Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmMU thời hậu C.Ronaldo


Bạn đã hoàn thành đến nhiệm vụ nào? Để biết mình cần hoàn thành tiếp nhiệp vụ nào <<< Click here

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)

Chi tiết sự kiện 
Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hàng ngày rinh ngay quà khủng (Complete the Daily Mission to get super gifts) <<< Click Here • Thời gian: từ 06h00 ngày 3/12/2016 đến 23h59’ ngày 18/12/2016
 • Duration from 06h00 on Dec 03th, 2016 to 23h59′ on Dec 18th, 2016
   

 Sau đây là danh sách các nhà quản lý, và nhiệm vụ hàng ngày cao nhất mà các bạn đã hoàn thành tính đến hết ngày 11/12/2016

LOGINNAME CHARACTER NAME DATE COMPLETED COMPLETED COMMISSION
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 9
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 8
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 7
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 6
nguyxxxxx Mescedes.E250 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 6
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 5
nguyxxxxx Mescedes.E250 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 5
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 4
nguyxxxxx Mescedes.E250 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 4
romaxxxxx ____Fe___ 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 4
Mindxxxxx Ðại Hồng Thủy™ 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 3
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 3
nguyxxxxx Mescedes.E250 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 3
romaxxxxx ____Fe___ 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 3
Fifaxxxxx *-Se7en-* 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 2
Mindxxxxx Ðại Hồng Thủy™ 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 2
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 2
nghexxxxx Long_25FC 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 2
nguyxxxxx Mescedes.E250 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 2
nhunxxxxx [iniesta] 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 2
quynxxxxx A 3E 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 2
romaxxxxx ____Fe___ 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 2
tataxxxxx Sun_flower 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 2
vanlxxxxx Kaitou_Kid 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 2
0169xxxxx RDSFSF 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
0973xxxxx sangbn91 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
0977xxxxx DKMCHUMAY 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
0989xxxxx BacGiang.1st 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
0biexxxxx βμōη●● 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
Dimixxxxx DimitriVegas 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
FFOLxxxxx bombom 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
Fifaxxxxx *-Se7en-* 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
Hungxxxxx COM____ 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
Mindxxxxx Ðại Hồng Thủy™ 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
acmaxxxxx Mr.DuaLeo9x 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
acmixxxxx TungEM 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
anhexxxxx FC..ChELsEA.. 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
bagixxxxx Tui Khổ Quá Mà 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
bibaxxxxx ....[RO].... 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
bongxxxxx tieu_pham 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
botbxxxxx lliiss 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
boysxxxxx すrü★βáÇ★Gióí 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
boyyxxxxx xxxkhoachien 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
brazxxxxx >Suk'Sik< 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
briaxxxxx briantsan 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
c0ngxxxxx Cong_Dan 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
cafexxxxx ➒❸Rin Phong Ðộ 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
chjmxxxxx Chjm... 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
clubxxxxx VợChúĐểAnhLo™ 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
clupxxxxx clup_tenn 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
conmxxxxx =]]====> 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
cuonxxxxx Cuong_R0yal 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
dajhxxxxx suinhoxpro 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
danhxxxxx Vinh_Vinh_1991 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
dddkxxxxx TatThanh.Le 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
deatxxxxx Kirito-Kun 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
dhl0xxxxx dhl 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
dienxxxxx sorydoivodoi 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
dinhxxxxx ==>>>Vip<<<== 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
dinhxxxxx SangBangTatCa 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
dinhxxxxx Vip...Si...Lip 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
dinhxxxxx axitsunfuaric 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
dinhxxxxx super_hero_DA 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
doanxxxxx doannguyen 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
doi-xxxxx HVL-viet-nam 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
dongxxxxx __FIFA__ 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
dreaxxxxx dreamteamRed 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
ducrxxxxx _HoangDuc_ 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
ductxxxxx Dragonred1990 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
duonxxxxx Kiss_The-Rain 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
duonxxxxx duongvu01 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
duy2xxxxx 984829037 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
duylxxxxx Range-:-Rover 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
duyvxxxxx vua_fifa98 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
emyexxxxx ...Emyeuair0i 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
evilxxxxx S2_TD_S2 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
fantxxxxx FaNToM_HG_ 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
fifaxxxxx QUYHA.FC 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
fifaxxxxx Viet-Star 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
galexxxxx galentien...!! 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
ganhxxxxx Khoai.Lang 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
giahxxxxx C♄âη Dàι Ơi ☭ 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
gjovxxxxx The_One 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
glasxxxxx KenSmile 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
haloxxxxx caonguyendaHG 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
hauhxxxxx 1697436235 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
heroxxxxx HeroHiep 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
hettxxxxx **ThuRoiBiet** 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
hiepxxxxx ChelseaFc_2016 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
hiepxxxxx Fly_Dance 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
ho92xxxxx betnam1 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
hoanxxxxx DiegoMOTOR 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
hoanxxxxx Fc.-Xuan-Hoa 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
hoanxxxxx lolem_gau 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
hoasxxxxx hacxilaydiii 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
hohoxxxxx NSND Trung Ðức 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
hotdxxxxx Buồn Thiệc Chứ 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
htn1xxxxx H_T_N_130794 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
huonxxxxx annnnlooonnhe 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
huymxxxxx GiaHuy129 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
huynxxxxx *__ESP__* 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
junixxxxx mtes 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
kendxxxxx DKM_CHOI_T_AH 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
khuoxxxxx HLVDuyKhuong 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
kiepxxxxx KIEP=DO=DEN 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
kingxxxxx Korean1732 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
kuxuxxxxx hailaanh293 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
kwonxxxxx seungjung 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
kytcxxxxx Ky_Chivas 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
la74xxxxx Bach_Tu_Hoa 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
leekxxxxx bestidea 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
lemixxxxx MT7 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
levuxxxxx lengen_levu 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
lillxxxxx skill_1 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
linhxxxxx GiangAnhLinh 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
linhxxxxx VUA-FIFA-1102 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
lnhtxxxxx BiCauHai 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
loctxxxxx LocTrinh_ADu 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
lotuxxxxx lotus1001 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
luanxxxxx VạnÐại QuânSư™ 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
luonxxxxx ongluongdaigia 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
lusuxxxxx CuiMia_lam 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
lynkxxxxx LYNKLOVE3 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
m0ntxxxxx Yuri'Boyka 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
maitxxxxx *Quang_Tuan* 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
maivxxxxx Coach__Dulga 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
makixxxxx makiemluan 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
mancxxxxx Thanhdjaquydo1 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
mancxxxxx VanGal_HaLan 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
manuxxxxx MANUFC2016 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
marixxxxx Dải Ngân Hà 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
maroxxxxx ☆♀N⊙Q♀☆ 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
mautxxxxx chaphet6789 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
maxnxxxxx =))))))))))) 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
milaxxxxx Milano_@uang 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
minhxxxxx PhiPro102 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
mr_dxxxxx fan_mu 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
mrkuxxxxx *Lanh_Huyet* 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
mthaxxxxx vuagame2016 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
muahxxxxx abclop5 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
nattxxxxx nattawutaoy 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
nghexxxxx Long_25FC 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
nghjxxxxx Hero_Virus_2.0 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
ngocxxxxx NTBT.GOD 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
ngocxxxxx [99]C1-016.06 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
ngodxxxxx fghdhdhdhfd 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
nguyxxxxx Mescedes.E250 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
nguyxxxxx すōη★Nζō★Khōηξ 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
nh0cxxxxx Thích✓Thỳ✓Nhíc 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
nh0kxxxxx Ninh__CR7 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
nhanxxxxx Zico_D.Nai 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
nhocxxxxx GAU 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
nhoxxxxxx FO2.Bin 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
nhunxxxxx [iniesta] 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
nhutxxxxx Arsenal__D&G 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
nhutxxxxx zN2TzArsenal 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
nuhoxxxxx TrangSky1994 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
nuocxxxxx Xoa-Di-Qua-Khu 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
oituxxxxx Brembo_RCB 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
parkxxxxx _1994______Fc_ 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
penoxxxxx Admintration 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
phelxxxxx Silit_Club... 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
phonxxxxx *_phong_Gio!* 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
phonxxxxx ForeverAlonе! 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
phonxxxxx phongcd 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
phunxxxxx OK_Tao_Ga 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
phuoxxxxx --((======> 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
prosxxxxx *-.WorldCup.-* 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
quanxxxxx VuongSyQuang 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
quynxxxxx A 3E 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
redexxxxx juz4fun 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
romaxxxxx ____Fe___ 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
sacaxxxxx ___-_NEYMAR__- 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
seelxxxxx Nhu__cc__ 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
sethxxxxx *MaIYeuEM__1 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
sinhxxxxx ---o0o--- 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
songxxxxx santafe 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
ssosxxxxx xin_1lan_thua 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
sunfxxxxx fc_luukhe 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
suozxxxxx An-Trạch 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
tainxxxxx *Arsenal_2015* 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
tataxxxxx Sun_flower 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
thaixxxxx King_TB0204 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
thaixxxxx Trungtranzz789 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
thaixxxxx shenlong2810 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
thanxxxxx HOAᆣNHẬTᆤQUỲNH 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
thanxxxxx P--Dragon 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
thanxxxxx S2_H*P_S2 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
thanxxxxx Than_Kaka_HB 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
thatxxxxx ●N♄ímᅟ♥ᅛXù● 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
the xxxxx __Pochettino__ 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
thegxxxxx AnhDaTroLai 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
thiexxxxx Bánh Ða Cua 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
thinxxxxx thinh^^.HP 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
thoaxxxxx cr72000 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
thphxxxxx Messi_no1 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
thuaxxxxx ^.^Giet^.^ 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
thucxxxxx InTerNet____ 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
thuyxxxxx LTGAG 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
tinhxxxxx Range_Rover_69 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
tjckxxxxx kazuya 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
tmt4xxxxx 15.06.14 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
toanxxxxx nG4_s0(CiU*) 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
tranxxxxx ._Brazil_. 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
trivxxxxx PhimHeo 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
truoxxxxx CoiTaoChayNek 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
truoxxxxx FC_BacGiang_*1 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
tuanxxxxx Tuấn_Net 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
tuanxxxxx [Tuan]tn 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
tutuxxxxx tutusut 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
vanbxxxxx KoolBoy.Fc 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
vandxxxxx vandersumtv 20161206 Da hoan thanh nhiem vu 1
vanlxxxxx Kaitou_Kid 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
vcn0xxxxx thichthichem 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
vietxxxxx BầuÐức☆☆★ 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
vipmxxxxx VipMoiHieu 20161205 Da hoan thanh nhiem vu 1
vkthxxxxx ashitaum 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
vtcvxxxxx fifaseagame 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
vuhexxxxx anhnhohuhu 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
vuvixxxxx >(Vu):Sken< 20161209 Da hoan thanh nhiem vu 1
vykuxxxxx ___Sumdays___ 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
willxxxxx imback 20161210 Da hoan thanh nhiem vu 1
winpxxxxx Choi_La_Thang 20161211 Da hoan thanh nhiem vu 1
xiaoxxxxx Very____[Good] 20161207 Da hoan thanh nhiem vu 1
xjbaxxxxx __HuNg__Gu___ 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
xom6xxxxx F.Cannavaro 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1
younxxxxx Shenmurai 20161203 Da hoan thanh nhiem vu 1
zohoxxxxx Zohore[194] 20161208 Da hoan thanh nhiem vu 1
거침없서xxxxx 거침없서 20161204 Da hoan thanh nhiem vu 1


 ---------  
Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):  

1. Đăng nhập nhận quà (Login Event)   • Thời gian: Từ 6h00 ngày 3/12 đến 22h59 ngày 12/12/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  6h00 on  Dec 3rd , 2016 to 22hours 59 minutes on  Dec 12th , 2016  – Viet Nam hours)
2. Thi đấu nhận quà (Match Event)  
• Thời gian: 17h00 ngày 9/12 đến 23h59 ngày 12/12/2016 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h am on Dec 9th , 2016 to 23 hours 59 minutes on Dec 12th , 2016)

3. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card) 

 • Thời gian: 16h00 ngày 9/12 đến 23h59’ ngày 10/12/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 16h00 minute on Dec 9th ,  2016 to 23 hour 00 minutes on Dec 10th , 2016 – Viet Nam hours)
http://www.fifaonline2sea.com/2016/12/khuyen-mai-nap-len-toi-100-bonus-vcoin.html

4. Online nhận quà (Reward Base Time Online)  <<< Click Here

• Thời gian: từ 06h00 ngày 3/12 đến 23h59 ngày 15/12/2016
• Eng: (Duration from 06 am on Dec 3th  to 23h 59 minutes on Dec 15th ,  2016)


http://www.fifaonline2sea.com/2016/12/online-nhan-qua-reward-base-time-online.html

  5. Sự Kiện Level Up (Event Level Up)  <<< Click Here
• Thời gian: Từ 6h00 ngày 3/12 đến 23h59 ngày 31/12/2016 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 6h00 am on Dec 3th , 2016  to 23h 59 minutes on Dec 31th , 2016 – Viet Nam hours)6. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hàng ngày rinh ngay quà khủng (Complete the Daily Mission to get super gifts) <<< Click Here
 • Thời gian: từ 06h00 ngày 3/12/2016 đến 23h59’ ngày 18/12/2016
 • Duration from 06h00 on Dec 03th, 2016 to 23h59′ on Dec 18th, 2016
 
 
7. Tri ân VIP USER Tháng 12/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ <<< Click Here

http://www.fifaonline2sea.com/2016/11/tri-vip-user-thang-112016-gratitude-to.html
8. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 
• Thời gian sự kiện: Từ 16h00 ngày 9/12/2016 đến 23h59 ngày 14/12/2016
• Eng: (Duration from 16h00 minute on Dec 12th , 2016 to 23hour 59 minutes on Dec 14th , 2016 – Viet Nam hours)

http://www.fifaonline2sea.com/2016/12/su-kien-toi-la-ai-gia-fifa-online-2-sea.html
———

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP Tạm Thời Sự Kiện Tôi Là Đại Gia FIFA Online 2 SEA Cập nhật lúc 14h00 ngày 12/12/2016 (TOP Temp of event I am VIP of FIFA Online 2 SEA – Updated at 14 hours 00 minutes on Dec 12th, 2016)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
-------
Sau đây là TOP Tạm Thời Sự Kiện Tôi Là Đại Gia FIFA Online 2 SEA  Cập nhật lúc 14h00 ngày 12/12/2016 (>=200Vcoin)
(TOP Temp of event I am VIP of FIFA Online 2 SEA – Updated at 14hours 00 minutes on Dec 12th, 2016) ( >=200Vcoin)
Sự kiện diễn ra: 
Từ 16h00 ngày 9/12/2016 đến 23h59 ngày 14/12/2016
Phần thưởng:

Sau đây là danh sách TOP VIP tạm thời, tính đến thời điểm 14h00 ngày 12/12/2016:STT (Seq) ACCOUNT NAME TOP VIP Temp
1 UrbanZakapxxxxx Top Temp 1
2 huymap12xxxxx Top Temp 2
3 truongvanthamxxxxx Top Temp 3
4 luunhixxxxx Top Temp 4
5 mariostupixxxxx Top Temp 5
6 hungvalaxxxxx Top Temp 6
7 roman0_xxxxx Top Temp 7
8 hohoangcaucitxxxxx Top Temp 8
9 dinam203xxxxx Top Temp 9
10 haocuakieu12xxxxx Top Temp 10
11 gldpgl789xxxxx Top Temp 11
12 sets00xxxxx Top Temp 12
13 ngu32xxxxx Top Temp 13
14 7122goxxxxx Top Temp 14
15 gudwns6xxxxx Top Temp 15
16 yasheng290xxxxx Top Temp 16
17 onlinebzoxxxxx Top Temp 17
18 dltmdgns760xxxxx Top Temp 18
19 soccer886xxxxx Top Temp 19
20 juni043xxxxx Top Temp 20
21 phelogoxxxxx Top Temp 21
22 dmckkxxxxx Top Temp 22
23 stylepkxxxxx Top Temp 23-----------

Các bạn lưu ý: Các bạn đừng bỏ lỡ việc đạt TOP 1 Đại Gia, và VIP 10 nhé. Nếu các bạn đạt cả 2 giải thưởng đó, các bạn sẽ được sở hữu: 03 thẻ +9 tự chọn (HT, HTĐĐ ,...) và 03 thẻ +10  tự chọn (HT, HTĐĐ ,...) và 10.000.000 LP
Notes: You don't forget to become TOP 1 of event "Tôi là Đại Gia FIFA Online 2" and VIP 10 of this month. If you own both of them, you will get 03 the player cards +9 (you can choose legandary, season...), and  03 the player cards +10 (you can choose legandary, season...) , and 10 millions LP----------

Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):


1. Đăng nhập nhận quà (Login Event)  

 • Thời gian: Từ 6h00 ngày 3/12 đến 22h59 ngày 12/12/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  6h00 on  Dec 3rd , 2016 to 22hours 59 minutes on  Dec 12th , 2016  – Viet Nam hours)
2. Thi đấu nhận quà (Match Event)  
• Thời gian: 17h00 ngày 9/12 đến 23h59 ngày 12/12/2016 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h am on Dec 9th , 2016 to 23 hours 59 minutes on Dec 12th , 2016)

3. Online nhận quà (Reward Base Time Online)  <<< Click Here

• Thời gian: từ 06h00 ngày 3/12 đến 23h59 ngày 15/12/2016
• Eng: (Duration from 06 am on Dec 3th  to 23h 59 minutes on Dec 15th ,  2016)


http://www.fifaonline2sea.com/2016/12/online-nhan-qua-reward-base-time-online.html

  4. Sự Kiện Level Up (Event Level Up)  <<< Click Here
• Thời gian: Từ 6h00 ngày 3/12 đến 23h59 ngày 31/12/2016 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 6h00 am on Dec 3th , 2016  to 23h 59 minutes on Dec 31th , 2016 – Viet Nam hours)5. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hàng ngày rinh ngay quà khủng (Complete the Daily Mission to get super gifts) <<< Click Here
 • Thời gian: từ 06h00 ngày 3/12/2016 đến 23h59’ ngày 18/12/2016
 • Duration from 06h00 on Dec 03th, 2016 to 23h59′ on Dec 18th, 2016
 
 
6. Tri ân VIP USER Tháng 12/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ <<< Click Here

http://www.fifaonline2sea.com/2016/11/tri-vip-user-thang-112016-gratitude-to.html
7. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 
• Thời gian sự kiện: Từ 16h00 ngày 9/12/2016 đến 23h59 ngày 14/12/2016
• Eng: (Duration from 16h00 minute on Dec 12th , 2016 to 23hour 59 minutes on Dec 14th , 2016 – Viet Nam hours)

http://www.fifaonline2sea.com/2016/12/su-kien-toi-la-ai-gia-fifa-online-2-sea.html
———
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com

– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Mới phút 20 mà Leicester đã vùi cho Man City 3 quả - Vardy lập hattrick

Leicester City tiếp Manchester City :o Mới phút 20 mà Leicester đã vùi cho Man City 3 quả :v Vardy lập hattrick và cái kết.... :v

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT