Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmCuồng nhiệt cuối tuần cùng FIFA Online 2 SEA - Chúc mừng khia giảng năm học mới - Crazy weekend with FIFA Online 2 SEA - Happy new school year)

Chào các nhà quản lý (Dear everyone)
Do những tuần vừa qua, sự kiện thi đấu nhận quà có lỗi, vì vậy dẫn tới việc trên thị trường số lượng thẻ season quá nhiều, do đó để đảm bảo tính cân bằng cho game, chúng tôi sẽ ngừng các sự kiện liên quan tới việc thi đấu nhận thẻ. (Since the last weeks, the event receiving gifts play an error, so the market led to season card numbers too much, therefore to ensure balance for the game, we will stop the relevant events to play the card.)
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, và sẽ đưa ra sự kiện hợp lý, đảm bảo cân bằng trong game. (We will continue to monitor the situation, and will make reasonable events, ensuring balance in the game.)

Sau đây, chúng tôi gửi tới các bạn chùm sự kiện cuối tuần như sau (Here, we submit to you beam the following weekend events):
1.Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 22h59 ngày 06/09/2015.
 • Eng: (Duration from 01h00 on Sep 05, 2015 to 22hours 59 minutes on Sep 06, 2015)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần 1 trong 2 vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received one time, one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
STT (SEQ)ITEM NAME
1Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
2Phiếu bảo vệ nâng cấp +4 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
2. Cập nhật máy xèng( Update Capsule Machine ingame)
 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 05/09/2015
 • Eng: (Duration from  06 am on August 21, 2015)
 • Nội dung: Các máy xèng sẽ thay giải thưởng cầu thủ như sau
 • Eng: (Content – Capsule Machines will be updated the max rewards as bellow)
Máy Xèng (Capsule Machine)REWARD_NAME
Máy da camCristiano Ronaldo SS11 +9
Le Cong Vinh +9
Máy tímLionel Messi SS11 +9
Nguyen Thanh Luong+9
Máy xanh láCristiano Ronaldo SS11 +1
Le Cong Vinh +1
Máy xanhLionel Messi SS11 +1
Nguyen Thanh Luong+1
3. Sự kiện “Nhà Quản lý may mắn” – Event Lucky Managers
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 09/09/2015.
 • Eng: (Duration from 01h00 on Sep 05, 2015 to 23hours 59 minutes on Sep 09, 2015)
 • Nội dung: Trong thời gian tính sự kiện, NQL nào ép thành công bất kỳ cầu thủ sau lên +10 sẽ nhận được thêm LP từ BQT game.
 • (Contents: In the event time, when you update successful any the bellow player cards to +10, you will be received a bonus LP)
STT (SEQ)Tên cầu thủ (Player Name)Phần thưởng
(Rewards)
1Cristiano Ronaldo SS118,000,000 LP
2Le Cong Vinh10,000,000 LP
3Lionel Messi SS118,000,000 LP
4Nguyen Thanh Luong10,000,000 LP
 • Chú ý: Nếu bạn ép thành công 2 thẻ cầu thủ Cristiano Ronaldo SS11 lên +10 thì bạn sẽ được nhận 16.000.000 LP. (Notes: if you update successful two Ronaldo SS11 player cards to +10, you will be received 2*8.000.000LP = 16.000.000LP bonus)
3. Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)
 • Thời gian sự kiện: 01h00 ngày 02/09/2015 – 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: duration form 0h00 on Sep 02 to 23hours 59 minutes on Sep 06, 2015.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, TOP các nhà quản lý có số lượt quay trượt giải thưởng cao nhất tại máy da cam, máy tím, đồng thời chưa quay được phần thưởng cao nhất tại các máy này sẽ được nhận phần thưởng tri ân như sau.
 • Eng: In the event time, 3rd Top of gamers that have the most unlucky when using orange, purple machine , and have never received the highest reward in the event time then will be rewarded as follows gratitude.
 • Chú ý: chúng tôi sẽ xét duyệt TOP quay trượt của từng máy xèng. (Notes: we will get 3rd Top of every machine)
 • Phần thưởng (Rewards):
TOPPhần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da CamMáy Tím
Orange MachinePurple mMachine
TOP1Eric Cantona HT +7Zico HT +7
Thomas Ravelli HT +7Viktor Onopko HT +7
TOP 2Eric Cantona HT +6Zico HT +6
Thomas Ravelli HT +6Viktor Onopko HT +6
TOP 3Eric Cantona HT +5Zico HT +5
Thomas Ravelli HT +5Viktor Onopko HT +5
4. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: (Duration from 01h00 am on September 5th, to 23h 59 minutes on September 6th, 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 30% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 30% auction in the event time)
5. Mua 1 tặng 1 (Buy 1 Get 1 FREE)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: (Duration from 01h00 am on September 05th, to 23h 59 minutes on September 06th, 2015)
 • Nội dung: Khi mua bất kỳ vật phẩm nào dưới đây, các bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm khuyến mại tương tự trong hộp quà. (Details: when you buy any bellow items, you will be received more one these item in your gift box).
 • Nhận thưởng: Sau khi mua vật phẩm xong, các bạn vào hộp quà để nhận vật phẩm khuyến mại. (Rewards: After buying done, you go to your gift box, and get it)
 • Danh sách vật phẩm áp dụng mua 1 tặng 1 (The bellow are the lis items apply for this event – you need buy exactly these items then will be recived bonus):
SEQNAMEGAUGE_VALUES
1Xèng (1)1
2Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình)1
 • Chú ý: các bạn phải mua đúng 2 vật phẩm có tên chính xác như trên thì mới nhận được khuyến mại. (Notes: you need buy exactly these items then will be recived bonus)
6. Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp ( I am Wenger – Super Manager)
 • Thời gian tính sự kiện: 0h00 ngày 02/09/2015 – 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: (duration from 0h00 on Sep 02rd to 23hours 59 minutes on Sep 06th, 2015)
 • Thời gian trao giải: ngày 07/09/2015 (reward on Sep 07th, 2015)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 6th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ.
  • (Condition 1: have charge card in this event time).
  • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
  • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
  • Điều kiện 3: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
  • (Condition 3: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP.
 • Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 • Phần thưởng (Rewards)
TopGiá trị phần thưởng (Rewards)Số lượng (Qut)
Top 1,2Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards )3
Top 3,4Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất(Will be updated +2, two cards )2
Top 5,6Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất(Will be updated +2, one card )1
 •  Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
 • Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện Tôi là Giáo Sư Wenger
 • (Title: Reciving the rewards of event I am Wenger – Super Manager)
 • Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
 • (Provide exactly your email, account name, and character name)
 • Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
 • (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
7. Khuyến mãi lên tới 100% giá trị thẻ nạp (Bonus Vcoin upto 100%)
 • Thời gian: 01h00 ngày 05/09/2015 đến 23h59 ngày 05/09/2015
 • Eng: (Duration from 00h00 minute on Sep 02rd , 2015 to 23hour 59 minutes on Sep 02rd, 2015)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental)
STTMức thẻ nạpVcoin nhận được% Bonus
110,000 VND1220%
220,000 VND2420%
330,000 VND3620%
450,000 VND6020%
5100,000 VNĐ15050%
6200,000 VND30050%
7300,000 VND45050%
8500,000 VND1000100%
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

ccc

TOP nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất – Cập nhật lúc 22h10ngày 04/09 ( Top the most unlucky managers – Update at 22 hours 10 minutes on September 04th)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Managers)!

ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3

Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất từ lúc sự kiện bắt đầu.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Thời gian cập nhật: 22h10 ngày 04/09/2015
Update on time: 22hours 10 minutes on Sep 04th, 2015
 • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP TEMP
1※¶\¶hóc︿Çon※461
2king_of_ff02372
3P.K.M333
4Ars.Gunners104
5Gà_VIP95
6genzy39776
70vercome57
8_ChaT-vAI-dAi_58
9_-^!^-_59
10Why.Always.Me510
 • Danh sách TOP tạm thời máy Tím  (TOP Temp off Purple Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP TEMP
1juz4fun461
2Koi.Sino302
3P.K.M73
4RIRO54
5fifagata45
6hoiprohak46
7[PSG]_Barkley_37
8lampask00138
9-B-V-B-39
10Sat_Gai'310
11Facke311
12__Vane_Love__312


—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP kiếm LP – Sự kiện tôi là giáo sư Wenger – Cập nhật lúc 12h30 ngày 04/09- (TOP earning LPs - Event Super Managers - Update at 12hours 30 minutes on Sep 04th)

Các nhà quản lý thân mến (Dear managers)
arsenewengerpoint_SKXB
Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện Tôi là giáo sự Wenger - Nhà quản lý siêu cấp, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  TOP các nhà quản lý kiếm được LP nhiều nhất từ thị trường đấu giá.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event I am Wenger - Super Manager, we will update daily TOP temporary: TOP the best earning LP on the auction market).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào lúc : 23h59′ ngày 06/09/2015.
The event will be finished at 23hour 59 minutes on September 06, 2015.
Chi tiết về sự kiện Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp, các bạn có thể thoi dõi tại đây
Các bạn cần nhớ đáp ứng đủ 3 điều kiện sau (You need enought three bellow conditions):
 • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ.
 • (Condition 1: have charge card in this event time).
 • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
 • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
 • Điều kiện 3: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
 • (Condition 3: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Sau đây là TOP hiện tại các nhà quản lý đã kiếm được nhiều LP nhất tính tới 12h30 ngày 04/09/2015 (The bellow is TOP earning LPs - Update at 12hour 30 minutes on Sep 04, 2015):
SEQMANAGERS NAMEEARNED LP TOTALBID TOTALS
1❤❸❹❤                 35,267,619729
2B.V.B                 27,917,87157
3             khoảng trống                 19,486,30399
4<ElClasicoMrT>                 16,378,498272
5 PSG Squad                 13,200,0001
6galasy                 12,098,1396
7fgbfd                   9,565,343162
8gtfjygkhh                   9,086,51377
9B&#243;c_Lich                   7,824,39391
10.-*LetsGo*-.                   7,139,61545
11※¶\¶hóc︿Çon※                   7,083,71740
12Hung_SS                   6,760,32050
13NO47                   6,413,66465
14NhoRaRoi!!                   5,962,533138
15king_of_ff02                   5,930,63764
16b@by_2014+1                   5,397,25530
17VODOIFIFA2014                   5,143,84833
18세계일주                   4,623,31713
19Bi'nhPhu'o'c                   4,382,268153
20Team_B&#x1EC8;                   4,303,61376
21Te@m_Tr&#7867;                   4,081,957120
22vvk93                   4,076,18281
23Zico_D.Nai                   4,065,21516
24Ðặng Văn Hợp™                   3,902,82576
25FIFA잉여                   3,678,26482
26Ti&#x1EBF;n                   3,675,67210
27a.say37                   3,633,69430
28TOMMY_TRAN                   3,321,76140
29RồngHảiDương                   3,220,58653
30finalround9                   2,888,1393
31AserWenger9999                   2,858,83729
32ㄒōη︿ㄇζō︿κнōηξ                   2,696,40420
33maxlever                   2,653,35077
34@@quangthanh@@                   2,524,85981
35™1992™                   2,520,06935
36tengidayta?                   2,422,13417
37AkiraRin                   2,406,48030
38zBi_Bom_Cr7z                   2,345,08428
39☆☆☆☆☆☆☆                   2,302,23449
40:``8``:                   2,289,06389
41Nhin_Gi                   2,246,10327
42LaoHac                   2,192,92821
43***HLV-Kaka***                   2,183,96248
44davidmaidien                   2,167,39775
45THUANCSND1                   2,162,3948
46daica1                   2,144,05030
47_HoangLong_                   2,137,9706
48RongBongDem                   2,046,70135
49onggia_codon_2                   1,961,25572
50Chelsea Squad                   1,836,0002
51*Lanh_Huyet*                   1,767,55667
52[Minh]-[A'nh]                   1,764,02267
53Phong.Van                   1,729,653129
54VoDichChauAu                   1,727,25010
55gooddaycom12                   1,698,59614
56_Charles_No1_                   1,695,57134
57Chelsea_JSM                   1,679,53275
58genzy397                   1,674,0002
59s24h.smilE                   1,654,9469
60JAV-League                   1,646,56938
61NguyenVanCong                   1,629,15586
62KhanhHoaUtd                   1,619,84241
631230123                   1,617,66226
64Che_Xit                   1,605,54028
65HLV.Wenger                   1,589,95510
66DuyAnh.United                   1,583,3174
67Ch&#7883;ch_Em                   1,552,25920
68__El_NiNo__                   1,551,36552
69Le^CaY_tk                   1,543,13068
70#NAME?                   1,530,07251
71yeon                   1,500,0002
72..-Diego-..                   1,499,13850
73duyckd24                   1,483,32535
741_TUAN_HOA_2                   1,481,37865
75Ngoc_Kiet_FC                   1,476,56862
76                    1,462,57832
77DONG12                   1,459,97728
78Ngobathanh27                   1,452,81829
79kghasfjklg                   1,436,64260
80Bum...Bum                   1,387,24621
81Team****Brazil                   1,380,0001
82phuphuocback                   1,380,0001
83Dap^ga`^^                   1,380,0001
84TapTap                   1,374,85053
85prov0doi97                   1,374,45135
86*U19VietNam*                   1,368,8339
87@PATOPATOPATO@                   1,366,51816
88Mother__Fucker                   1,342,42311
89CACALOTTO                   1,329,84353
90VODichChauA                   1,321,0504
91DH.Truc.Mai                   1,311,75548
92_The_Blue_                   1,300,45028
93Súc☆Sinh                   1,296,6805
94Mr..ThienModel                   1,281,53715
95Ariato                   1,249,1214
96Ars.Gunners                   1,238,79627
97<<KhangEuro>>                   1,238,3097
98thehien92                   1,234,48397
99****^_^*****                   1,227,27433
100Assyrian™                   1,215,27534
101Sir.DuyAnh                   1,204,8004
102[PSG]_Barkley_                   1,201,05321
103suys2                   1,169,49443
104Asenal_"-"_Fc                   1,159,94952
105Minh Tiến™                   1,158,62043
106Hoa_Quyen                   1,148,18720
107MR93                   1,144,92242
108R10No1                   1,141,65952
109RồngHàNội                   1,141,58695
110CHIPHE0                   1,134,07423
111Ma...P&#7907;                   1,133,36010
112HF4CauMoi                   1,120,03526
113suys30                   1,101,43233
114Ty*Phu*VietNam                   1,092,6128
115[M]ThieuGia                   1,083,37028
116SauBo_ChimSau                   1,080,0001
117HLVvip_C.Ronal                   1,077,01442
118HOANGDEPTRAI                   1,073,46971
119SaoCungDuoc^^!                   1,069,58527
120InTerNet___                   1,066,21445
121suys20                   1,054,42051
122☆62☆Thánh★№1                   1,049,35711
123Balck Nut                   1,043,9179
124YuMyNguyen**                   1,033,57557
125TRUNGPHUOC                   1,025,84815
126QuynhNhuFc                   1,023,16221
127BoGia_ChemGio                   1,021,61153
128VUa__fifa2015                   1,016,61456
129_Y.O.L..O_Jin_                   1,006,42020
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất - Cập nhật lúc 12h00 ngày 04/09 ( Top the most unlucky managers - Update at 12hours on September 04th)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Managers)!
ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3
Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất từ lúc sự kiện bắt đầu.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Thời gian cập nhật: 12h00 ngày 04/09/2015
Update on time: 12hours 00 minutes on Sep 04th, 2015
 • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP TEMP
1※¶\¶hóc︿Çon※461
2king_of_ff02372
3P.K.M333
4Koi.Sino304
5Ars.Gunners105
6G&#224;_VIP96
7genzy39777
8Why.Always.Me58
90vercome59
10_-^!^-_510
 • Danh sách TOP tạm thời máy Tím  (TOP Temp off Purple Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP TEMP
1juz4fun441
2Koi.Sino102
3P.K.M73
4RIRO54
5hoiprohak45
6fifagata46
7[PSG]_Barkley_37
8Facke38
9-B-V-B-39
10__Vane_Love__310—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT