Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmĐăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts)

 


- Thời gian: Từ 15h00 ngày 02/11/2020 đến 23h59 ngày 09/11/2020 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  15h00 on Nov 02th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 09th, 2020 – Viet Nam hours)
- Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần một trong những vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
- Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received random one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
 

STT TÊN VẬT PHẨM
1 Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình)
2 Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
3 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (1 bình)
4 Nước uống phục hồi tối đa phong độ (2 lần)


------

-------

Thông tin MOMO nhận chuyển khoản:  0388876872. CTK: nguyen xuan hien

Thông tin Viettelpay nhận chuyển khoản:  0388876872. CTK: nguyen xuan hien

-------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

0. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

  • Thời gian: 09h00 ngày 31/10/2020 đến 23h59 ngày 02/10/2020 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 09h00 minute on Oct 31th, 2020 to 23 hour 59 minutes on Oct 02rd, 2020– Viet Nam hours)

1. Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

2. Like & share - nhận ngay GIFTCODE khủng FIFA Online 2 SEA 3. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)

 


Thời gian: Từ  09h00 ngày 31/10/2020 đến 23h59 ngày 02/11/2020 (Giờ Việt Nam)
Eng: (Duration from 09h00 on Oct 31th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020  – Viet Nam hours)

 

4. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +9 Bất Kỳ (Charging to Get +9 Uniform Cards)

Thời gian: Từ  08h00 ngày 27/10/2020 đến 23h59 ngày 02/11/2020 (Giờ Việt Nam)
Eng: (Duration from 08h00 on Oct 27th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 02th, 2020  – Viet Nam hours)
5. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +7 Bất Kỳ (Charging to Get +7 Uniform Cards)

 


Thời gian: Từ  09h00 ngày 31/10/2020 đến 23h59 ngày 02/11/2020 (Giờ Việt Nam)
Eng: (Duration from 09h00 on Oct 31th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020  – Viet Nam hours)
6. Mua 1 Tặng 1 - BUY 1 GET 1 FREE

 


 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 31/10/2020 ~ 23h59' ngày 02/11/2020 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 09h00 on  Oct 31th, 2020 to 23 hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020)
7. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)
 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 31/10/2020 ~ 23h59' ngày 02/11/2020 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 09h00 on  Oct 31th, 2020 to 23 hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020)

8. Sự Kiện Level Up nhận quà Max khủng ( Level Up Event - get cool gifts) 

 


• Thời gian: Từ 14h00 ngày 02/11/2020 đến 23h59 ngày 09/11/2020 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 14h00 am on Nov 02rd, 2020  to 23h59 minutes on Nov 09th, 2020 – Viet Nam hours)
 -----------------

1. Cách 1: Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7

2. Cách 2: Cài đặt VPN thông thường cho Win XP, Win 7


-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Sự Kiện Level Up nhận quà Max khủng ( Level Up Event - get cool gifts)

• Thời gian: Từ 14h00 ngày 02/11/2020 đến 23h59 ngày 09/11/2020 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 14h00 am on Nov 02rd, 2020  to 23h59 minutes on Nov 09th, 2020 – Viet Nam hours)
• Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý trong FIFA Online 2 SEA
• Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA)
• Nội dung: Khi nhà quản lý đạt các mốc level 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 sẽ nhận được một trong những phần quà bên dưới:
• Eng: (Details: when your character get level up at 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550   you will get one of the bellow items)
• Danh sách phần thưởng (The reward list):
ITEM_ID NAME SỐ LƯỢNG
1 Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình) 2
2 Thẻ đổi màu tên đội (Da cam) 2
3 Thêm đội bóng và nhà quản lý (1 lần) 2
4 Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày) 2
5 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (1 bình) 2
6 Nước uống phục hồi tối đa phong độ (2 lần) 2
7 Thẻ Question Mark Huyền Thoại Đương Đại (1 thẻ) 3
8 Thẻ Question Mark huyền thoại (1 thẻ) 3
9 Gói thẻ SS11 (Top4 Euro) (1 gói) 2
10 Thẻ Question Mark huyền thoại 100% (1) 1

-------

-------

Thông tin MOMO nhận chuyển khoản:  0388876872. CTK: nguyen xuan hien

Thông tin Viettelpay nhận chuyển khoản:  0388876872. CTK: nguyen xuan hien

-------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

0. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

  • Thời gian: 09h00 ngày 31/10/2020 đến 23h59 ngày 02/10/2020 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 09h00 minute on Oct 31th, 2020 to 23 hour 59 minutes on Oct 02rd, 2020– Viet Nam hours)

1. Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

2. Like & share - nhận ngay GIFTCODE khủng FIFA Online 2 SEA 3. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)

 


Thời gian: Từ  09h00 ngày 31/10/2020 đến 23h59 ngày 02/11/2020 (Giờ Việt Nam)
Eng: (Duration from 09h00 on Oct 31th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020  – Viet Nam hours)

 

4. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +9 Bất Kỳ (Charging to Get +9 Uniform Cards)

Thời gian: Từ  08h00 ngày 27/10/2020 đến 23h59 ngày 02/11/2020 (Giờ Việt Nam)
Eng: (Duration from 08h00 on Oct 27th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 02th, 2020  – Viet Nam hours)
5. Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +7 Bất Kỳ (Charging to Get +7 Uniform Cards)

 


Thời gian: Từ  09h00 ngày 31/10/2020 đến 23h59 ngày 02/11/2020 (Giờ Việt Nam)
Eng: (Duration from 09h00 on Oct 31th, 2020 to 23hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020  – Viet Nam hours)
6. Mua 1 Tặng 1 - BUY 1 GET 1 FREE

 


 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 31/10/2020 ~ 23h59' ngày 02/11/2020 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 09h00 on  Oct 31th, 2020 to 23 hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020)
7. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)
 • Thời gian: Từ 09h00 ngày 31/10/2020 ~ 23h59' ngày 02/11/2020 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 09h00 on  Oct 31th, 2020 to 23 hours 59 minutes on Nov 02rd, 2020)

 -----------------

1. Cách 1: Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7

2. Cách 2: Cài đặt VPN thông thường cho Win XP, Win 7


-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT