Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmThông báo bảo trì - Di chuyển máy chủ (Maintenance Notice - Move the server)

Thông báo Bảo Trì Máy Chủ
Thời gian dự kiến: 10h00 ngày 24/10 - 23h59 ngày 25/10/2018
Trong khoảng thời gian trên, các bạn không thể đăng nhập vào game được.
Yêu cầu: các bạn rút toàn bộ các thẻ trên thị trường đấu giá về.
Cám ơn!


Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT