Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmSự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ - Phiên bản mới (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards - New version)


 • Thời gian: 18h00 ngày 23/3/2017 đên 23h59 ngày 31/3/2017
 • Eng: (Duration from 18h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 31th , 2017)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
 
STT (SEQ) Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) Điểm (Get Point)
3 +4 1
4 +5 5
5 +6 10
6 +7 30
7 +8 50
8 +9 80
9 +10 400


Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)
Các bạn có thể kiếm thẻ huyền thoại / huyền thoại đương đại từ (You can find out the legendaries or best fifa world 2011 from):
1. Thị trường chuyển nhượng
2. Từ sự kiện Thay đổi phần thưởng Sự kiện Online nhận quà (Change the gifts of event Reward Base Time Online) 
3. Hoặc mua gói vật phẩm Bigsale 3 trong game.
----------

 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Giá trị phần thưởng (Rewards) Số lượng (Qut)
TOP 1 Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) 3
TOP 2 Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +2, two cards )
TOP 3 Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +2, one card )
TOP 4 Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +1, two cards)
TOP 5 Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +1, one card)


Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7 nếu bạn đạt TOP 1.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP 1.
------------
• Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 •  Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
·         Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ
·         (Title: Reciving the rewards of event TOP Upgrade the uniform card)
·         Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
·         (Provide exactly your email, account name, and character name)
·         Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
·         (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
Chú ý: chỉ trao thưởng cho TOP đủ cả 2 điều kiện trên. Only rewards for TOP that enough 2 upper conditions.

 --------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 -------- 
0. LIKE & SHARE & COMMENT to get GIFTCODE of FIFA Online 2

Thời Gian (Date Time)
   - Từ 12h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59' ngày 31/3/2017
   - Eng: from 12 hours 00 minutes on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th, 2017.
 -------- 
1.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version) • Thời gian sự kiện: 12h00 ngày 21/3/2017 đến  23h59 ngày 27/3/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: duration form 12h00 on Mar 21th, 2017 to 23hours 59 minutes on Mar 27th, 2017 – VietNam Hous.
----------- 
3. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 3/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 3/2017 – WorldTour Master Series 3/2017) 
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
   --------
4. Online nhận quà (Reward Base Time Online) 

• Thời gian: từ 16h00 ngày 17/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)
• Eng: (Duration from 16 am on Mar 17th, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
  --------  
4. Sự kiện nạp thẻ lần đầu – Nhận quà cực ngầu (First Charging, Get super cool gifts)

• Thời gian: 16h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017
• Duration: from 16h00 on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th , 2017
 
-------
5. Thay đổi phần thưởng Sự kiện Online nhận quà (Change the gifts of event Reward Base Time Online)
Chi tiết sự kiện Online Nhận Quà (Details about event Reward Base Time Online):  Tại Đây (Here)
 • Thời gian cập nhật: từ 19h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017
 • Eng: (Duration from 19 pm on Mar 23rd, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017)
 
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Thay đổi phần thưởng Sự kiện Online nhận quà (Change the gifts of event Reward Base Time Online)

Chi tiết sự kiện Online Nhận Quà (Details about event Reward Base Time Online):  Tại Đây (Here)
 • Thời gian cập nhật: từ 19h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017
 • Eng: (Duration from 19 pm on Mar 23rd, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017)
Trong khoảng thời gian sự kiện trên, phần thưởng sẽ được thay đổi như sau (In the above time, the gift will be changed as bellow):  
 
STT NAME SỐ LƯỢNG
1 Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình) 1
2 Thẻ đổi màu tên đội (Da cam) 1
3 Thêm đội bóng và nhà quản lý (1 lần) 1
4 Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày) 1
5 Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (1 bình) 1
6 Nước uống phục hồi tối đa phong độ (2 lần) 1
7 Thẻ Question Mark Huyền Thoại Đương Đại (1 thẻ) 1
8 Thẻ Question Mark huyền thoại (1 thẻ) 1
9 Gói thẻ SS11 (Top4 Euro) (1 gói) 1
10 Thẻ Question Mark huyền thoại 100% (1) 1
11 Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (3 gói) 1
12 Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (3 gói) 1

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 -------- 
0. LIKE & SHARE & COMMENT to get GIFTCODE of FIFA Online 2

Thời Gian (Date Time)
   - Từ 12h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59' ngày 31/3/2017
   - Eng: from 12 hours 00 minutes on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th, 2017.
 -------- 
1.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version) • Thời gian sự kiện: 12h00 ngày 21/3/2017 đến  23h59 ngày 27/3/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: duration form 12h00 on Mar 21th, 2017 to 23hours 59 minutes on Mar 27th, 2017 – VietNam Hous.
----------- 
3. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 3/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 3/2017 – WorldTour Master Series 3/2017) 
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
   --------
4. Online nhận quà (Reward Base Time Online) 

• Thời gian: từ 16h00 ngày 17/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)
• Eng: (Duration from 16 am on Mar 17th, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
  --------  
4. Sự kiện nạp thẻ lần đầu – Nhận quà cực ngầu (First Charging, Get super cool gifts)

• Thời gian: 16h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017
• Duration: from 16h00 on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th , 2017
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Sự kiện nạp thẻ lần đầu – Nhận quà cực ngầu (First Charging, Get super cool gifts)


• Thời gian: 16h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017
• Duration: from 16h00 on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th , 2017
• Đối tượng: áp dụng đối với mệnh giá thẻ nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện của người chơi:
1. Hoặc Lần đầu tiên nạp thẻ vào game kể từ khi tạo tài khoản chơi game
2. Hoặc người chơi chưa nạp thẻ bất kỳ lần nào trong tháng 3/2017
3. Hoặc người chơi đăng ký tài khoản trong tháng 2/2017 và 3/2017, áp dụng với cả trường hợp đã nạp thẻ.
Subjects: apply to the first recharge value during the events of the player:
1. Case 1: For the first time in the game recharge after account creation gaming
2. Case 2:  the player has not recharged yet any time during this month Mar - 2017
3. Case 3:  player account is registered in two months: Feb 2017, and Mar 2017, although the recharged card
• Phần thưởng (Gifts):
STT (Seq) Mện giá thẻ nạp (Level Charging) Khuyến mại (Bonus)
1 20,000 VND – 50,000 VND 1 Gói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2010 (Bundesliga Đức) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)
1 Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)
2 100,000 VNĐ – 200,000 VNĐ 3 Gói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2010 (Bundesliga Đức) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)
3 Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)
3 300,000 VNĐ – 500,000 VNĐ 5 Gói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2010 (Bundesliga Đức) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)
5 Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)
5 Gói thẻ huyền thoại
2 Bình hút kinh nghiệm đặc biệt


 • Trao thưởng (Rewards): kết thúc mỗi ngày, BTC sẽ tổng hợp các người chơi đã nạp thẻ lần đầu, và trao quà vào ngày hôm sau.Chú ý: người chơi nạp thẻ lần đầu, vẫn được áp dụng sự kiện khuyến mại Vcoin bình thường.
 • (Rewards: after every day, we will sum up the players who charged the first time, and presenting a gift the next day. Note: the player first card load, still apply promotional  events Vcoin normal)
--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 -------- 
0. LIKE & SHARE & COMMENT to get GIFTCODE of FIFA Online 2

Thời Gian (Date Time)
   - Từ 12h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59' ngày 31/3/2017
   - Eng: from 12 hours 00 minutes on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th, 2017.
 -------- 
1.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version) • Thời gian sự kiện: 12h00 ngày 21/3/2017 đến  23h59 ngày 27/3/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: duration form 12h00 on Mar 21th, 2017 to 23hours 59 minutes on Mar 27th, 2017 – VietNam Hous.
----------- 
3. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 3/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 3/2017 – WorldTour Master Series 3/2017) 
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
   --------
4. Online nhận quà (Reward Base Time Online) 

• Thời gian: từ 16h00 ngày 17/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)
• Eng: (Duration from 16 am on Mar 17th, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
 
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

LIKE & SHARE & COMMENT to get GIFTCODE of FIFA Online 2


Thời Gian (Date Time)
   - Từ 12h00 ngày 23/3/2017 đến 23h59' ngày 31/3/2017
   - Eng: from 12 hours 00 minutes on Mar 23th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 31th, 2017.

Đối tượng (WHO): mọi người chơi (every gamers of FIFA Online 2)

Cách thức tham gia (Participation):
   - Bước 1 : Like Fan Page FIFA Online 2 SEA và Share link bài viết này (click vào đây để lấy link) ở chế độ công khai.
   - (Step 1: Like Fan Page FIFA Online 2 SEA and Share this link (CLICK HERE TO GET LINK) on your wall in public).
   - Bước 2 : Comment tại đây với nội dung như sau :
   - (Step 2 : Comment at here as bellow :)
             + Tên Nhân Vật (Include Your character name - coach)
             + Email để nhận giftcode (Include Your email to get GIFTCODE) 
             + Và tag 5 người bạn của bạn  nhé (And Include tag 5 your friends)

   - Bước 3: Click vào nút Follow tại trang chủ http://fifaonline2sea.com như hình bên dưới
   - Step 3:  Click to follow at homepage http://fifaonline2sea.com as bellow image:

   - Bước 4: Sau khi có giftcode rồi, các bạn vào đây nhập giftcode nhé: http://giftcode.fifasea.com
   - Step 4: After get giftcode, you should visit here to press your code and get gift : http://giftcode.fifasea.com
--------
Các bạn lưu ý trong việc sử dụng giftcode lần này:
1. Mỗi account chỉ được sử dụng 1 giftcode
2. Mỗi mã giftcode chỉ được sử dụng cho 1 account
3. Khi đăng nhập vào trang nhận giftcode, các bạn phải đăng nhập đúng như đăng nhập vào game. Ví dụ: test12 khác với Test12
4. Giftcode lần trước đã dùng, thì không dùng lại được nhé.
5. Không trả lời, support mọi hình thức liên quan giftcode
--------
Lưu Ý (Notes):
- Bài tham gia hợp lệ là bài phải làm đầy đủ các bước trên.
- Phần thưởng sẽ được trao qua Email trong 48h kể từ lúc bạn tham gia sự kiện
- BQT sẽ toàn quyền quyết định.

———
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Điểm thi đấu Đại Chiến Liên Đoàn 3/2017 – Cập nhật 9h00 ngày 23/3/2017 – (The Points of WorldTour Master Series 3/2017 – Update at 9 hours 00 minutes on Mar 23th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)

----------


Chi tiết cuộc đại chiến, các bạn có thể xem Tại Đây. (Details about this Great War Federation you can see here)
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm hàng ngày trên trang chủ. (We will update points everyday on the homepage)
 
-----------------------
– LƯU Ý: bất kỳ tài khoản nào hack dis 01 trận trở lên sẽ bị khóa cảnh báo 03 ngày. Và các tài khoản hack speed sẽ bị khóa vĩnh viễn. (
NOTE: Any account hack dis 01 matches or more will be locked 03 day warning. And the account hack speed will be locked permanently.)

– Các bạn cần hiểu: Các trận đấu Total hack dis/ esc ở đây là gì, là những trận đấu như sau:
 1. Các trận đấu đang diễn ra mà nhấn ESC , hoặc Ctr + Alt + Del để thoát trận đấu. Lí do: loại bỏ trường hợp các liên đoàn gặp đối thủ rồi out ra.
 2. Các trận đấu khi sẵn sàng nhưng không vào được trận đấu, hoặc bị đen màn hình. Nguyên nhân là do khách quan, mạng kém, máy kém, không vào được trận đấu. Khi đó các bạn đã thoát ra, hoặc nhấn ctr +alt + del.  Những trường hợp này cũng là khách quan, hên xui, BTC cũng list vào đó là các trận Total Hack Dis / ESC.
 3. Các trận đấu cố tình HACK DIS thì bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Điều này thì không có gì phải ân hận. Khóa nick thôi.
 4. Trên là các trường hợp điển hình. …..


Sau đây là điểm đại chiến liên đoàn tính tới thời điểm 9h00 ngày 23/3/2017. (Here is point of federation wars  updated at 9 hour 00 minutes on Mar 23th, 2017). Chưa thanh lọc các tài khoản boss điểm bằng cách làm đen màn hình người khác.
------


– Tổng điểm của các liên đoàn (Total point of the Federations) Đã loại bỏ các nql boss điểm 

SEQ FELLOWSHIP NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ 3665 2950 160 13145
2 *Sky_Garden* 2157 1646 194 7147
3 RongPhuongNam 1129 1003 109 3845
4 1st_ThanhHoa 138 148 16 482
5 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ 188 139 48 463
6 Rong-Viet-Nam 120 107 14 397
7 HungaryClub 107 112 18 343
8 !!LuaDiaNguc!! 94 90 6 342
9 *HAGL*JMG* 95 87 17 287
10 T.O.P_Group 76 50 4 258
11 Tai*Sao_Vo*Doi 71 44 7 222
12 ASENAL 63 51 6 210
13 All-Stars*Pro 54 53 5 190
14 Manucian_HaNoi 54 34 4 176
15 MANUVIETNAMLD 56 34 9 157
16 RealMadrid.CF 46 39 4 157
17 FC_VN_KHANHHOA 47 49 9 145
18 -_KhanH_Hoa_- 39 52 5 144
19 WildKorea 50 22 6 142
20 可燃冰 47 26 6 137
21 ۩Club Hà Nội۩ 41 32 5 130
22 Young_Buffalo 36 42 5 125
23 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ 36 30 4 118
24 DW-Blue 31 25 0 118
25 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ 39 30 6 117
26 ★OmaChi★Cty 52 36 17 107
27 PhượngHoàngLửa 34 22 4 104
28 FC_MU 33 20 3 104
29 FC.VH 29 35 4 102
30 THAI_NGUYEN 28 22 1 101
31 AnhEm_CaMau 32 18 3 99
32 NamDinhUnited 25 23 1 93
33 *TOAN_SAO_PRO* 35 32 9 92
34 LongBinh_[FC] 30 11 2 91
35 *ThaiNguyen* 24 34 3 91
36 £øngTranhHổßáo 25 13 1 83
37 QuangNgai-76 19 25 1 77
38 BinhDinhQueToi 32 17 8 73
39 LongTranhHổÐấu 20 11 1 66
40 FC_MienTrung 23 10 3 64
41 Made_In_China 57 42 30 63
42 $FiFAlanhmanh$ 21 12 3 60
43 X-Men 20 8 2 58
44 Juz4Fun 31 12 10 55
45 F5ClanNhaTrang 40 18 17 53
46 *frinendships* 16 10 1 53
47 FLC_thanhhoa 14 21 2 53
48 _-ONE*PIECE-_ 17 15 3 51
49 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį 14 17 2 49
50 WhoHere 15 6 1 46
51 BG.No1 13 7 0 46
52 V.I.P 15 17 4 42
53 [Ha_Noi].CLub 11 12 1 40
54 FanFO2Ever 20 12 7 37
55 ForeverAlone! 11 4 0 37
56 ☆ΝιηhΤh 16 8 4 36
57 LongLyQuyPhung 11 12 2 35
58 _Than_Chet_ 10 5 0 35
59 ThAnH*ViEt*117 8 20 2 34
60 Number1 6 14 0 32
61 *Fan_Club_MU* 10 6 1 31
62 Viet.Nam.Dong 9 8 1 30
63 _Ba_Dao_FC 11 6 2 29
64 Joker's.[JMe] 10 3 1 28
65 FiFaOnline2 5 11 0 26
66 Legends_D.Nai 15 13 7 23
67 UNITED*NATIONS 5 4 0 19
68 Liên☀Ðoàn☀Gà✈✈ 5 3 0 18
69 QB-FC-No1 3 13 1 17
70 *King_Dragon* 12 10 6 16
71 AnhVu 4 3 0 15
72 TeamKorea 6 3 2 11
73 49-DL-Clioent 2 5 0 11
74 SH_Online 1 7 0 10
75 liverpudlian 3 0 0 9
76 BULGARIA 2 1 0 7
77 ThienThuMuMit 3 2 1 6
78 Liverpool 2 0 0 6
79 ChickenFC_BMT 2 4 1 5
80 FC*QUANG*NGAI* 1 2 0 5
81 RongChuaPRO 3 5 2 4
82 FanMu 1 1 0 4
83 Y.Cabaye 1 0 0 3
84 FIFAONLINESEA2 1 0 0 3
85 37Team 0 2 0 2
86 FC_MeLinh 2 5 2 1
87 BossHD_1 0 1 0 1
88 ManUnited.FC 0 1 0 1
89 FC_BinhDinh 0 1 0 1
90 anhem11 0 1 0 1
91 *King_FiFa* 2 3 2 -1
92 CHIEN*LANG>> 0 2 1 -3
93 _Ho.Chi.Minh_ 0 1 1 -4
94 c=[Tao`Thao">> 1 6 3 -6
95 3_Con_Voi 7 1 6 -8
96 FC_zMANUz_ 2 3 4 -11
97 ssssssssss\ 1 10 17 -72

-  Chi tiết điểm cá nhân thành viên các liên đoàn (The point of every member) Đã loại bỏ các nql boss điểm 
SEQ FELLOWSHIP NAME MEMBER NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ -=Super-NOva=- 320 306 13 1201
2 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ngoc_Kiet_FC 228 367 23 936
3 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ EmGaNhatServer 223 134 8 763
4 *Sky_Garden* ❤ Mộng Ma ❤ 228 163 24 727
5 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ly'_To'et 181 124 8 627
6 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ __FC.91__ 143 122 6 521
7 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Mai_Phuoc_Tai 149 83 4 510
8 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ðống Phân Vàng 119 107 4 444
9 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ @NightStomrt@ 110 94 1 419
10 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Già Mà Ham™ 110 106 4 416
11 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Quê Tao ➂➃ ™ 122 78 6 414
12 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Korean1732 126 91 12 409
13 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Tuổi Tân Mùi™ 105 109 5 399
14 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kaka2121 118 47 2 391
15 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ TRUNGPHUOC 110 68 2 388
16 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ho_Rung_Xanh 101 95 4 378
17 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Ðồng Tháp Mười 91 125 4 378
18 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Boo.Béo 114 63 6 375
19 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Arsenal__D&G 103 85 4 374
20 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ^.!-Sộp. 104 77 5 364
21 *Sky_Garden* vgyeunl 102 73 3 364
22 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Tuổi Ðinh Mão™ 100 67 1 362
23 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Trần Hạo Nam™ 100 85 5 360
24 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ga`ma`thua 109 55 5 357
25 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ -Red--Devils- 106 79 8 357
26 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Hugo. 101 65 3 353
27 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ TáiXuấtGiangHồ 94 75 1 352
28 *Sky_Garden* BTh@Hung_Vuong 96 87 7 340
29 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Cao Bồi Thôn 94 65 2 337
30 *Sky_Garden* BeBong 87 92 4 333
31 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ すōη★Nζō★Khōnξ 90 76 3 331
32 *Sky_Garden* N_T_S__76 99 70 10 317
33 *Sky_Garden* HLV-mai-dien 85 91 6 316
34 *Sky_Garden* _Manchester_ 88 88 8 312
35 *Sky_Garden* @rsenal__FC 88 66 4 310
36 *Sky_Garden* GiangAnhLinh 108 18 7 307
37 *Sky_Garden* FC_ThanhTung 102 60 12 306
38 RongPhuongNam DuyNgᾶ ĐộcTôn™ 78 92 4 306
39 *Sky_Garden* N_T_S__SH 95 65 9 305
40 *Sky_Garden* ThợSửaỐngNước 86 57 3 300
41 *Sky_Garden* Quan*---*Man 85 54 3 294
42 *Sky_Garden* *HD_DMT* 103 59 15 293
43 *Sky_Garden* Bỉ Ổi 93 81 14 290
44 RongPhuongNam phuongpham 85 64 6 289
45 *Sky_Garden* KoolBoy.Fc 90 79 13 284
46 RongPhuongNam asenal95 77 65 5 271
47 RongPhuongNam =i}MYRETURN=i} 69 85 6 262
48 RongPhuongNam Vinh_Vinh_1991 75 56 4 261
49 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Rồng Hải Dương 70 57 2 257
50 RongPhuongNam Viet_King 76 50 5 253
51 RongPhuongNam Kaitou_Kid 76 54 6 252
52 RongPhuongNam kudo.micky 72 70 7 251
53 RongPhuongNam FC**ThanhTung* 71 51 5 239
54 RongPhuongNam DUC-DAT 68 65 8 229
55 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ My'.'Angel'.' 68 40 4 224
56 *Sky_Garden* 18cm_Bmt 64 58 6 220
57 *Sky_Garden* 【※】★♀DIE♂★ 62 38 1 219
58 *Sky_Garden* bigbang163 64 48 7 205
59 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ★Dr.Team37[FC] 75 19 8 204
60 *Sky_Garden* thienvi 52 56 2 202
61 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ tyhi 51 44 2 187
62 *Sky_Garden* xinh 59 45 8 182
63 1st_ThanhHoa NguaDa-BaiLang 43 58 1 182
64 RongPhuongNam Game & Gái 56 34 5 177
65 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ KaTun_ThaiLan 49 26 1 168
66 RongPhuongNam P--Dragon 51 45 7 163
67 RongPhuongNam ^^^^^$$$^^^^ 55 38 9 158
68 RealMadrid.CF MANHANHSTUDIO 46 39 4 157
69 Manucian_HaNoi OngHaiNgheng 47 22 2 153
70 Rong-Viet-Nam King_TB0204 43 37 3 151
71 Rong-Viet-Nam [Ls]HuyDiet 48 38 8 142
72 HungaryClub DimitriVegas 46 29 5 142
73 All-Stars*Pro truong_nu_T-VN 36 38 1 141
74 MANUVIETNAMLD {'''..'''} 48 30 8 134
75 T.O.P_Group TranHuyTrong 37 27 1 133
76 RongPhuongNam Winclup33 41 44 7 132
77 可燃冰 韦三姆斯 44 24 5 131
78 RongPhuongNam tieu_pham 31 45 2 128
79 *Sky_Garden* Quy`nh....tE`o 35 32 2 127
80 -_KhanH_Hoa_- *Khanh_hoa_Fc* 34 48 5 125
81 *Sky_Garden* ____Fe___ 32 37 2 123
82 *Sky_Garden* Giang_NDT 43 42 10 121
83 *HAGL*JMG* dongbatbai 39 27 5 119
84 Tai*Sao_Vo*Doi King_Mong_Viet 40 27 6 117
85 ㄒōη★ㄇζō★κнōηξ cononhd 39 30 6 117
86 T.O.P_Group suxibox 36 16 2 114
87 !!LuaDiaNguc!! tuannhien 31 26 1 114
88 ASENAL Giangnichi 22 34 0 100
89 AnhEm_CaMau LeoMessi 32 18 3 99
90 ۩Club Hà Nội۩ Chu_Cuoi 30 21 3 96
91 ASENAL truongha 29 13 1 95
92 THAI_NGUYEN FC-MUINE 27 18 1 94
93 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ T.A.T 26 21 1 94
94 NamDinhUnited ...Emyeuair0i 25 23 1 93
95 RongPhuongNam manneger_f5 27 16 1 92
96 1st_ThanhHoa Laptopzinusa 26 23 2 91
97 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ ChelseaFc_2016 25 15 0 90
98 DW-Blue -1st--Coma.vl 23 18 0 87
99 Tai*Sao_Vo*Doi vuagame2016 27 10 1 86
100 1st_ThanhHoa huycai2468 27 18 3 84
101 FC_VN_KHANHHOA Choi_La_Thang 29 16 4 83
102 *Sky_Garden* VoDanhzz 27 6 1 82
103 *ThaiNguyen* Love_you_So._. 23 28 3 82
104 *HAGL*JMG* L*H*K 23 23 2 82
105 FC_MU Fly_Dance 23 15 1 79
106 Young_Buffalo Fc_BacGiang 20 24 1 79
107 *Sky_Garden* MayMuc 21 24 2 77
108 HungaryClub KovacsGyuszi 26 17 4 75
109 RongPhuongNam SKTsieunhan 20 20 1 75
110 *TOAN_SAO_PRO* MrArsenal.vt91 26 19 5 72
111 HungaryClub BalaskoJozsef 22 26 4 72
112 BinhDinhQueToi All_Star* 31 17 8 70
113 FC_MienTrung sao_tre_2014 23 9 2 68
114 Rong-Viet-Nam .-*Quet_Lo*-. 21 19 3 67
115 !!LuaDiaNguc!! fanars 17 21 1 67
116 *Sky_Garden* Legend*Destroy 23 17 4 66
117 LongTranhHổÐấu Choids 20 11 1 66
118 RongPhuongNam hangkhum 19 24 3 66
119 *Sky_Garden* @Chinoo@ 17 18 1 64
120 WildKorea KoeranMonster 19 6 0 63
121 FanFO2Ever SceneMinimal 20 12 2 62
122 FC.VH ****T@m*** 18 8 0 62
123 RongPhuongNam abclop5 28 39 13 58
124 !!LuaDiaNguc!! NumBerOne..... 19 16 3 58
125 £øngTranhHổßáo _z*Yuchi*z_ 18 4 0 58
126 X-Men PheQuaRoi 20 6 2 56
127 LongBinh_[FC] Ku(---)Thao 18 6 1 55
128 *Sky_Garden* Than_Quangninh 21 20 6 53
129 *frinendships* TheKing_Round 16 9 1 52
130 QuangNgai-76 CLB.T90QKT 12 16 0 52
131 *HAGL*JMG* DI;;ME;;BAY 22 15 6 51
132 RongPhuongNam *Quang_Tuan* 15 6 0 51
133 !!LuaDiaNguc!! **Kvy_Thien** 14 13 1 50
134 $FiFAlanhmanh$ Messi_no1 18 10 3 49
135 Juz4Fun juz4fun 29 10 10 47
136 Made_In_China チツキェサ 16 9 2 47
137 WhoHere keenshy 15 6 1 46
138 BG.No1 @_Hue_Star_@ 13 7 0 46
139 WildKorea BLADE.KR 18 8 4 42
140 PhượngHoàngLửa King_Win_2016 12 6 0 42
141 !!LuaDiaNguc!! HLV.Wenger 10 11 0 41
142 PhượngHoàngLửa DaiNguyen 15 8 3 38
143 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį Dec_2nd 11 10 1 38
144 ForeverAlone! ForeverAlone! 11 4 0 37
145 ASENAL XEP_HINH_18+ 11 3 0 36
146 ☆ΝιηhΤh Trelleborgs_FF 16 7 4 35
147 LongLyQuyPhung _ThaíHp_ 11 12 2 35
148 FC.VH bachdang 8 16 1 35
149 ★OmaChi★Cty quang_le 9 7 0 34
150 ThAnH*ViEt*117 ThanhViet117 8 20 2 34
151 ۩Club Hà Nội۩ lanlinhtrieuau 10 8 1 33
152 V.I.P ★★№↑γêц↑αι★ 13 13 4 32
153 _-ONE*PIECE-_ **A.PIRLO*** 12 11 3 32
154 Number1 oggy 6 14 0 32
155 FC_VN_KHANHHOA VTG 12 20 5 31
156 *Fan_Club_MU* HLV_U21_DUC 10 6 1 31
157 DW-Blue cuoidiem 8 7 0 31
158 FC_VN_KHANHHOA dafui 6 13 0 31
159 ★OmaChi★Cty GAME_fifa2 12 9 3 30
160 Viet.Nam.Dong HLVvip_C.Ronal 9 8 1 30
161 FLC_thanhhoa !Hoang(*_*)Tu! 6 12 0 30
162 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ SpecialOne 10 9 2 29
163 1st_ThanhHoa Wayne_Rooney14 10 14 3 29
164 Rong-Viet-Nam dhl 8 5 0 29
165 Joker's.[JMe] AnhVan 10 3 1 28
166 RongPhuongNam Dream---FC 10 3 1 28
167 [Ha_Noi].CLub MVP__4rever 9 6 1 28
168 *HAGL*JMG* Malaga.FC 6 10 0 28
169 Young_Buffalo Diego_Simone 6 8 0 26
170 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BONGDAJUVENTUS 6 8 0 26
171 FiFaOnline2 daibangchu 5 11 0 26
172 LongBinh_[FC] coach 9 3 1 25
173 _Than_Chet_ Ill/l!iL.!i!li 8 1 0 25
174 £øngTranhHổßáo Nôbita 7 9 1 25
175 QuangNgai-76 EaKarsunday 7 9 1 25
176 PhượngHoàngLửa mythu 7 4 0 25
177 All-Stars*Pro toj_dag_tap_da 6 7 0 25
178 Legends_D.Nai Cuong_R0yal 15 13 7 23
179 ★OmaChi★Cty chobegde 12 7 4 23
180 MANUVIETNAMLD xitrumkrb 8 4 1 23
181 RongPhuongNam FC_Quet_lO_*_* 7 12 2 23
182 Manucian_HaNoi oohay 7 12 2 23
183 F5ClanNhaTrang Legend$$ 27 11 14 22
184 1st_ThanhHoa VinhTra 5 7 0 22
185 HungaryClub Tokes 3 18 1 22
186 FC_MU STC_PhuTho 8 2 1 21
187 WildKorea mikitty 6 3 0 21
188 1st_ThanhHoa songmaxuthanh 6 3 0 21
189 RongPhuongNam HLVDuyKhuong 8 6 2 20
190 _-ONE*PIECE-_ gb1000 5 4 0 19
191 RongPhuongNam *ruasieutoc* 5 4 0 19
192 F5ClanNhaTrang Thaygiao_FiFa 5 4 0 19
193 -_KhanH_Hoa_- hitleeee 5 4 0 19
194 HungaryClub zuzu 6 10 2 18
195 Liên☀Ðoàn☀Gà✈✈ ™ Gà ✰ Rừng ™ 5 3 0 18
196 _Ba_Dao_FC conga58 6 4 1 17
197 _Ba_Dao_FC Choids1014 5 2 0 17
198 RongPhuongNam B3Ly 4 5 0 17
199 QB-FC-No1 MarcoReus.Cao 3 13 1 17
200 Made_In_China BOSS..HaoBao.. 41 33 28 16
201 WildKorea z영섭z 7 5 2 16
202 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ SETS 4 4 0 16
203 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ ™☀Chổng☀Ðít ☀™ 4 4 0 16
204 *TOAN_SAO_PRO* vietanh159 8 11 4 15
205 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Cap10000000 5 0 0 15
206 All-Stars*Pro abcdefj 4 3 0 15
207 AnhVu ___-_NEYMAR__- 4 3 0 15
208 1st_ThanhHoa adt2011 6 6 2 14
209 All-Stars*Pro TheOne 4 2 0 14
210 RongPhuongNam LonChayMau 2 7 0 13
211 *HAGL*JMG* hecuyn 2 7 0 13
212 F5ClanNhaTrang Th3GioiAo 8 3 3 12
213 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ S.T#35 5 2 1 12
214 Young_Buffalo cugoianhlakupi 4 0 0 12
215 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį haphuongno1 3 3 0 12
216 RongPhuongNam _lady_killer 3 3 0 12
217 !!LuaDiaNguc!! Dap^ga`^^ 3 3 0 12
218 HungaryClub Szaby005 2 11 1 12
219 *King_Dragon* An-Trạch 8 2 3 11
220 TeamKorea *_Kroos_* 6 3 2 11
221 $FiFAlanhmanh$ hitosi2 3 2 0 11
222 LongBinh_[FC] BossBh 3 2 0 11
223 Young_Buffalo Fairplay 3 2 0 11
224 ★OmaChi★Cty D&Q 12 9 7 10
225 UNITED*NATIONS OzoraTsubasa 3 1 0 10
226 V.I.P GAI_DEP 2 4 0 10
227 _Than_Chet_ ====>"..(O).." 2 4 0 10
228 liverpudlian Steven-Gerrard 3 0 0 9
229 UNITED*NATIONS TheSamba 2 3 0 9
230 1st_ThanhHoa asdfdasf 2 3 0 9
231 SH_Online xxgame 1 6 0 9
232 *ThaiNguyen* _Smile_^_^ 1 6 0 9
233 ★OmaChi★Cty __1__ 4 1 1 8
234 49-DL-Clioent ConDuongMua 2 2 0 8
235 *Sky_Garden* ITALIA.90 2 2 0 8
236 Juz4Fun _Fc_gA`____36_ 2 2 0 8
237 ★OmaChi★Cty _OngNoiTuan90_ 3 3 1 7
238 RongChuaPRO RongChuaPRO 3 3 1 7
239 FLC_thanhhoa fghdhdhdhfd 2 1 0 7
240 FLC_thanhhoa Phung_FiFa 2 1 0 7
241 BULGARIA ___Lun___ 2 1 0 7
242 Tai*Sao_Vo*Doi VanGal_HaLan 1 4 0 7
243 1st_ThanhHoa hungphat10 5 1 2 6
244 1st_ThanhHoa szdfsgh 5 1 2 6
245 ThienThuMuMit Why..not..me?? 3 2 1 6
246 Liverpool FIAONLINE2 2 0 0 6
247 [Ha_Noi].CLub Chelsea_oleola 2 0 0 6
248 Tai*Sao_Vo*Doi batbai2017 2 0 0 6
249 T.O.P_Group SONG_TRONG@TOI 2 5 1 6
250 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Niệm Khúc Cuối 1 3 0 6
251 THAI_NGUYEN pinkpanther... 1 3 0 6
252 1st_ThanhHoa nammuonhocgioi 1 3 0 6
253 [Ha_Noi].CLub liemhoa85 0 6 0 6
254 *King_Dragon* Nguyễn Linh  4 8 3 5
255 可燃冰 CkNgocLan 3 1 1 5
256 ChickenFC_BMT I'm...Sorry! 2 4 1 5
257 *TOAN_SAO_PRO* Tam_Real_ 1 2 0 5
258 1st_ThanhHoa BFAELFARS 1 2 0 5
259 FLC_thanhhoa chealsean01 1 2 0 5
260 FLC_thanhhoa DKMCHUMAY 3 5 2 4
261 FanMu Sửu_Nhi 1 1 0 4
262 Tai*Sao_Vo*Doi HLV_S1_KT5 1 1 0 4
263 T.O.P_Group FC_Ninh_Hoa 1 1 0 4
264 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Khang_Coc_Chu 1 1 0 4
265 Rong-Viet-Nam ZzzGameoverzzZ 0 4 0 4
266 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ KiUc 0 4 0 4
267 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Max_Wenger 2 2 1 3
268 FC_MU CUP_C1 2 2 1 3
269 Y.Cabaye super13261 1 0 0 3
270 BinhDinhQueToi Kubiba 1 0 0 3
271 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Thierry__Henry 1 0 0 3
272 FC*QUANG*NGAI* sine>1994 1 0 0 3
273 FIFAONLINESEA2 H*-*H 1 0 0 3
274 1st_ThanhHoa HOCLADIEUTOT 1 5 1 3
275 1st_ThanhHoa thin182 0 3 0 3
276 Rong-Viet-Nam PHoM}_GhoM} 0 3 0 3
277 49-DL-Clioent juongkjm 0 3 0 3
278 FC.VH Cr.Tuong 0 3 0 3
279 FC.VH DoiNguNhat 3 8 3 2
280 HungaryClub The_JOKER 2 1 1 2
281 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį ARSENALFC 0 2 0 2
282 FC*QUANG*NGAI* garrincha 0 2 0 2
283 37Team slna___37 0 2 0 2
284 X-Men HLV....Ac..Quy 0 2 0 2
285 FC_MeLinh pOsEIdon 2 5 2 1
286 SH_Online *U19VietNam* 0 1 0 1
287 ManUnited.FC kudo0611 0 1 0 1
288 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį skill_1 0 1 0 1
289 anhem11 *Lanh_Huyet* 0 1 0 1
290 PhượngHoàngLửa Mr_Rockken 0 1 0 1
291 T.O.P_Group FC_Cha'nDo`i 0 1 0 1
292 1st_ThanhHoa doanviethoan 0 1 0 1
293 BossHD_1 CHELSEA>>>>>FC 0 1 0 1
294 可燃冰 VlP 0 1 0 1
295 FC_BinhDinh Thanh>Nien74 0 1 0 1
296 FC_MU lee_dongchun 0 1 0 1
297 Rong-Viet-Nam gdragon93 0 1 0 1
298 ۩Club Hà Nội۩ Kienuyquyen 0 1 0 1
299 ☆ΝιηhΤh NET.VanTkao 0 1 0 1
300 Tai*Sao_Vo*Doi CyberEsports 0 1 0 1
301 THAI_NGUYEN pinkpanther 0 1 0 1
302 PhượngHoàngLửa xin$tran$thua 0 1 0 1
303 Tai*Sao_Vo*Doi T_Costa 0 1 0 1
304 3_Con_Voi 30E646.92 0 1 0 1
305 *frinendships* aty-aty 0 1 0 1
306 ۩Club Hà Nội۩ ConCacNeHiHi 1 2 1 0
307 *King_FiFa* FTP_Car 2 3 2 -1
308 Young_Buffalo dailocthieugia 3 8 4 -3
309 RongChuaPRO HLV_G.BALE 0 2 1 -3
310 PhượngHoàngLửa 2NamQuayLai 0 2 1 -3
311 CHIEN*LANG>> Steven_Harvey 0 2 1 -3
312 FC_MienTrung 0 1 1 -4
313 _Ho.Chi.Minh_ Tri_B@By_KuTe_ 0 1 1 -4
314 Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį TINH_YEU_FIFA 0 1 1 -4
315 All-Stars*Pro NuCuoiiiBietLy 4 3 4 -5
316 ★OmaChi★Cty PhiaSau1CoGai 0 0 1 -5
317 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ HT+9 0 0 1 -5
318 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ maylathangngu 0 0 1 -5
319 _Ba_Dao_FC FanTom 0 0 1 -5
320 *HAGL*JMG* djsskonme 3 5 4 -6
321 c=[Tao`Thao">> c=[Tao`Thao">> 1 6 3 -6
322 ASENAL RDSFSF 1 1 2 -6
323 3_Con_Voi Thẩm Du Tự 7 0 6 -9
324 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ hoang@@ 0 0 2 -10
325 FC_zMANUz_ FC.CangQuet 2 3 4 -11
326 ASENAL So1---->LaAnh 0 0 3 -15
327 FanFO2Ever titirezu 0 0 5 -25
328 ssssssssss\ 굿펀치다씨발아 1 10 17 -72
329 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ KhongCanSuc 15 12 37 -128

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 -------- 
1.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version)


 • Thời gian sự kiện: 12h00 ngày 21/3/2017 đến  23h59 ngày 27/3/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: duration form 12h00 on Mar 21th, 2017 to 23hours 59 minutes on Mar 27th, 2017 – VietNam Hous.
----------- 
3. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 3/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 3/2017 – WorldTour Master Series 3/2017) 
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
   --------
4. Online nhận quà (Reward Base Time Online) 

• Thời gian: từ 16h00 ngày 17/3/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)
• Eng: (Duration from 16 am on Mar 17th, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
 
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT