Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmDanh Sách Mua 1 Tặng 1 Lỗi Ngày 21/3/2018 (The gamer list bought error in event buy 1 get 1 free on Mar 21th, 2018)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
Sau đây là danh sách người chơi đã mua lỗi trong sự kiện mua 1 tặng 1, tính từ lúc 8h00 đến 16h01' ngày 21/3/2018.
(The bellow list are  gamers and items that they bought error , from 08 hours 00 minute to 16 hours 01 minutes on Mar 21th, 2018.)


STT (Seq) Account Name Item Bought (Event Buy 1 Get 1 FREE)
1 daovuhoangthien Bình Hút Kinh Nghiệm (25 bình)
2 dinhkhungtv3 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
3 ducchelseafc86 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (10 bình)
4 ducchelseafc86 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (10 bình)
5 ducchelseafc86 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (10 bình)
6 ducchelseafc86 Mô phỏng trận đấu (30 trận)
7 ducchelseafc86 Mô phỏng trận đấu (30 trận)
8 ducchelseafc86 Mô phỏng trận đấu (30 trận)
9 ducchelseafc86 Mô phỏng trận đấu (30 trận)
10 ducchelseafc86 Mô phỏng trận đấu (30 trận)
11 ducchelseafc86 Mô phỏng trận đấu (30 trận)
12 ducchelseafc86 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
13 ducchelseafc86 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
14 ducchelseafc86 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
15 ducchelseafc86 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
16 ducchelseafc86 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
17 ducchelseafc86 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
18 huykiuxxx Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
19 jyjustone9 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (1 bình)
20 lady Mô phỏng trận đấu (30 trận)
21 lady Mô phỏng đấu Cup (7 trận)
22 lady Mô phỏng đấu Cup (7 trận)
23 mariostupid Chuyển đổi thẻ +7 Top 5 CLB (5 lần)
24 mariostupid Chuyển đổi thẻ +7 Top 5 CLB (5 lần)
25 mariostupid Chuyển đổi thẻ +7 Top 5 CLB (5 lần)
26 mariostupid Chuyển đổi thẻ +7 Top 5 CLB (5 lần)
27 mariostupid Chuyển đổi thẻ +7 Top 5 CLB (5 lần)
28 mariostupid Chuyển đổi thẻ +7 Top 5 CLB (5 lần)
29 minhduc34k Sổ lưu thẻ Uniform (30 chỗ)
30 minhduc34k Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
31 minhduc34k Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
32 minhduc34k Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
33 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
34 mrooneyutam Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
35 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
36 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
37 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
38 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
39 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
40 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
41 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
42 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
43 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
44 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
45 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
46 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
47 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
48 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
49 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
50 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
51 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
52 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
53 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
54 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
55 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
56 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
57 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
58 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
59 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
60 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
61 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
62 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
63 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
64 mrooneyutam Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
65 ngoxuanlong Mô phỏng trận đấu (10 trận)
66 ngoxuanlong Mô phỏng trận đấu (10 trận)
67 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
68 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
69 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
70 sale385 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (5 gói)
71 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
72 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
73 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
74 sale385 Chuyển đổi thẻ +7 Gold (5 lần)
75 tmt11 Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (5 bình)
76 votinh01 Gói thẻ Question Mark xanh +7 (1 gói)

-------   

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 -------

0. Tri ân VIP USER Tháng 3/2018 (Gratitude To VIP USER of This First Month March - 2018)

  • Thời gian: từ 08h00 ngày 17/03 đến 23h59' ngày 31/03/2018
  • Duration from 08 hours 00 minutes on Mar 17th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th, 2018

  1. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

– Thời gian: Từ 08h00 ngày 17/03/2018 đến 23h59 ngày 22/03/2018
(Duration from 08hour 00 minute on Mar 17th, 2018 to 23hour 59 minutes on Mar 22th, 2018)

2. Mua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm >=6Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has price >=6Vcoin)

  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 21/03/2018 ~ 23h59 ngày 23h59' ngày 23/03/2018 (giờ Việt Nam)
  • Eng: (duration from 08h00 on  Mar 21th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Mar 23th, 2018)

--------

 

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT