Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmĐăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts)


- Thời gian: Từ 08h00 ngày  05/01/2019 đến 23h59 ngày 07/01/2019 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  08h00 on Jan 05th, 2019 to 23hours 59 minutes on  Jan 07th, 2019  – Viet Nam hours)
- Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần một trong những vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
- Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received random one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
 
STT TÊN VẬT PHẨM
1 Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

1. Hướng Dẫn Kết Nối Đá Worldtour + PvP (Guide to connect to play Worldtour vs PvP)

2. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)


 • Thời gian: 12h00 ngày 04/01/2019 đến 23h59 ngày 06/01/2019 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 12h00 minute on Jan 04th, 2018 to 23 hour 59 minutes on Jan 06th, 2018 – Viet Nam hours)

3. Mở bán cầu thủ trên web tra cứu – (Open webshop)


http://www.fifaonline2sea.com/2016/10/mo-ban-cau-thu-tren-web-tra-cuu-tu_24.html

4. Mua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm mua bằng Vcoin >=6Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has bought by Vcoin >=6Vcoin)


 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 04/01/2019 ~ 23h59 ngày 07/01/2019 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 12h00 on  Jan 04th, 2019 to 23 hours 59 minutes on Jan 07th, 2019 - Viet Nam Hours)

5. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)


 • Thời gian: 12h00 ngày 04/01/2019 đến 23h59 ngày 05/01/2019 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  12h00 on Jan 04th , 2019 to 23hours 59 minutes on  Jan 05th, 2019 – Viet Nam hours)

6. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin) 

 

• Thời gian sự kiện: Từ 12h00 ngày 04/01/2019 đến 23h59 ngày 09/01/2019 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 minute on Jan 04th, 2019 to 23hour 59 minutes on Jan 09th, 2019 – Viet Nam hours)

7. Thi Đấu Nhận Quà Max Khủng (Match Events)


 • Thời gian: từ 08h00 ngày 05/01 đến  23h59 ngày 07/01/2019 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 08h00 on Jan 05th, 2019 to 23h59' on Jan 07th, 2019- Vietnam hours)

-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Thi Đấu Nhận Quà Max Khủng (Match Events)


 • Thời gian: từ 08h00 ngày 05/01 đến  23h59 ngày 07/01/2019 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 08h00 on Jan 05th, 2019 to 23h59' on Jan 07th, 2019- Vietnam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau 01 trận đấu bất kỳ, người chơi sẽ nhận được 01 gói vật phẩm Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói). Trận thứ 10, sẽ nhận được 01 vật phẩm Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt)
 • Eng: (Detailly: after for 01 match, you will be received one items Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói). And the 10 matches, you will get an item Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt)
 • Details list items:

  


STT The matches Item Bonus
1 01 match Thẻ Question Mark huyền thoại (1 gói)
2 10 matches Gói vật phẩm SEASON 2011 Package

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

1. Hướng Dẫn Kết Nối Đá Worldtour + PvP (Guide to connect to play Worldtour vs PvP)

2. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)


 • Thời gian: 12h00 ngày 04/01/2019 đến 23h59 ngày 06/01/2019 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 12h00 minute on Jan 04th, 2018 to 23 hour 59 minutes on Jan 06th, 2018 – Viet Nam hours)

3. Mở bán cầu thủ trên web tra cứu – (Open webshop)


http://www.fifaonline2sea.com/2016/10/mo-ban-cau-thu-tren-web-tra-cuu-tu_24.html

4. Mua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm mua bằng Vcoin >=6Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has bought by Vcoin >=6Vcoin)


 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 04/01/2019 ~ 23h59 ngày 07/01/2019 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 12h00 on  Jan 04th, 2019 to 23 hours 59 minutes on Jan 07th, 2019 - Viet Nam Hours)

5. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)


 • Thời gian: 12h00 ngày 04/01/2019 đến 23h59 ngày 05/01/2019 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  12h00 on Jan 04th , 2019 to 23hours 59 minutes on  Jan 05th, 2019 – Viet Nam hours)

6. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin) 

 

• Thời gian sự kiện: Từ 12h00 ngày 04/01/2019 đến 23h59 ngày 09/01/2019 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 minute on Jan 04th, 2019 to 23hour 59 minutes on Jan 09th, 2019 – Viet Nam hours)

-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!
 

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT