Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmThỏa mãn đam mê nhận dịp Giáng Sinh 2016 cùng FIFA Online 2 SEA - Events for X-mas 2016

1.Login cuối tuần (Login Event)

 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 24/12/2014 đến 22h59 ngày 27/12/2014
 • Eng: (Duration: From 01h00 on Dec 24th, 2015 to 22hours 59 minutes on Dec 27th, 2014)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được 01 lần vật phẩm sau: (áp dụng với level > 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received random one the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
Tên vật phẩm (Item name)
Mở thêm hộp quà (30 trận)
2.Đá là có quà – Đá nhiều nhận quà nhiều (Match Event - Play more and will be recevied more items)

 • Thời gian: diễn ra từ 01h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015
 • Eng: (Duration from 01hour am on Dec 24th, 2015 to 23hour 59 minutes on Dec 27th , 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung (Details):
  • Khi đá trận đầu tiên trong ngày, các bạn sẽ nhận được 01 trong các phần quà bên dưới
  • Eng: (Play the first match of day in the event time, you will be recieved random one of the below items)
  • Khi đá đủ 10 trận tiếp: nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng và số lượng tăng thêm gấp 10 lần.
  • Eng:( when you complete next 10 matches, you will be received one of the awards and the number increased to 10 times)
  • Khi đá đủ 20 trận tiếp: nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng và số lượng tăng thêm gấp 20 lần.
  • Eng:( when you complete next 20 matches, you will be received one of the awards and the number increased to 20 times)
  • Khi đá đủ 30 trận tiếp: nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng và số lượng tăng thêm gấp 30 lần.
  • Eng:( when you complete next 30 matches, you will be received one of the awards and the number increased to 30 times)
  • Đặc biệt, nếu bạn đá hoàn thành 100 trận , bạn sẽ nhận được 20 gói thẻ huyền thoại
  • Eng: (Specials, when you completed 100 matches, you will be received 20 legandary packages item)
 • Ví dụ (Example):
  • Nếu nql A đá 1 trận đầu tiên trong ngày, sẽ được nhận ngẫu nhiên một vật phẩm dưới,
  • Eng: If manager A complete the first match of day in the event time, he will be recieved random one of the below items
  • Nếu A tiếp tục đá thêm 10 trận nữa thì A sẽ nhận được ngẫu nhiên một vật phẩm dưới và số lượng là 10.
  • Eng: If manager A complete the next 10 matches of the same day in the event time, he will be recieved random one of the below items and the number increased to 10 times
  • Nếu A tiếp tục đá thêm 20 trận nữa thì A sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong các vật phẩm dưới và số lượng là 20.
  • Eng: If manager A complete the next 20 matches of the same day in the event time, he will be recieved random one of the below items and the number increased to 20 times
  • Nếu A tiếp tục đá thêm 30 trận nữa thì A sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong các vật phẩm dưới và số lượng là 30.
  • Eng: If manager A complete the next 30 matches of the same day in the event time, he will be recieved random one of the below items and the number increased to 30 times
  • Như vậy, nếu đá đủ 61 trận, các nhà quản lý có thể nhận được tới 61 gói quà theo ngày tương ứng, và nếu hoàn thành đủ 100 trận, bạn sẽ được nhận thêm 20 gói thẻ huyền thoại.
  • Eng: So, if A complete 61 matches, he will be recieved 61 rewards total. And if you complete enough 100 matches, you will be received plus 20 legandaries item packages.
 •  Danh sách phần thưởng theo ngày như sau (the list rewards due by date):
STT (SEQ)Ngày Sự Kiện (Event Date )Rewards (Name Items)SỐ LƯỢNG (QUANTITY)
Trận đầu tiên (First Match)Trận thứ 10 ( 10th match)Trận thứ 20 (20th Match)Trận thứ 30 (30th match)Trận thứ 100 (100th match)
1
24/12/2015
(Dec 24th, 2015)
Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)110203020 Gói thẻ huyền thoại ( 20 item packages legandary)
2
25/12/2015
(Dec 25th, 2015)
Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)1102030
3
26/12/2015
(Dec 26th, 2015)
Gói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)1102030
4
27/12/2015
(Dec 27th, 2015)
Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)1102030
3.Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp ( I am Wenger – Super Manager)
 • Thời gian tính sự kiện: 0h00 ngày 24/12/2015 – 23h59 ngày 30/12/2015
 • Eng: (duration from 0h00 on Dec 24th, 2015 to 23hours 59 minutes on Dec 30th, 2015)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 6th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ.
  • (Condition 1: have charge card in this event time).
  • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
  • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
  • Điều kiện 3: trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ +9 từ máy xèng da cam hoặc máy xèng tím.
  • (Condition 3: in the event time, you have to get minimum 01 the heighest reward +9 card from Orange Capsule Machine, or Purple Capsule Machine)
  • Điều kiện 4: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
  • (Condition 4: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP.
 • Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 • Phần thưởng (Rewards)
Top
Giá trị phần thưởng (Rewards)
Số lượng (Qut)
Top 1,2
Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, three cards )
3
Top 3,4
Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, two cards )
2
Top 5,6
Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất
(Will be updated +2, one card )
1
 •  Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
 • Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện Tôi là Giáo Sư Wenger
 • (Title: Reciving the rewards of event I am Wenger – Super Manager)
 • Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
 • (Provide exactly your email, account name, and character name)
 • Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
 • (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
Chú ý: chỉ trao thưởng cho TOP thỏa mãn đủ cả 4 điều kiện trên. Only rewards for TOP that enough 4 upper conditions.
4.Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 01h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 25/12/2015
 • Eng: (Duration from 01h00 am on Dec 24th, 2015 to 23h 59 minutes on Dec 25th , 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 25% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 25% auction in the event time)
5. Khung giờ vàng (Gold Time Duration)

 • Thời gian: 01h00 ngày 24/12 đên 23h59 ngày 27/12/2015
 • Eng: (Duration from 01h am on Dec 24th to 23h 59 minutes on Dec 27th)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: Khi thi đấu tại mode World Tour vào các khung giờ sau NQL sẽ nhận được x2 lần Exp NQL và LP nhận được sau trận đấu
 • Eng: (When you play in worldtour mode, and in the bellow duration, you will be received double Exp for manager after match)
STT (SEQ)
Khung giờ (Time Duration)Ngày (Date)Booster
1
14h00 – 23h0024/12/2014x2 EXP NQL x2 LP
2
14h00 – 23h0025/12/2014x2 EXP NQL x2 LP
3
14h00 – 23h0026/12/2014x2 EXP NQL x2 LP
4
14h00 – 23h0027/12/2014x2 EXP NQL x2 LP
6.Mua 1 tặng 1 (Buy 1 Get 1 FREE)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 24/12/2015 đến 23h59 ngày 27/12/2015 (only one day)
 • Eng: (Duration from 01h00 am on Dec, to 23h 59 minutes on Dec 25th, 2015)
 • Nội dung: Khi mua bất kỳ vật phẩm nào dưới đây, các bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm khuyến mại tương tự trong hộp quà. (Details: when you buy any bellow items, you will be received more one these item in your gift box).
 • Nhận thưởng: Sau khi mua vật phẩm xong, các bạn vào hộp quà để nhận vật phẩm khuyến mại. (Rewards: After buying done, you go to your gift box, and get it)
 • Danh sách vật phẩm áp dụng mua 1 tặng 1 (The bellow are the lis items apply for this event):

STT (SEQ)
ITEM NAME
GAUGE_VALUES
1
Xèng (1)
1
2
Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình)
1
 • Chú ý: các bạn phải mua đúng 2 vật phẩm có tên chính xác như trên thì mới nhận được khuyến mại. (Notes: you need buy exactly these items then will be recived bonus)
7. Giảm thuế gia hạn cầu thủ (Contract cost discount)
 • Thời gian: 01h00 ngày 28/12 đến 23h59 ngày 30/12/2015
 • Eng: (Duration from 01h00 am on Dec 28th, 2015 to 23h 59 minutes on Dec 30th , 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% phí gia hạn cầu thủ
 • Eng: (Details: player re-contract cost discount 20% in the event time)
8. Sự kiện 777+ Lucky number – Chỉ áp dụng với thẻ cào Vcoin, thẻ cào Gate (Event 777+ Lucky Number – Only apply for Vcoin card of VTC, and Gate card of FPT)
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP Tạm Thời nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất – Cập nhật lúc 10h25 ngày 23/12 ( Top the most unlucky managers – Update at 10hours 25 minutes on Dec 23th)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Managers)!
ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3
Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất từ lúc sự kiện bắt đầu.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào hồi: 23h59 ngày 23/12/2015
Thời gian cập nhật: 10h25 ngày 23/12/2015
Update on time: 10hours 25 minutes on Dec 23th, 2015
P/s: tất cả các tài khoản admin/ test game đều không được tính vào sự kiện.
 • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOTAL UNLUCKY ROTATES
100QuangTrung0054
2Bayern_Munich35
3MU4Ever10
4nhtryhtryr5
5_PanaSonic_5
6messido5
7.:``'S2'``:.3
8***emga***3
9Tu_365673
10mynhanngu2
11_[WTF]_-*Oz*-2
12@@Fc_PhoNui@@2
13CaVe_Baby2
14Sky..Trung.ST2
15toanvp212
16Allons_y!2
17[.OldBoys.]2
1811ee55555555552
19toanvp222
20xaban2
21****!!@@!!****2
22<<<<[-_-]>>>>2
23STEP2
249+42
25zackhawkins2
26_ConNh@Ngheo*_2
27UndertakerKing2
28Chingiz_Khan2
29Real_Best★2
30LinhToan[No.1]2
31mahrez20162
32NAMDZAIIII2
33FC_Cun'2
34HLV:'SamSOon''2
35Thang0072
36Asean.Football2
 • Danh sách TOP tạm thời máy Tím  (TOP Temp off Purple Capsule machine):
STTMANAGERS NAMETOTAL UNLUCKY ROTATES
1KOR_BigFan10
2STEP10
3Admin_Ca`Mau5
4tuanvu12025
5HLV:'SamSOon''3
6gtu3
7MitNgu2
8Panda___TQ2
9name35292
10DangSSFC932
11cutgasapvip2
12TieuNamSung2
13thiensuduthan2
14Viet_King2
15멩자루2
16cupc1chauau2
17Gotoss2
18Thich.Chich2
19JURGEN__.KLOPP2
20BestHoangVy2
21waldemrfornali2
22REAL_TY_KEN_CR2
23FC_TanTraiHa2
24BFAELFARS2
2512002
26Loyal_nguyen2
27***emga***2
28Frank__Lampard2
29arguseyed2
30HyundaeCapital2
31Luis_Erique2
32trum`fifa2
33MinhLinhTinh2
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT