Tìm KiếmKết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ 12h00 ngày 30/9/2017 đến 23h59 ngày 2/10/2017 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)

  • Thời gian: Từ 12h00 ngày 30/9/2017 đến 23h59 ngày 2/10/2017 (giờ VN)
  •  Eng: (Duration from 12h00 am on Sep 30th, 2017 to 23h 59 minutes on  Oct 02rd, 2017 – VN hours)
  • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
  • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
  • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform)
  • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
  • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
  • Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 999675360927 huywd271xxxxx 2017-09-30 12:29:14.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
2 190909450827 sale38xxxxx 2017-09-30 13:41:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
3 697891364627 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:43:14.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
4 190188842727 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:44:05.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
5 740854822627 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:44:52.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
6 900417763627 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:45:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
7 211684345827 huykiuxxxxxxx 2017-09-30 13:46:11.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
8 411997584227 tlwls135xxxxx 2017-09-30 14:28:24.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
9 793820323327 xom6mautaxxxxx 2017-09-30 17:59:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
10 756457911527 xom6mautaxxxxx 2017-09-30 17:59:58.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
11 405438282227 xom6mautaxxxxx 2017-09-30 18:00:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
12 721258029227 muzeggixxxxx 2017-09-30 21:00:24.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
13 983698233827 dmckksxxxxx 2017-09-30 22:37:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
14 846167508227 dmckksxxxxx 2017-09-30 22:39:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
15 872794383827 thien2259xxxxx 2017-09-30 23:23:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
16 212102705027 huywd271xxxxx 2017-10-01 10:23:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
17 616605699527 votinh0xxxxx 2017-10-01 11:47:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
18 442228906027 huywd271xxxxx 2017-10-01 21:51:19.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
19 382411404027 tlwls135xxxxx 2017-10-01 22:22:47.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
20 345056663927 dmckksxxxxx 2017-10-01 22:55:27.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)

Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
---

-          Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities).  
     Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net.  Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( All won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
·         Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
·         Tên tài khoản:
·         Tên nhà quản lý
·         Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )

------- 

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Giảm Giá Vật Phẩm Mô Phỏng Từ ngày 18/9 đến 21/9 (Discount Simulation Items from Sep 18th to Sep 21th)


2. The Lucky Man Event - Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ (Opportunities to own the uniform cards +9 +8 +7)

Thời gian: Từ 16h00 ngày 2/10/2017 đến 23h59 ngày 6/10/2017 
(Duration from 16hour 00 minute on Oct 02rd, 2017 to 23hour 59 minutes on Oct 06th, 2017)

--------


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT