Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmKhuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

 • Thời gian: 00h00 ngày 12/8/2017 đến 12h00 ngày 13/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 00h00 minute on August 12th,  2017 to 12 hour 00 minutes on August 13th, 2017 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ Vcoin VTC Card vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho mọi thẻ nạp, không giới hạn số lượng).
 • Eng: (In the event time, when gamer charge VTC Vcoin Card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: Notes: bonus level apply for every recharge, unlimit the quantity).

STT Mức thẻ nạp Vcoin nhận được % Bonus
1 10,000 VND 11 10%
2 20,000 VND 23 15%
3 30,000 VND 35 15%
4 50,000 VND 60 20%
5 100,000 VNĐ 200 100%
6 200,000 VND 400 100%
7 300,000 VND 600 100%
8 500,000 VND 1000 100%
9 1,000,000 VND 2000 100%

 
Các bạn có thể mua thẻ nạp Vcoin VTC Card (online) theo hướng dẫn Tại Đây

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại Duy Nhất 01 Ngày (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Item - Only one day)


- Thời gian: Từ 11h00 ngày 11/8 đến 23h59 ngày 11/8/2017 (duy nhất 01 ngày)
- Duration from 11hour 00 minute on August 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 11th, 2017

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 14h00 ngày 11/8/2017 đến 23h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  14h00 on August 11th , 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th, 2017 – Viet Nam hours)

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

 

Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)

 • Thời gian: 14h00 ngày 11/8/2017 đến 23h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  14h00 on August 11th , 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th, 2017 – Viet Nam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has  level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 20% auction in the event time)
 

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại Duy Nhất 01 Ngày (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Item - Only one day)


- Thời gian: Từ 11h00 ngày 11/8 đến 23h59 ngày 11/8/2017 (duy nhất 01 ngày)
- Duration from 11hour 00 minute on August 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 11th, 2017

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Đăng nhập nhận quà (Login Event)

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
- Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần một vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
- Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received the bellow item in the day, only apply for gamer has level >=30)STT
TÊN VẬT PHẨM
1
Bình Hút Kinh Nghiệm đặc biệt (1 bình)
 


--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại Duy Nhất 01 Ngày (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Item - Only one day)


- Thời gian: Từ 11h00 ngày 11/8 đến 23h59 ngày 11/8/2017 (duy nhất 01 ngày)
- Duration from 11hour 00 minute on August 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 11th, 2017

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)

 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau 03 trận đấu bất kỳ, người chơi sẽ nhận được gói vật phẩm package SS11
 • Eng: (Detailly: after for 03 matches, you will be received one package items SS11)
 • Details list items:
  
STT Tên vật phẩm Danh sách các gói cầu thủ nhận được
1 Gói vật phẩm SEASON 2011 Package Gói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại Duy Nhất 01 Ngày (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Item - Only one day)


- Thời gian: Từ 11h00 ngày 11/8 đến 23h59 ngày 11/8/2017 (duy nhất 01 ngày)
- Duration from 11hour 00 minute on August 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 11th, 2017

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!
 

Danh Sách Gamer Nhận Thẻ +9 Ngày 10/08/2017 (The gamers will be recieved the +9 uniform card on August 10th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
 
Chi tiết sự kiện:

Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)


 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
Sau đây là danh sách gamers nhận thẻ +9 ngày 10/8/2017  (The bellow are the gamers will be recieved the +9 uniform cards on August 10th, 2017): 


STT Account ID Rewards
1 poopooxxxxx 01 Thẻ +9 Tự chọn bất kỳ (01 The +9 uniform card)
2 poopooxxxxx 01 Thẻ +9 Tự chọn bất kỳ (01 The +9 uniform card)
3 poopooxxxxx 01 Thẻ +9 Tự chọn bất kỳ (01 The +9 uniform card)Nhận Thưởng (Rewards):
  Các bạn có tên trong danh sách trúng thưởng, mau chóng vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) lập hỗ trợ để nhận thưởng với nội dung như sau (The gamers have in the list, visit to support website http://hotro.ffol2vn.net to create a new ticket and get rewards with the bellow template):


 • Tên tài khoản (Account name)
 • Tên nhân vật (the coach / manager / character)
 • Title: Nhận thưởng sự kiện Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 ngày 10/8(Recieve Gift from Event 10 The Uniform Cards +9 on August 10th, 2017)
 • Cầu thủ muốn nhận: (tên cầu thủ, và chụp hình ảnh trong game của cầu thủ) (the player name, and image ingame about that player)

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại Duy Nhất 01 Ngày (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Item - Only one day)


- Thời gian: Từ 11h00 ngày 11/8 đến 23h59 ngày 11/8/2017 (duy nhất 01 ngày)
- Duration from 11hour 00 minute on August 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 11th, 2017

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Điểm thi đấu Đại Chiến Liên Đoàn 8/2017 – Cập nhật 9h30 ngày 11/8/2017 – (The Points of WorldTour Master Series 8/2017 – Update at 9 hours 30 minutes on August 111th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)

----------


Chi tiết cuộc đại chiến, các bạn có thể xem Tại Đây. (Details about this Great War Federation you can see here)
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm hàng ngày trên trang chủ. (We will update points everyday on the homepage)
 
-----------------------
– LƯU Ý: bất kỳ tài khoản nào hack dis 01 trận trở lên sẽ bị khóa cảnh báo 03 ngày. Và các tài khoản hack speed sẽ bị khóa vĩnh viễn. (
NOTE: Any account hack dis 01 matches or more will be locked 03 day warning. And the account hack speed will be locked permanently.)

– Các bạn cần hiểu: Các trận đấu Total hack dis/ esc ở đây là gì, là những trận đấu như sau:
 1. Các trận đấu đang diễn ra mà nhấn ESC , hoặc Ctr + Alt + Del để thoát trận đấu. Lí do: loại bỏ trường hợp các liên đoàn gặp đối thủ rồi out ra.
 2. Các trận đấu khi sẵn sàng nhưng không vào được trận đấu, hoặc bị đen màn hình. Nguyên nhân là do khách quan, mạng kém, máy kém, không vào được trận đấu. Khi đó các bạn đã thoát ra, hoặc nhấn ctr +alt + del.  Những trường hợp này cũng là khách quan, hên xui, BTC cũng list vào đó là các trận Total Hack Dis / ESC.
 3. Các trận đấu cố tình HACK DIS thì bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Điều này thì không có gì phải ân hận. Khóa nick thôi.
 4. Trên là các trường hợp điển hình. …..


Sau đây là điểm đại chiến liên đoàn tính tới thời điểm 9h30 ngày 11/8/2017. (Here is point of federation wars  updated at 9 hour 30 minutes on August 11th, 2017). Chưa thanh lọc các tài khoản boss điểm bằng cách làm đen màn hình người khác.
------


– Tổng điểm của các liên đoàn (Total point of the Federations) Đã loại bỏ các nql boss điểm 

SEQ FELLOWSHIP NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 TứHảiLàHuynhÐệ 486 269 22 1617
2 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ 206 186 19 709
3 $VoDoi_VoDich$ 159 129 24 486
4 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ 83 72 18 231
5 PhượngHoàngLửa 56 42 4 190
6 Rong-Viet-Nam 23 19 0 88
7 RongPhuongNam 28 21 5 80
8 1st_ThanhHoa 13 16 3 40
9 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ 12 9 1 40
10 *Sky_Garden* 9 12 0 39
11 Kaito_Kid 8 8 0 32
12 HungaryClub 8 6 0 30
13 FC_BinhDinh 7 3 0 24
14 Legends_D.Nai 12 2 3 23
15 All-Stars*Pro 6 1 0 19
16 Tai*Sao_Vo*Doi 5 3 0 18
17 Young_Buffalo 4 5 0 17
18 Joker's.[JMe] 4 4 0 16
19 RealMadrid.CF 4 3 0 15
20 ASENAL 4 1 0 13
21 BinhDinhQueToi 3 4 0 13
22 FC.VH 3 3 0 12
23 FC_VN_KHANHHOA 2 6 0 12
24 ۩Club Hà Nội۩ 2 6 0 12
25 ★OmaChi★Cty 3 2 0 11
26 LongBinh_[FC] 3 2 0 11
27 HCM_Club 3 2 0 11
28 BacGiangUnited 3 1 0 10
29 T.O.P_Group 3 0 0 9
30 FiFaOnline2 2 2 0 8
31 *HAGL*JMG* 1 4 0 7
32 !!LuaDiaNguc!! 0 7 0 7
33 _Ba_Dao_FC 2 0 0 6
34 AmThamMocLop 2 4 1 5
35 V.I.P 2 4 1 5
36 WildKorea 1 2 0 5
37 *TOAN_SAO_PRO* 1 1 0 4
38 Liverpool 0 4 0 4
39 Juz4Fun 1 0 0 3
40 FiFa_ManUtd_ 0 2 0 2
41 Number1 0 1 0 1
42 GR_Legend. 0 1 0 1
43 *frinendships* 0 1 0 1
44 TeamKorea 0 1 3 -14
45 THAI_NGUYEN 0 0 3 -15
46 BG.No1 10 4 12 -26


-  Chi tiết điểm cá nhân thành viên các liên đoàn (The point of every member) Đã loại bỏ các nql boss điểm 


 

SEQ FELLOWSHIP NAME MEMBER NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 $VoDoi_VoDich$ $vodoi_NgheSi# 57 39 5 185
2 TứHảiLàHuynhÐệ thuongto 54 19 3 166
3 TứHảiLàHuynhÐệ Tommy_Anh 52 15 1 166
4 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KaTun_ThaiLan 45 12 1 142
5 TứHảiLàHuynhÐệ trumsode1 41 13 2 126
6 TứHảiLàHuynhÐệ asenal95 39 23 1 135
7 $VoDoi_VoDich$ BuiKiet2016 35 34 4 119
8 TứHảiLàHuynhÐệ ෴෴Tân Mùi෴෴ 31 13 1 101
9 TứHảiLàHuynhÐệ ASDKJASDJ 30 13 0 103
10 TứHảiLàHuynhÐệ ChelseaYeuMai 29 4 0 91
11 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Boo.Béo 28 24 4 88
12 TứHảiLàHuynhÐệ VN_Dragon 25 21 0 96
13 TứHảiLàHuynhÐệ TuyếtSơn PhuTử 22 11 0 77
14 TứHảiLàHuynhÐệ Ðồng Tháp Mười 21 27 0 90
15 TứHảiLàHuynhÐệ _Real_No1 21 24 1 82
16 PhượngHoàngLửa John.Cena 19 10 1 62
17 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ -Red--Devils- 18 18 1 67
18 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Tuổi Ðinh Mão™ 16 15 0 63
19 TứHảiLàHuynhÐệ HoanhThien_FC 16 6 1 49
20 TứHảiLàHuynhÐệ *_*SV*_* 15 4 0 49
21 TứHảiLàHuynhÐệ Viet_King 15 6 0 51
22 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ RuaDaoNha 15 35 5 55
23 Rong-Viet-Nam HAU-GIANG-FC 14 11 0 53
24 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Sp@in 14 22 0 64
25 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Thánh Mì Tôm™ 14 13 0 55
26 TứHảiLàHuynhÐệ GaBong 14 10 1 47
27 TứHảiLàHuynhÐệ Man_Unt95 14 16 1 53
28 $VoDoi_VoDich$ PVD 13 12 3 36
29 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Fififa 12 9 0 45
30 RongPhuongNam Hận★★Ðời ⓼⓼ 12 6 0 42
31 TứHảiLàHuynhÐệ Con_Chim_Non09 12 3 2 29
32 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ asroma_island 12 13 2 39
33 $VoDoi_VoDich$ __FC.91__ 11 2 1 30
34 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ U20 Việt Nam™ 11 11 1 39
35 BG.No1 vantrong_bg 10 4 12 -26
36 TứHảiLàHuynhÐệ Chi.Vi.Dam.Me 10 15 1 40
37 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ MrMouse 9 7 0 34
38 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _Sir.Hoan____ 9 10 0 37
39 Legends_D.Nai hen_thoi 8 2 2 16
40 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ tyhi 8 8 1 27
41 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ juz4fun™ 8 5 2 19
42 $VoDoi_VoDich$ DungPV 8 6 0 30
43 1st_ThanhHoa HLV_NGOCDO2012 8 9 3 18
44 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ BongNhienDaVao 8 2 2 16
45 Rong-Viet-Nam AnH_aNh 8 5 0 29
46 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Young_Power 8 5 0 29
47 Kaito_Kid **4EVER** 7 4 0 25
48 RongPhuongNam TH17_MU 7 4 2 15
49 PhượngHoàngLửa VuaFootBall2 7 6 1 22
50 $VoDoi_VoDich$ vgyeunl 7 7 1 23
51 TứHảiLàHuynhÐệ Gin. 7 16 1 32
52 *Sky_Garden* BeBong 7 11 0 32
53 FC_BinhDinh {^..^}Quang 7 3 0 24
54 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Huy☆Kiu™ 7 8 0 29
55 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Max_Bmx 7 1 0 22
56 PhượngHoàngLửa Thuy_Dai_Ca 6 4 0 22
57 TứHảiLàHuynhÐệ nhan230691 6 1 2 9
58 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KoolBoy.Fc 6 1 2 9
59 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Danh_Badiem 6 4 0 22
60 RongPhuongNam Fifaonline2_TM 6 6 1 19
61 TứHảiLàHuynhÐệ GDFSGHDHFGH 6 2 1 15
62 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lấy tên Gì 6 8 3 11
63 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ★Pham☆Thai★ 5 9 0 24
64 PhượngHoàngLửa DaiNguyen 5 3 0 18
65 PhượngHoàngLửa RinManucian 5 2 0 17
66 $VoDoi_VoDich$ Vietnamhg 5 2 0 17
67 $VoDoi_VoDich$ sinhkhaitho 4 3 0 15
68 $VoDoi_VoDich$ MINHTRANG 4 3 1 10
69 ASENAL truongha 4 1 0 13
70 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ [H].Thieu.Gia 4 9 0 21
71 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Bee_LeGend 4 1 0 13
72 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ bauuc 4 4 0 16
73 PhượngHoàngLửa -->Vo*ManH<-- td=""> 4 1 1 8
74 Young_Buffalo dailocthieugia 4 5 0 17
75 RealMadrid.CF MANHANHSTUDIO 4 3 0 15
76 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kaka2121 4 4 0 16
77 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _S0ng&Vi-'Y3u" 4 3 0 15
78 TứHảiLàHuynhÐệ ga_FIFA_99.99% 4 5 2 7
79 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Lân✯Sứa™ 4 2 0 14
80 FC.VH bachdang 3 3 0 12
81 BacGiangUnited tb_^_^ 3 1 0 10
82 All-Stars*Pro toj_dag_tap_da 3 1 0 10
83 $VoDoi_VoDich$ __Real.FC__ 3 1 0 10
84 ★OmaChi★Cty MoonReader 3 2 0 11
85 HCM_Club GaHapToi 3 2 0 11
86 Tai*Sao_Vo*Doi arsenal5545 3 2 0 11
87 1st_ThanhHoa huycai2468 3 5 0 14
88 LongBinh_[FC] toach 3 2 0 11
89 Legends_D.Nai Zico_D.Nai 3 0 0 9
90 Joker's.[JMe] haison2000 3 3 0 12
91 HungaryClub KovacsGyuszi 3 0 0 9
92 T.O.P_Group suxibox 3 0 0 9
93 BinhDinhQueToi HUDAHUE.FC 3 4 0 13
94 $VoDoi_VoDich$ Mou_united 3 5 0 14
95 All-Stars*Pro truong_nu_T-VN 3 0 0 9
96 HungaryClub BalaskoJozsef 3 1 0 10
97 V.I.P ★★№↑γêц↑αι★ 2 4 1 5
98 PhượngHoàngLửa tuongvip1 2 10 0 16
99 PhượngHoàngLửa ❷❸➙⓿❾➙❶❾❾⓿ 2 0 0 6
100 *Sky_Garden* bigbang163 2 0 0 6
101 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BONGDAJUVENTUS 2 1 0 7
102 HungaryClub DimitriVegas 2 2 0 8
103 $VoDoi_VoDich$ Mexico_2016 2 2 0 8
104 1st_ThanhHoa phuc_nguyen 2 2 0 8
105 $VoDoi_VoDich$ nhoc.xau.xa 2 0 0 6
106 _Ba_Dao_FC ☆Only◎Love☆ 2 0 0 6
107 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BànhTriệuLike™ 2 0 0 6
108 ۩Club Hà Nội۩ Kienuyquyen 2 6 0 12
109 $VoDoi_VoDich$ _lady_killer 2 5 8 -29
110 FiFaOnline2 daibangchu 2 2 0 8
111 PhượngHoàngLửa Lân✮Sứa™ 2 3 0 9
112 AmThamMocLop akaido 2 3 1 4
113 FC_VN_KHANHHOA NhaTrang_79FC™ 2 6 0 12
114 Tai*Sao_Vo*Doi -Khanh.Kent- 2 1 0 7
115 RongPhuongNam VNsdfassdad 2 2 0 8
116 PhượngHoàngLửa 1st81 1 0 0 3
117 $VoDoi_VoDich$ waityou2005 1 2 0 5
118 PhượngHoàngLửa @__@#$% 1 1 0 4
119 RongPhuongNam teomkeo 1 0 0 3
120 TứHảiLàHuynhÐệ ViNgotCuaMuoi 1 0 1 -2
121 PhượngHoàngLửa FCMU2016 1 0 0 3
122 *HAGL*JMG* dongbatbai 1 4 0 7
123 *TOAN_SAO_PRO* Sir.Alex....!! 1 1 0 4
124 WildKorea DIPs2 1 2 0 5
125 Rong-Viet-Nam VinCent 1 3 0 6
126 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kimm 1 1 0 4
127 Joker's.[JMe] AnhVan 1 1 0 4
128 Juz4Fun Phan✯Hải™ 1 0 0 3
129 Legends_D.Nai CuMiin 1 0 1 -2
130 TứHảiLàHuynhÐệ [FC]__MinhKhai 1 0 0 3
131 PhượngHoàngLửa xin$tran$thua 1 2 0 5
132 $VoDoi_VoDich$ cononhd 1 3 1 1
133 Kaito_Kid Google+++ 1 4 0 7
134 $VoDoi_VoDich$ [LN]_Sock 1 0 0 3
135 THAI_NGUYEN ______NHT_____ 0 0 3 -15
136 $VoDoi_VoDich$ kakababy 0 2 0 2
137 !!LuaDiaNguc!! tuannhien 0 4 0 4
138 AmThamMocLop depzaikhoqua0 0 1 0 1
139 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ すrü★βáC★GióI 0 0 14 -70
140 *frinendships* quocson 0 1 0 1
141 TứHảiLàHuynhÐệ ÐệNhất QuânSư™ 0 2 0 2
142 *Sky_Garden* __[GK]____FC__ 0 1 0 1
143 HungaryClub ArnyTarpai 0 2 0 2
144 TeamKorea GFTHH 0 1 3 -14
145 !!LuaDiaNguc!! NumBerOne..... 0 3 0 3
146 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ xinh 0 2 0 2
147 RongPhuongNam ocsocoso 0 2 2 -8
148 RongPhuongNam phuongsusu2013 0 1 0 1
149 $VoDoi_VoDich$ ^^^^^$$$^^^^ 0 1 0 1
150 Liverpool FIAONLINE2 0 2 0 2
151 Number1 oggy 0 1 0 1
152 PhượngHoàngLửa PhongNguyen270 0 0 1 -5
153 HungaryClub Szaby005 0 1 0 1
154 FiFa_ManUtd_ 29082207 0 2 0 2
155 Liverpool FC_Legend 0 2 0 2
156 GR_Legend. Tim***Em 0 1 0 1

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

0. Sự kiện Mua 1 Tặng 25 Gói Thẻ Huyền Thoại Duy Nhất 01 Ngày (Buy 1 Item Get 25 FREE Legendaries Item - Only one day)


- Thời gian: Từ 11h00 ngày 11/8 đến 23h59 ngày 11/8/2017 (duy nhất 01 ngày)
- Duration from 11hour 00 minute on August 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on August 11th, 2017

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
4. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017
——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT