Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmĐại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 03/2016 ( The Great War Federation – BattleShip 03/2016 – WorldTour Master Series 03/2016)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Manages)!

dai-chien-lien-doan-thang-3
BTC FIFA Online 2 SEA gửi tới các bạn lịch thi đấu WorldTour Master Series Tháng 03/2016 này như sau (FIFA Online 2 SEA BTC submitted to the schedule you WorldTour Master Series Mar 2016 as follows)
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 01/03/2016 đến 23h59 ngày 12/03/2016
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 01rd to 23hour 59 minutes on Mar 12th, 2016)
 • Quy chế và thể lệ giải đấu (Regulation and competition rules):
– Tất cả các liên đoàn  đều được tham gia vào Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc chiến tháng 03/2016. Và sẽ được cập nhật điểm hàng ngày (All fellowships are involved in the Great War Federation Battle Ship 01. And the points will be updated daily).
– Việc thay đổi thành viên liên đoàn là tùy ý mỗi liên đoàn. Việc tính điểm dựa trên số thành viên hiện tại của liên đoàn (Changing member federation is arbitrary each league. The scoring is based on the current members of the federation).
– Điểm cá nhân thành viên = tổng điểm từ đầu mùa giải. Điểm của liên đoàn = tổng điểm các thành viên có trong liên đoàn tại thời điểm hiện tại từ đầu mùa giải (Personal Score = total points Members from the season. Score = total points of union members in the league at the current time from the beginning of the season.)
Ví dụ: Đầu mùa giải, thành viên A ở Liên Đoàn RPB, và ngày 8/3/2016  thành viên A ra khỏi liên đoàn  RPB, và gia nhập vào liên đoàn LTHĐ cho tới khi kết thúc mùa giải, thì toàn bộ điểm mà thành viên A kiếm được trong suốt mùa giải sẽ được tính cho liên đoàn LTHĐ. Điều này, đòi hỏi việc liên đoàn nói chung, cũng như chủ tịch liên đoàn nói riêng, các bạn phải quản lý, điều hành liên đoàn của mình như thế nào, để mọi người luôn đoàn kết, tránh những vấn đề xảy ra như ở mùa giải trước.
(Example: Early season, members A of the Federation Rpb, and on Dec 16th, member A leave from the federations  Rpb, and join in federations LTHD until the end of the season, then the whole point of A member earns during the season will count for federations LTHD. This, requires the league in general, as well as union president in particular, you have to manage how to their members like, so people always unite and avoid problems like last season.)
 • Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau (Points formulation: we will summarize a rating based on the following criteria:
 • Các liên đoàn thi đấu ở chế độ thi đấu World Tour (Play in WorldTour Mode)
 • Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn (League points are the total scores for union members)
 • Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm (Each victory in the Federation‘s members are counted as 3 points)
 • Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm (Each lose in the Federation‘s members are counted as 1 points)
 • Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 5 điểm   (Each Hack Dis – using Ctrl +Alt + DEL to out game, or press ESC to out in the match, will be deducted 5 points)
 • Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour >=350 giây. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu giữa trận, thoát trận đấu ở phòng chờ, mất kết nối… (A match is considered valid for the following conditions: normal, after every match no matter win or lose, the managers always get exp> 0, lp> 0 and sufficient time of 1 matches worldtour . With this regulation, we will give will be the case sort hack, exit the game between games, escape games in the lounge, lost connections, hack speed,  )
 • Phần thưởng:  sau khi kết thúc mùa giải,  trong game sẽ không có trao giải  hoàn thành nhiệm vụ, cũng như phần thưởng ingame.  Do vậy, chúng tôi thay thế bằng danh sách phần thưởng TOP liên đoàn, phần thưởng cho chủ tịch liên đoàn và TOP cá nhân xuất sắc như sau (Reward after the end of the season, the game will not be awarded to complete the task, as well as prizes ingame. Therefore, we replace it with a list of rewards federations TOP, and TOP outstanding individuals as follows):
1.Phần thưởng TOP liên đoàn (TOP Federation Awards):
STT (SEQ)Tên vật phẩm (Item Name)Số lượng (Quantity)
1st3,000,000 LP3.000.000
30 gói thẻ QM huyền thoại30
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 tuần)7
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 tuần)7
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
2nd2,500,000 LP2.500.000
20 gói thẻ QM huyền thoại20
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
3rd1,500,000 LP1.500.000
15 gói thẻ QM huyền thoại15
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
4rd1,000,000 LP1.000.000
10 gói thẻ QM huyền thoại10
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
5rd500,000 LP500.000
5 gói thẻ QM huyền thoại5
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
2.Phần thưởng dành riêng cho Chủ Tịch của TOP 5 liên đoàn đứng đầu (Reward for President of the Federation TOP 5 heads)
STT (TOP)Giải thưởng (Rewards)
No110.000.000 LP
No28.000.000 LP
No35.000.000 LP
No43.000.000 LP
No52.000.000 LP
Chủ tịch liên đoàn là người sáng lập ra liên đoàn từ đầu, và là người dẫn dắt liên đoàn đi tới thành công và cũng phải đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng như các thành viên (Chairman of the Federation is the founder of the league from the beginning, and who led the federation to succeed).

3. Phần thưởng TOP cá nhân xuất sắc (TOP reward individual excellence):
 • Tiêu chí xét duyệt: số trận hợp lệ nhiều nhất + số trận thắng nhiều nhất
 • Eng: Eligibility criteria: the most valid match + the most wins
 • Phần thưởng (Rewards)
STT (TOP)Giải thưởng (Rewards)
No1Thẻ +8 bất kỳ tự chọn (one card +8 any elective)
No2Thẻ +7 bất kỳ tự chọn (one card +7 any elective)
No3Thẻ +6 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
No4Thẻ +5 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
No5Thẻ +4 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
4. Trao thưởng (Rewards)

 • Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc thi đấu ít nhất 2 ngày (Rewards will be awarded after the end of the tournament for at least 2 days).
 • Điều kiện trao thưởng (Conditions awards):
 • Mỗi thành viên trong Liên đoàn có level >40 và phải có đóng góp điểm  tối thiểu cho liên đoàn như sau (Each member of the Union have levels> 40 and must have a minimum contribution for the federation như sau).
STT (SEQ)Liên Đoàn TOPĐiểm tối thiểu mỗi thành viên
1TOP 1700 điểm
2TOP 2600 điểm
3TOP 3500 điểm
4TOP 4400 điểm
5TOP 5300 điểm
 • Chỉ trao thưởng cho các thành viên liên đoàn đạt TOP với điều kiện thành viên đó tham gia vào liên đòan đó trước khi mùa giải kết thúc là 5 ngày. Tức là trước ngày 8/3/2016 (Just reward for union members to reach TOP condition that member federations participated in it before the season ends in 5 days. Before 0h00 on Mar 08th, 2016)
 • Mỗi tài khoản (1 nhân vật) chỉ được đăng ký và thi đấu cho 01 Liên đoàn duy nhất (Each account (1 character) may only register and play for only 01 League)
 • Ví dụ: Liên đoàn A đạt TOP 1, có 23 thành viên, thì toàn bộ 23 thành viên trên sẽ nhận được các vật phẩm trong TOP1, với điều kiện cả 23 thành viên đó phải tham gia vào liên đoàn A trước  0h00 ngày 8/3/2016.
 • Example: League A reached TOP 1, with 23 members, then all 23 members will receive the items in TOP1, with conditions: all 23 members must participate in federation A before 0:00 am on Mar 8th, 2016.

—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Cuồng nhiệt cuối tuần cùng FIFA Online 2 SEA - Sự kiện khủng chưa từng có (Update events of weekend days)

1.Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 27/2 đến 22h59 ngày 29/2/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 00h00 on Feb 20th , 2016 to 22hours 59 minutes on Feb 22th, 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần một trong những vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received random one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)

STT (SEQ)
TÊN VẬT PHẨM (Item Name)
1
Thẻ Question Mark huyền thoại (1 thẻ)
2
Bình Hút Kinh Nghiệm đặc biệt (1 bình)

2.Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 06h00 ngày 27/2/2016 ~ 23h59 ngày 29/2/2016
 • Eng: (Duration from 06h am on Feb 27th, 2016 to 23 hours 59 minutes on Feb 29th, 2016)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau mỗi trận đấu bất kỳ, người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong 2 gói vật phẩm package ss11 hoặc package ss10 sau
 • Eng: (Detailly: after for every match, you will be received random one of the bellow package items)
 • Details list items:
STTTên vật phẩmDanh sách các gói cầu thủ nhận đượcSố lượng
1Gói vật phẩm SEASON 2011 PackageGói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)1 gói
Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)
2Gói vật phẩm SEASON 2010 PackageGói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)1 gói
Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói)
Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói)
Gói thẻ Season 2010 (Bundesliga Đức) (1 gói)
3.Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 27/2/2016 đến 23h59 ngày 29/2/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 06h00 am on Feb 27th, 2016, to 23h 59 minutes on Feb 29th, 2016 – Viet Nam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 20% auction in the event time)
4.Cập Nhật Máy Xèng (Update Capsule Machine)
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 27/2/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  06 am on Feb 27th, 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Các máy xèng sẽ thay giải thưởng cầu thủ như sau
 • Eng: (Content – Capsule Machines will be updated the max rewards as bellow)
Capsule MachineREWARD_NAME
Máy da camRudi Völler HT +9
Zlatan Ibrahimović SS11 +9
Máy tímGiacinto Facchetti HT +9
Cristiano Ronaldo SS11 +9
Máy xanh láAnass Achahbar +4
Deulofeu +6
Máy xanhKenneth Zohore +4
M Baye Niang +6
5.Khuyến mãi thẻ nạp đầu xuân lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)
 • Thời gian: 06h00 ngày 27/02 đến 23h59 ngày 27/02/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 06h00 minute on Feb 27th , 2016 to 23hour 59 minutes on Feb 27th, 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental)
STT
Mức thẻ nạp
Vcoin nhận được
% Bonus
1
10,000 VND
11
10%
2
20,000 VND
23
15%
3
30,000 VND
35
15%
4
50,000 VND
60
20%
5
100,000 VNĐ
200
100%
6
200,000 VND
400
100%
7
300,000 VND
600
100%
8
500,000 VND
1000
100%
Các bạn dừng bỏ qua Tri ân VIP USER Tháng 2/2016. Chi tiết: Click Here ( Cơ hội sở hữu hàng triệu LP và 3 thẻ +9 bất kỳ)

6.Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp ( I am Wenger – Super Manager)
 • Thời gian tính sự kiện: 06h00 ngày 27/02/2016 – 23h59 ngày 03/03/2016
 • Eng: (duration from 06h00 on Feb 27th , 2016 to 23hours 59 minutes on Mar 03rd, 2016)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 6th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá >=100000VNĐ.
  • (Condition 1: have charge card in this event time with values >=100000vnđ).
  • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
  • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
  • Điều kiện 3: trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng cao nhất +9 từ máy xèng da cam hoặc máy xèng tím.
  • (Condition 3: in the event time, you have to get minimum 01 the hieghest reward +9 from Orange Capsule Machine, or Purple Capsule Machine)
  • Điều kiện 4: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
  • (Condition 4: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP.
 • Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 • Phần thưởng (Rewards)
Top
Giá trị phần thưởng (Rewards)
Số lượng (Qut)
Top 1,2
Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards )
3
Top 3,4
Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, two cards )
2
Top 5,6
Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất(Will be updated +2, one card )
1

 • Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
 • Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện Tôi là Giáo Sư Wenger
 • (Title: Reciving the rewards of event I am Wenger – Super Manager)
 • Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
 • (Provide exactly your email, account name, and character name)
 • Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
 • (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
Chú ý: chỉ trao thưởng cho TOP đủ cả 4 điều kiện trên. Only rewards for TOP that enough 4 upper conditions.
7. Sự kiện 1+1 (Buy 1 GET 1 Item legendary)
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 27/02/2016 ~ 23h59 ngày 29/02/2016
 • Eng: (duration from 06h00 on Feb 27th , 2016 to 23hours 59 minutes on Feb 29th, 2016)
 • Nội dung sự kiện: Với người chơi bất kỳ khi giao dịch mua vật phẩm có giá trị thanh toán >= 10 Vcoin trong game người chơi sẽ nhân được thêm vật phẩm khuyến mại sau:
 • Eng: ( content event: when you buy an item ingame that have price >=10Vcoin, you will be get an item package legendary) (1 lần giao dịch nhân được 1 vật phẩm)
Tên vật phẩm
Thẻ Question Mark huyền thoại (1 thẻ)
 • Nhận khuyến mại: sau khi mua xong vật phẩm, các bạn vào hộp quà để nhận vật phẩm khuyến mại luôn nhé. (After buy successful, you go to box gift to get item bonus)
Ngoài các sự kiện bên dưới, các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra:
 1. Tri ân VIP USER Tháng 2/2016. Chi tiết: Click Here
 2. Kiếm Thẻ Vàng (Golden Ticket) – Rộn Ràng Đón Tết 2016. Chi tiết: Click Here
————————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Kết quả Sự kiện 777 + Lucky number từ 00h00 ngày 20/02/2016 đến 23h59 ngày 25/02/2016

Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra trong game nhé:

 1. Tri ân VIP USER Tháng 2/2016. Chi tiết: Click Here
 2. Kiếm Thẻ Vàng (Golden Ticket) – Rộn Ràng Đón Tết 2016. Chi tiết: Click Here
 3. Tháng Giêng là tháng ăn chơi – Áp dụng Mua 1 Tặng 1 duy nhất 1 ngày (Buy 1 Get 1 FREE)
Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)
 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 20/02/2016 đến 23h59 ngày 25/02/2016
 • Eng: (Duration from 00h am on Feb 20th , to 23h 59 minutes on Feb 25th, 2016)
 • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who – apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform +7)
 • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
 • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
 • Áp dụng với 2 loại thẻ cào: vcoin, gate (Only apply with 2 card type: Vcoin by VTC Release, or Gate by FPT Release)
su kien lucky number 555
Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng  từ 0h00 ngày 20/2/2016 đến 23h59 ngày 25/2/2016):
STT (SEQ)Mã thẻ (Card Code)Tên Tài Khoản (Account Name)Thời gian nạp thẻSố lượng (Quantity)
GATE6259021237xom6mauxxxxx2016-02-20 07:50:58.00001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
GATE4965336417xom6mauxxxxx2016-02-20 07:51:55.00001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN270662882747dudtjr120xxxxx2016-02-20 09:04:48.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN919559678527zaicotai6xxxxx2016-02-20 13:51:36.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN766920291927tovotxxxxx2016-02-20 16:19:08.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN164149226127kutaxxxxx2016-02-20 16:39:18.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN615325575527kinhbxxxxx2016-02-20 20:29:02.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN425247629027betnherxxxxx2016-02-20 21:21:49.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN358922182637sjw671xxxxx2016-02-21 08:40:04.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
GATE7496449077tovotxxxxx2016-02-21 08:42:33.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN145844557237tkdduq1xxxxx2016-02-21 13:23:17.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
GATE1231967147cafe1xxxxx2016-02-21 19:55:07.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
VCOIN405597356027tlwls13xxxxx2016-02-25 19:33:31.0001 thẻ +7 bất kỳ(01 player card +7)
Trao thưởng:
 • Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net. Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau (all won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
 • Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
 • Tên tài khoản:
 • Tên nhà quản lý
 • Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )
 • Thời gian trao giải thưởng cầu thủ: dự kiến đêm bảo trì cập nhật sự kiện cuối tuần gần đây nhất

Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra trong game nhé:

 1. Tri ân VIP USER Tháng 2/2016. Chi tiết: Click Here
 2. Kiếm Thẻ Vàng (Golden Ticket) – Rộn Ràng Đón Tết 2016. Chi tiết: Click Here
 3. Tháng Giêng là tháng ăn chơi – Áp dụng Mua 1 Tặng 1 duy nhất 1 ngày (Buy 1 Get 1 FREE)
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Kết quả sự kiệnTri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (The result of event Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)

Các nhà quản lý thân mến (dear managers)!
Sau gần 05 ngày đua TOP quay xèng, và chúng ta đã tìm ra được những nhà quản lý có thể nói là đen đủi nhất. Họ chưa 1 lần nào nhận được phần thưởng cao nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
(After near 5 days of racing TOP rotation capsule machine, and we have found managers can say is the most unlucky. They have not one time received the highest awards during the event.)
ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3
Chi tiết sự kiện, các bạn xem ở đây (click here)
Và đây là danh sách TOP 3 nhà quản lý đen đủi nhất ở mỗi máy xèng (And here is a list of the TOP 3 most unlucky manager in each slot machine)
 • TOP 3 máy da cam (3 TOPs of Orange Machine):
STTNhà Quản LýLượt QuayTOP
1☆ТhιêηΤám™Сr779TOP 1
2juz4fun25TOP 2
3kien38512TOP 3
 • TOP 3 máy tím (3 TOPs of Purple Machine):
STTNhà Quản LýLượt QuayTOP
1FiterlllVaio150TOP 1
2ProEcstacy21TOP 2
3Killer-IS12TOP 3
 • Phần thưởng (Rewards)
TOPPhần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da CamOrange MachineMáy TímPurple mMachine
TOP1Duong Hong Son +7Nguyen Minh Duc +7
Xabi Alonso HTĐĐ +7Nemanja Vidi? HTĐĐ +7
TOP 2Duong Hong Son +6Nguyen Minh Duc +6
Xabi Alonso HTĐĐ +6Nemanja Vidi? HTĐĐ +6
TOP 3Duong Hong Son +5Nguyen Minh Duc +5
Xabi Alonso HTĐĐ +5Nemanja Vidi? HTĐĐ +5
 • Trao thưởng (Rewards):  Chúng tôi đã trao thưởng cho các bạn trong lần bảo trì hệ thống gần đây nhất.
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc – Trúng lố LP – Ngày 26/02/2016 -(Prediction Lottery to recieve much LP on Feb 26th)

Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra trong game nhé:

 1. Tri ân VIP USER Tháng 2/2016. Chi tiết: Click Here
 2. Kiếm Thẻ Vàng (Golden Ticket) – Rộn Ràng Đón Tết 2016. Chi tiết: Click Here
 3. Tháng Giêng là tháng ăn chơi – Áp dụng Mua 1 Tặng 1 duy nhất 1 ngày (Buy 1 Get 1 FREE)
-----------------------------------------
This is event:  Prediction Lottery Results North Reward LP
con-so-may-man 
[Dự đoán KQXS Miền Bắc cùng FIFA Online 2 SEA – Phiên bản FIFA Online 2 VTC]
——————————————————————————–

Đoán xổ số – Trúng lố LP: Ngày 26/02/2016  (Prediction Lottery – Reward LP on Feb 26th, 2016)
– Link tham dự: Tại Đây (Click Here to join in)
– Cách thức tham dự: (How to attend:)
• B1: Like fanpage và like status này (Step 1: Like fanpage and like this status)
• B2: Comment một con số bất kỳ từ 00 đến 99 và tag 5 người bạn (Step 2: Comment your lucky number from 00 to 99)
• B3: Share Status công khai, public trên trang cá nhân (không chấp nhận để ẩn trên Timeline) (Step 3: share this status, and public it on your facebook wall)
———————————————————————————
– Thời gian: trước 18h00 ngày 26/02/2016 (Date time: prediction before 18hour pm on Feb 26th, 2016)
– Giải thưởng: (Rewards)
+ 1 giải nhất: 1,000,000 LP  (Top 1: 1,000,000 LP)
+ 2 giải nhì: 500,000 LP  (Top 2rd, 3rd : 500,000LP)
đồng thời nhận được gói 3 thẻ Huyền thoại (and will be recieve 3 legendary packages)
———————————————————————————–
– Thể lệ: (Rules)
Người chiến thắng là người có dự đoán sớm nhất và chính xác nhất (gần với kết quả Xổ Số Miền Bắc nhất lệch không quá 5 đơn vị).
The winner is the person with the most predictable and the most accurate (close to the outcome most Northern Lottery misses no more than 5 units).
Mỗi người chỉ được dự đoán 01 lần duy nhất.
Everybody can predict only 01 times.
Yêu cầu phải like và share status này trên trang cá nhân dạng public.
You have to like, share this status on your facebook wall in the public.
Người trúng thưởng commnet lại thông tin về tên acc và NQL tại fanpage để BQT trao thưởng
The wons inbox your infor include: account name, your character. We will give your reward in your box gift.
Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra:
 1. Tri ân VIP USER Tháng 2/2016. Chi tiết: Click Here
 2. Kiếm Thẻ Vàng (Golden Ticket) – Rộn Ràng Đón Tết 2016. Chi tiết: Click Here
 3. Tháng Giêng là tháng ăn chơi – Áp dụng Mua 1 Tặng 1 duy nhất 1 ngày (Buy 1 Get 1 FREE)
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Danh Sách NQL Hoàn Thành Nhiệm Vụ Hàng Ngày (Daily Mission) tính đến hết ngày 22/2/2016


fifa
Chào toàn thể các nql,
Sau đây là danh sách các nhà quản lý đã hoàn thành một trong số những “Nhiệm vụ hàng ngày” (Daily Mission)
Các bạn chú ý theo dõi, để làm tiếp các nhiệm vụ tiếp theo nhé.
Phần thưởng:
Cơ hội sở hữu hàng triệu LP, và 3 thẻ +9 bất kỳ
Chi tiết sự kiện các bạn có thể theo dõi : Tại Đây
Sự kiện đã kết thúc vào hồi 23h59' ngày 22/2/2016
Chúc mừng nhà quản lý hoàn thành MISSION 10, bạn nhận được 1tr LP và vui lòng lập hỗ trợ tại hotro.ffol2vn.net, cung cấp thông tin 3 cầu thủ +9 tự chọn.
Và đây là danh sách các nhà quản lý đã hoàn thành một số Daily Mission:
STT (SEQ)TÊN NHÂN VẬT (CHARACTER)LEVELDAILY MISSION COMPLETEDNGÀY HOÀN THÀNH(DATE COMPLETED)
1***vip***146MISSION 120160213
2**MADRID**151MISSION 120160210
3**NoKing**1**68MISSION 120160216
4*King_Power*201MISSION 120160210
5*Star_k3*117MISSION 120160206
6*Van_Tien*84MISSION 120160209
7*kOy*106MISSION 120160220
8*vua_san_co*70MISSION 120160221
9+*METALLICA*+263MISSION 120160206
10+*METALLICA*+263MISSION 220160209
11--S.T#71--57MISSION 120160206
12--S.T#71--58MISSION 220160207
13-Minh.Jun_150MISSION 120160216
14-[HOANG]-CR7137MISSION 120160220
15-_The-.-Blue_-125MISSION 120160221
16..*-.1.-*..168MISSION 120160206
17..*-.1.-*..168MISSION 220160207
18..*-.1.-*..173MISSION 320160214
19.:">.<":.54MISSION 120160213
200933301584109MISSION 120160212
21213viet312100MISSION 120160213
222801108253MISSION 120160210
233gai54MISSION 120160221
244259558MISSION 120160219
2576-SockVaoLOnE47MISSION 120160220
26830227624647MISSION 120160222
27:=:VO::SONG:=:95MISSION 120160206
28<(*Khi*)>185MISSION 120160206
29====>"..(O).."98MISSION 120160210
30>iIi-XIX-iIi<85MISSION 120160217
31@saitana@31MISSION 120160213
32@saitana@32MISSION 220160214
33ACKAKA33MISSION 120160214
34AJ.BoyKa123MISSION 120160206
35ASC37MISSION 120160221
36Allianz__Arena53MISSION 120160206
37Allianz__Arena54MISSION 220160207
38An-Tr&#7841;ch64MISSION 120160220
39An_Choi_Mai111MISSION 120160206
40AnhDang90MISSION 120160223
41AnhThienMinh46MISSION 120160223
42Anh_Munician65MISSION 120160213
43Anhdang1062MISSION 120160219
44Arsennal107MISSION 120160217
45BACHUFIFACF69MISSION 120160214
46BAUVAN40MISSION 120160207
47BINHAN_DAICA47MISSION 120160222
48BTung71MISSION 120160218
49Baokaka2263MISSION 120160218
50Barcelona.No.I46MISSION 120160218
51Bayern_Munich266MISSION 120160209
52Bayern_Munich266MISSION 220160211
53Bayern_Munich266MISSION 320160212
54Bayern_Munich267MISSION 420160214
55Bayern_Munich267MISSION 520160215
56Bayern_Munich267MISSION 620160217
57Bayern_Munich268MISSION 720160219
58Bayern_Munich268MISSION 820160220
59Bayern_Munich268MISSION 920160221
60Bayern_Munich268MISSION 1020160222
61BestHoangVy76MISSION 120160206
62BoGia_BiRain80MISSION 120160213
63Boyremix122MISSION 120160220
64Buck59MISSION 120160222
65CLB_SLNA_37128MISSION 120160209
66CMS.Warstar49MISSION 120160213
67Canhmanucians69MISSION 120160206
68Cantona_D.Nai154MISSION 120160206
69CauSo_3__FC91MISSION 120160216
70CauThuSanCo24G43MISSION 120160210
71CauThuTre50MISSION 120160217
72CaveDoSon49MISSION 120160216
73ChelSea200848MISSION 120160207
74ChinaJoy78MISSION 120160215
75Clup_Tien_Hai123MISSION 120160220
76CoachTrong88MISSION 120160221
77ConDuongMua138MISSION 120160206
78CuMiin160MISSION 120160221
79DKMCHUMAY245MISSION 120160219
80DakLak109MISSION 120160220
81Datmafia58MISSION 120160214
82Doanhnhan8x140MISSION 120160212
83DungvisaO54MISSION 120160212
84Dấu Chấm Hết™298MISSION 120160213
85El_Cla'SiC040MISSION 120160221
86FAlaungay38MISSION 120160209
87FC>>>VICToRy59MISSION 120160210
88FCB<3*0nlyL0v3130MISSION 120160215
89FC_Giao..Thong187MISSION 120160220
90FC_TRUNG403MISSION 120160220
91FC_timaxbd151MISSION 120160214
92FIFA-THAP1068MISSION 120160223
93FIFA_DAISUKI37MISSION 120160213
94FTN57MISSION 120160210
95FanTaGiRo102MISSION 120160218
96FanclubCheaSea218MISSION 120160214
97Fantasy-00142MISSION 120160207
98FiterlllVaio306MISSION 120160209
99FiterlllVaio306MISSION 220160210
100FiterlllVaio306MISSION 320160211
101FiterlllVaio306MISSION 420160212
102FiterlllVaio306MISSION 520160213
103FiterlllVaio306MISSION 620160214
104FiterlllVaio306MISSION 720160215
105FiterlllVaio306MISSION 820160216
106FiterlllVaio307MISSION 920160219
107FiterlllVaio307MISSION 1020160220
108FoRrEvErS2fIfA120MISSION 120160216
109G&#224;__Oline179MISSION 120160221
110Ga.....Rung130MISSION 120160220
111GiangAnhLinh44MISSION 120160220
112GiangTuanLinh156MISSION 120160217
113God.Dragon105MISSION 120160221
114H4ChanGo89MISSION 120160210
115HLV...LoL73MISSION 120160223
116HLV_ARSFC72MISSION 120160220
117HLV_BatBai102MISSION 120160214
118HNT_NGA_CUI_1334MISSION 120160214
119HTD.DAVID61MISSION 120160206
120Herryteu678984MISSION 120160214
121HuyFiFa1996161MISSION 120160220
122I'mMadrirdista155MISSION 120160206
123IIHuyenThoaiII76MISSION 120160221
124IIvIIQuan73MISSION 120160217
125Itotn143MISSION 120160212
126J0SE"_M0RINH031MISSION 120160217
127JetstarPacific37MISSION 120160216
128KISUM♥89MISSION 120160207
129KT_NT204MISSION 120160222
130K_Kip_Dat_Ten101MISSION 120160220
131Kha@Online.vip63MISSION 120160221
132KindyA_HuyTran208MISSION 120160223
133King_H&#7853;u78MISSION 120160213
134KoolBoy.Fc115MISSION 120160210
135Korean173292MISSION 120160212
136KuKan216MISSION 120160222
137LaFuriaRoja55MISSION 120160223
138La^m+Ta^m256MISSION 120160207
139LaoHac242MISSION 120160217
140LifeWhite33MISSION 120160220
141Lippi67MISSION 120160221
142LiverpollFc276MISSION 120160207
143Loth_Kior156MISSION 120160221
144Luxupu.no131MISSION 120160207
145Lão Già Gân247MISSION 120160217
146MAIHIEN82129MISSION 120160213
147MIDO6631MISSION 120160220
148MaNuFC_N0166MISSION 120160222
149Malaga.FC94MISSION 120160217
150ManXanh37MISSION 120160212
151Messi_NhaBe39MISSION 120160215
152MilkyWay201667MISSION 120160207
153Minilink-TN65MISSION 120160221
154Mirikitori9x56MISSION 120160220
155MissYou\85MISSION 120160214
156Mr::Jun_PT40MISSION 120160212
157MrBien00041MISSION 120160209
158Mu0nAnH@nh49MISSION 120160219
159Mãi Yêu Vợ262MISSION 120160207
160NDT-1st60MISSION 120160206
161NamTB100MISSION 120160206
162NewCom107MISSION 120160220
163Nhakhoa55MISSION 120160222
164OP-GG176MISSION 120160211
165OP-GG177MISSION 220160215
166Oishi201636MISSION 120160209
167Only_lOve96MISSION 120160222
168OwenHung112MISSION 120160214
169P&#233;Trinh84MISSION 120160217
170PDH46MISSION 120160215
171PS_Germain97MISSION 120160210
172Phaluoi103MISSION 120160209
173PhamThai193MISSION 120160214
174Q.0(*_*)oThang55MISSION 120160209
175Quanganhpkhyyy107MISSION 120160223
176RIRO263MISSION 120160206
177RP_ExpHLV61MISSION 120160220
178RP_ExpHLV72MISSION 220160221
179Real_Manred61MISSION 120160222
180RestOfWorld111MISSION 120160222
181RongChuaPRO184MISSION 120160217
182Ryad_Mahrez154MISSION 120160220
183RồngHảiDương268MISSION 120160221
184SM.SONMAI1017834MISSION 120160211
185STADICNU56MISSION 120160211
186SaiCongTu@186MISSION 120160222
187SanaKhanhHoa45MISSION 120160209
188SaversN01130MISSION 120160209
189SceneMinimal60MISSION 120160210
190Season[11]-9253MISSION 120160211
191ShaneDung106MISSION 120160215
192Sir_ManUtd99MISSION 120160223
193So...Sad...@1125MISSION 120160211
194Spartacus49MISSION 120160216
195Star.Legendary48MISSION 120160207
196SuPoHu79MISSION 120160220
197Supereme109MISSION 120160206
198TRUNGPHUOC142MISSION 120160220
199TSM...Bjergsen49MISSION 120160215
200TU&CR7&neymar107MISSION 120160213
201ThanhSutXa..!!259MISSION 120160215
202ThanhViet117148MISSION 120160212
203ThaoThao33MISSION 120160211
204TheThreeLions68MISSION 120160217
205TiGon\77MISSION 120160221
206TieuNoLe_200394MISSION 120160217
207Toq_Tinh9945MISSION 120160216
208TrumBanDo220MISSION 120160207
209TuanBaLa108MISSION 120160213
210TungChelSea_1149MISSION 120160217
211Tuyn37MISSION 120160219
212Ut's_[Demon]*100MISSION 120160209
213VNFFC50MISSION 120160218
214VN_game157MISSION 120160222
215VUA-FIFA-1102135MISSION 120160220
216VU_FC162MISSION 120160213
217V_liverpool_V40MISSION 120160221
218Vane__Love118MISSION 120160211
219ViRruss33MISSION 120160219
220ViRruss39MISSION 220160220
221VietHung9155MISSION 120160206
222Viet_King100MISSION 120160209
223Viewerss106MISSION 120160215
224Vip_Pro_No180MISSION 120160218
225Việt⠀Hoàng⠀Ðế♚219MISSION 120160217
226VuaBanChim131MISSION 120160220
227VạnÐại QuânSư™188MISSION 120160212
228WaytogoEVERTON69MISSION 120160220
229Xin-1tran-thua60MISSION 120160220
230Y3Qasa146MISSION 120160221
231YOUNG.TEAM66MISSION 120160221
232YOUNG.TEAM67MISSION 220160222
233YuriBoyka252MISSION 120160213
234[.......]47MISSION 120160209
235[.Vietnamese.]62MISSION 120160212
236[K]ing_[*Kop*]141MISSION 120160220
237^^HOANGNHAN^^105MISSION 120160213
238^_^YES^_^48MISSION 120160222
239_DG_103MISSION 120160207
240__Doflamingo__63MISSION 120160214
241__InVincible__136MISSION 120160218
242__KingSky__64MISSION 120160219
243___-_NEYMAR__-97MISSION 120160206
244___HD___87MISSION 120160207
245_____________296MISSION 120160219
246abclop5223MISSION 120160206
247abclop5224MISSION 220160207
248abclop5224MISSION 320160209
249abclop5227MISSION 420160212
250abclop5227MISSION 520160213
251abclop5228MISSION 620160214
252adlknas52MISSION 120160220
253ainguyentn110MISSION 120160209
254anhphongpo53MISSION 120160221
255anhthuongdao91MISSION 120160213
256aotungchaowa46MISSION 120160220
257arsenalramsey90MISSION 120160207
258b4b56754MISSION 120160209
259bachlidangphon38MISSION 120160218
260besttank79MISSION 120160218
261beusirius104MISSION 120160215
262binhmyfc99MISSION 120160211
263bogaga50MISSION 120160210
264cacdmm80MISSION 120160215
265cacdmm83MISSION 220160221
266carlo-real72MISSION 120160218
267choiquadeplun154MISSION 120160221
268chuantikitaka117MISSION 120160218
269con.ga.VN117MISSION 120160206
270con.ga.VN125MISSION 220160222
271congphuongvip141MISSION 120160213
272conkhistrike241MISSION 120160214
273cupc1chauau72MISSION 120160207
274dfgdafs71MISSION 120160210
275dieuhautungcah79MISSION 120160216
276dopro62MISSION 120160211
277dothan170MISSION 120160220
278dreamleague35MISSION 120160209
279ducancut200172MISSION 120160206
280ga.com.vn126MISSION 120160220
281ga`ma`thua147MISSION 120160222
282ha_thanh150MISSION 120160220
283hala_madrid__48MISSION 120160207
284haphuongno170MISSION 120160220
285hipdam1234118MISSION 120160223
286hoangtran72MISSION 120160217
287hungphat10142MISSION 120160222
288huuhuynh15945MISSION 120160209
289juz4fun240MISSION 120160209
290juz4fun240MISSION 220160211
291juz4fun240MISSION 320160212
292juz4fun240MISSION 420160213
293juz4fun240MISSION 520160215
294juz4fun240MISSION 620160216
295juz4fun240MISSION 720160217
296juz4fun241MISSION 820160218
297juz4fun241MISSION 920160219
298juz4fun241MISSION 1020160220
299keta11162MISSION 120160209
300keta11162MISSION 220160213
301khoaito77MISSION 120160214
302kuranhgjengbe81MISSION 120160215
303lakyky74MISSION 120160209
304lalula78MISSION 120160210
305liverpoolFC00140MISSION 120160214
306luan9959MISSION 120160223
307minhhoast42MISSION 120160209
308minhsieu3978MISSION 120160218
309moitapchoi201559MISSION 120160221
310mr.ngoi51MISSION 120160219
311mrpro1245MISSION 120160215
312nh0c_82MISSION 120160216
313oLYMpIc-u199045MISSION 120160214
314oggy200MISSION 120160220
315ols...ols51MISSION 120160223
316pduyen_mobile73MISSION 120160206
317phintuan9133MISSION 120160222
318phu_bom139MISSION 120160222
319pinkpanther...48MISSION 120160210
320pmq&RedDEVil47MISSION 120160209
321quanghuy199995MISSION 120160209
322quyetvt2187MISSION 120160209
323rain_nguyen51MISSION 120160217
324rongmuiru.fc59MISSION 120160213
325sdfgsdfgs54MISSION 120160220
326sieu_fifa96MISSION 120160222
327sky__lunglinh207MISSION 120160209
328sky__lunglinh207MISSION 220160210
329speedmax156MISSION 120160209
330sradjkgselkgm56MISSION 120160207
331tRe_TrAu.No144MISSION 120160212
332tailaodai58MISSION 120160206
333team_ga`38MISSION 120160206
334teomkeo88MISSION 120160220
335thienthien98949MISSION 120160206
336trithuong102MISSION 120160220
337trumlachluat43MISSION 120160213
338truogconbalanh43MISSION 120160211
339ttttrinh112MISSION 120160206
340ttttrinh113MISSION 220160207
341tuyen-viet-nam114MISSION 120160220
342tvlong228MISSION 120160215
343up2up49MISSION 120160206
344vipboydabong98MISSION 120160206
345vpp.nhathuong89MISSION 120160211
346vuadaucup_LFC178MISSION 120160218
347vuagame1117MISSION 120160207
348xin1lanthua!88MISSION 120160211
349xzsowbizzxx103MISSION 120160216
350youngandold38MISSION 120160206
351κě★Лυ★Мμと124MISSION 120160213
352★Soái_Ca★153MISSION 120160220
353☆Rin®①⑨⑨③201MISSION 120160207
354☆ТhιêηΤám™Сr7215MISSION 120160207
355✩Sặc Ðỏ Thế!™♡291MISSION 120160220
356✪Phú™➊❾❾❼171MISSION 120160213
357❸➃º★ºLiη♄™184MISSION 120160220
358ずгú★βáC★Giσí321MISSION 120160220
359감동의감동59MISSION 120160220
360내가제일잘차69MISSION 120160206
361빅토리챔피언JW162MISSION 120160207
362에핑손나은여제49MISSION 120160222
—————-
Song song với việc chơi FIFA Online 2 SEA, tham gia các sự kiện nêu trên, các NQL cũng đừng quên theo dõi thông tin trên trang chủ và facebook để cập nhật các sự kiện hấp dẫn nhé.
———————-
Trang chủ: Tại Đây
Fanpage: Tại Đây
Group Facebook: Tại Đây
Đăng ký, nạp thẻ: Tại Đây
BQT FIFA Online 2 SEA
 

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT