cho tới khi sự kiện kết thúc.
(Due by your request, we will update TOP Temp every day, to the event finish)
Chi tiết sự kiện TOP VIP Đại Gia FIFA Online 2 SEA: Tại Đây
(Detailys about event at here)
Chi tiết phần thưởng
:
SU-KIEN-TOI-LA-DAI-GIA
Và đây là danh sách tạm thời :
SEQ (STT)ACCOUNT NAMETOP TEMP
1datcanxxxxxTOP TEMP 1
2pjg04xxxxxTOP TEMP 2
3redevilxxxxxTOP TEMP 3
4zoerxxxxxTOP TEMP 4
5097782xxxxxTOP TEMP 5
6kimyonxxxxxTOP TEMP 6
7kmg4xxxxxTOP TEMP 7
8longmixxxxxTOP TEMP 8
9netdoxxxxxTOP TEMP 9
10free0xxxxxTOP TEMP 10
11trunghuxxxxxTOP TEMP 11
12nguyenvolexxxxxTOP TEMP 12
13phongchexxxxxTOP TEMP 13
14quockhanhxxxxxTOP TEMP 14
15daothanhbixxxxxTOP TEMP 15
16classmagic2xxxxxTOP TEMP 16
17liaxxxxxTOP TEMP 17
18hotandinhxxxxxTOP TEMP 18
19huansieuprxxxxxTOP TEMP 19
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT