Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmCập nhật điểm đua TOP nâng cấp thẻ lúc 07h00 ngày 12/08/2017 (Update points of event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
Chi tiết sự kiện đua top nâng cấp thẻ (Details about this event): các bạn có thể xem tại đây (at here)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ  uniform +9 hoặc +7 (không áp dụng gói thẻ)  từ các máy xèng da cam, tím, xanh lá cay, xanh lá.
  • (Condition 1: in the event time, you have to get minimum 01 the uniform card +9 or +7(not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
  • Điều kiện 2: TOP nhà quản lý có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất và >=1000 điểm,  dựa trên thang điểm như sau  
  • (Condition 1: Upgrade scores the most successful card based on the following scale and >=1000 points):
 
STT (SEQ) Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) Điểm (Get Point)
3 +4 1
4 +5 5
5 +6 10
6 +7 30
7 +8 50
8 +9 80
9 +10 400


Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)

 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Giá trị phần thưởng (Rewards) Số lượng (Qut)
TOP 1 Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) 3
TOP 2 Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +2, two cards )
TOP 3 Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +2, one card )
TOP 4 Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +1, two cards)
TOP 5 Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +1, one card)


Sau đây là các nhà quản lý đã quay được phần thưởng là thẻ uniform từ một trong các máy xèng (The bellow got minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
Seq The Coach
1 Choi_em
2 푸푸아
3 dmckks3
4 *SIEU*GA*

Sau đây là điểm mà các nhà quản lý kiếm được tính đến hồi 07h00 ngay 12/8/2017 (update points at 07 hour 00 on August 12th, 2017):


 

STT CHARACTER NAME GRADE +4 GRADE +5 GRADE +6 GRADE +7 GRADE +8 GRADE +9 GRADE +10 TOTAL POINT
1 푸푸아 2 2 4 6 68 9 1 4752
2 dmckks3 4 1 0 1 38 2 0 2099
3 *SIEU*GA* 21 18 16 13 12 0 0 1261
4 John.Cena 0 0 0 0 10 0 0 500
5 Lão Già Gân™ 0 0 0 0 5 0 0 250
6 TựLong 11 7 5 5 0 0 0 246
7 D___H 0 1 0 0 3 0 0 155
8 Xinh & Xấu 1 2 2 3 0 0 0 121
9 TheSamba 1 0 2 3 0 0 0 111
10 Voller 0 0 0 0 2 0 0 100
11 BMW___S1000RR 1 2 0 2 0 0 0 71
12 KoolBoy.Fc 0 0 0 0 1 0 0 50
13 _HetTienAnXoi_ 0 0 0 0 1 0 0 50
14 꼬장오빠 2 1 1 1 0 0 0 47
15 ZzGoodByezZ 0 1 0 1 0 0 0 35
16 Noo175 5 6 0 0 0 0 0 35
17 Lão Già Gân™  6 3 1 0 0 0 0 31
18 Sp@in 6 5 0 0 0 0 0 31
19 ☆①Duy②Xuyên③☆ 0 0 0 1 0 0 0 30
20 MU..2018 0 0 0 1 0 0 0 30
21 _S0ng&Vi-'Y3u" 0 0 0 1 0 0 0 30
22 BànhTriệuLike™ 0 0 0 1 0 0 0 30
23 giet_thoi_gian 2 2 1 0 0 0 0 22
24 Ngoc_Kiet_FC 1 1 1 0 0 0 0 16
25 (-*_*)V--->CC 4 2 0 0 0 0 0 14
26 Dsquared1102 0 0 1 0 0 0 0 10
27 THAN_LONG_96 0 2 0 0 0 0 0 10
28 tuandesign 3 1 0 0 0 0 0 8
29 manu69 2 1 0 0 0 0 0 7
30 **4EVER** 1 1 0 0 0 0 0 6
31 MyGalaxy 1 1 0 0 0 0 0 6
32 Kendyboydz 1 1 0 0 0 0 0 6
33 92_QN 0 1 0 0 0 0 0 5
34 FiterlllVaio 1 0 0 0 0 0 0 1
35 TOKUDAA 1 0 0 0 0 0 0 1
36 Fififa 0 0 0 0 0 0 0 0
37 QnHuyQn 0 0 0 0 0 0 0 0
38 zzkingzz 0 0 0 0 0 0 0 0
39 _OnlyC_ 0 0 0 0 0 0 0 0
40 sodasoda 0 0 0 0 0 0 0 0
41 thix_an_nhau 0 0 0 0 0 0 0 0
42 *Spider_Man* 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siralex121 0 0 0 0 0 0 0 0
44 knox 0 0 0 0 0 0 0 0
45 bavuonghp6789 0 0 0 0 0 0 0 0
46 -_-Shine 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MUDMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
48 대왕고치 0 0 0 0 0 0 0 0
49 DungAnh$ 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Zed_Faker 0 0 0 0 0 0 0 0
51 **MADRID** 0 0 0 0 0 0 0 0
52 lampardblues 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Szaby005 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HiImLuke 0 0 0 0 0 0 0 0
55 hackernhan 0 0 0 0 0 0 0 0
56 TuVanTaiChinh 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ahihiahuhu 0 0 0 0 0 0 0 0
58 *_*SV*_* 0 0 0 0 0 0 0 0
59 PhamVien 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Andy_006 0 0 0 0 0 0 0 0
61 IrisTruong 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MeoMeoBeNho 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PullShit 0 0 0 0 0 0 0 0
64 디지털 0 0 0 0 0 0 0 0
65 HoNgocTai 0 0 0 0 0 0 0 0
66 MissYouSSC 0 0 0 0 0 0 0 0
67 서재령 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Yeon_KoW 0 0 0 0 0 0 0 0
69 kietngo 0 0 0 0 0 0 0 0
70 bayyugfgf 0 0 0 0 0 0 0 0
71 rocket1gio 0 0 0 0 0 0 0 0
72 browneyes 0 0 0 0 0 0 0 0
73 akira17518 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Jukelo 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0::::::[]====> 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Old-Tiger..... 0 0 0 0 0 0 0 0
77 David_Phong_92 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ..Mourrinho.. 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Cafe_KIM*AN 0 0 0 0 0 0 0 0
80 jinnyland 0 0 0 0 0 0 0 0
81 1985 0 0 0 0 0 0 0 0
82 _PortGas_D_Ace 0 0 0 0 0 0 0 0
83 tan091193 0 0 0 0 0 0 0 0
84 justin9970 0 0 0 0 0 0 0 0
85 VNsdfassdad 0 0 0 0 0 0 0 0
86 bauuc 0 0 0 0 0 0 0 0
87 심심풀이 0 0 0 0 0 0 0 0
88 LyCaTieu 0 0 0 0 0 0 0 0
89 superherovn 0 0 0 0 0 0 0 0
90 dangducthienls 0 0 0 0 0 0 0 0
91 asenal95 0 0 0 0 0 0 0 0
92 King......!!! 0 0 0 0 0 0 0 0
93 TitanKiki 0 0 0 0 0 0 0 0
94 realllllllllll 0 0 0 0 0 0 0 0
95 gfdsgfdgsfaf 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Kienuyquyen 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Rouge 0 0 0 0 0 0 0 0
98 GgWaKs 0 0 0 0 0 0 0 0
99 __Kitty-Tung__ 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ****HTP**** 0 0 0 0 0 0 0 0
101 zDTCz 0 0 0 0 0 0 0 0
102 -Ami 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Dragomir 0 0 0 0 0 0 0 0
104 HuuTinhProFifa 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Linona 0 0 0 0 0 0 0 0
106 lamlac 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Yasuo.20gg.:) 0 0 0 0 0 0 0 0
108 WhatThe_Fuck 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ㅇㄴㅁㅇㄴㅁㅇ 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Comingbackgame 0 0 0 0 0 0 0 0
111 hieutinnghia 0 0 0 0 0 0 0 0
112 KikH 0 0 0 0 0 0 0 0
113 [JAV]HD 0 0 0 0 0 0 0 0
114 __[GK]____FC__ 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Ace Card 0 0 0 0 0 0 0 0
116 VUDUC 0 0 0 0 0 0 0 0
117 KyzSieuSao 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Only[C] 0 0 0 0 0 0 0 0
119 IMP.Sige 0 0 0 0 0 0 0 0
120 chida528 0 0 0 0 0 0 0 0
121 FCWHU 0 0 0 0 0 0 0 0
122 TrongTin0806 0 0 0 0 0 0 0 0
123 LapReal 0 0 0 0 0 0 0 0
124 <3_2404_ td=""> 0 0 0 0 0 0 0 0
125 PororoAndCrong 0 0 0 0 0 0 0 0
126 ken2505 0 0 0 0 0 0 0 0
127 tranlocttkt 0 0 0 0 0 0 0 0
128 NguoiPhanXu 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Dildo 0 0 0 0 0 0 0 0
130 PapaiHero69 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Napoli........ 0 0 0 0 0 0 0 0
132 MihaiMunteanu 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Tommy_Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
134 안녕포돌스키 0 0 0 0 0 0 0 0
135 S-Hu*ng 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ohanhlaai11 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Manucian_Bmt 0 0 0 0 0 0 0 0
138 쌀라뿜빠 0 0 0 0 0 0 0 0
139 TrungSoa_92 0 0 0 0 0 0 0 0

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

 • Thời gian: 00h00 ngày 12/8/2017 đến 12h00 ngày 13/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 00h00 minute on August 12th,  2017 to 12 hour 00 minutes on August 13th, 2017 – Viet Nam hours)

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 14h00 ngày 11/8/2017 đến 23h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  14h00 on August 11th , 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th, 2017 – Viet Nam hours)

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT