Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmKhai mở kênh Liên Đoàn EU3 vào lúc 09h00 ngày 27/09 – (Open EU3 Fellowship Chanel)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Manages)!
Để tăng thêm phần hấp dẫn, cũng như tạo điều kiện cho các Liên Đoàn tham gia thi đấu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
(To increase the attractiveness, as well as enabling the Federation to compete, exchange and mutual learning.)
BQT FIFA Online 2 SEA quyết định mở Mùa Giải thứ 3– kênh Liên Đoàn EU3.
(FIFA Online 2 SEA Leaders decided to open Season 3 minutes EU3 Channel League.)
fifa online 2 khai mo kenh lien doan EU3
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 09h00 ngày 27/09/2015 đến 09h00 ngày 04/10/2015 (Official match time: from 09h00 on Sep 27 to 09hour00 on Oct 04, 2015)
 • Quy chế và thể lệ giải đấu (Regulation and competition rules):
– Tất cả các liên đoàn  đều được tham gia vào kênh EU3. Và sẽ được cập nhật điểm hàng ngày (All fellowships are involved in EU3. And the points will be updated daily).
– Việc thay đổi thành viên liên đoàn là tùy ý mỗi liên đoàn. Việc tính điểm dựa trên số thành viên hiện tại của liên đoàn(Changing member federation is arbitrary each league. The scoring is based on the current members of the federation).
– Điểm cá nhân thành viên = tổng điểm từ đầu mùa giải. Điểm của liên đoàn = tổng điểm các thành viên có trong liên đoàn tại thời điểm hiện tại từ đầu mùa giải (Personal Score = total points Members from the season. Score = total points of union members in the league at the current time from the beginning of the season.)
Ví dụ: Đầu mùa giải, thành viên A ở Liên Đoàn RPB, và ngày 1/10  thành viên A ra khỏi liên đoàn  RPB, và gia nhập vào liên đoàn LTHĐ cho tới khi kết thúc mùa giải, thì toàn bộ điểm mà thành viên A kiếm được trong suốt mùa giải sẽ được tính cho liên đoàn LTHĐ. Điều này, đòi hỏi việc liên đoàn nói chung, cũng như chủ tịch liên đoàn nói riêng, các bạn phải quản lý, điều hành liên đoàn của mình như thế nào, để mọi người luôn đoàn kết, tránh những vấn đề xảy ra như ở mùa giải trước.
(Example: Early season, members A of the Federation Rpb, and on Sep 15th, member A leave from the federations  Rpb, and join in federations LTHD until the end of the season, then the whole point of A member earns during the season will count for federations LTHD. This, requires the league in general, as well as union president in particular, you have to manage how to their members like, so people always unite and avoid problems like last season.)
 • Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau (Points formulation: we will summarize a rating based on the following criteria:
 • Các liên đoàn thi đấu ở kênh liên đoàn EU3
 • Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn (League points are the total scores for union members)
 • Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm (Each victory in the Federation‘s members are counted as 3 points)
 • Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm (Each lose in the Federation‘s members are counted as 1 points)
 • Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 2 điểm   (Each Hack Dis – using Ctrl +Alt + DEL to out game, or press ESC to out in the match, will be deducted 2 points)
 • Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: thi đấu ở kênh liên đoàn, diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu giữa trận, thoát trận đấu ở phòng chờ, mất kết nối… (A match is considered valid for the following conditions: normal, after every match no matter win or lose, the managers always get exp> 0, lp> 0 and sufficient time of 1 matches worldtour . With this regulation, we will give will be the case sort hack, exit the game between games, escape games in the lounge, lost connections, hack speed,  )
 • Phần thưởng:  sau khi kết thúc mùa giải EU3,  trong game sẽ không có trao giải  hoàn thành nhiệm vụ, cũng như phần thưởng ingame.  Do vậy, chúng tôi thay thế bằng danh sách phần thưởng TOP liên đoàn, và TOP cá nhân xuất sắc như sau (Rewards: after the end of the season EU3, the game will not be awarded to complete the task, as well as prizes ingame. Therefore, we replace it with a list of rewards federations TOP, and TOP outstanding individuals as follows):
1.Phần thưởng TOP liên đoàn (TOP Federation Awards):

STT (SEQ)
Tên vật phẩm (Item Name)
Số lượng (Quantity)
1st 2,000,000 LP 2.000.000
20 gói thẻ QM huyền thoại 20
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 tuần) 7
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 tuần) 7
Kính x2 chỉ số cầu thủ x20 2
2nd 1,500,000 LP 1.500.000
10 gói thẻ QM huyền thoại 10
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày) 1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x20 2
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày) 1
3rd 1,000,000 LP 1.000.000
10 gói thẻ QM SS 11 all 10
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày) 1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x20 2
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày) 1
2.Phần thưởng dành riêng cho Chủ Tịch của TOP 3 liên đoàn đứng đầu (Reward for President of the Federation TOP 3 heads)

STT (TOP)
Giải thưởng (Rewards)
No1 10.000.000 LP
No2 8.000.000 LP
No3 5.000.000 LP
 • Chủ tịch liên đoàn là người sáng lập ra liên đoàn từ đầu, và là người dẫn dắt liên đoàn đi tới thành công và cũng phải đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng như các thành viên (Chairman of the Federation is the founder of the league from the beginning, and who led the federation to succeed).
3. Phần thưởng TOP cá nhân xuất sắc (TOP reward individual excellence):

 • Tiêu chí xét duyệt: số trận hợp lệ nhiều nhất + số trận thắng nhiều nhất
 • Eng: Eligibility criteria: the most valid match + the most wins
 • Phần thưởng (Rewards)
STT (TOP)
Giải thưởng (Rewards)
No1 Thẻ +8 bất kỳ tự chọn (one card +8 any elective)
No2 Thẻ +7 bất kỳ tự chọn (one card +7 any elective)
No3 Thẻ +6 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
4. Trao thưởng (Rewards)

 • Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc thi đấu ít nhất 2 ngày (Rewards will be awarded after the end of the tournament for at least 2 days).
 • Điều kiện trao thưởng (Conditions awards):
 • Mỗi thành viên trong Liên đoàn có level >40 và phải có đóng góp tối thiểu 5% điểm của liên đoàn (Each member of the Union have levels> 40 and must have a minimum contribution of 5% of the federation).
 • Chỉ trao thưởng cho các thành viên liên đoàn đạt TOP với điều kiện thành viên đó tham gia vào liên đòan đó trước ngày 01/10/2015 (Just reward for union members to reach TOP condition that member federations participated in it before  0h00 on October 1rd, 2015)
 • Mỗi tài khoản (1 nhân vật) chỉ được đăng ký và thi đấu cho 01 Liên đoàn duy nhất (Each account (1 character) may only register and play for only 01 League)
 • Ví dụ: Liên đoàn A đạt TOP 1, có 23 thành viên, thì toàn bộ 23 thành viên trên sẽ nhận được các vật phẩm trong TOP1, với điều kiện cả 23 thành viên đó phải tham gia vào liên đoàn A trước  0h00 ngày 01/10/2015.
 • Example: League A reached TOP 1, with 23 members, then all 23 members will receive the items in TOP1, with conditions: all 23 members must participate in federation A before 0:00 am on October 1rd, 2015.
 •  
——————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!
 

Thi đấu nhận gói thẻ huyền thoại thi đấu kênh liên đoàn EU3 ( Recieve Legendary Package item in EU3 Chanel)

Các nhà quản lý thân mến,

 • Thời gian: 00h00 ngày 28/9 ~ 23h59 ngày 03/10/2015
 • Eng: (Duration from 00h am on September 28th to 23h 59 minutes on October 03rd)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who – apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ thi đấu 1 trận ở kênh liên đoàn EU3, người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những gói vật phẩm sau. Mỗi người chơi được nhận tối đa 10 vật phẩm / ngày
 • Eng: (Detailly: after for every match in fellowship mode, you will be received random one of the bellow package items. Every game will be received max 10 items on a day)
 • Details list items:
STTPhần thưởng
1Thẻ Question Mark huyền thoại (1 gói)
2Gói thẻ Question Mark Huyền thoại đương đại (1 gói)
3Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)
4Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói)
5Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói)
6Phiếu bảo vệ nâng cấp +4 thẻ Uniform Seasonal
7Nước uống tăng lực (5 bình)
8Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +5(Đỏ) (10 trận)
9Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Xanh) (10 trận)
10Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +3 (Đỏ) (10 trận)
Chi tiết về thời gian mở kênh liên đoàn EU3:
fifa online 2 khai mo kenh lien doan EU3 
Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng bỏ lỡ chùm sự kiện cuối tuần đang diễn ra:
Cập nhật sự kiện cuối tuần từ 25/9 đến 27/9 – (Update event from September 25th to 27th, 2015)
——————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT