Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmDanh sách những người may mắn nhất trong sự kiện The Luck Man Event Ngày 03/10/2017 (The result Lucky Man Event On Oct 03th, 2017

Các nhà quản lý thân mến (Dear All Managers)


http://www.fifaonline2sea.com/2017/02/the-lucky-man-event-co-hoi-so-huu-9-8_17.html

Sau đây là danh sách các nhà quản lý nhận thưởng sự kiện The Lucky Man Event ngày 3/10/2017
The bellow list is all managers will be recieved from event The Lucky Man, on Oct 03rd, 2017

Chi tiết sự kiện: Tại Đây (Details about this event at here)
Danh sách trúng thưởng ngày 3/10/2017:
STT (SEQ) TOP Nạp Thẻ VCOIN Đầu Tiên Mỗi Ngày Từ 0h00 đến 12h00 (TOP First Charging Gamers, Everyday , From 0h00 to 12h00)
Mệnh Giá Thẻ (The values of charging Card) Thời Gian Nap (Charged Time) Account Name Phần Thưởng (Rewards)
1 1.000.000Vnđ (~1.000Vcoin) ###### ###### 01 Thẻ +9 bất kỳ (01 the player card +9 option)
2 500.000Vnđ (~500Vcoin) ###### ###### 01 Thẻ +8 bất kỳ (01 the player card +8 option)
3 300.000Vnđ (~300Vcoin) 2017-10-03 00:00:09.397 jjyyleexxxxx 01 Thẻ +7 bất kỳ (01 the player card +7 option)
4 200.000Vnđ (~200Vcoin) 2017-10-03 07:57:41.797 tresky8xxxxx 01 Thẻ +6 bất kỳ (01 the player card +6 option)
5 100.000Vnđ (~100Vcoin) 2017-10-03 00:00:30.193 aleticocostxxxxx 01 Thẻ +5 bất kỳ (01 the player card +5 option)

STT (SEQ) TOP Nạp Thẻ VCOIN  Cuối Cùng Mỗi Ngày từ 12h00 đến 23h00' (TOP Lastest Charging Gamers, Everyday , From 12h00 to 23h00)
Mệnh Giá Thẻ (The values of charging Card) Thời Gian Nap (Charged Time) Account Name Phần Thưởng (Rewards)
1 1.000.000Vnđ (~1.000Vcoin) ###### ###### 01 Thẻ +9 bất kỳ (01 the player card +9 option)
2 500.000Vnđ (~500Vcoin) ###### ###### 01 Thẻ +8 bất kỳ (01 the player card +8 option)
3 300.000Vnđ (~300Vcoin) ###### ###### 01 Thẻ +7 bất kỳ (01 the player card +7 option)
4 200.000Vnđ (~200Vcoin) ###### ###### 01 Thẻ +6 bất kỳ (01 the player card +6 option)
5 100.000Vnđ (~100Vcoin) 2017-10-03 22:56:47.117 binhan50xxxxx 01 Thẻ +5 bất kỳ (01 the player card +5 option)


Trao thưởng:

Sau khi có danh sách The Lucky Man mỗi ngày trên trang chủ → người chơi đoạt giải gửi các thông tin sau trên trang: http://hotro.ffol2vn.net/upload/ tên cầu thủ muốn nhận theo mẫu: (After the list was publiced on homepage, every day, the winners go to (http://hotro.ffol2vn.net) and provide the bellow info all:

 • Tiêu đề ticket (Title Ticket): Nhận thưởng The Lucky Man ngày 03/10
 • Tên tài khoản (Account name)
 • Tên nhân vật (the coach / manager / character)
 • Đạt giải: TOP st
 • Cầu thủ muốn nhận: (tên cầu thủ, và chụp hình ảnh trong game của cầu thủ) (the player name, and image ingame about that player)

------- 

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Giảm Giá Vật Phẩm Mô Phỏng Từ ngày 18/9 đến 21/9 (Discount Simulation Items from Sep 18th to Sep 21th)


2. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

Thời gian: Từ 16h00 ngày 2/10/2017 đến 23h59 ngày 6/10/2017 
(Duration from 16hour 00 minute on Oct 02rd, 2017 to 23hour 59 minutes on Oct 06th, 2017)

--------


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!


Kết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ 12h00 ngày 30/9/2017 đến 23h59 ngày 2/10/2017 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)

 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 30/9/2017 đến 23h59 ngày 2/10/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 12h00 am on Sep 30th, 2017 to 23h 59 minutes on  Oct 02rd, 2017 – VN hours)
 • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform)
 • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
 • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
 • Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 999675360927 huywd271xxxxx 2017-09-30 12:29:14.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
2 190909450827 sale38xxxxx 2017-09-30 13:41:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
3 697891364627 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:43:14.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
4 190188842727 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:44:05.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
5 740854822627 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:44:52.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
6 900417763627 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:45:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
7 211684345827 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:46:11.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
8 411997584227 tlwls135xxxxx 2017-09-30 14:28:24.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
9 793820323327 xom6mautaxxxxx 2017-09-30 17:59:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
10 756457911527 xom6mautaxxxxx 2017-09-30 17:59:58.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
11 405438282227 xom6mautaxxxxx 2017-09-30 18:00:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
12 721258029227 muzeggixxxxx 2017-09-30 21:00:24.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
13 983698233827 dmckksxxxxx 2017-09-30 22:37:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
14 846167508227 dmckksxxxxx 2017-09-30 22:39:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
15 872794383827 thien2259xxxxx 2017-09-30 23:23:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
16 212102705027 huywd271xxxxx 2017-10-01 10:23:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
17 616605699527 votinh0xxxxx 2017-10-01 11:47:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
18 442228906027 huywd271xxxxx 2017-10-01 21:51:19.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
19 382411404027 tlwls135xxxxx 2017-10-01 22:22:47.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
20 345056663927 dmckksxxxxx 2017-10-01 22:55:27.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)

Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
---

-          Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities).  
     Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net.  Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( All won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
·         Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
·         Tên tài khoản:
·         Tên nhà quản lý
·         Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )

------- 

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Giảm Giá Vật Phẩm Mô Phỏng Từ ngày 18/9 đến 21/9 (Discount Simulation Items from Sep 18th to Sep 21th)


2. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

Thời gian: Từ 16h00 ngày 2/10/2017 đến 23h59 ngày 6/10/2017 
(Duration from 16hour 00 minute on Oct 02rd, 2017 to 23hour 59 minutes on Oct 06th, 2017)

--------


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT