Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmKết Quả Sự Kiện Lucky Number - Cơ Hội Sở Hữu Thẻ Uniform Từ +1 đến +9 (The Result of The Lucky Number - Chance to own the unifrom card from +1 to +9)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)
- Thời gian: Từ  10h00 ngày 10/02/2018 đến 23h59 ngày 21/02/2018 (giờ VN)
- Eng: (Duration from 10h on feb 10th, 2018 , to 23h 59 minutes on Feb 21th, 2018 – VN hours)- Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
- Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
- Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối như bên dưới, người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform tự chọn tương ứng. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code with the bellow, you will be received 01 uniform)
• Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ) 
Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Cụ thể phần thưởng như sau: 
STT (Seq) Số cuối mã nạp thẻ (The last number) Số Thẻ Cào (The Card Total) Phần Thưởng (Rewards)
1 1 2 01 thẻ +1 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
2 2 2 01 thẻ +2 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
3 3 2 1 thẻ +3 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
4 4 2 1 thẻ +4 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
5 5 3 1 thẻ +5 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
6 6 3 1 thẻ +6 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
7 7 3 1 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
8 8 4 1 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
9 9 5 1 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
Ví dụ: Nếu bạn nạp 5 thẻ Vcoin có mệnh giá >=100.000Vnđ, trong đó 3 thẻ có số cuối cùng là 5, và 2 thẻ có số cuối cùng là 3 thì bạn sẽ được 1 thẻ +3 và 1 thẻ +5 tự chọn.

Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):
STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Rewards
1 923371531526 093538166xxxxx 2018-02-22 21:08:28.834 not any rewards
2 200774136124 0biexxxxx 2018-02-16 12:00:31.000 not any rewards
3 388707168025 28dixxxxx 2018-02-20 18:01:36.000 not any rewards
4 630090842122 47316xxxxx 2018-02-15 22:08:02.000 not any rewards
5 455628543034 a767263xxxxx 2018-02-18 10:46:31.000 not any rewards
6 617771937525 actor00xxxxx 2018-02-16 13:27:33.000 not any rewards
7 871557904951 aqeoxxxxx 2018-02-10 17:40:58.000 not any rewards
8 608908271355 aqeoxxxxx 2018-02-15 20:16:29.000
9 206080745055 aqeoxxxxx 2018-02-16 12:44:19.000
10 994010912348 aqeoxxxxx 2018-02-19 21:44:44.000
11 958058985224 baejungxxxxx 2018-02-19 05:35:30.930 not any rewards
12 126325143726 bapbapbap3xxxxx 2018-02-16 00:01:10.000 not any rewards
13 394376272525 bigboy85xxxxx 2018-02-16 20:03:07.000 01 thẻ +2, -1 thẻ +5
14 123907134122 bigboy85xxxxx 2018-02-16 20:03:43.000
15 689127125126 bigboy85xxxxx 2018-02-16 20:04:14.000
16 312692048525 bigboy85xxxxx 2018-02-17 18:06:31.000
17 279870997025 bigboy85xxxxx 2018-02-17 18:07:04.000
18 166877754722 bigboy85xxxxx 2018-02-17 18:07:34.000
19 352727628934 buebe88xxxxx 2018-02-10 11:08:14.000 not any rewards
20 805712484526 cafelasoxxxxx 2018-02-15 13:03:17.000 not any rewards
21 268089954032 ccamsii0xxxxx 2018-02-10 21:15:28.000 not any rewards
22 590792866424 chinatowxxxxx 2018-02-19 00:00:02.067 not any rewards
23 599840005034 choemixxxxx 2018-02-12 13:06:24.000 not any rewards
24 871449435825 choemixxxxx 2018-02-14 15:01:01.000
25 183163267433 choemixxxxx 2018-02-14 15:01:52.000
26 653379370231 choemixxxxx 2018-02-16 19:53:53.000
27 728580159125 choemixxxxx 2018-02-16 19:54:30.000
28 688080125124 cmin001xxxxx 2018-02-15 15:36:09.000 not any rewards
29 142731859624 curiaxxxxx 2018-02-10 22:11:59.000 not any rewards
30 149243964326 curiaxxxxx 2018-02-16 20:48:44.000
31 844912149423 cyj103xxxxx 2018-02-19 17:01:39.000 not any rewards
32 713997955623 dbhsgudxxxxx 2018-02-16 23:22:25.000 not any rewards
33 830868300423 dinhkhungtvxxxxx 2018-02-10 10:54:30.000 not any rewards
34 102383315425 dinhkhungtvxxxxx 2018-02-10 11:00:16.000
35 223372190926 dinhkhungtvxxxxx 2018-02-10 11:01:30.000
36 847504628123 dinhkhungtvxxxxx 2018-02-10 11:02:29.000
37 942532491626 dinhkhungtvxxxxx 2018-02-10 11:03:21.000
38 215307132226 dmckksxxxxx 2018-02-10 22:35:30.000 01 thẻ +4
39 649466695326 dmckksxxxxx 2018-02-10 22:36:22.000
40 973144499525 dmckksxxxxx 2018-02-10 22:41:31.000
41 734759532824 dmckksxxxxx 2018-02-16 22:59:57.000
42 349207363524 dmckksxxxxx 2018-02-17 00:00:05.000
43 285612429423 dmckksxxxxx 2018-02-17 20:48:21.000
44 331571426925 dmckksxxxxx 2018-02-17 23:23:36.000
45 111385474541 fairplayerxxxxx 2018-02-21 21:36:72.323 not any rewards
46 602468989522 ffxx198xxxxx 2018-02-15 22:46:27.137 01 thẻ +2
47 650189334922 ffxx198xxxxx 2018-02-16 18:04:18.680
48 516884893923 ffxx198xxxxx 2018-02-17 21:38:27.880
49 687313053321 ffxx198xxxxx 2018-02-17 22:58:47.333
50 614786019425 fifaonline299xxxxx 2018-02-10 16:23:07.000 not any rewards
51 318808556837 fires5xxxxx 2018-02-10 15:23:21.000 not any rewards
52 453374015039 fuckfifxxxxx 2018-02-15 22:34:55.250 not any rewards
53 679445530526 fuckyoufifxxxxx 2018-02-18 02:03:51.217 not any rewards
54 843578250426 garimto2xxxxx 2018-02-16 00:27:43.000 not any rewards
55 828892472424 garimto2xxxxx 2018-02-16 01:22:17.000
56 888788603126 garimto2xxxxx 2018-02-17 18:04:44.000
57 427595178423 ghrnxxxxx 2018-02-17 21:42:43.000 not any rewards
58 338204825122 giotdang199xxxxx 2018-02-16 00:06:51.550 not any rewards
59 335307906624 gkagusqlsxxxxx 2018-02-16 22:36:42.000 not any rewards
60 463045900222 gohanz199xxxxx 2018-02-15 06:00:08.121 not any rewards
61 571246642541 gohanz199xxxxx 2018-02-16 22:59:23.333
62 564155596537 gotlr9xxxxx 2018-02-10 18:44:22.000 not any rewards
63 512552754226 grand529xxxxx 2018-02-16 20:00:53.000 not any rewards
64 868616456922 gurdl05xxxxx 2018-02-14 01:55:35.000 not any rewards
65 419112759934 gurdl05xxxxx 2018-02-15 15:38:29.000
66 752754523448 gurdl05xxxxx 2018-02-17 21:38:41.000
67 110653328127 henry8xxxxx 2018-02-10 23:39:06.000 not any rewards
68 951714631922 hmrs200xxxxx 2018-02-18 21:39:13.023 not any rewards
69 367996699253 hohoangcaucityxxxxx 2018-02-15 06:03:30.000 not any rewards
70 554053231652 hohoangcaucityxxxxx 2018-02-17 01:00:07.000
71 290570112455 hohoangcaucityxxxxx 2018-02-19 00:00:01.000
72 383725549645 hohoangcaucityxxxxx 2018-02-19 00:00:33.000
73 238068855039 hugo199xxxxx 2018-02-15 06:15:23.913 not any rewards
74 805009075724 huykiuxxxxxxx 2018-02-17 00:00:45.000 01 thẻ +4, 01 thẻ +6
75 935612529825 huykiuxxxxxxx 2018-02-10 18:30:57.000
76 625072986626 huykiuxxxxxxx 2018-02-10 18:31:30.000
77 572107062326 huykiuxxxxxxx 2018-02-10 18:32:03.000
78 412128034624 huykiuxxxxxxx 2018-02-10 18:32:42.000
79 578839778626 huykiuxxxxxxx 2018-02-10 18:33:27.000
80 511701980623 jangdonghxxxxx 2018-02-15 21:04:04.213 not any rewards
81 839969128022 jangdonghxxxxx 2018-02-18 08:16:39.233
82 274082098026 jel060xxxxx 2018-02-15 19:06:03.000 not any rewards
83 337468053525 jermain106xxxxx 2018-02-11 12:30:30.000 01 thẻ +4
84 108652838224 jermain106xxxxx 2018-02-11 12:31:00.000
85 987827342625 jermain106xxxxx 2018-02-11 12:31:23.000
86 250116210224 jermain106xxxxx 2018-02-11 12:31:40.000
87 733150428023 jermain106xxxxx 2018-02-11 12:31:57.000
88 260442276022 jermain106xxxxx 2018-02-15 17:01:22.000
89 275442704423 jjigom0xxxxx 2018-02-15 14:29:34.000 01 thẻ +3
90 230669225523 jjigom0xxxxx 2018-02-15 14:29:56.000
91 467294829125 jjigom0xxxxx 2018-02-15 14:30:35.000
92 803529890625 jjigom0xxxxx 2018-02-15 14:30:52.000
93 545065704726 kemongmo199xxxxx 2018-02-10 17:55:36.000 not any rewards
94 392976288925 kemongmo199xxxxx 2018-02-16 09:11:43.000
95 740825293624 kemongmo199xxxxx 2018-02-17 16:45:58.000
96 936665418823 kennytran180xxxxx 2018-02-15 18:27:15.000 not any rewards
97 432992823222 kijungmixxxxx 2018-02-19 22:14:04.437 not any rewards
98 771126149454 kimsongxxxxx 2018-02-21 20:37:42.910 not any rewards
99 422003557248 kjhlkdxxxxx 2018-02-12 14:03:32.000 not any rewards
100 390541627548 kjhlkdxxxxx 2018-02-16 20:51:21.000
101 131216014723 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:39:39.000 02 thẻ +2 , 02 thẻ +2, 04 thẻ +4, 02 thẻ +5, 02 thẻ +6
102 894821770125 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:41:08.000
103 664147236126 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:42:21.000
104 891754369624 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:43:44.000
105 314483220922 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:44:52.000
106 919877334424 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:45:30.000
107 645855991026 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:46:22.000
108 417368603224 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:47:05.000
109 779131130524 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:47:53.000
110 355526890226 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:55:43.000
111 917390154125 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:57:01.000
112 632337424724 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 17:57:58.000
113 769090197827 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 19:43:24.000
114 338186181124 kjss_kjsxxxxx 2018-02-10 21:23:51.000
115 208936661624 kjss_kjsxxxxx 2018-02-12 20:56:37.000
116 356164601025 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 10:14:51.000
117 662335499125 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 10:16:22.000
118 825695667523 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:19:17.000
119 879959604422 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:20:38.000
120 948059878922 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:21:56.000
121 603923495525 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:23:15.000
122 681673418423 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:24:19.000
123 482721177426 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:27:57.000
124 941597112322 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:29:56.000
125 326197782624 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:31:10.000
126 964806872426 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:32:23.000
127 332196796523 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:33:50.000
128 360381412826 kjss_kjsxxxxx 2018-02-15 16:36:01.000
129 767806491325 kjss_kjsxxxxx 2018-02-16 10:20:30.000
130 140508639325 kjss_kjsxxxxx 2018-02-16 16:50:00.000
131 946825337226 kjss_kjsxxxxx 2018-02-16 20:16:57.000
132 123933620525 kjss_kjsxxxxx 2018-02-16 20:17:58.000
133 508631720543 lldevillxxxxx 2018-02-10 11:00:42.000 not any rewards
134 850061030825 loveher1xxxxx 2018-02-16 11:44:53.000 not any rewards
135 132690106423 luuduchoaxxxxx 2018-02-14 15:42:10.000 not any rewards
136 245103708325 Marcellixxxxx 2018-02-15 07:33:17.000 not any rewards
137 220981102026 Marcellixxxxx 2018-02-15 16:38:17.000
138 408129595522 Marcellixxxxx 2018-02-15 16:40:01.000
139 197521372123 Marcellixxxxx 2018-02-16 18:00:33.000
140 862594863425 mariostupid0xxxxx 2018-02-18 11:21:39.000 not any rewards
141 554592107925 mariostupid0xxxxx 2018-02-18 23:09:08.000
142 220668287626 mrhao14xxxxx 2018-02-10 18:27:33.000 not any rewards
143 789910628223 mskixxxxx 2018-02-16 13:44:31.000 not any rewards
144 748682471324 muoidotinoxxxxx 2018-02-16 00:00:00.203 not any rewards
145 566888452721 muoidotinoxxxxx 2018-02-16 22:59:59.820
146 314571921522 muoidotinoxxxxx 2018-02-20 00:03:46.823
147 432238579634 netdoerxxxxx 2018-02-15 23:51:13.000 not any rewards
148 706209676336 ngocminh291xxxxx 2018-02-17 00:05:01.370 not any rewards
149 266296874444 ngohienduonxxxxx 2018-02-16 22:21:37.000 not any rewards
150 509858007643 ngohienduonxxxxx 2018-02-19 08:07:39.000
151 539768084926 nguyenkhacdinhpy0xxxxx 2018-02-15 14:03:03.000 not any rewards
152 901192661926 nguyenkhacdinhpy0xxxxx 2018-02-15 14:04:23.000
153 467159781424 nguyenkhacdinhpy0xxxxx 2018-02-15 14:08:27.000
154 597529130723 nguyenvietnaxxxxx 2018-02-11 16:25:22.000 not any rewards
155 675338666425 onlyu201xxxxx 2018-02-17 06:30:41.037 not any rewards
156 993549417424 onlyu201xxxxx 2018-02-18 07:01:47.513
157 397248634023 onlyu201xxxxx 2018-02-18 22:59:19.320
158 150465613827 phong260xxxxx 2018-02-10 19:45:21.000 01 thẻ +7  tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
159 885898228527 phong260xxxxx 2018-02-10 19:46:05.000
160 799808494727 phong260xxxxx 2018-02-10 19:46:53.000
161 585823854423 pogpog8xxxxx 2018-02-12 20:49:10.000 not any rewards
162 543313523031 pogpog8xxxxx 2018-02-15 12:09:00.000
163 641928560934 pogpog8xxxxx 2018-02-17 15:54:03.000
164 500378187947 poopooxxxxx 2018-02-10 12:33:04.000 not any rewards
165 913106763234 q56892xxxxx 2018-02-16 12:36:52.000 not any rewards
166 287524916626 russia.cluxxxxx 2018-02-15 11:18:01.000 not any rewards
167 219247049925 sale38xxxxx 2018-02-15 10:44:50.000 not any rewards
168 354118859122 sale38xxxxx 2018-02-15 10:46:09.000
169 705107526536 thevuakgxxxxx 2018-02-15 15:18:07.000 not any rewards
170 206964910134 thevuakgxxxxx 2018-02-15 16:08:33.000
171 883463939230 thevuakgxxxxx 2018-02-15 16:09:37.000
172 877995226223 thuylinh0xxxxx 2018-02-13 21:14:48.000 01 thẻ +3  tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
173 893322972738 thuylinh0xxxxx 2018-02-14 20:38:27.000
174 478083707540 thuylinh0xxxxx 2018-02-16 11:49:52.000
175 754950968924 thuylinh0xxxxx 2018-02-16 11:54:27.000
176 381769940643 thuylinh0xxxxx 2018-02-18 09:13:19.000
177 954888666948 thuylinh0xxxxx 2018-02-18 09:21:26.000
178 881770270727 tintin8xxxxx 2018-02-10 16:46:55.000 not any rewards
179 636102355848 tkdduq12xxxxx 2018-02-10 15:19:14.000 01 thẻ +1  tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
180 827952025231 tkdduq12xxxxx 2018-02-10 15:23:35.000
181 337687046941 tkdduq12xxxxx 2018-02-15 14:56:51.000
182 706871747632 tkdduq12xxxxx 2018-02-15 18:04:38.000
183 709011164323 tungupgexxxxx 2018-02-15 20:48:56.000 not any rewards
184 287358639822 valebuoxxxxx 2018-02-15 22:59:32.970 not any rewards
185 122030704225 valebuoxxxxx 2018-02-17 22:58:97.900
186 880819324225 vanveo198xxxxx 2018-02-22 00:03:15.680 not any rewards
187 951907628924 whtmdqja9xxxxx 2018-02-10 15:05:28.000 not any rewards
188 370340986841 wns333333xxxxx 2018-02-11 23:23:52.000 not any rewards
189 403042189022 xcuongnxxxxx 2018-02-16 00:02:13.000 not any rewards
190 661373416322 xmen198xxxxx 2018-02-16 07:12:23.980 not any rewards
191 116735881820 xmen198xxxxx 2018-02-16 22:56:44.913
192 178822999724 xmenpr199xxxxx 2018-02-22 20:01:20.817 not any rewards
193 619086678223 xom6mautaxxxxx 2018-02-10 18:52:51.000 01 thẻ +3  tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…), 03 thẻ +4  tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 
194 701069403223 xom6mautaxxxxx 2018-02-10 18:53:14.000
195 920414280126 xom6mautaxxxxx 2018-02-10 18:53:37.000
196 468559396422 xom6mautaxxxxx 2018-02-10 18:54:09.000
197 520570274424 xom6mautaxxxxx 2018-02-10 22:32:46.000
198 750482195625 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 06:00:54.000
199 186081526624 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 11:53:24.000
200 653538495324 xom6mautaxxxxx 2018-02-15 23:00:00.000
201 914723795323 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 00:00:03.000
202 913636504026 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 10:12:39.000
203 544155804725 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 10:13:56.000
204 304970827124 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 17:52:30.000
205 437313802924 xom6mautaxxxxx 2018-02-16 19:47:39.000
206 405177082424 xom6mautaxxxxx 2018-02-17 00:00:17.000
207 761468405824 xom6mautaxxxxx 2018-02-17 22:27:03.000
208 800077465426 xom6mautaxxxxx 2018-02-17 22:59:56.000
209 107330068825 xuanhien123xxxxx 2018-02-19 21:45:10.483 not any rewards
210 490263103643 xuanhien123xxxxx 2018-02-20 22:59:24.510
211 755989756923 xuantocdo200xxxxx 2018-02-15 22:58:04.307 not any rewards
Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
 
-----
 Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities).  
     Các tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net.  Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( All won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
·         Tiêu đề: Kết Quả Sự Kiện Lucky Number 
·         Tên tài khoản:
·         Tên nhà quản lý
·         Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )

-------  

-------  

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

-------  

-3. Giảm giá 20% thuế đấu giá (Auction Discount)

  • Thời gian: 08h00 ngày 25/02/2018 đến 23h59 ngày 26/02/2018 (Giờ Việt Nam)
  • Eng: (Duration from  08h00 on Feb 25th , 2018 to 23hours 59 minutes on  Feb 26th, 2018 – Viet Nam hours)

-2. Sự kiện nạp thẻ lần đầu – Khuyến Mại 100% và Nhận quà cực ngầu (First Charging, Bonus 100% & Get super cool gifts)  • Thời gian: 08h00 ngày 25/02/2018 đến 23h59 ngày 28/02/2018
  • Duration: from 08h00 on Feb 25th, 2018 to 23 hours 59 minutes on Feb 28th, 2018

-1. NGÀY THẦN TÀI - Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% - DUY NHẤT 1 NGÀY (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card - Only one day)


  • Thời gian: 08h00 ngày 25/02/2018 đến 23h59 ngày 25/02/2018 (Giờ Việt Nam)
  • Eng: (Duration from 08h00 minute on Feb 25th, 2018 to 23 hour 59 minutes on Feb 25th, 2018 – Viet Nam hours)

0. Thi Đấu Nhận Quà (Match Events)


  • Thời gian: từ 08h00 ngày 25/2 đến  23h59 ngày 28/02/2018 - giờ Việt Nam
  • Eng: (Duration from 08h00 on Feb 25th, 2018 to 23h59' on Feb 28th, 2018- Vietnam hours)


1. Đăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts) 


- Thời gian: Từ 06h00 ngày 15/02/2018 đến 23h59 ngày 26/02/2018 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  06h00 on Feb 15th, 2018 to 23hours 59 minutes on  Feb 26th, 2018  – Viet Nam hours)

2. Chơi càng lâu - nhận quà càng ngầu (Match Time is so long, will be recieved gifts so cool)

  • Thời gian: từ 06h00 ngày 20/02 đến 23h59' ngày 28/02/2018 (Giờ Việt Nam)
  • Eng: (Duration from 06h00 pm on Feb 20th , to 23h 59 minutes on Feb 28th, 2918 – VN hours)

3. Cập Nhật Máy Xèng - Cơ Hội Sở Hữu 1.000.000LP mỗi lần quay (Update Capsule Machine - Chance to own 1.000.000LP)


4. Sự kiện “Nhà Đầu Tư Tài Ba” - Nhận Quà Max Khủng (Super Inverter Manager - Get Super Gifts)


• Thời gian: 06h00 ngày 20/02/2018 đến 23h59 ngày 26/2/2018 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 06h00 on Feb 20th , 2018 to 23 hours 59 minutes on Feb 26th , 2018 – Vietnam hours)

--------

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT