Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm Kiếm[Ngày 1/4/2024] - Thông báo về việc hạn sử dụng vật phẩm trong game.

 Các nhà quản lý thân mến!

1. Nguyên nhân: Vào ngày 1/4/2024 xảy ra tình trạng các tài khoản nhận được thông báo "Thời hạn hoặc số lượng của vật phẩm đã hết" - Đây là tính năng cập nhật mã hóa trong game từ giai đoạn phát hành bới VTC - IAHGame. Mọi thứ đã được tích hợp sẵn trong game.

Tức là hạn sử dụng các vật phẩm anh em mua trước đây quá 2 tháng đã hết hạn. 10 năm nay không xảy ra tình trạng này, nhưng đến nay nó xảy ra, tính năng này được update mã hóa trong game theo giai đoạn.

Chính vì vậy dẫn tới các vật phẩm của gamer không còn. 

Hoàn toàn không phải là bị xóa!

 


2. Thời hạn sử dụng vật phẩm trong game hiện tại là 60 ngày kể từ lúc mua, khi mua cùng loại vật phẩm thì hạn sử dụng là thời gian sử dụng của lần mua cuối cùng.


Ví dụ: 

- Lần 1: Vào lúc 10h00 ngày 1/4/2024 bạn mua "Sổ lưu thẻ Uniform" - số lượng 5 thì hạn sử dụng 60 ngày sẽ kết thúc vào 10h00 ngày 30/5/2024

- Lần 2: Vào lúc 14h00 ngày 10/4 bạn mua "Sổ lưu thẻ Uniform" - số lượng 10 thì hạn sử dụng 60 ngày sẽ kết thúc vào 14h00 ngày 9/6/2024

Khi đó, cả 15 vật phẩm "Sổ lưu thẻ Uniform" sẽ có hạn sử dụng đến 14h00 ngày 9/6/2024

Đây cũng là lí do tại sao có tài khoản hết hạn , có tài khoản vẫn còn sử dụng tại thời điểm ngày 1.4.2024 

Như vậy, để gia hạn vật phẩm, đến gần cuối hạn, các bạn chỉ cần mua tối thiểu 1 item thì nó sẽ auto +60 ngày vào đúng loại vật phẩm đó. Nếu không gia hạn, thì mặc định là 60 ngày.


 3. Hỗ trợ Gamer: Sự việc này diễn ra quá đột ngột, bản thân chúng tôi cũng quá bất ngờ với tính năng này, nên chúng tôi sẽ bảo trì và cập nhật thủ công thời gian của toàn bộ các vật phẩm của các bạn, kéo dài thời gian 40 ngày, hạn sử dụng đến ngày 09/5/2024 lúc 23h59'59"

Như vậy, trước ngày 9/5 các bạn muốn gia hạn 999 khe thẻ, chỉ cần mua 1 vật phẩm khe thẻ, là sẽ auto gia hạn cả 1000 khe thẻ đó thêm +60 ngày.BQT Game FIFA Online 2 SEA kính báo! 

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT