Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmKết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ 00h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 20/02/2018 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)
  • Thời gian: Từ 00h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 20/02/2018 (giờ VN)
  •  Eng: (Duration from 00h00 am on Feb 15th, 2018 to 23h 59 minutes on  Feb 20th, 2018 – VN hours)
- Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
- Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
- Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 , cứ 1 mã thẻ như vậy, người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, with every cards type, you will be received 01 uniform)
• Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ) 
• 01 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
• Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 878017656227 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 06:12:18.000 01 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
2 287177319537 bapbapbaxxxxx 2018-02-15 06:46:24.000 01 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
3 512870120127 kemongmo199xxxxx 2018-02-15 09:17:13.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
4 567080891627 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 10:12:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
5 496167973127 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 11:51:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
26 803529890627 chinatowxxxxx 2018-02-15 11:51:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
6 918210540727 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 11:51:51.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
27 337687046937 giotdang199xxxxx 2018-02-15 11:51:51.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
7 789388295627 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 11:52:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
28 705107526537 ffxx198xxxxx 2018-02-15 11:52:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
8 927848526427 letanan1xxxxx 2018-02-15 13:55:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
9 113511348227 jjigom0xxxxx 2018-02-15 14:28:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
10 681076309627 jjigom0xxxxx 2018-02-15 14:30:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
11 566065864027 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:25:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
12 170616958037 ssj0224kxxxxx 2018-02-15 18:34:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
29 688080125127 muoidotinoxxxxx 2018-02-16 13:44:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
30 419112759977 xuanhien123xxxxx 2018-02-16 15:01:51.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
31 206961201237 hugo199xxxxx 2018-02-16 16:50:00.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
32 883463939237 hugo199xxxxx 2018-02-16 17:52:30.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
33 825695667527 ffxx198xxxxx 2018-02-16 17:59:32.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
13 821598679327 kjss_kjsxxxxx 2018-02-16 19:08:06.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
14 921995971327 grand529xxxxx 2018-02-16 20:01:13.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
15 294918352827 Marcellixxxxx 2018-02-16 20:02:48.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
16 762676736627 Marcellixxxxx 2018-02-16 20:03:52.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
17 506577938827 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 21:22:39.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
18 356391606727 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 22:59:59.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
19 502661214927 letanan1xxxxx 2018-02-17 18:04:48.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
20 953063481627 letanan1xxxxx 2018-02-17 18:05:23.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
21 204606583227 dmckksxxxxx 2018-02-17 23:20:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
22 403736932947 thuylinh0xxxxx 2018-02-18 09:00:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
23 611983038027 henry8xxxxx 2018-02-18 18:34:07.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
24 820697727027 henry8xxxxx 2018-02-18 18:35:11.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
25 913082498547 thuylinh0xxxxx 2018-02-18 19:29:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
34 879959604227 xmen198xxxxx 2018-02-18 19:29:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
35 948059889207 ngocminh291xxxxx 2018-02-18 23:09:08.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
36 603923495507 valebuoxxxxx 2018-02-19 00:00:01.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) 
37 681673418497 chinatowxxxxx 2018-02-19 00:00:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..) Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
------          Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities).  
     Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net.  Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( All won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
·         Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
·         Tên tài khoản:
·         Tên nhà quản lý
·         Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )

-------   

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------  


1. Đăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts)


- Thời gian: Từ 06h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 26/02/2018 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  06h00 on Feb 15th, 2018 to 23hours 59 minutes on  Feb 26th, 2018  – Viet Nam hours)

2. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)

• Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 10/02 đến 21/02/2018 - giờ Việt Nam
• Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on Feb 10th, 2018 - Feb 21th, 2018 - Vietnam hours)

3. Chơi càng lâu - nhận quà càng ngầu (Match Time is so long, will be recieved gifts so cool)

  • Thời gian: từ 06h00 ngày 20/02 đến 23h59' ngày 28/02/2018 (Giờ Việt Nam)
  • Eng: (Duration from 06h00 pm on Feb 20th , to 23h 59 minutes on Feb 28th, 2918 – VN hours)

4. Sự Kiện Lucky Number - Cơ Hội Sở Hữu Thẻ Uniform Từ +1 đến +9 (The Lucky Number - Chance to own the unifrom card from +1 to +9) 

 

- Thời gian: Từ  10h00 ngày 10/02/2018 đến 23h59 ngày 21/02/2018 (giờ VN)
- Eng: (Duration from 10h on feb 10th, 2018 , to 23h 59 minutes on Feb 21th, 2018 – VN hours)

5.  Mua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm >=6Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has price >=6Vcoin)

  • Thời gian: Từ 06h00 ngày 15/02/2018 ~ 23h59 ngày 23h59' ngày 22/02/2018 (giờ Việt Nam)
  • Eng: (duration from 06h00 on  Feb 15th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Feb 22th, 2018)

6. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

– Thời gian: Từ 06h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 22/02/2018
(Duration from 06hour 00 minute on Feb 15th, 2018 to 23hour 59 minutes on Feb 22th, 2018)

7. Sự kiện nạp thẻ lần đầu – Khuyến Mại 100% và Nhận quà cực ngầu (First Charging, Bonus 100% & Get super cool gifts)
  • Thời gian: 06h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 22/02/2018
  • Duration: from 06h00 on Feb 15th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Feb 22th, 2018

8. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin) 

 

• Thời gian sự kiện: Từ 00h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 22/02/2018 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  00h00 minute on Feb 15th, 2018 to 23hour 59 minutes on Feb 22th, 2018 – Viet Nam hours)

9. Cập Nhật Máy Xèng - Cơ Hội Sở Hữu 1.000.000LP mỗi lần quay (Update Capsule Machine - Chance to own 1.000.000LP)


10. Sự kiện “Nhà Đầu Tư Tài Ba” - Nhận Quà Max Khủng (Super Inverter Manager - Get Super Gifts)


Thời gian: 06h00 ngày 20/02/2018 đến 23h59 ngày 26/2/2018 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 06h00 on Feb 20th , 2018 to 23 hours 59 minutes on Feb 26th , 2018 – Vietnam hours)

--------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT