Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmĐại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 12 ( The Great War Federation – BattleShip 12 – WorldTour Master Series 12)

Các nhà quản lý thân mến (Dear Manages)!

fifa_daichien_thang_12
BTC FIFA Online 2 SEA gửi tới các bạn lịch thi đấu WorldTour Master Series Tháng 11 này như sau (FIFA Online 2 SEA BTC submitted to the schedule you WorldTour Master Series November as follows)
 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 08/12/2015 đến 23h59 ngày 19/12/2015
 • (Official match time: from 00h00 on December 08th to 23hour 59 minutes on December 19th, 2015)
 • Quy chế và thể lệ giải đấu (Regulation and competition rules):
– Tất cả các liên đoàn  đều được tham gia vào Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc chiến tháng 12. Và sẽ được cập nhật điểm hàng ngày (All fellowships are involved in the Great War Federation Battle Ship 12. And the points will be updated daily).
– Việc thay đổi thành viên liên đoàn là tùy ý mỗi liên đoàn. Việc tính điểm dựa trên số thành viên hiện tại của liên đoàn (Changing member federation is arbitrary each league. The scoring is based on the current members of the federation).
– Điểm cá nhân thành viên = tổng điểm từ đầu mùa giải. Điểm của liên đoàn = tổng điểm các thành viên có trong liên đoàn tại thời điểm hiện tại từ đầu mùa giải (Personal Score = total points Members from the season. Score = total points of union members in the league at the current time from the beginning of the season.)
Ví dụ: Đầu mùa giải, thành viên A ở Liên Đoàn RPB, và ngày 16/12  thành viên A ra khỏi liên đoàn  RPB, và gia nhập vào liên đoàn LTHĐ cho tới khi kết thúc mùa giải, thì toàn bộ điểm mà thành viên A kiếm được trong suốt mùa giải sẽ được tính cho liên đoàn LTHĐ. Điều này, đòi hỏi việc liên đoàn nói chung, cũng như chủ tịch liên đoàn nói riêng, các bạn phải quản lý, điều hành liên đoàn của mình như thế nào, để mọi người luôn đoàn kết, tránh những vấn đề xảy ra như ở mùa giải trước.
(Example: Early season, members A of the Federation Rpb, and on Dec 16th, member A leave from the federations  Rpb, and join in federations LTHD until the end of the season, then the whole point of A member earns during the season will count for federations LTHD. This, requires the league in general, as well as union president in particular, you have to manage how to their members like, so people always unite and avoid problems like last season.)
 • Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau (Points formulation: we will summarize a rating based on the following criteria:
 • Các liên đoàn thi đấu ở chế độ thi đấu World Tour (Play in WorldTour Mode)
 • Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn (League points are the total scores for union members)
 • Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm (Each victory in the Federation‘s members are counted as 3 points)
 • Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm (Each lose in the Federation‘s members are counted as 1 points)
 • Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 5 điểm   (Each Hack Dis – using Ctrl +Alt + DEL to out game, or press ESC to out in the match, will be deducted 5 points)
 • Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour >=350 giây. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu giữa trận, thoát trận đấu ở phòng chờ, mất kết nối… (A match is considered valid for the following conditions: normal, after every match no matter win or lose, the managers always get exp> 0, lp> 0 and sufficient time of 1 matches worldtour . With this regulation, we will give will be the case sort hack, exit the game between games, escape games in the lounge, lost connections, hack speed,  )
 • Phần thưởng:  sau khi kết thúc mùa giải,  trong game sẽ không có trao giải  hoàn thành nhiệm vụ, cũng như phần thưởng ingame.  Do vậy, chúng tôi thay thế bằng danh sách phần thưởng TOP liên đoàn, phần thưởng cho chủ tịch liên đoàn và TOP cá nhân xuất sắc như sau (Reward after the end of the season, the game will not be awarded to complete the task, as well as prizes ingame. Therefore, we replace it with a list of rewards federations TOP, and TOP outstanding individuals as follows):
1.Phần thưởng TOP liên đoàn (TOP Federation Awards):
STT (SEQ)Tên vật phẩm (Item Name)Số lượng (Quantity)
1st3,000,000 LP3.000.000
30 gói thẻ QM huyền thoại30
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 tuần)7
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 tuần)7
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
2nd2,500,000 LP2.500.000
20 gói thẻ QM huyền thoại20
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
3rd1,500,000 LP1.500.000
15 gói thẻ QM huyền thoại15
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
4rd1,000,000 LP1.000.000
10 gói thẻ QM huyền thoại10
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
5rd500,000 LP500.000
5 gói thẻ QM huyền thoại5
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
2.Phần thưởng dành riêng cho Chủ Tịch của TOP 5 liên đoàn đứng đầu (Reward for President of the Federation TOP 5 heads)
STT (TOP)Giải thưởng (Rewards)
No110.000.000 LP
No28.000.000 LP
No35.000.000 LP
No43.000.000 LP
No52.000.000 LP
Chủ tịch liên đoàn là người sáng lập ra liên đoàn từ đầu, và là người dẫn dắt liên đoàn đi tới thành công và cũng phải đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng như các thành viên (Chairman of the Federation is the founder of the league from the beginning, and who led the federation to succeed).

3. Phần thưởng TOP cá nhân xuất sắc (TOP reward individual excellence):
 • Tiêu chí xét duyệt: số trận hợp lệ nhiều nhất + số trận thắng nhiều nhất
 • Eng: Eligibility criteria: the most valid match + the most wins
 • Phần thưởng (Rewards)
STT (TOP)Giải thưởng (Rewards)
No1Thẻ +8 bất kỳ tự chọn (one card +8 any elective)
No2Thẻ +7 bất kỳ tự chọn (one card +7 any elective)
No3Thẻ +6 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
No4Thẻ +5 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
No5Thẻ +4 bất kỳ tự chọn (one card +6 any elective)
4. Trao thưởng (Rewards)

 • Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc thi đấu ít nhất 2 ngày (Rewards will be awarded after the end of the tournament for at least 2 days).
 • Điều kiện trao thưởng (Conditions awards):
 • Mỗi thành viên trong Liên đoàn có level >40 và phải có đóng góp điểm  tối thiểu cho liên đoàn như sau (Each member of the Union have levels> 40 and must have a minimum contribution for the federation như sau).
STT (SEQ)Liên Đoàn TOPĐiểm tối thiểu mỗi thành viên
1TOP 1700 điểm
2TOP 2600 điểm
3TOP 3500 điểm
4TOP 4400 điểm
5TOP 5300 điểm
 • Chỉ trao thưởng cho các thành viên liên đoàn đạt TOP với điều kiện thành viên đó tham gia vào liên đòan đó trước khi mùa giải kết thúc là 5 ngày. Tức là trước ngày 15/12/2015 (Just reward for union members to reach TOP condition that member federations participated in it before the season ends in 5 days. Before 0h00 on Dec 15th, 2015)
 • Mỗi tài khoản (1 nhân vật) chỉ được đăng ký và thi đấu cho 01 Liên đoàn duy nhất (Each account (1 character) may only register and play for only 01 League)
 • Ví dụ: Liên đoàn A đạt TOP 1, có 23 thành viên, thì toàn bộ 23 thành viên trên sẽ nhận được các vật phẩm trong TOP1, với điều kiện cả 23 thành viên đó phải tham gia vào liên đoàn A trước  0h00 ngày 15/11/2015.
 • Example: League A reached TOP 1, with 23 members, then all 23 members will receive the items in TOP1, with conditions: all 23 members must participate in federation A before 0:00 am on Oct 15th, 2015.
5. Chú ý (Notes):
 • Sau khi đại chiến liên đoàn kết thúc, chúng tôi sẽ lấy ra TOP 40 nhà quản lý đứng đầu mùa giải đểm tham gia thi đấu CUP Vô Địch FIFA Online 2 SEA Tháng 12 (After Confederation War ended, we will take the TOP 40 top managers of cherry season competed CUP FIFA Online 2 SEA Championship in September).
 • Chi tiết sự kiện (Event details): Giải Vô Địch CUP – FIFA Online 2 SEA Tháng 11/2015
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP tạm thời Sự kiện tôi là giáo sư Wenger – Cập nhật lúc 14h10 ngày 05/12- (TOP Temp of Event Super Managers – Update at 14 hours 10 minutes on Dec 05th)

ác nhà quản lý thân mến (Dear managers)
arsenewengerpoint_SKXB
Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện Tôi là giáo sự Wenger – Nhà quản lý siêu cấp, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  TOP các nhà quản lý kiếm được LP nhiều nhất từ thị trường đấu giá.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event I am Wenger – Super Manager, we will update daily TOP temporary: TOP the best earning LP on the auction market).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào lúc : 23h59′ ngày 06/12/2015.
The event will be finished at 23hour 59 minutes on Dec 06th, 2015.
Chi tiết về sự kiện Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp, các bạn có thể thoi dõi tại đây
Các bạn cần nhớ đáp ứng đủ 3 điều kiện sau (You need enought three bellow conditions):
 • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ.
 • (Condition 1: have charge card in this event time).
 • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
 • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
 • Điều kiện 3: có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất dựa trên thang điểm như sau
 • (Upgrade scores the most successful card based on the following scale):
STT (SEQ)Nâng cấp thành công thẻ (update success full card)Điểm (Point)
1+21
2+31
3+41
4+510
5+6100
6+7700
7+81000
8+92000
9+1010000
Sau đây là TOP hiện tại các nhà quản lý đã kiếm được điểm cao nhất tính tới 14h10 ngày 05/12/2015 (The bellow is TOP earning LPs – Update at  14 hour 10 minutes on Dec 05th, 2015):
TÀI KHOẢN (ACCOUNT NAME)NHÀ QuẢN LÝ (MANAGER)SỐ LẦN NÂNG CẤP THẺ THÀNH CÔNGTỔNG ĐiỂM
THẺ +2THẺ +3THẺ +4THẺ +5THẺ +6THẺ +7THẺ +8THẺ +9THẺ +10
songhyxxxKorean_Orange107107107238166168910147901
nguyenxxx<_________>2453733542821969070093392
mariosxxxDấu Chấm Hết™821221251129759202076449
tienduxxx*King_Game*161617343533372067989
xom6maxxxFrance_No18315554615711049634
nhunghxxxBayern_Munich1181171171174810220035322
taptapxxxDel12514910110019048
redevixxxjuz4fun3544141821018052
dltmdgxxxxkakax2234581109147
duclicxxxDouglas_Costa0122227008623
buonvixxxB&#249;_Nho777128300008441
luankoxxxVạnÐại QuânSư™2554423004852
dahenxxxx★Viêt☆Nam™®2224560004746
kehuydxxx*GFF_Royal*221719343400003798
huykopxxxKju3210240003006
anhtu0xxxABCDEZ2555330002462
pearlwxxx◇★☆★☆★◇0100000102001
pjg044xxxJohnStones0000000102000
hoangaxxxI_s2_Mancheter5442320001733
dauto0xxxPhamThai1332320001727
tungchxxx--FC--********0111320001712
hanlanxxxCLB_H&#224;Lan2243220001638
longmixxxHoàng Lão Tà™1112120001523
thinhpxxxTHINHPRO170934302929700001083
votinhxxxCau_ca_ho_Bui1000001001001
kctkctxxxyoyoo0000001001000
russiaxxxÔi Ðam Mê !!!012321000933
drogbaxxxCuoiDrogbaChel220221000924
hung_kxxxNhok_Hung_123010001000701
kiemdaxxx[K]iss__P.R.O000001000700
jyjustxxxGermanyMunchen301210000124
votinhxxxGERMANY_fc674010000117
phongpxxxDoanhnhan8xxx221110000115
fogotaxxxĐã Quá Trễ™000010000100
saudoixxxR&#7891;ngXanh00120000021
nhutu1xxxViêt★N@m34110000018
handoixxx去哈阿哈俄04210000016
jyjustxxx Real Madrid22110000015
thanhdxxxvuadaucup_LFC02310000015
binhbixxxSuSi_No111110000013
ngockixxxNgoc_Kiet_FC01110000012
anhdinxxxKFC--Legend92000000011
nguyenxxxRongChuaPRO100100000011
nhutu1xxxArgentin@__FC62200000010
team9xxxx☆T-S2-T☆00010000010
fifaprxxxchinho00010000010
phongpxxxphonggerrard81100000010
dieuhaxxxdieuhautungcah00010000010
khangexxxTalented.Boys7200000009
nhockcxxxSOULADO8000000008
kenpeoxxxKenTy5110000007
anhhuyxxxKa_Zu_To5000000005
nhokruxxxTenTaoLaTao5000000005
nhoxsoxxxnhoxsosk1125000000005
thaonexxxthaonet3110000005
hpkhiexxxMaKe_LoVe_943100000004
tstieuxxxCLOUD9NA4000000004
saidahxxxHPV.Apollos2110000004
nhocgaxxxVNGVTC4000000004
manhthxxx[M]ThieuGia2110000004
msgkehxxxHice4000000004
ga_sanxxxcon.ga.VN4000000004
chubaoxxxToan_TuTe3100000004
boylanxxxboylanh944000000004
dangcaxxxdangcapcao14000000004
nhockhxxxiloveyou993000000003
park7xxx金敏姬3000000003
nguyenxxxNhOcRoM3000000003
vuaafixxxAuquature20151200000003
tungchxxxTung__BG2100000003
donkyhxxxHoangTriTrung1110000003
zanqzixxxphungvip1583000000003
dangnaxxxNamTB3000000003
cubinmxxxbinhmyfc3000000003
cloneaxxxGoldDragonKing3000000003
khoakoxxxLia_Let_To3000000003
asdfghxxxA-_-Du'*-*2000000002
tkthanxxxTheNaNa1100000002
gauthexxxThe-Rock1100000002
kjnkjnxxxSpirtyDMighty2000000002
yullmoxxxvvt_TnBS_11n1100000002
bacxlxxxBACKOREA2000000002
huyhaoxxxhuyhao2000000002
ttl_pexxxMonkey.DLuffy.2000000002
zkngocxxxfifangochuyen2000000002
bacnamxxxbacnam0072000000002
fccuonxxxWWWOOOLL2000000002
hn.cucxxxHN...2000000002
daovanxxxCacNeEm1100000002
Huoucaxxx2M_tHoI_mA1100000002
bibao0xxx.....[RO].....2000000002
giotlexxx*BuiBamVaoTim*2000000002
kingkoxxxHải™1100000002
dung14xxx38x1-127.522000000002
haoaaaxxx(*_*)_Hao*[HL]2000000002
caubamxxx=]]======>>0200000002
anhmuoxxxH15062000000002
luckycxxxibizaaaaaaaaa2000000002
2sprolxxxSonz20012000000002
nguyenxxxnguyenut2000000002
leebeyxxxPynKeyz1100000002
kietsdxxxCM(kiet)1100000002
kahuykxxxhuykenny2000000002
heocunxxxDz_HeoCunG1100000002
la7411xxxBach_Tu_Hoa1100000002
haidanxxxHaiVy2000000002
kickyxxxGunH2000000002
Manhgixxx-PrO.1OO%-2000000002
hoa199xxxChelsea_oleola1000000001
bunevixxxTQK.tqk1000000001
lamcutxxxthanht5am0100000001
parkjixxx!!!>Brasil<!!!1000000001
mamaylxxxMuOfLeGend1000000001
jinwokxxxVietnam=I.S.1000000001
anhkhaxxxAnhKhangXXX1000000001
acquysxxxKangHY1000000001
ThienHxxx0oThienHuyo01000000001
p.duy7xxxTOI_YEU_BO_NHA1000000001
lanvt2xxxSao_Sang_20151000000001
xmen_1xxxCLB.realmard1000000001
syquanxxxQUENMATROI1000000001
ljc940xxx비컵누나1000000001
letuyexxxNienTin_ChienT1000000001
kyo030xxxMitnick0100000001
096628xxx<Germeny.2015>1000000001
kids09xxx베타인1000000001
nguyenxxxDUYHT1000000001
trung_xxxFC_TRUNG1000000001
ball8xxxxtyimnor68o81000000001
baodugxxxG8T9R100010000001
lyokobxxxBiiB1000000001
do.truxxxozil_840100000001
binngoxxxNet!!0010000001
97zzanxxx한건희와꾸1000000001
vn0154xxxMillano1000000001
winipuxxxsadfaffaa1000000001
teddyaxxxHLVSirTeddy1000000001
thanhixxx==))-------->>1000000001
gaodoaxxx_GAO_DO_AST_1000000001
nguyenxxxDaniel19951000000001
taodatxxxMai_Phuoc_Tai0100000001
demtanxxx***mesii***1000000001
vickchxxx!^@nh$uong^FC1000000001
phanlyxxxmanucian_fan1000000001
hoanglxxxHAHA\1000000001
quydenxxxGa`___ThoI1000000001
paparaxxxThunderstorm861000000001
linhcdxxxΤí☆ΗοηGhιβàη™1000000001
hunghuxxxAnhEmFC1000000001
we_we1xxxHLV_KhoTjn1000000001
ankhe_xxxFiFa+(>_<)+Sea1000000001
094523xxxoOLeeTinhOo1000000001
hosttexxxLUZIAvendor1000000001
quy761xxxmariozawa1231000000001
vietnaxxxvantoanvip991000000001
ih6703xxx김상윤1000000001
watanixxxGauGauGau1000000001
brazilxxxBrazilfckaka0100000001
phamthxxxThieuUy_Thanh1000000001
kensonxxxken35791000000001
h23019xxxH2301991000000001
truongxxxdakimtien1000000001
sianddxxx-SiandDie-1000000001
vonam1xxxT.Long2-United1000000001
dangcaxxxMr.Thangheo1000000001
truongxxx.....tao......1000000001
boykutxxx_HAI_PHONG_1000000001
thanh7xxxvipboydabong1000000001
xunakuxxxWhaterPack1000000001
ShanklxxxKingsley1000000001
thanhtxxxErikk0100000001
huefcxxxhuefc1000000001
phamhoxxxphamhoangphu011000000001
cuti90xxxHiImQuan1000000001
chauchxxxtgth1000000001
suoz11xxxANTRACH_PRO0010000001
linnaxxxBigStarBiz1000000001
zhonghxxxtuoi.lon.gj1000000001
linhtixxxlinhnao691000000001
deathmxxxriuriu1000000001
dongauxxxBotl1000000001
sonlovxxxvksonthieugja1000000001
leminhxxx[Pro]FIFA_9X1000000001
taytumxxxdkmnn1000000001
datnhoxxxBigdaddykiller1000000001
hiepdaxxxCkthaiVKluyen1000000001
hoangaxxxHoangAnhjav1000000001
nhoxkexxxThe_end.TC1000000001
thanhixxxDIEMVUONG1000000001
darkinxxxDarkin1231000000001
justinxxxHLVpelle1000000001
tomfanxxxNST.Tom1000000001
ttien1xxxLinh.Linh1000000001
ngokhaxxxkhang1234561000000001
vietprxxxJusTinBeber1000000001
OptimuxxxOptimusNBT1000000001
c0ngdaxxxCong_Dan1000000001
tudangxxxDavid_Js1000000001
kck54dxxx_DG_0010000001
ttcaayxxxNobitaNaive1000000001
dotexxxDoTe0010000001
bato_kxxxUFO.Fires1000000001

—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Cuồng nhiệt cuối tuần cùng FIFA Online 2 SEA – Ngày 05/12/2015 (Crazy with FIFA Online 2 SEA at Weekend’days Dec 05th, 2015)

1.Online nhận quà (Reward Base Time Online)
 • Thời gian: diễn ra từ 06h00 ngày 05/12 đến 23h59 ngày 07/12/2015
 • Eng: (Duration from 06 am on Dec 05th to 23h 59 minutes on Dec 07th – 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: đăng nhập vào game và chọn các mốc thời gian tham gia sự kiện: 60 phút, 120 phút, hay 180 phút. Tương ứng với mỗi mốc thời gian được chọn là một vật phẩm phần thưởng. Khi online đủ thời gian đã chọn, phần thưởng sẽ được trao và người chơi có thể tiếp tục chọn thời gian nhận thưởng lần tiếp theo.
 • Eng: (Details: we have three times line: 60 minutes, 120 minutes, and 180 minutes. You will get rewards base there timelines)
 • Và mỗi ngày 1 người chơi có thể nhận được tối đa 4 lần nhận thưởng.
 • Eng: Every day, you will get max 4 rewards
 • Danh sách vật phẩm (list rewards you will be recieved base on timelines)
SeqTên   vật phẩmGiá trị
1Khóa bảo vệ cầu thủ (5)5 Lần
2Đổi số áo cầu thủ (5 lần)5 Lần
3Hủy hạn chế khi đổi cầu thủ5 Lần
4Huấn luyện Tiền vệ +10%10 Trận
5Huấn luyện Tiền đạo +10%10 Trận
6Gói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (3 gói)3 gói
7Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (3 gói)3 gói
8Băng đô đầu giúp tăng các chỉ số Tổng quát (Trắng)30 Trận
9Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (3 gói)3 gói
10Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Trắng)30 Trận
11Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (3 gói)3 gói
12Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (3 gói)3 gói
2.Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 06h00 ngày 05/12 đên 23h59 ngày 07/12/2015
 • Eng: (Duration from 06h am on Dec 05th , to 23h 59 minutes on Dec 07th , 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau số trận đấu như bên dưới, người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một vật phẩm sau
 • Eng: (Detailly: after for every some matchs as bellow, you will be received items)
STT (Seq)NGÀY (Date)THI ĐẤU NHẬN QUÀ (Match Event)
  SỐ TRẬN (Matches)PHẦN THƯỞNG (Rewards)SỐ LƯỢNG (Qty)
15/12/2015sau mỗi trận đấu (after every match)Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)1
2sau 10 trận đấu (after 10 matches)Gói thẻ season 11 (Top 4 Euro) (1 gói)1
36/12/2015 Và 7/12/2015sau mỗi trận đấu (after every match)Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)1
4sau 15 trận đấu (after 15 matches)Gói thẻ Question Mark huyền thoại (1 thẻ)1
3.Cập nhật máy xèng( Update Capsule Machine ingame)
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 05/12/2015
 • Eng: (Duration from  06 am on Dec 05th , 2015)
 • Nội dung: Các máy xèng sẽ thay giải thưởng cầu thủ như sau
 • Eng: (Content – Capsule Machines will be updated the max rewards as bellow)
Máy Xèng (Capsule Machine)REWARD_NAME
Máy da camCristiano Ronaldo HTĐĐ +9
Franz Beckenbauer HT +9
Máy tímNemanja Vidi? HTĐĐ +9
Zbigniew Boniek HT +9
Máy xanh láRomelu Lukaku +7
Marcos Rojo SS11 +5
Máy xanhEden Hazard +7
Marcelo SS11 +5
4.Sự kiện 777 + Lucky number
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 05/12/2015 đến 23h59 ngày 9/12/2015
 • Eng: (Duration from 06h am on Dec 05th , to 23h 59 minutes on Dec 09th , 2015)
 • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform +7)
 • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
 • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
 • Áp dụng với 2 loại thẻ cào: vcoin, gate (Only apply with 2 card type: Vcoin by VTC Release, or Gate by FPT Release)
su kien lucky number 555

Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
 • 12h00 ngày 10/12/2015: Công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (At 12hour 00 minute on Dec 10th, 2015 we will public list gamers will be rewards, and relate quantities)
 • Từ 12h00 ngày 10/12/2015 ~ 22h00 ngày 11/12/2015: các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net. Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( From 12h00 on Dec 10th -2015 to 22hour 00 on Dec 11th – 2015, all won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
 • Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
 • Tên tài khoản:
 • Tên nhà quản lý
 • Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )
 • Thời gian trao giải thưởng cầu thủ: dự kiến đêm bảo trì cập nhật sự kiện cuối tuần ngày 11/12/2015
5.Khuyến mãi lên tới 100% giá trị thẻ nạp (Bonus Vcoin upto 100%)
 • Thời gian: 06h00 ngày 05/12/2015 đến 23h59 ngày 05/12/2015
 • Eng: (Duration from 06h00 minute on Dec 05th , 2015 to 23hour 59 minutes on Dec 05th , 2015)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental)
STT
Mức thẻ nạp
Vcoin nhận được
% Bonus
1
10,000 VND
11
10%
2
20,000 VND
23
10%
3
30,000 VND
33
10%
4
50,000 VND
75
50%
5
100,000 VNĐ
150
50%
6
200,000 VND
300
50%
7
300,000 VND
450
50%
8
500,000 VND
1000
100%
6.Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA
 • Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 05/12/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, những người chơi nạp nhiều VND nhất vào game FIFA Online 2 SEA sẽ nhận được các phần thưởng sau (trường hợp bằng tiền nhau, sẽ tính theo thời gian nạp thẻ)
SU-KIEN-TOI-LA-DAI-GIA
 • Trao thưởng (Rewards)
 • 9h00 ngày 11/12/2015 trên website của game sẽ công bố danh sách Top Đại Gia.
 • Từ 9h00 ~ 23h59 ngày 11/12 → người chơi đoạt giải gửi các thông tin sau trên trang: http://hotro.ffol2vn.net/upload/ tên cầu thủ muốn nhận theo mẫu:
   • Nhận Thưởng TOP Đại Gia
   • Tên tài khoản
   • Tên nhân vật
   • TOP: 1,2…
   • Cầu thủ muốn nhận: (ghi rõ tên + hình ảnh ingame có chỉ số kèm theo)
   • Những người cung cấp thông tin muộn sau thời gian trên sẽ không được nhận thưởng.
7.Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp – phiên bản mới ( I am Wenger – Super Manager – New version)
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT