Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmCập nhật sự kiện cuối tuần ngày 27/5/2016 (Update new events at weekend's days on May 27th, 2016)

1. Cập nhật tính năng hoàn toàn mới (GIFT VIRTUAL CARD OPEN) (Update new features GIFT VIRTUAL CARD OPEN)
Đối với các NQL,việc mở hộp quà sau trận đấu đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, vẫn là những hộp quà ấy, lần cập nhật này chúng tôi sẽ khiến bạn ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tính năng hoàn toàn mới được mang tên Virtual Uniform Card Open. Nếu như trước đây, các NQL chỉ mở ra duy nhất thẻ thường từ hộp quà thì giờ đây, những thẻ Uniform mà bạn nhận được có thể là World Cup, Season hay thậm chí là thẻ Huyền thoại. Đương nhiên, xác suất nhận được thẻ VIP không quá cao nhưng nếu thi đấu với mật độ 5~7 trận trong ngày, bạn hoàn toàn có cơ hội sở hữu thẻ Uniform giá trị hoàn toàn miễn phí và cực kỳ đơn giản.
(For NQL, open the gift box after the game was no stranger. However, he still is the gift box, this update we will make you surprised by the arrival of an entirely new feature called Virtual Uniform Card Open. Previously, the only opens up unique NQL resident card from gift box, now, the uniform cards that you can get is the World Cup, or even a card Season legend. Of course, the probability of getting VIP card is not too high, but if played at a density of 5 ~ 7 matches of the day, you absolutely have the opportunity to own valuable Uniform card completely free and extremely simple.)
Chú ý: tính năng này không áp dụng với vật phẩm mô phỏng trận đấu.
Thời gian cập nhật: từ 6h00 ngày 27/5 – 31/5/2016
(Duration: from 6 hours 00 minutes to 23 hours 59 minutes on May 31th, 2016)
(Note: This feature does not apply to items that simulate match.)
fifa_online_2_cap_nhat_ban_update_1094_ra_san_cung_sieu_sao_1.jpg----------------------
2.Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 08h00 ngày 27/5 đến 22h59 ngày 29/5/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 08h00 on May 27th , 2016 to 22hours 59 minutes on May 29th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
Tên vật phẩm (Item Name)
Mở thêm hộp quà (30 trận)
----------------------
3.Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 08h00 ngày 27/5 đến 23h59 ngày 29/5/2016
 • Eng: (Duration from 08h00 am on May 27th  to 23h 59 minutes on May 29th , 2016)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has  level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 20% auction in the event time)
------------------------
4.Nhân đôi kinh nghiệm và LP sau mỗi trận đấu (Double manager EXP and LP after every match in worldtour mode)
 • Thời gian: 08h00 ngày 27/5 đên 23h59 ngày 31/05/2015 (giờ VN)
 • Eng: (Duration from 08h am on May 27th to 23h 59 minutes on May 31th -Vietnam hour)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: Khi thi đấu tại mode World Tour vào các khung giờ sau NQL sẽ nhận được x2 lần Exp NQL và LP nhận được sau trận đấu
 • Eng: (When you play in worldtour mode, and in the bellow duration, you will be received double Exp for manager after match)
STTKhung giờNgàyDouble Exp, LP
19h00 – 11h3027/5/2016x2 EXP NQL x2 LP
216h00 – 21h0027/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
39h00 – 11h3028/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
416h00 – 21h0028/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
19h00 – 11h3029/5/2016x2 EXP NQL x2 LP
216h00 – 21h0029/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
39h00 – 11h3030/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
416h00 – 21h0030/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
39h00 – 11h3031/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
416h00 – 21h0031/05/2016x2 EXP NQL x2 LP
----------------
5.Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 08h00 ngày 27/5 đến 23h59 ngày 29/5/2016 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 08h am on May 27th , to 23h 59 minutes on May 29th , 2016 – VN hours)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau số trận đấu  người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói), và khi đá ở trận thứ 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 người chơi sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên 1 gói thẻ huyền thoại / hoặc 1 gói thẻ season 11 (Top 4 Euro) / hoặc 1 gói thẻ huyền thoại đương đại
 • Eng: (Detailly: after for every some matchs as bellow, you will be received items)
STT
THI ĐẤU NHẬN QUÀ (Match Event)
SỐ TRẬN (The matchs)
PHẦN THƯỞNG (Gift)
SỐ LƯỢNG (Quantity)
1sau mỗi trận đấu
(after every match)
Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)1
2trận thứ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100
(at the match: 10st, 20st, 30st, 40st, 50st, ...)
 • Gói thẻ season 11 (Top 4 Euro) (1 gói)
 • Hoặc (or) Gói thẻ Question Mark
 • Hoặc (or) Huyền thoại đương đại (1 gói)
1
Ngoài ra, sau mỗi trận đấu, các bạn cũng có cơ hội sở hữu các thẻ SS10, SS11 từ việc mở hộp quà sau khi chúng tôi cập nhật tính năng  mới (GIFT VIRTUAL CARD OPEN) và sự kiện nhân đôi exp, lp sau thi đấu worldtour.

Also, after every game, you also have the opportunity to own the cards SS10, SS11 from opening a gift box as we update new features (GIFT VIRTUAL CARD OPEN) and event double exp, lp after worldtour mode.

------------------
6.Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp ( I am Wenger – Super Manager)
 • Thời gian tính sự kiện: 08h00 ngày 27/5/2016 – 23h59 ngày 02/06/2016
 • Eng: (duration from 08h00 on May 27th  , 2016 to 23hours 59 minutes on Jun 02rd , 2016)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 6th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá >=100000VNĐ.
  • (Condition 1: have charge card in this event time with values >=100000vnđ).
  • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
  • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
  • Điều kiện 3: trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng cao nhất  +9 hoặc +7 từ máy xèng da cam hoặc máy xèng tím, máy xanh lá hoặc máy xanh.
  • (Condition 3: in the event time, you have to get minimum 01 the hieghest reward cards from of all capsule machine)
  • Điều kiện 4: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
  • (Condition 4: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP.
 • Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 • Phần thưởng (Rewards)

Top
Giá trị phần thưởng (Rewards)
Số lượng (Qut)
Top 1,2
Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards )
3
Top 3,4
Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, two cards )
2
Top 5,6
Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, one card )
1

 • Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
 • Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện Tôi là Giáo Sư Wenger
 • (Title: Reciving the rewards of event I am Wenger – Super Manager)
 • Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
 • (Provide exactly your email, account name, and character name)
 • Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
 • (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
Chú ý: chỉ trao thưởng cho TOP đủ cả 4 điều kiện trên. Only rewards for TOP that enough 4 upper conditions.
7.Khuyến mãi thẻ nạp đầu xuân lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)
 • Thời gian: 12h00 ngày 27/5 đến 23h59’ ngày 28/5/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 12h00 minute on May 27th , 2016 to 23hour 59 minutes on May 28th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental)
STTMức thẻ nạpVcoin nhận được% Bonus
110,000 VND1110%
220,000 VND2315%
330,000 VND3515%
450,000 VND6020%
5100,000 VNĐ200100%
6200,000 VND400100%
7300,000 VND600100%
8500,000 VND1000100%
Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):
 1. Tri ân VIP USER Tháng 5/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT