Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

Tìm KiếmHướng dẫn mua thẻ Vcoin VTC trực tuyến, Nạp vào Game FIFA Online 2, và Lấy LP (Guid to buy Vcoin VTC Card, Recharge to Game FIFA Online 2, and Get LPs)

1. Buy Card Vcoin of VTC (Mua thẻ Vcoin VTC trực tuyến)

  • Step 2: Search Game Card "VCoin VTC (VN)
  • Step 3: After buying successfull, you will get 2 infomations with shape:
Card No (Example: ID0344312142)
Pin (Example: 459508779445)

2. Load Card into Game FIFA Online 2 (Nạp thẻ Vcoin VTC vào game)


  • Step 3: Then, you will be forwarded to other website to manage your account name : http://id.ffol2vn.net/, you have to login with your account name that you want to recharging VCoin VTC
  • Step 4: After login, do as bellow

  • Step 5: Recharging Successfull  • Step 6: Login game, and you will see your Vcoin - the same with on website

3. Get LP in FIFA Online 2 (Mua LP trong game FIFA Online 2)

Sau khi có Vcoin, bạn vào game, rồi vào tiếp cửa hiệu và mua một trong các vật phẩm tặng kèm LP. Danh sách các vật phẩm tặng kèm LP ở đây 

(After Loginning game, you will get Vcoin. Now, to having LP, you only need to buy one of the items that have bonus LP.

Detail about those items at here: http://www.fifaonline2sea.com/2016/10/danh-sach-vat-pham-tang-kem-lp-items.html  )

Thanks you!


———
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT