Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmTOP Tạm Thời nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất – Cập nhật lúc 15h45 ngày 25/1/2016 ( Top the most unlucky managers – Update at 15hours 45 minutes on Jan 25th, 2016)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Managers)!
ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3
Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất là thẻ +9 từ lúc sự kiện bắt đầu.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award +9 cards at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào hồi: 23h59 ngày 28/1/2016
Thời gian cập nhật: 15h45 ngày 25/1/2016

Update on time: 15 hours 45 minutes on Jan 25th, 2016

  • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOP TEMP
1juz4funTOP TEMP 1
2NguyenQuocDatTOP TEMP 2
3TheMoon0310TOP TEMP 3
4Ðại CaTOP TEMP 4
5HLV_JaxTOP TEMP 5
6Mr-TumTOP TEMP 6
7Oi.Gioi.OiTOP TEMP 7
8thua_cung_da@TOP TEMP 8
9PediaTOP TEMP 9
10Ham.HungTOP TEMP 10
11XYZ.COMTOP TEMP 11
12toan34TOP TEMP 12
13toan26\TOP TEMP 13
14toan2TOP TEMP 14
15toan33TOP TEMP 15
16FiFaOnLine_TOP TEMP 16
17Hung.HanTOP TEMP 17
18121212123TOP TEMP 18
19JohnTekoTOP TEMP 19
2022121121212TOP TEMP 20
21toan35TOP TEMP 21
  • Danh sách TOP tạm thời máy Tím  (TOP Temp off Purple Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOP TEMP
1juz4funTOP TEMP 1
2TheMoon0310TOP TEMP 2
3sexy_fbTOP TEMP 3
4LucBaoTOP TEMP 4
5**********NQuyTOP TEMP 5
6ballakTOP TEMP 6
7rc2542354TOP TEMP 7
809140141130124TOP TEMP 8
9vao00000TOP TEMP 9
100914014113TOP TEMP 10
11수능10일전TOP TEMP 11
12산아구TOP TEMP 12
13ShinnosukeTOP TEMP 13
14mrthuyTOP TEMP 14
15HLV_JaxTOP TEMP 15
16FC_ChipchipTOP TEMP 16
17Tiki_Taka_V2TOP TEMP 17
18까미호감TOP TEMP 18
19BinFourTOP TEMP 19
20(Cun'_Coi`)TOP TEMP 20
21ManCity SquadTOP TEMP 21
22--S.T#71--TOP TEMP 22
23VETTOP TEMP 23
24ZzHunTerzZTOP TEMP 24
25quanmuTOP TEMP 25
26LaFurjaRojaTOP TEMP 26
27ManCity2016TOP TEMP 27
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT