Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmCập Nhật Giảm Giá Vật Phẩm LP (Change The Price of LP Items)

 Hiện tại, kênh nạp thẻ bằng thẻ cào đang bảo trì, các bạn có thể nạp thẻ bằng cách chuyển khoản qua paypal, hoặc ví momo:

 
 
 
Chúng tôi tiến hành cập nhật giảm giá của một số vật phẩm sau:

STT Item Name Price Gauge_value
0 Thêm đội bóng và nhà quản lý (1 lần) 15 1
1 Hủy hạn chế khi đổi cầu thủ 16930 1
2 Hủy hạn chế khi đổi cầu thủ 45388 3
3 Hủy hạn chế khi đổi cầu thủ 67150 5
4 Huấn luyện Tiền vệ +10% 31577 10
5 Huấn luyện Tiền vệ +10% 84936 30
6 Huấn luyện Tiền vệ +10% 251290 100
7 Huấn luyện Tiền đạo +10% 31577 10
8 Huấn luyện Tiền đạo +10% 84936 30
9 Huấn luyện Tiền đạo +10% 251290 100
10 Huấn luyện Thủ môn +10% 12745 10
11 Huấn luyện Thủ môn +10% 100630 100
12 Huấn luyện Trung vệ +10% 25300 10
13 Huấn luyện Trung vệ +10% 67987 30
14 Huấn luyện Trung vệ +10% 201070 100
15 Huấn luyện Tiền vệ +20% 42040 10
16 Huấn luyện Tiền vệ +20% 113185 30
17 Huấn luyện Tiền vệ +20% 334990 100
18 Huấn luyện Tiền đạo +20% 42040 10
19 Huấn luyện Tiền đạo +20% 113185 30
20 Huấn luyện Tiền đạo +20% 334990 100
21 Huấn luyện Thủ môn +20% 16930 10
22 Huấn luyện Thủ môn +20% 45388 30
23 Huấn luyện Thủ môn +20% 134110 100
24 Huấn luyện Trung vệ +20% 33670 10
25 Huấn luyện Trung vệ +20% 90586 30
26 Huấn luyện Trung vệ +20% 268030 100
27 Phiếu thay đổi Đội bóng 42040 1
28 Phiếu thay đổi Đội bóng 113185 3
29 Phiếu thay đổi Đội bóng 167590 5
30 Giảm độ khó giải đấu 42040 1
31 Giảm độ khó giải đấu 104815 3
32 Giảm độ khó giải đấu 167590 5
33 Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Trắng) 5212 10
34 Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Trắng) 13749 30
35 Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Trắng) 40366 100
36 Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Xanh) 7723 10
37 Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Xanh) 20529 30
38 Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Xanh) 60454 100
39 Băng mắt cá chân giúp tăng Toàn bộ chỉ số (Trắng) 77194 10
40 Băng mắt cá chân giúp tăng Toàn bộ chỉ số (Trắng) 208101 30
41 Băng mắt cá chân giúp tăng Toàn bộ chỉ số (Trắng) 616222 100
42 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +3(Đỏ) 20278 10
43 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +3(Đỏ) 54428 30
44 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +3(Đỏ) 160894 100
45 Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Trắng) 20278 10
46 Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Trắng) 54428 30
47 Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Trắng) 160894 100
48 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +4(Đỏ) 25300 10
49 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +4(Đỏ) 67987 30
50 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +4(Đỏ) 201070 100
51 Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Xanh) 30322 10
52 Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Xanh) 81546 30
53 Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Xanh) 241246 100
54 Băng đầu gối giúp khả năng Sút phạt +3(Đỏ) 10234 10
55 Băng đầu gối giúp khả năng Sút phạt +3(Đỏ) 27309 30
56 Băng đầu gối giúp khả năng Sút phạt +3(Đỏ) 80542 100
57 Băng đầu gối giúp khả năng Sút phạt +5(Đỏ) 16930 10
58 Băng đầu gối giúp khả năng Sút phạt +5(Đỏ) 134110 100
59 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +5(Đỏ) 40366 10
60 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +5(Đỏ) 108665 30
61 Băng đầu gối giúp khả năng Sút bóng +5(Đỏ) 321598 100
62 Băng đầu gối tăng tốc độ (GP) 28090 0
63 Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Trắng) 8895 10
64 Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Trắng) 23693 30
65 Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Trắng) 69828 100
66 Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Xanh) 13247 10
67 Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Xanh) 35444 30
68 Băng cổ tay giúp tăng các chỉ số Phòng ngự (Xanh) 104648 100
69 Vòng tay giúp tăng các chỉ số Chuyền  bóng (Trắng) 20278 10
70 Vòng tay giúp tăng các chỉ số Chuyền  bóng (Trắng) 54428 30
71 Vòng tay giúp tăng các chỉ số Chuyền  bóng (Trắng) 160894 100
72 Vòng tay giúp tăng các kỹ năng cá nhân (Trắng) 10234 10
73 Vòng tay giúp tăng các kỹ năng cá nhân (Trắng) 27309 30
74 Vòng tay giúp tăng các kỹ năng cá nhân (Trắng) 80542 100
75 Vòng tay giúp tăng các kỹ năng cá nhân (Xanh) 10234 10
76 Vòng tay giúp tăng các kỹ năng cá nhân (Xanh) 27309 30
77 Vòng tay giúp tăng các kỹ năng cá nhân (Xanh) 80542 100
78 Vòng tay giúp tăng các chỉ số Chuyền  bóng (Xanh) 30322 10
79 Vòng tay giúp tăng các chỉ số Chuyền  bóng (Xanh) 81546 30
80 Vòng tay giúp tăng các chỉ số Chuyền  bóng (Xanh) 241246 100
81 Băng ngón tay giúp tăng các chỉ số Giữ gôn (Trắng) 8895 10
82 Băng ngón tay giúp tăng các chỉ số Giữ gôn (Trắng) 23693 30
83 Băng ngón tay giúp tăng các chỉ số Giữ gôn (Trắng) 69828 100
84 Băng ngón tay giúp tăng các chỉ số Giữ gôn (Xanh) 13247 10
85 Băng ngón tay giúp tăng các chỉ số Giữ gôn (Xanh) 35444 30
86 Băng ngón tay giúp tăng các chỉ số Giữ gôn (Xanh) 104648 100
87 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng (Đỏ) 21115 10
88 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng (Đỏ) 146665 100
89 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +3 (Đỏ) 15256 10
90 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +3 (Đỏ) 40868 30
91 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +3 (Đỏ) 120718 100
92 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng (Đỏ) 10234 10
93 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng (Đỏ) 27309 30
94 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng (Đỏ) 80542 100
95 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +4 (Đỏ) 20278 10
96 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +4 (Đỏ) 54428 30
97 Kính mắt giúp tăng khả năng Chuyền bóng +4 (Đỏ) 160894 100
98 adiPure III 30322 30
99 Gói Thẻ Question Mark Xanh (10) 122894 1
100 Gói Thẻ Question Mark Xanh lá (10) 140421 1
101 Gói Thẻ Question Mark Đỏ (10) 368294 1
102 Gói Thẻ Question Mark Tím (3) 228063 1
103 Gói Thẻ Uniform Ngoại hạng Anh (10) 228063 1
104 Gói Thẻ Uniform Serie A (10) 193010 1
105 Gói Thẻ Uniform Bundesliga (10) 140421 1
106 Gói Thẻ Uniform Primera Division (10) 228063 1
107 Gói Thẻ Uniform K-League (10) 70305 1
108 Thẻ Uniform Tuyển quốc gia (1) 140421 1
109 Chuyển cầu thủ tới nhà quản lý cùng Account 195490 1
110 Thay đổi thị trường chuyển nhượng (10 lần) 42040 10
111 Thay đổi thị trường chuyển nhượng (30 lần) 113185 30
112 Thay đổi thị trường chuyển nhượng (100 lần) 334990 100
113 Powerweb Top 25300 30
114 Seamless Top 15256 30
115 Powerweb Tights 25300 30
116 Seamless Tights 15256 30
117 Box nâu 167590 10
118 Box xanh 279190 10
119 Box Xanh lá 446590 10
120 Box đỏ 558190 10

------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------

1. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)
  • Thời gian: Từ 06h00 ngày 18/12/2021 ~ 23h59 ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam) 
  • Eng: (duration from 06h00 on Dec 18th, 2021 to 23 hours 59 minutes on Dec 20th, 2021)

2. Like & share - nhận ngay GIFTCODE khủng FIFA Online 2 SEA

 

3. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 01/2022 ( The Great War Federation – BattleShip 01/2022 – WorldTour Master Series 01/2022


  • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 05/01/2022 đến 23h59 ngày 17/01/2022 (giờ Viet Nam)
  • (Official match time: from 00h00 on Jan 05th to 23hour 59 minutes on Jan 17th, 2022 - Vietnam hours)

4. Sự Kiện Level Up nhận quà Max khủng ( Level Up Event - get cool gifts)

  • Thời gian: Từ 07h00 ngày 11/12/2021 ~ 23h59 ngày 31/12/2021 (giờ Việt Nam)
  • Eng: (duration from 07h00 on Dec 11th, 2021 to 23 hours 59 minutes on Dec 31th, 2021)

5. Mua 1 Tặng 1 - BUY 1 GET 1 FREE - Áp Dụng với vật phẩm >=6vcoin - Apply with item have price >=6vcoin

  • Thời gian: Từ 07h00 ngày 18/12/2021 ~ 23h59 ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam)
  • Eng: (duration from 07h00 on DEC 18th, 2021 to 23 hours 59 minutes on Dec 20th, 2021)

6. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time
• Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 18/12/2021 đến 23h59 ngày 20/12/2021 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  06h00 minute on Dec 18th, 2021 to 23hour 59 minutes on Dec 20th, 2021 – Viet Nam hours)

7. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 


 

Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 18/12/2021 đến 23h59 ngày 210/12/2021 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  06h00 minute on Dec 18th, 2021 to 23hour 59 minutes on Dec 20th, 2021 – Viet Nam hours)

8. Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event Spend Vcoin)

• Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 18/12/2021 đến 23h59 ngày 22/12/2021 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  06h00 minute on Dec 18th, 2021 to 23hour 59 minutes on Dec 22th, 2021 – Viet Nam hours)

 -------

1. Cách 1: Cài đặt VPN để chơi Online PvP, Worldtour dành cho tất cả các win 10, 8, 7

2. Cách 2: Cài đặt VPN thông thường cho Win XP, Win 7


-------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT