Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmKết Quả Sự Kiện Lucky Number - Cơ Hội Sở Hữu Thẻ Uniform Từ +1 đến +9 (The Result of The Lucky Number - Chance to own the unifrom card from +1 to +9)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)
- Thời gian: Từ  08h00 ngày 03/03/2018 đến 23h59 ngày 07/03/2018 (giờ VN)
- Eng: (Duration from 08h on Mar 03th, 2018 , to 23h 59 minutes on Mar 07th, 2018 – VN hours)

- Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
- Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối như bên dưới, người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform tự chọn tương ứng. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code with the bellow, you will be received 01 uniform)
• Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ) 
Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Cụ thể phần thưởng như sau: 
STT (Seq) Số cuối mã nạp thẻ (The last number) Số Thẻ Cào (The Card Total) Phần Thưởng (Rewards)
1 1 2 01 thẻ +1 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
2 2 2 01 thẻ +2 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
3 3 2 1 thẻ +3 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
4 4 2 1 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
5 5 3 1 thẻ +5 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
6 6 3 1 thẻ +6 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
7 7 3 1 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
8 8 4 1 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
9 9 5 1 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
Ví dụ: Nếu bạn nạp 5 thẻ Vcoin có mệnh giá >=100.000Vnđ, trong đó 3 thẻ có số cuối cùng là 5, và 2 thẻ có số cuối cùng là 3 thì bạn sẽ được 1 thẻ +3 và 1 thẻ +5 tự chọn.

Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):

STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Rewards
1 209438044833 a767263xxxxx 2018-03-04 08:37:58.000  not any rewards 
2 819233984322 achieve106xxxxx 2018-03-06 23:54:03.000  not any rewards 
3 589015955322 ccamsii0xxxxx 2018-03-04 16:49:47.000  not any rewards 
4 317633801422 choemixxxxx 2018-03-03 08:41:38.000 not any rewards
5 769625278023 clickandreexxxxx 2018-03-06 23:28:15.000  not any rewards 
6 670063210125 dinhhaotraxxxxx 2018-03-03 14:30:28.000  not any rewards 
7 282568300024 dltmdgns760xxxxx 2018-03-03 09:12:37.000  01 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
8 621846332027 dltmdgns760xxxxx 2018-03-03 09:13:01.000
9 689922214824 dltmdgns760xxxxx 2018-03-03 09:13:38.000
10 947110784923 dltmdgns760xxxxx 2018-03-03 18:05:32.000
11 567509812324 dltmdgns760xxxxx 2018-03-03 18:05:53.000
12 322344737724 dmckksxxxxx 2018-03-03 23:09:02.000  not any rewards 
13 184653108625 dmckksxxxxx 2018-03-03 23:09:21.000
14 328916080522 doanh199xxxxx 2018-03-03 13:44:01.000 not any rewards
15 918957549029 eric62xxxxx 2018-03-04 10:29:29.000  not any rewards 
16 593180016223 garimto2xxxxx 2018-03-03 19:21:44.000  not any rewards 
17 589897563325 garimto2xxxxx 2018-03-03 19:23:33.000
18 411883055425 gjwngur12xxxxx 2018-03-04 21:28:04.000 not any rewards
19 529719377246 gratitudxxxxx 2018-03-03 10:31:28.000  not any rewards 
20 690638232522 gratitudxxxxx 2018-03-04 14:54:17.000
21 415691090122 huykiuxxxxxxx 2018-03-03 17:04:33.000 not any rewards
22 810451891850 k3oxynk8xxxxx 2018-03-03 15:50:32.000  not any rewards 
23 414275643554 k3oxynk8xxxxx 2018-03-03 15:51:20.000
24 784441898246 k3oxynk8xxxxx 2018-03-07 08:41:20.000
25 116357418825 kemongmo199xxxxx 2018-03-03 13:32:30.000 not any rewards
26 379661246515 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 08:42:16.000  01 thẻ +3 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 01 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 02 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…);01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
27 942012093717 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 09:08:12.000
28 321291126304 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 09:24:08.000
29 217651126509 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 11:57:57.000
30 147773312017 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 13:01:23.000
31 846141287616 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 13:12:00.000
32 608896322618 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 13:44:36.000
33 237797333418 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 14:16:20.000
34 776611114118 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 14:30:00.000
35 419371113803 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 18:05:44.000
36 719538111113 kenshinhuxxxxx 2018-03-03 19:44:01.000
37 885164270100 kenshinhuxxxxx 2018-03-04 10:06:40.000
38 577122275019 kenshinhuxxxxx 2018-03-04 12:18:40.000
39 136915216916 kenshinhuxxxxx 2018-03-04 14:10:22.000
40 461614391820 kenshinhuxxxxx 2018-03-04 21:29:00.000
41 250803421311 kenshinhuxxxxx 2018-03-05 18:22:31.000
42 548324112307 kenshinhuxxxxx 2018-03-05 20:18:35.000
43 188313346012 kenshinhuxxxxx 2018-03-06 19:44:36.000
44 551827231917 kenshinhuxxxxx 2018-03-07 00:04:00.000
45 925286444217 kenshinhuxxxxx 2018-03-07 16:42:41.000
46 274448335517 kenshinhuxxxxx 2018-03-07 16:44:20.000
47 716079341604 kenshinhuxxxxx 2018-03-07 17:09:16.000
48 448632363920 kenshinhuxxxxx 2018-03-07 17:13:31.000
49 377656660018 kenshinhuxxxxx 2018-03-07 21:03:50.000
50 179056610824 kjss_kjsxxxxx 2018-03-03 08:59:54.000  not any rewards 
51 211515088427 kjss_kjsxxxxx 2018-03-03 11:50:07.000
52 511596059624 kkjmhxxxxx 2018-03-03 17:02:36.000  01 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
53 618164580323 kkjmhxxxxx 2018-03-03 17:32:21.000
54 967061338334 kkjmhxxxxx 2018-03-05 02:33:57.000
55 896141096134 kkjmhxxxxx 2018-03-05 02:37:10.000
56 183938663533 ladxxxxx 2018-03-06 19:27:05.000  not any rewards 
57 234059658438 Marcellixxxxx 2018-03-03 10:27:20.000  not any rewards 
58 715290803723 ngoxuanlonxxxxx 2018-03-03 19:33:35.000  not any rewards 
59 883984681426 nguyenkhacdinhpy0xxxxx 2018-03-03 21:15:07.000  not any rewards 
60 363656027825 nguyenkhacdinhpy0xxxxx 2018-03-03 21:16:21.000
61 628869236724 nh0ck_tunxxxxx 2018-03-03 20:01:49.000  01 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
62 671631188524 nh0ck_tunxxxxx 2018-03-03 20:02:41.000
63 967169986425 nh0ck_tunxxxxx 2018-03-03 20:03:11.000
64 419285212232 phong260xxxxx 2018-03-04 10:41:38.000  01 thẻ +2 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
65 584726635722 phong260xxxxx 2018-03-04 13:18:49.000
66 135196558725 phong260xxxxx 2018-03-04 14:21:51.000
67 647703858322 phong260xxxxx 2018-03-04 14:22:40.000
68 267522932527 phongche9xxxxx 2018-03-03 15:58:09.000  not any rewards 
69 296913596432 phongmokdxxxxx 2018-03-03 14:48:19.000 not any rewards
70 376316679634 phongmoxxxxx 2018-03-06 13:34:35.000  not any rewards 
71 929972733432 phongmoxxxxx 2018-03-06 17:16:17.000
72 903294019631 phongmoxxxxx 2018-03-07 23:12:23.000
73 787791904122 phuongvivooxxxxx 2018-03-04 19:01:46.000 not any rewards
74 940829182926 phuongvivoxxxxx 2018-03-07 17:52:35.000  not any rewards 
75 736212059822 poopooxxxxx 2018-03-03 21:50:58.000  01 thẻ +2 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 01 thẻ +3 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 02 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 02 thẻ +5 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…);01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
76 716610400623 poopooxxxxx 2018-03-03 23:56:52.000
77 650273333623 poopooxxxxx 2018-03-03 23:57:35.000
78 367668728827 poopooxxxxx 2018-03-03 23:58:15.000
79 683756390822 poopooxxxxx 2018-03-03 23:59:03.000
80 544208279725 poopooxxxxx 2018-03-03 23:59:45.000
81 434534099225 poopooxxxxx 2018-03-04 00:00:57.000
82 579669852524 poopooxxxxx 2018-03-04 00:01:50.000
83 470797486825 poopooxxxxx 2018-03-04 00:02:50.000
84 944704472025 poopooxxxxx 2018-03-04 00:03:53.000
85 664992644325 poopooxxxxx 2018-03-04 00:04:45.000
86 521283377524 poopooxxxxx 2018-03-04 00:05:39.000
87 619139866024 poopooxxxxx 2018-03-04 00:06:42.000
88 243635335227 poopooxxxxx 2018-03-04 00:38:27.000
89 464611152225 poopooxxxxx 2018-03-04 00:39:25.000
90 719505702626 poopooxxxxx 2018-03-04 00:40:28.000
91 761072364325 poopooxxxxx 2018-03-04 00:42:53.000
92 775719203425 poopooxxxxx 2018-03-04 00:43:36.000
93 295753507224 poopooxxxxx 2018-03-04 00:44:26.000
94 851818627727 poopooxxxxx 2018-03-04 00:45:22.000
95 465839170554 puriixxxxx 2018-03-04 14:52:55.000 not any rewards
96 744688501136 sakutaro_csgxxxxx 2018-03-03 13:54:27.000  not any rewards 
97 151425603822 sale38xxxxx 2018-03-03 09:33:34.000  01 thẻ +5 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
98 441479090625 sale38xxxxx 2018-03-03 11:29:01.000
99 340429054525 sale38xxxxx 2018-03-03 11:30:33.000
100 694430876024 sale38xxxxx 2018-03-03 11:35:52.000
101 400725812425 sale38xxxxx 2018-03-03 12:17:24.000
102 926371785524 Sat_Thu_Nhxxxxx 2018-03-04 18:51:56.000  not any rewards 
103 311347684932 SYSTEMxxxxx 2018-03-04 10:16:22.000  not any rewards 
104 333732071725 tintin8xxxxx 2018-03-03 19:19:51.000  not any rewards 
105 180311080645 tkdduq12xxxxx 2018-03-03 14:07:20.000  not any rewards 
106 859399790122 tnvpfmrxxxxx 2018-03-04 17:01:56.000  not any rewards 
107 292438175425 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 17:43:50.000  01 thẻ +2 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…);  
108 687722040825 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 17:45:13.000
109 414598933424 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 17:45:59.000
110 879456924326 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 17:47:02.000
111 404404915123 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 17:48:01.000
112 257952908922 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 22:08:49.000
113 544478976727 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 22:09:46.000
114 354268988122 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 22:10:45.000
115 961817263026 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 22:11:35.000
116 381487880122 vietnghiabxxxxx 2018-03-03 22:12:34.000
117 989701462823 vl2qpxmskxxxxx 2018-03-03 09:06:55.000  not any rewards 
118 155896855925 wjdgml466xxxxx 2018-03-04 17:19:57.000 not any rewards
119 627649240923 xcuongnxxxxx 2018-03-03 19:54:03.000 not any rewards
120 232359584923 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:21:26.000  03 thẻ +3 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 01 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 01 thẻ +5 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…); 01 thẻ +6 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
121 640604707223 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:21:53.000
122 396326069823 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:22:32.000
123 501629879823 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:23:22.000
124 841930802526 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:23:46.000
125 506056483925 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:24:12.000
126 369276248126 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:24:35.000
127 411704558324 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:25:29.000
128 520276359722 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:26:16.000
129 976523754423 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:26:37.000
130 286641427724 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:26:56.000
131 821960240125 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 12:44:00.000
132 116888115026 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 16:54:21.000
133 746382412623 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 19:32:23.000
134 727209477225 xom6mautaxxxxx 2018-03-03 19:53:34.000
135 901241086523 yte171xxxxx 2018-03-03 15:56:30.000 not any rewards
Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):

 
-----
 Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ + tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities).  
     Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net.  Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( All won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
·         Tiêu đề: Kết Quả Sự Kiện Lucky Number 
·         Tên tài khoản:
·         Tên nhà quản lý
·         Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )

-------  

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------  

1. Tặng 10 Thẻ Uniform Cards +9 Mỗi Ngày (Gift 10 The Uniform Cards +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 08h00 ngày 07/03 đến 23h59' ngày 09/03/2018
 • Duration from 08 hours 00 minutes on Mar 07th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Mar 09th, 2018

--------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Kết quả sự kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event TOP Spend Vcoin) Từ 00h00 ngày 03/03/2018 đến 23h59 ngày 07/03/2018 (giờ Việt Nam)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
----------

Sự kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event TOP Spend Vcoin) đã chính thức kết thúc vào hồi 23h59′ ngày 07/03/2018
(The event:
TOP Tiêu Vcoin (The Event TOP Spend Vcoin) finished at 23 hours 59 minutes on Mar 07th, 2018)
Phần thưởng của sự kiện này:Sự kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event TOP Spend Vcoin) diễn ra  Từ  00h00 ngày 03/03/2018 đến 23h59 ngày 07/03/2018 (giờ Việt Nam)
 (This event has gone  from  00h00 minute on Mar 03th, 2018 to 23hour 59 minutes on Mar 07th, 2018 – Viet Nam hours)
Và đây là kết quả sự kiện (And here is the event‘s result):
STT (Seq) Account Name Spent Vcoin TOP 
1 kenshinhuxxxxx 4760 VIP 1
2 k3oxynk8xxxxx 4497 VIP 2
3 xom6mautaxxxxx 3010 VIP 3Trao thưởng:
 • Sau khi có danh sách Sự Kiện TOP Tiêu Vcoin (The Event TOP Spend Vcoin)  trên trang chủ → người chơi đoạt giải gửi các thông tin sau trên trang: http://hotro.ffol2vn.net/ tên cầu thủ muốn nhận theo mẫu: (After the list was publiced on homepage, the winners go to (http://hotro.ffol2vn.net) and provide the bellow info all:
  • Tên tài khoản (Account name)
  • Tên nhân vật (the coach / manager / character)
  • Đạt giải: TOP st
  • Cầu thủ muốn nhận: (tên cầu thủ, và chụp hình ảnh trong game của cầu thủ) (the player name, and image ingame about that player)
 • Những người cung cấp thông tin muộn sau thời gian trên sẽ không được nhận thưởng.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào đêm bảo trì cập nhật sự kiện cuối tuần gần đây nhất.

-------  

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------  

1. Tặng 10 Thẻ Uniform Cards +9 Mỗi Ngày (Gift 10 The Uniform Cards +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 08h00 ngày 07/03 đến 23h59' ngày 09/03/2018
 • Duration from 08 hours 00 minutes on Mar 07th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Mar 09th, 2018

--------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

 

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT