Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmCuồng nhiệt cuối tuần 2 của tháng 7 cùng FIFA Online 2 SEA (Crazy with FIFA Online 2 SEA at weekend's days)

1.Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 8/7 đến 22h59 ngày 11/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 18h00 on July 08th , 2016 to 22hours 59 minutes on  July 11th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần một trong những vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)

STTTÊN VẬT PHẨM
1Bình Hút Kinh Nghiệm đặc biệt (1 bình)
2Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)

2.Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 8/7 đến 22h59 ngày 9/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  18h00 on July 08th , 2016 to 22hours 59 minutes on  July 9th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has  level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 20% auction in the event time)
3.Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 8/7 đến 23h59 ngày 11/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 18h00 on July 08th , 2016 to 23hours 59 minutes on  July 11th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau số trận đấu  người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói), và khi đá ở trận thứ 15,30,45,60,75 người chơi sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên 2 gói thẻ huyền thoại / hoặc 2 gói thẻ season 11 (Top 4 Euro) / hoặc 2 gói thẻ huyền thoại đương đại/ hoặc 1 gói thẻ
 • Eng: (Detailly: after for every some matchs as bellow, you will be received items)

STT
THI ĐẤU NHẬN QUÀ (MATCH EVENT)
SỐ TRẬN (Play Count)
PHẦN THƯỞNG (Gifts)
SỐ LƯỢNG (Quantity)
1
sau mỗi trận đấu (after every match) Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)1
2
trận thứ 15,30,45,60,75,90,…
(at match 15th, 30th, 45yh...)
Gói thẻ Question Mark Huyền Thoại2

4.Khuyến mãi thẻ nạp thẻ cuối tuần (Bonus Vcoin when you recharge at weekend day)
 • Thời gian: 18h00 ngày 8/7  đến 23h59 ngày 9/7/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 18h00 minute on July 08th , 2016 to 23 hour 59 minutes on July 09th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp). Chú ý: chỉ áp dụng cho thẻ Vcoin của VTC.
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental). Notes: only apply for Vcoin Card of VTC.

STTMức thẻ nạpVcoin nhận được% Bonus
110,000 VND1110%
220,000 VND2315%
330,000 VND3515%
450,000 VND6020%
5100,000 VNĐ15050%
6200,000 VND30050%
7300,000 VND45050%
8500,000 VND1000100%
5.Các bạn dừng bỏ qua kiện kiện 777+ Lucky Number nhé: cơ hội sở hữu thẻ +7 bất kỳ khi nạp thẻ Vcoin có số tận cùng mã thẻ là 7.

————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT