Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmTOP Tạm Thời Sự Kiện Tôi Là Đại Gia FIFA Online 2 SEA Cập nhật lúc 08h30 ngày 16/02/2021 (TOP Temp of event I am VIP of FIFA Online 2 SEA – Updated at 08:30AM on Feb 16th, 2021)

 

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
-------
Sau đây là TOP Tạm Thời Sự Kiện Tôi Là Đại Gia FIFA Online 2 SEA  Cập nhật lúc 08h30 ngày 16/02/2021.
(TOP Temp of event I am VIP of FIFA Online 2 SEA – Updated at 8:30AM on Feb 16th, 2021)
Sự kiện diễn ra: 
Từ 08h30 ngày 8/2/2021 đến 23h59 ngày 16/02/2021 (giờ Việt Nam)
Phần thưởng:


Sau đây là danh sách TOP VIP tạm thời, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 16/2/2021:

 


Seq ACCOUNT NAME TOP TEMP
1 doncoxxxxx Top Temporary 1
2 gdpshl127xxx Top Temporary 2
3 hwayong103xxx  Top Temporary 3
4 TNWAnniversarxxx  Top Temporary 3
5 tiendang9xxx Top Temporary 4
6 tkdduq12xxx Top Temporary 4
7 hannibaxxx Top Temporary 5
8 takihxxx Top Temporary 5
9 benzzzzxxx Top Temporary 5
10 gneyzxxx Top Temporary 5
11 qwewq123xxx Top Temporary 5
12 nguyenhuy8xxx Top Temporary 5
13 ansdudals3xxx Top Temporary 5
14 izakinanxxx Top Temporary 6
15 elhaxxx Top Temporary 6
16 jungjxxx Top Temporary 6
17 lasxxx Top Temporary 6

 

 

-------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

1. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)


2. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +7 Bất Kỳ (Charging to Get +7 Uniform Cards)

3. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +9 Bất Kỳ (Charging to Get +9 Uniform Cards) 

4. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin

5. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands)

---

6.HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Đăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts) 

--- 

7. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Sự kiện Mua Vật Phẩm Tặng Bình Hút Kinh Nghiệm Đặc Biệt, Thẻ Chuyển Đổi +7, Thẻ Huyền Thoại (Buy 1 Get 1 Free)

8. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Mua 1 Tặng 1 - BUY 1 GET 1 FREE

 ---

9. Sự Kiện Level Up nhận quà Max khủng ( Level Up Event - get cool gifts)

10. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)

11. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)  

 ---

12. Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)

 13. Tôi là giáo sư Park Hang Seo – Nhà quản lý siêu cấp - Phiên bản mới (I am Park Hang Seo– Super Manager - New Version)

14.Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards) -----------------

1. Cách 1: Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7

2. Cách 2: Cài đặt VPN thông thường cho Win XP, Win 7


-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP Tạm Thời Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin Cập Nhật Lúc 8h30 ngày 16/2/2021 (The TOP Temporary of Event Spent Vcoin Updated at 8.30AM on Feb 16th, 2021)

 Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)


Sau đây là TOP tạm thời sự kiện TOP tiêu Vcoin, tính tới thời điểm 8h30 ngày 16/2/2021
(The bellow is TOP temp of event TOP Spent Vcoin is at 8.30AM on Feb 16th, 2021)
Chi tiết sự kiện (Detail about event): Tại Đây (at here)
 
STT (Seq) Account Name TOP Temporary
1 doncoxxxxx Top temp 1
2 caothuxxxx Top temp 2
3 lasxxxx Top temp 3
4 gdpshl127xxxx Top temp 4
5 TNWAnniversarxxxx Top temp 5
6 tkdduq12xxxx Top temp 6
7 gneyzxxxx Top temp 7
8 hwayong103xxxx Top temp 8
9 hannibaxxxx Top temp 9
10 ansdudals3xxxx Top temp 10
11 qwewq123xxxx Top temp 11
12 tiendang9xxxx Top temp 12
13 benzzzzxxxx, takihxxxx Top temp 13
 
 
 
 

====

Trường Hợp Nạp VIP 10 = 10tr vnđ (Charging $440):

1. Khuyến Mại 100% Giá Trị Thẻ Nạp (bonus 100% Vcoin)

2. Khuyến Mại 10.000.000 LP (bonus 10 millions LP)

3. Tặng 10 Thẻ +9 Tự Chọn   (Give ten uniform cards +9)

4. Tặng  2 Thẻ +10 Tự Chọn   (Give two uniform cards +10)

5. Tặng 1 Danh Hiệu ingame   (Give one quest ingame)

-------

-------

Thông tin MOMO nhận chuyển khoản:  0388876872. CTK: nguyen xuan hien

Thông tin Viettelpay nhận chuyển khoản:  0388876872. CTK: nguyen xuan hien

-------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

1. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)


2. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +7 Bất Kỳ (Charging to Get +7 Uniform Cards)

3. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +9 Bất Kỳ (Charging to Get +9 Uniform Cards) 

4. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin

5. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands)

---

6.HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Đăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts) 

--- 

7. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Sự kiện Mua Vật Phẩm Tặng Bình Hút Kinh Nghiệm Đặc Biệt, Thẻ Chuyển Đổi +7, Thẻ Huyền Thoại (Buy 1 Get 1 Free)

8. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Mua 1 Tặng 1 - BUY 1 GET 1 FREE

 ---

9. Sự Kiện Level Up nhận quà Max khủng ( Level Up Event - get cool gifts)

10. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)

11. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2021 - Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)  

 ---

12. Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)

 13. Tôi là giáo sư Park Hang Seo – Nhà quản lý siêu cấp - Phiên bản mới (I am Park Hang Seo– Super Manager - New Version)

14.Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards) -----------------

1. Cách 1: Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7

2. Cách 2: Cài đặt VPN thông thường cho Win XP, Win 7


-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT