Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmMở bán cầu thủ trên web tra cứu từ 8h00 ngày 8/6 đến 23h59 ngày 8/6/2017– (Open webshop from 8 hours 00 minutes on 8/6/2017 to 23 hours 59 minutes on June 08th 2017)http://www.fifaonline2sea.com/2016/10/mo-ban-cau-thu-tren-web-tra-cuu-tu_24.html

--------------------
Các nhà quản lý thân mến (Dear managers)!
Chúng tôi sẽ mở kênh bán cầu thủ trên trang tra cứu. (We will open webshop to sell player card +1 )
Thời gian : từ 8h00 ngày 8/6/2017 đến 23h59′ ngày 8/6/2017 (duy nhất 1 ngày)
(Duration from 8 hours 00 minutes on June 08th, 2017 to 23 hour 59 minutes on June 08th, 2017)
Webshop: http://tracuu.fifasea.com
Bạn có thể mua các loại cầu thủ (You can buy player type):
 1. Cầu Thủ Thường (Normal Player)
 2. Cầu Thủ Quốc Gia (National Player)
 3. Cầu Thủ WordCup (Worldcup Player)
 4. Cầu Thủ SeaSon 10 (Season 10 Player)
 5. Cầu Thủ SeaSon 11 (Season 11 Player)
 (Not sale legend Player on webshop)
-----
Trong trường hợp mua lỗi, không nhận được cầu thủ, mà vcoin vẫn bị trừ, các bạn vui lòng lập hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net và cung cấp thông tin giao dịch:
1. Thông tin tài khoản mua
2. Tên cầu thủ mua, và kèm hình ảnh ingame
3. Thời gian mua.
--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Mua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm >=10Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has price >=10Vcoin)

 
 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 6/6/2017 ~ 23h59 ngày 8/6/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 16h00 on June 06th, 2017 to 23 hours 59 minutes on June 08th, 2017)
2. Đầu Tư 10.000LP Nhận Ngay 1.000.000LP và 1 Thẻ +7 Từ Máy Xèng (Invest 10.000LP to Get 1 Millions LP and The uniform card +7 from capsule machine)

 • Thời gian: Từ 13h00 ngày 2/6/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  13 hours 00 on June 02rd, 2017 – Viet Nam hours)

 3. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 

 

• Thời gian sự kiện: Từ 15h00 ngày 2/6/2017 đến 23h59 ngày 11/6/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  15h00 minute on June 02rd, 2017 to 23hour 59 minutes on June 11th, 2017 – Viet Nam hours)
 

——


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Kết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ 12h00 ngày 30/5/2017 đến 23h59 ngày 6/6/2017 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)

 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 30/5/2017 đến 23h59 ngày 6/6/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 12h00 am on May 30th, 2017 to 23h 59 minutes on  June 06th, 2017 – VN hours)
 • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform)
 • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
 • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
 • Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +8):
STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 841770997627 ladxxxxx 2017-05-30 22:46:50.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
2 497400531137 jjm181xxxxx 2017-05-31 13:15:07.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
3 451898631127 duybeogod112xxxxx 2017-05-31 20:18:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
4 713987162927 mariostupixxxxx 2017-05-31 23:00:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
5 287961842947 skdlzl3xxxxx 2017-05-31 23:12:32.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
6 510508095027 xom6mautaxxxxx 2017-06-02 17:51:46.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
7 444870469827 xom6mautaxxxxx 2017-06-02 17:52:30.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
8 536054184827 duybeogod112xxxxx 2017-06-02 19:06:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
9 643731632227 sale38xxxxx 2017-06-02 19:19:47.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
10 630462412627 sale38xxxxx 2017-06-02 19:20:37.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
11 428319200527 roman0_xxxxx 2017-06-02 23:02:25.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
12 899117466027 dmckksxxxxx 2017-06-02 23:05:11.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
13 383460834427 Ace_Seoxxxxx 2017-06-03 09:00:10.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
14 933094103027 dltmdgns760xxxxx 2017-06-03 09:21:18.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
15 100041792827 vanbinh21xxxxx 2017-06-03 11:34:18.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
16 599002025027 vanbinh21xxxxx 2017-06-03 11:35:37.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
17 700355273027 vanbinh21xxxxx 2017-06-03 11:37:01.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
18 776280550727 z1234200xxxxx 2017-06-03 16:46:16.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
19 183128174327 sale38xxxxx 2017-06-03 19:16:40.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
20 331256281547 skdlzl3xxxxx 2017-06-03 22:03:38.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
21 125532778527 dmckksxxxxx 2017-06-03 23:09:19.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
22 431133511627 poopooxxxxx 2017-06-03 23:44:18.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
23 328422723827 dmj418xxxxx 2017-06-03 23:58:06.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
24 804835585127 Polarixxxxx 2017-06-05 12:42:18.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
25 423686462027 iciccxxxxx 2017-06-05 16:12:01.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
26 230986329027 ducchelseafc8xxxxx 2017-06-05 19:00:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
27 227310353027 tmt411200xxxxx 2017-06-06 15:23:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
28 971415521527 ducchelseafc8xxxxx 2017-06-06 17:25:24.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
Trao thưởng:
Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.fifasea.com. Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau (all won gamers go to hotro.ffol2vn.net / hotro.fifasea.com and provide the players name that you want to receive)
 • Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
 • Tên tài khoản:
 • Tên nhà quản lý
 • Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )
 • Thời gian trao giải thưởng cầu thủ: dự kiến đêm bảo trì cập nhật sự kiện cuối tuần gần đây nhất
--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number) 
 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 30/5/2017 đến 23h59 ngày 6/6/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 12h00 am on May 30th, 2017 to 23h 59 minutes on  June 06th, 2017 – VN hours)
2. Đầu Tư 10.000LP Nhận Ngay 1.000.000LP và 1 Thẻ +7 Từ Máy Xèng (Invest 10.000LP to Get 1 Millions LP and The uniform card +7 from capsule machine)

 • Thời gian: Từ 13h00 ngày 2/6/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  13 hours 00 on June 02rd, 2017 – Viet Nam hours)

 3. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 

 

• Thời gian sự kiện: Từ 15h00 ngày 2/6/2017 đến 23h59 ngày 11/6/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  15h00 minute on June 02rd, 2017 to 23hour 59 minutes on June 11th, 2017 – Viet Nam hours)
 

——


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT