Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Gói Bảo Hiểm Vật Phẩm - Bảo hiểm cho việc gia hạn các vật phẩm

Tìm KiếmThay Đổi Điều Kiện và Thời Gian Sự Kiện Đua TOP Tiêu Vcoin (About the changing the conditions and the time duration of Event The TOP of Spending Vcoin)

Các nhà quản lý thân mến (Dean All Coaches)

Dựa theo yêu cầu của nhiều người chơi, chúng tôi đã quyết định thay đổi điều kiện và thời gian kết thúc của sự kiện Đua TOP Tiêu Vcoin như sau (Due on by the request of some gamers, we consider the conditions and the finish time of event The TOP Spending VCoin):
Chi tiết sự kiện các bạn có thể xem tại đây (Details about the event):

Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)


-----------------
1. Thay đổi 1 (The Changing 1):
Trước đây (Last): Không áp dụng cho tiêu Vcoin để mua vật phẩm tặng kèm LP (Don't apply for spending to buy item bonus LP)

==>Hiện tại: Có áp dụng cho tiêu Vcoin để mua vật phẩm tặng kèm LP(Include to apply for spending to buy item bonus LP) 

 2. Thay đổi 2 (The Changing 2):
Trước đây (last): Thời gian kết thúc sự kiện là:  23h59' ngày 21/8/2017 
==>Hiện tại(Now): Thời gian kết thúc sự kiện là:  23h59' ngày 24/8/2017


--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 00h00 ngày 15/8/2017 đến 23h59 ngày 21/8/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  00h00 minute on August 15th, 2017 to 23hour 59 minutes on  August 21th, 2017 – Viet Nam hours)
2. Khung Giờ Vàng - Chơi càng lâu - nhận quà càng ngầu (Match Time is so long, will be recieved gifts so cool)
 • Thời gian: từ 16h00 đến 23h00 các ngày  từ 17/8 đến 22/8/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 16h00 to 23h00 on August 17th to August 22th, 2017 – VN hours)
3. Cập Nhật Máy Xèng (Update Capsule Machine)


4. Mua 1 Tặng 1 Free Áp dụng với vật phẩm LP (Buy 1 GET 1 FREE Apply for item selling by LP)


 
 
 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 18/8/2017 ~ 23h59 ngày 21/8/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 12h00 on August 18th , 2017 to 23 hours 59 minutes on August 21th , 2017)
5. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

Thời gian: Từ 14h00 ngày 18/8/2017 đến 23h59 ngày 21/8/2017 
(Duration from 14hour 00 minute on August 18th,2017 to 23hour 59 minutes on August 21th, 2017)

6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8/2017 đến 22h59 ngày 21/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  17h00 on  August 18th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 21th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Thi đấu nhận quà (Match Event)
• Thời gian: 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 21/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h am on August 18th , 2017 to 23 hours 59 minutes on August 21th, 2017)
8. Lên Level Up - Nhận Quà Max Khủng
• Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 31/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h00 am on August 18th , 2017  to 23h 59 minutes on August 31th, 2017 – Viet Nam hours)
9. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Items)

- Thời gian: Từ 06h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8/2017
- Duration from 06hour 00 minute on August 19th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 21th, 2017
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!
 

Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version) • Thời gian sự kiện: 8h00 ngày 21/8/2017 đến  23h59 ngày 28/8/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: duration form 8h00 on August 21th, 2017 to 23hours 59 minutes on Augus 28th, 2017 – VietNam Hous.
 • Nội dung: 
 • Trong thời gian sự kiện, TOP các nhà quản lý có số lượt quay trượt giải thưởng cao nhất tại các da cam, máy tím, máy xanh lá & máy xanh, đồng thời chưa quay được phần thưởng cao nhất tại các máy này sẽ được nhận phần thưởng tri ân như sau. Phần thưởng cao nhất ở đây là các thẻ uniform tương ứng ở mỗi máy.
 • Eng: In the event time, 3rd Tops of gamers that have the most unlucky when using orange, purple, green and blue machine, and have never received the highest reward (that is uniform card)  in the event time then will be rewarded as follows gratitude. The heighest rewards is the cards +7 (apply with all capsule machines)
 • Ngoài ra, số lượt quay máy xèng phải thỏa mãn điều kiện tối thiểu sau (However, the spin must enough the bellow minimum conditions):
STT (SEQ) MÁY XÈNG (CAPSULE MACHINE) Số lượt quay tối thiểu / The minimum spins condition
1 Máy da cam / Orange Capsule Machine >=1000
2 Máy Tím (Purple Capsule Machine) >=1000
3 Máy Xanh Lá (Green Capsule Machine) >=1000
4 Máy Xanh (Blue Capsule Machine) >=1000

 • Chú ý: chúng tôi sẽ xét duyệt TOP quay trượt của từng máy xèng. (Notes: we will get 3rd Top of every machine)
 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Phần thưởng đối với TOP từng máy Xèng (Rewards for Top/ Machine)
Máy da cam / Orange Capsule Machine Máy Tím (Purple Capsule Machine) Máy Xanh Lá (Green Capsule Machine) Máy Xanh (Blue Capsule Machine)
TOP 1 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 2 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 3 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 00h00 ngày 15/8/2017 đến 23h59 ngày 21/8/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  00h00 minute on August 15th, 2017 to 23hour 59 minutes on  August 21th, 2017 – Viet Nam hours)
2. Khung Giờ Vàng - Chơi càng lâu - nhận quà càng ngầu (Match Time is so long, will be recieved gifts so cool)
 • Thời gian: từ 16h00 đến 23h00 các ngày  từ 17/8 đến 22/8/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 16h00 to 23h00 on August 17th to August 22th, 2017 – VN hours)
3. Cập Nhật Máy Xèng (Update Capsule Machine)


4. Mua 1 Tặng 1 Free Áp dụng với vật phẩm LP (Buy 1 GET 1 FREE Apply for item selling by LP)


 
 
 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 18/8/2017 ~ 23h59 ngày 21/8/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 12h00 on August 18th , 2017 to 23 hours 59 minutes on August 21th , 2017)
5. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

Thời gian: Từ 14h00 ngày 18/8/2017 đến 23h59 ngày 21/8/2017 
(Duration from 14hour 00 minute on August 18th,2017 to 23hour 59 minutes on August 21th, 2017)

6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8/2017 đến 22h59 ngày 21/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  17h00 on  August 18th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 21th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Thi đấu nhận quà (Match Event)
• Thời gian: 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 21/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h am on August 18th , 2017 to 23 hours 59 minutes on August 21th, 2017)
8. Lên Level Up - Nhận Quà Max Khủng
• Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 31/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h00 am on August 18th , 2017  to 23h 59 minutes on August 31th, 2017 – Viet Nam hours)
9. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Items)

- Thời gian: Từ 06h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8/2017
- Duration from 06hour 00 minute on August 19th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 21th, 2017
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Điểm thi đấu Đại Chiến Liên Đoàn 8/2017 – Cập nhật 7h00 ngày 21/8/2017 – (The Points of WorldTour Master Series 8/2017 – Update at 7 hours 00 minutes on August 21th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)


----------


Chi tiết cuộc đại chiến, các bạn có thể xem Tại Đây. (Details about this Great War Federation you can see here)
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm hàng ngày trên trang chủ. (We will update points everyday on the homepage)
 
-----------------------
– LƯU Ý: bất kỳ tài khoản nào hack dis 01 trận trở lên sẽ bị khóa cảnh báo 03 ngày. Và các tài khoản hack speed sẽ bị khóa vĩnh viễn. (
NOTE: Any account hack dis 01 matches or more will be locked 03 day warning. And the account hack speed will be locked permanently.)

– Các bạn cần hiểu: Các trận đấu Total hack dis/ esc ở đây là gì, là những trận đấu như sau:
 1. Các trận đấu đang diễn ra mà nhấn ESC , hoặc Ctr + Alt + Del để thoát trận đấu. Lí do: loại bỏ trường hợp các liên đoàn gặp đối thủ rồi out ra.
 2. Các trận đấu khi sẵn sàng nhưng không vào được trận đấu, hoặc bị đen màn hình. Nguyên nhân là do khách quan, mạng kém, máy kém, không vào được trận đấu. Khi đó các bạn đã thoát ra, hoặc nhấn ctr +alt + del.  Những trường hợp này cũng là khách quan, hên xui, BTC cũng list vào đó là các trận Total Hack Dis / ESC.
 3. Các trận đấu cố tình HACK DIS thì bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Điều này thì không có gì phải ân hận. Khóa nick thôi.
 4. Trên là các trường hợp điển hình. …..


Sau đây là điểm đại chiến liên đoàn tính tới thời điểm 7h00 ngày 21/8/2017. (Here is point of federation wars  updated at 7 hour 00 minutes on August 21th, 2017). Chưa thanh lọc các tài khoản boss điểm bằng cách làm đen màn hình người khác.
------


– Tổng điểm của các liên đoàn (Total point of the Federations) Đã loại bỏ các nql boss điểm 
SEQ FELLOWSHIP NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ 5019 4025 338 17392
2 TứHảiLàHuynhÐệ 4678 3190 296 15744
3 $VoDoi_VoDich$ 1207 1103 123 4109
4 PhượngHoàngLửa 226 235 47 678
5 Kaito_Kid 177 179 16 630
6 1st_ThanhHoa 127 124 16 425
7 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ 109 104 9 386
8 RongPhuongNam 99 100 14 327
9 AmThamMocLop 87 89 17 265
10 Young_Buffalo 66 68 10 216
11 All-Stars*Pro 57 55 2 216
12 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ 71 55 11 213
13 HungaryClub 52 32 5 163
14 FC_MU 40 41 5 136
15 Rong-Viet-Nam 43 56 11 130
16 [Ha_Noi].CLub 36 31 2 129
17 *Sky_Garden* 35 24 3 114
18 Joker's.[JMe] 33 16 1 110
19 FC_VN_KHANHHOA 50 28 14 108
20 T.O.P_Group 29 20 1 102
21 ★OmaChi★Cty 30 26 4 96
22 FC_BinhDinh 31 17 3 95
23 !!LuaDiaNguc!! 25 28 2 93
24 MANUVIETNAMLD 24 19 0 91
25 DW-Blue 24 24 1 91
26 Legends_D.Nai 29 18 4 85
27 可燃冰 24 16 1 83
28 *TOAN_SAO_PRO* 29 10 3 82
29 TheKorea 36 26 11 79
30 HCM_Club 21 15 0 78
31 *HAGL*JMG* 24 29 5 76
32 PoliceAoSen 23 27 4 76
33 RealMadrid.CF 20 18 1 73
34 -_KhanH_Hoa_- 19 10 0 67
35 Juz4Fun 25 11 4 66
36 AnhEm_CaMau 23 7 2 66
37 Tai*Sao_Vo*Doi 18 25 3 64
38 RongChuaPRO 15 13 0 58
39 ASENAL 16 13 1 56
40 FiFa_ManUtd_ 17 17 3 53
41 HungBaThienHa 12 10 0 46
42 ۩Club Hà Nội۩ 13 30 5 44
43 FC*QUANG*NGAI* 11 18 3 36
44 BinhDinhQueToi 14 13 4 35
45 CHIEN*LANG>> 13 13 4 32
46 LongBinh_[FC] 9 6 1 28
47 NamDinhUnited 8 11 2 25
48 _Ba_Dao_FC 7 3 0 24
49 ForeverAlone! 16 15 8 23
50 Made_In_China 9 11 3 23
51 LongTranhHổÐấu 7 2 0 23
52 LongLyQuyPhung 9 3 2 20
53 *King_Dragon* 5 10 1 20
54 *frinendships* 4 8 0 20
55 GR_Legend. 5 4 0 19
56 Number1 5 9 1 19
57 _-ONE*PIECE-_ 5 3 0 18
58 V.I.P 7 11 3 17
59 F5ClanNhaTrang 12 10 6 16
60 Liverpool 3 11 1 15
61 QuangNgai-76 5 4 1 14
62 FiFaOnline2 3 3 0 12
63 £øngTranhHổßáo 3 0 0 9
64 ManUnited.FC 2 2 0 8
65 *Fan_Club_MU* 2 2 0 8
66 s2RonaldoCR7s2 1 5 0 8
67 THAI_NGUYEN 9 3 5 5
68 TuHaoNgheTinh 1 2 0 5
69 49-DL-Clioent 1 2 0 5
70 Drake 1 1 0 4
71 viet.Nan.Dong 1 1 0 4
72 liverpudlian 1 0 0 3
73 WhoHere 0 2 0 2
74 Duc_0nlineFC 0 1 0 1
75 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį 0 1 0 1
76 √ácCàyQuaNúi™ 1 0 1 -2
77 .-*Sock*-. 1 0 1 -2
78 TeamKorea 13 13 11 -3
79 FLC_thanhhoa 2 11 4 -3
80 37Team 0 1 1 -4
81 *King_FiFa* 0 0 1 -5
82 _Than_Chet_ 4 3 6 -15
83 BG.No1 15 4 14 -21
84 LTHD10 0 4 5 -21
85 LTHD15 0 2 7 -33
86 SH_Online 0 1 7 -34
87 LTHD8 0 4 8 -36
88 hop1 0 2 8 -38
89 LTHD13 0 2 8 -38
90 LTHD2 0 3 9 -42
91 LTHD7 0 0 10 -50
92 LTHD12 0 4 21 -101
93 BacGiangUnited 49 10 53 -108
94 LTHD14 0 0 22 -110
95 Tran_Hao_Nam 1 6 49 -236

-  Chi tiết điểm cá nhân thành viên các liên đoàn (The point of every member) Đã loại bỏ các nql boss điểm 

SEQ FELLOWSHIP NAME MEMBER NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lukaku™ 521 359 56 1642
2 TứHảiLàHuynhÐệ Hận★★Ðời ⓼⓼ 422 239 18 1415
3 TứHảiLàHuynhÐệ trumsode1 350 192 7 1207
4 TứHảiLàHuynhÐệ Tommy_Anh 299 217 8 1074
5 TứHảiLàHuynhÐệ Con_Chim_Non09 318 180 22 1024
6 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Ngoc_Kiet_FC 277 237 13 1003
7 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lão Già Gân™  254 215 19 882
8 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _S0ng&Vi-'Y3u" 235 224 14 859
9 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Sp@in 240 211 17 846
10 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ thienthinhFC 205 222 6 807
11 TứHảiLàHuynhÐệ Gin. 218 160 9 769
12 TứHảiLàHuynhÐệ asenal95 222 166 21 727
13 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Max_Bmx 203 130 5 714
14 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ RuaDaoNha 182 251 17 712
15 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KaTun_ThaiLan 195 142 8 687
16 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lân✯Sứa™ 167 139 1 635
17 TứHảiLàHuynhÐệ *_*SV*_* 194 138 19 625
18 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ HAU-GIANG-FC 169 163 14 600
19 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ U20 Việt Nam™ 145 149 4 564
20 TứHảiLàHuynhÐệ VN_Dragon 161 123 13 541
21 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ASDKJASDJ 152 105 6 531
22 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ kaka2121 150 84 5 509
23 TứHảiLàHuynhÐệ zKing_Star 150 97 8 507
24 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ★Pham☆Thai★ 150 110 11 505
25 TứHảiLàHuynhÐệ ෴෴Tân Mùi෴෴ 147 106 9 502
26 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _Sir.Hoan____ 135 133 9 493
27 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ $vodoi_NgheSi# 150 85 10 485
28 TứHảiLàHuynhÐệ Chi.Vi.Dam.Me 124 145 7 482
29 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ DHKTHN 142 92 8 478
30 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ -Red--Devils- 148 96 17 455
31 TứHảiLàHuynhÐệ NhaTrang_79FC™ 123 120 7 454
32 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KoolBoy.Fc 131 78 5 446
33 TứHảiLàHuynhÐệ langtuthudam 128 87 7 436
34 TứHảiLàHuynhÐệ HoanhThien_FC 143 64 13 428
35 TứHảiLàHuynhÐệ ___Dinh___ 122 121 13 422
36 TứHảiLàHuynhÐệ TuyếtSơn PhuTử 128 90 11 419
37 TứHảiLàHuynhÐệ King_TB0204 125 69 7 409
38 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ fsddgfgfg 121 84 8 407
39 TứHảiLàHuynhÐệ Ðồng Tháp Mười 108 127 9 406
40 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ BongNhienDaVao 125 84 11 404
41 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Tuổi Ðinh Mão™ 109 84 2 401
42 TứHảiLàHuynhÐệ John.Cena 110 75 2 395
43 TứHảiLàHuynhÐệ thuongto 117 65 5 391
44 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ga`ma`thua 110 100 8 390
45 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lấy tên Gì 109 102 8 389
46 TứHảiLàHuynhÐệ _Real_No1 103 104 6 383
47 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ DUNG_DHYHN 113 69 7 373
48 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Boo.Béo 134 99 26 371
49 TứHảiLàHuynhÐệ GaBong 121 62 12 365
50 TứHảiLàHuynhÐệ Hong-Hai-47 119 67 12 364
51 TứHảiLàHuynhÐệ Man_Unt95 106 94 12 352
52 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ PVD 115 80 16 345
53 TứHảiLàHuynhÐệ Viet_King 93 55 3 319
54 $VoDoi_VoDich$ asroma_island 134 101 39 308
55 TứHảiLàHuynhÐệ ChelseaYeuMai 95 30 2 305
56 $VoDoi_VoDich$ Bee_LeGend 79 79 3 301
57 $VoDoi_VoDich$ Minh_Hoang_No2 80 61 1 296
58 TứHảiLàHuynhÐệ TuVanTaiChinh 85 66 6 291
59 Kaito_Kid Doan_Ha6365 84 72 7 289
60 TứHảiLàHuynhÐệ __FC.91__ 98 40 11 279
61 $VoDoi_VoDich$ BuiThiMaiLan 63 73 1 257
62 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Fififa 68 53 0 257
63 $VoDoi_VoDich$ DaiDoanKet.[K] 69 56 2 253
64 TứHảiLàHuynhÐệ Fifaonline2_TM 81 40 7 248
65 $VoDoi_VoDich$ [H].Thieu.Gia 60 73 2 243
66 $VoDoi_VoDich$ -TabooLeague- 58 59 5 208
67 TứHảiLàHuynhÐệ bilatao\ 68 51 10 205
68 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ TOKURA 64 45 7 202
69 $VoDoi_VoDich$ [MR]_BumbO 47 57 4 178
70 $VoDoi_VoDich$ DungPV 49 43 3 175
71 $VoDoi_VoDich$ Vietnamhg 44 45 2 167
72 PhượngHoàngLửa tuongvip1 34 62 3 149
73 $VoDoi_VoDich$ TanVo201 41 42 4 145
74 $VoDoi_VoDich$ vgyeunl 39 28 1 140
75 AmThamMocLop akaido 47 39 9 135
76 $VoDoi_VoDich$ vodoi1999 38 36 3 135
77 [Ha_Noi].CLub ....(-_-)... 36 31 1 134
78 Kaito_Kid **4EVER** 33 29 0 128
79 $VoDoi_VoDich$ Silit_Club... 42 25 5 126
80 $VoDoi_VoDich$ MINHTRANG 37 39 5 125
81 $VoDoi_VoDich$ Mexico_2016 38 20 2 124
82 $VoDoi_VoDich$ TIACHOPVANG 47 37 11 123
83 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ tyhi 34 36 4 118
84 $VoDoi_VoDich$ Danh_Badiem 34 31 3 118
85 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Mr.HauTrang 33 23 1 117
86 $VoDoi_VoDich$ cononhd 27 35 1 111
87 RongPhuongNam TH17_MU 38 25 7 104
88 PhượngHoàngLửa DaiNguyen 36 20 5 103
89 Kaito_Kid ROYO 29 39 5 101
90 1st_ThanhHoa huycai2468 27 24 1 100
91 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Huy☆Kiu™ 32 27 5 98
92 FC_BinhDinh {^..^}Quang 31 17 3 95
93 1st_ThanhHoa HLV_NGOCDO2012 29 32 5 94
94 HungaryClub BalaskoJozsef 30 18 3 93
95 1st_ThanhHoa hungphat10 28 27 4 91
96 MANUVIETNAMLD {'''..'''} 24 19 0 91
97 $VoDoi_VoDich$ Koibito-Nihon 26 24 3 87
98 Joker's.[JMe] haison2000 25 11 0 86
99 $VoDoi_VoDich$ sinhkhaitho 24 17 1 84
100 $VoDoi_VoDich$ __Real.FC__ 28 24 5 83
101 可燃冰 威少.杜少 24 16 1 83
102 *TOAN_SAO_PRO* Sir.Alex....!! 29 9 3 81
103 $VoDoi_VoDich$ [LN]_Sock 25 15 2 80
104 FC_VN_KHANHHOA Choi_La_Thang 29 12 4 79
105 HCM_Club GaHapToi 21 15 0 78
106 $VoDoi_VoDich$ waityou2005 22 16 1 77
107 PoliceAoSen HayQuenNhauDi 22 27 4 73
108 RealMadrid.CF MANHANHSTUDIO 20 18 1 73
109 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BànhTriệuLike™ 24 5 1 72
110 ★OmaChi★Cty GAME_fifa2 24 18 4 70
111 RongPhuongNam VNsdfassdad 17 21 1 67
112 AnhEm_CaMau TheBest_Barca 23 7 2 66
113 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kimm 16 18 0 66
114 Young_Buffalo Diego_Simone 24 28 7 65
115 Kaito_Kid Google+++ 16 25 2 63
116 All-Stars*Pro truong_nu_T-VN 17 17 1 63
117 T.O.P_Group suxibox 19 11 1 63
118 PhượngHoàngLửa 0979954573 15 25 2 60
119 All-Stars*Pro abcdefj 15 15 0 60
120 RongChuaPRO RongChuaPRO 15 13 0 58
121 TheKorea 오랜지+ 27 25 10 56
122 AmThamMocLop depzaikhoqua0 16 23 3 56
123 ASENAL truongha 16 13 1 56
124 Young_Buffalo Fairplay 14 14 0 56
125 -_KhanH_Hoa_- *Khanh_hoa_Fc* 15 9 0 54
126 FC_MU HLVNo1 15 9 0 54
127 PhượngHoàngLửa 1st81 33 14 12 53
128 PhượngHoàngLửa -->Vo*ManH<-- td=""> 15 12 1 52
129 All-Stars*Pro TheOne 13 13 0 52
130 RongPhuongNam $*Ong_But*$ 17 10 2 51
131 !!LuaDiaNguc!! HLV.Wenger 15 9 1 49
132 DW-Blue cuoidiem 11 15 0 48
133 FC_MU Fly_Dance 15 22 4 47
134 HungaryClub KovacsGyuszi 17 6 2 47
135 $VoDoi_VoDich$ ^^^^^$$$^^^^ 14 10 1 47
136 Rong-Viet-Nam luoyonghuan 12 15 1 46
137 HungBaThienHa (===[========> 12 10 0 46
138 RongPhuongNam HuNg-Do 11 13 0 46
139 *Sky_Garden* bigbang163 13 11 1 45
140 *HAGL*JMG* dongbatbai 11 16 1 44
141 $VoDoi_VoDich$ StrongMen's 11 20 2 43
142 BinhDinhQueToi HUDAHUE.FC 12 12 1 43
143 DW-Blue -1st--Coma.vl 13 9 1 43
144 PhượngHoàngLửa FCMU2016 9 16 0 43
145 PhượngHoàngLửa VuaFootBall2 11 14 1 42
146 ۩Club Hà Nội۩ Kienuyquyen 12 30 5 41
147 *Sky_Garden* REAL™ 13 7 1 41
148 Juz4Fun Phan✯Hải™ 12 8 1 39
149 1st_ThanhHoa 41243214 12 8 1 39
150 $VoDoi_VoDich$ _lady_killer 24 21 11 38
151 PhượngHoàngLửa ❷❸➙⓿❾➙❶❾❾⓿ 11 5 0 38
152 AmThamMocLop nguoiphanxudmm 10 8 0 38
153 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Korea_2016 9 20 2 37
154 $VoDoi_VoDich$ Mou_united 7 16 0 37
155 Legends_D.Nai hen_thoi 12 10 2 36
156 Young_Buffalo dailocthieugia 11 12 2 35
157 PhượngHoàngLửa *ruasieutoc* 12 9 2 35
158 All-Stars*Pro toj_dag_tap_da 10 10 1 35
159 FiFa_ManUtd_ Clone 9 8 0 35
160 Young_Buffalo Fc_BacGiang 9 8 0 35
161 PhượngHoàngLửa RinManucian 18 10 6 34
162 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ xinh 10 9 1 34
163 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ MrMouse 9 7 0 34
164 *HAGL*JMG* DI;;ME;;BAY 13 9 3 33
165 FC*QUANG*NGAI* kaihu 9 11 1 33
166 CHIEN*LANG>> hoangtran 13 13 4 32
167 Rong-Viet-Nam abclop5 10 12 2 32
168 Tai*Sao_Vo*Doi arsenal5545 9 9 1 31
169 BacGiangUnited tb_^_^ 9 4 0 31
170 Legends_D.Nai Cuong_R0yal 9 4 0 31
171 1st_ThanhHoa phuc_nguyen 7 10 0 31
172 !!LuaDiaNguc!! tuannhien 6 13 0 31
173 T.O.P_Group <(*Khi*)> 8 6 0 30
174 Kaito_Kid T&T-PX 7 8 0 29
175 1st_ThanhHoa caonguyendaHG 9 6 1 28
176 Joker's.[JMe] AnhVan 8 4 0 28
177 PhượngHoàngLửa __B_i_N__ 7 7 0 28
178 PhượngHoàngLửa xin$tran$thua 7 11 1 27
179 Juz4Fun Galatasaray 13 3 3 27
180 LongBinh_[FC] toach 9 5 1 27
181 RongPhuongNam teomkeo 7 6 0 27
182 NamDinhUnited ...Emyeuair0i 8 11 2 25
183 THAI_NGUYEN FC-MUINE 9 3 1 25
184 ForeverAlone! ForeverAlone! 16 15 8 23
185 Made_In_China チツキェサ 9 11 3 23
186 FC_VN_KHANHHOA dafui 9 6 2 23
187 TheKorea 토마토+ 9 1 1 23
188 LongTranhHổÐấu Choids 7 2 0 23
189 Young_Buffalo Asian-The..End 6 3 0 21
190 *King_Dragon* Galácticos 3.0 4 9 0 21
191 AmThamMocLop LyKen 7 9 2 20
192 Kaito_Kid _King_OkiuPk_ 8 6 2 20
193 LongLyQuyPhung baodem 9 3 2 20
194 Rong-Viet-Nam VinCent 4 8 0 20
195 Number1 oggy 5 9 1 19
196 GR_Legend. Tim***Em 5 4 0 19
197 FiFa_ManUtd_ 29082207 8 9 3 18
198 1st_ThanhHoa hihi_do'_ngo'c 5 8 1 18
199 _-ONE*PIECE-_ **A.PIRLO*** 5 3 0 18
200 Tai*Sao_Vo*Doi -Khanh.Kent- 4 6 0 18
201 *frinendships* TheKing_Round 4 6 0 18
202 V.I.P ★★№↑γêц↑αι★ 7 11 3 17
203 Legends_D.Nai Zico_D.Nai 6 4 1 17
204 F5ClanNhaTrang Legend$$ 12 10 6 16
205 1st_ThanhHoa Laptopzinusa 7 5 2 16
206 FC_MU STC_PhuTho 5 5 1 15
207 RongPhuongNam ChumThaThinh' 3 6 0 15
208 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ TAY_MON_KHA'NH 7 3 2 14
209 QuangNgai-76 traixdvl 5 4 1 14
210 AmThamMocLop xukhung2611 4 2 0 14
211 _Ba_Dao_FC Choids1014 4 2 0 14
212 PhượngHoàngLửa LuanJonny 4 2 0 14
213 HungaryClub DimitriVegas 4 2 0 14
214 *Sky_Garden* Legend*Destroy 4 1 0 13
215 -_KhanH_Hoa_- hitleeee 4 1 0 13
216 BacGiangUnited kevindong 3 4 0 13
217 FiFaOnline2 daibangchu 3 3 0 12
218 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BONGDAJUVENTUS 3 3 0 12
219 ★OmaChi★Cty quang_le 3 3 0 12
220 Rong-Viet-Nam DaVipPham 2 6 0 12
221 ★OmaChi★Cty MoonReader 3 2 0 11
222 Rong-Viet-Nam liemhoa85 12 9 7 10
223 Tai*Sao_Vo*Doi Ban_Neymar 3 6 1 10
224 Rong-Viet-Nam henry00 3 6 1 10
225 !!LuaDiaNguc!! **Kvy_Thien** 4 3 1 10
226 PhượngHoàngLửa Lân✮Sứa™ 2 4 0 10
227 Liverpool FIAONLINE2 3 5 1 9
228 £øngTranhHổßáo _z*Yuchi*z_ 3 0 0 9
229 T.O.P_Group SONG_TRONG@TOI 2 3 0 9
230 AmThamMocLop phongpt98 1 6 0 9
231 RongPhuongNam DuyNgᾶ ĐộcTôn™ 5 13 4 8
232 *Sky_Garden* izzzHaiVuzzzz 3 4 1 8
233 *Fan_Club_MU* HLV_U21_DUC 2 2 0 8
234 ManUnited.FC tieu-tu 2 2 0 8
235 AmThamMocLop DEO_BIET_SUT 2 2 0 8
236 FC_MU hoangtusang 2 2 0 8
237 RongPhuongNam phuongsusu2013 1 5 0 8
238 s2RonaldoCR7s2 CristianoCkieu 1 5 0 8
239 PhượngHoàngLửa PhongNguyen270 5 7 3 7
240 PhượngHoàngLửa @__@#$% 4 5 2 7
241 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ \_Thái_Hp 2 1 0 7
242 FC_VN_KHANHHOA $$$$$&&&&& 12 10 8 6
243 TeamKorea 최윤철 4 4 2 6
244 *Sky_Garden* FaNToM ™ 2 0 0 6
245 _Ba_Dao_FC ☆Only◎Love☆ 2 0 0 6
246 FC_MU CAUTHU_9X 2 0 0 6
247 All-Stars*Pro CR7_HERO 2 0 0 6
248 1st_ThanhHoa Trungtranzz789 1 3 0 6
249 Liverpool FC_Legend 0 6 0 6
250 TeamKorea GFTHH 9 8 6 5
251 Tai*Sao_Vo*Doi David_hung 2 4 1 5
252 49-DL-Clioent juongkjm 1 2 0 5
253 TuHaoNgheTinh Nguyen_Tien 1 2 0 5
254 HungaryClub Szaby005 1 2 0 5
255 FC_MU AnhThiThi 1 2 0 5
256 PhượngHoàngLửa thuattoan 0 5 0 5
257 Young_Buffalo SupperFrankie 2 3 1 4
258 *King_Dragon* An-Trạch 1 1 0 4
259 _Ba_Dao_FC conga58 1 1 0 4
260 Drake FC_Catalan 1 1 0 4
261 Tran_Hao_Nam BATTOUSAI 1 1 0 4
262 viet.Nan.Dong 0909079186 1 1 0 4
263 HungaryClub ArnyTarpai 0 4 0 4
264 FLC_thanhhoa !Hoang(*_*)Tu! 0 4 0 4
265 FC*QUANG*NGAI* So...Sad...@1 2 7 2 3
266 ۩Club Hà Nội۩ Chu_Cuoi 1 0 0 3
267 liverpudlian Chuyên 1 0 0 3
268 PhượngHoàngLửa QTL 1 0 0 3
269 Legends_D.Nai 9-Finger 1 0 0 3
270 PoliceAoSen THAN_LONG_96 1 0 0 3
271 !!LuaDiaNguc!! NumBerOne..... 0 3 0 3
272 ★OmaChi★Cty __1__ 0 3 0 3
273 PhượngHoàngLửa WaterTeam 0 3 0 3
274 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Tuấn✯Tú™ 0 3 0 3
275 PhượngHoàngLửa Mr_Rockken 0 2 0 2
276 FLC_thanhhoa DKMCHUMAY 0 2 0 2
277 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Thực Dân Pháp 0 2 0 2
278 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ PHA_LONG 0 2 0 2
279 WhoHere keenshy 0 2 0 2
280 1st_ThanhHoa BAO**THY 2 0 1 1
281 1st_ThanhHoa adt2011 0 1 0 1
282 *TOAN_SAO_PRO* luchen 0 1 0 1
283 *frinendships* quocson 0 1 0 1
284 Duc_0nlineFC mc_duy 0 1 0 1
285 LongBinh_[FC] coach 0 1 0 1
286 *Sky_Garden* __[GK]____FC__ 0 1 0 1
287 *frinendships* Huy_Gooner 0 1 0 1
288 FC_MU TranToi 0 1 0 1
289 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį TINH_YEU_FIFA 0 1 0 1
290 RongPhuongNam oOoStopoOo 0 1 0 1
291 *HAGL*JMG* L*H*K 0 4 1 -1
292 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Tien-Hihii's 1 0 1 -2
293 .-*Sock*-. -^-Gió-^- 1 0 1 -2
294 Legends_D.Nai CuMiin 1 0 1 -2
295 √ácCàyQuaNúi™ Bố¤Già 1 0 1 -2
296 TeamKorea *_Kroos_* 0 1 1 -4
297 Joker's.[JMe] korea-13 0 1 1 -4
298 37Team Q__L__N 0 1 1 -4
299 AmThamMocLop LeeChaeYoung 0 0 1 -5
300 *King_FiFa* FTP_Car 0 0 1 -5
301 *King_Dragon* *Heniken* 0 0 1 -5
302 [Ha_Noi].CLub **RebboR** 0 0 1 -5
303 BinhDinhQueToi Kubiba 2 1 3 -8
304 FLC_thanhhoa chealsean01 2 5 4 -9
305 AmThamMocLop Kiora33 0 0 2 -10
306 TeamKorea My.DreamTranLi 0 0 2 -10
307 _Than_Chet_ Ill/l!iL.!i!li 4 3 6 -15
308 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Khang_Coc_Chu 0 0 3 -15
309 THAI_NGUYEN ______NHT_____ 0 0 4 -20
310 BG.No1 vantrong_bg 15 4 14 -21
311 LTHD10 RPB10 0 4 5 -21
312 Tran_Hao_Nam SuperTrunks 0 0 6 -30
313 LTHD15 rpb6 0 2 7 -33
314 SH_Online *U19VietNam* 0 1 7 -34
315 LTHD8 rpb5 0 4 8 -36
316 PhượngHoàngLửa Chuyên❤CứaLòng 2 2 9 -37
317 LTHD13 RPB4 0 2 8 -38
318 hop1 RPB2 0 2 8 -38
319 LTHD2 RPB1 0 3 9 -42
320 LTHD7 RPB11 0 0 10 -50
321 Tran_Hao_Nam SuperKamehame 0 3 13 -62
322 Tran_Hao_Nam Decepticon06 0 0 13 -65
323 Tran_Hao_Nam Autobot 0 2 17 -83
324 LTHD12 RPB9 0 4 21 -101
325 LTHD14 RPB7 0 0 22 -110
326 BacGiangUnited snowman92 37 2 53 -152

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 00h00 ngày 15/8/2017 đến 23h59 ngày 21/8/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  00h00 minute on August 15th, 2017 to 23hour 59 minutes on  August 21th, 2017 – Viet Nam hours)
2. Khung Giờ Vàng - Chơi càng lâu - nhận quà càng ngầu (Match Time is so long, will be recieved gifts so cool)
 • Thời gian: từ 16h00 đến 23h00 các ngày  từ 17/8 đến 22/8/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 16h00 to 23h00 on August 17th to August 22th, 2017 – VN hours)
3. Cập Nhật Máy Xèng (Update Capsule Machine)


4. Mua 1 Tặng 1 Free Áp dụng với vật phẩm LP (Buy 1 GET 1 FREE Apply for item selling by LP)


 
 
 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 18/8/2017 ~ 23h59 ngày 21/8/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 12h00 on August 18th , 2017 to 23 hours 59 minutes on August 21th , 2017)
5. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

Thời gian: Từ 14h00 ngày 18/8/2017 đến 23h59 ngày 21/8/2017 
(Duration from 14hour 00 minute on August 18th,2017 to 23hour 59 minutes on August 21th, 2017)

6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8/2017 đến 22h59 ngày 21/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  17h00 on  August 18th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 21th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Thi đấu nhận quà (Match Event)
• Thời gian: 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 21/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h am on August 18th , 2017 to 23 hours 59 minutes on August 21th, 2017)
8. Lên Level Up - Nhận Quà Max Khủng
• Thời gian: Từ 17h00 ngày 18/8 đến 23h59 ngày 31/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 17h00 am on August 18th , 2017  to 23h 59 minutes on August 31th, 2017 – Viet Nam hours)
9. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Items)

- Thời gian: Từ 06h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8/2017
- Duration from 06hour 00 minute on August 19th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 21th, 2017
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT