Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7

Tìm Kiếm



Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7



Bước 1:

Tải Phần mềm OpenVPN vào trang web:

https://openvpn.net/community-downloads/ Tài file OpenVPN client về





Bước 2:

Thực hiện cài đặt như bình thường.

Màn hình xuất hiện biểu tượng OpenVPN. Kích chạy file trên tabbar có biểu tượng kết nối OpenVPN.






Bước 3:

Nạp file cấu hình.

Tải file cấu hình theo link




Kích chuột phải vào biểu tương OpenVPN trên Tabbar chọn Import file. Chọn đường dân đến file vừa tải về. sau đó nhấn OK



 
Bước 4: Kết nối VPN


Kích chuột phải vào biểu tượng OpenVPN trên tabbar chọn Connect sau đó nhập tải khoản và mật khẩu là:

ID: fifasea
Pass: fifasea@123


Sau khi kết nối thành công kiểm tra kết nối bằng cách vào trang



https://www.speedtest.net/ xem IP có có đúng là 123.31.43.167



Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT