Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Gói Bảo Hiểm Vật Phẩm - Bảo hiểm cho việc gia hạn các vật phẩm

Tìm KiếmCập nhật điểm đua TOP nâng cấp thẻ lúc 14h30 ngày 13/08/2017 (Update points of event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
Chi tiết sự kiện đua top nâng cấp thẻ (Details about this event): các bạn có thể xem tại đây (at here)


 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ  uniform +9 hoặc +7 (không áp dụng gói thẻ)  từ các máy xèng da cam, tím, xanh lá cay, xanh lá.
  • (Condition 1: in the event time, you have to get minimum 01 the uniform card +9 or +7(not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
  • Điều kiện 2: TOP nhà quản lý có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất và >=1000 điểm,  dựa trên thang điểm như sau  
  • (Condition 1: Upgrade scores the most successful card based on the following scale and >=1000 points):
 
STT (SEQ) Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) Điểm (Get Point)
3 +4 1
4 +5 5
5 +6 10
6 +7 30
7 +8 50
8 +9 80
9 +10 400


Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)

 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Giá trị phần thưởng (Rewards) Số lượng (Qut)
TOP 1 Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) 3
TOP 2 Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +2, two cards )
TOP 3 Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +2, one card )
TOP 4 Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +1, two cards)
TOP 5 Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +1, one card)


Sau đây là các nhà quản lý đã quay được phần thưởng là thẻ uniform từ một trong các máy xèng (The bellow got minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
Seq The Coach
1 Choi_em
2 푸푸아
3 dmckks3
4 *SIEU*GA*

Sau đây là điểm mà các nhà quản lý kiếm được tính đến hồi 14h30 ngay 13/8/2017 (update points at 14 hour 30 on August 13th, 2017):STT CHARACTER NAME GRADE +4 GRADE +5 GRADE +6 GRADE +7 GRADE +8 GRADE +9 GRADE +10 TOTAL POINT
1 푸푸아 2 2 4 6 69 9 1 4802
2 *SIEU*GA* 41 39 35 32 20 1 0 2626
3 dmckks3 5 2 0 1 41 2 0 2255
4 John.Cena 0 0 0 0 12 0 0 600
5 D___H 2 2 0 0 7 0 0 362
6 AmThamMocLop 0 0 0 0 6 0 0 300
7 Lão Già Gân™ 0 0 0 0 5 0 0 250
8 TựLong 11 7 5 5 0 0 0 246
9 Boo.Béo 10 3 4 6 0 0 0 245
10 BànhTriệuLike™ 0 0 0 4 1 0 0 170
11 Xinh & Xấu 4 4 2 3 0 0 0 134
12 TheSamba 1 0 3 3 0 0 0 121
13 Voller 0 0 0 0 2 0 0 100
14 8789_8789 0 0 0 3 0 0 0 90
15 BMW___S1000RR 1 2 0 2 0 0 0 71
16 Phan✯Hải™ 0 0 0 0 1 0 0 50
17 KoolBoy.Fc 0 0 0 0 1 0 0 50
18 _HetTienAnXoi_ 0 0 0 0 1 0 0 50
19 꼬장오빠 2 1 1 1 0 0 0 47
20 ken2505 7 6 1 0 0 0 0 47
21 ZzGoodByezZ 0 1 0 1 0 0 0 35
22 Noo175 5 6 0 0 0 0 0 35
23 TOKUDAA 1 0 0 1 0 0 0 31
24 Lão Già Gân™  6 3 1 0 0 0 0 31
25 Sp@in 6 5 0 0 0 0 0 31
26 ☆①Duy②Xuyên③☆ 0 0 0 1 0 0 0 30
27 MU..2018 0 0 0 1 0 0 0 30
28 _S0ng&Vi-'Y3u" 0 0 0 1 0 0 0 30
29 !___^^_^^___! 0 0 0 1 0 0 0 30
30 *Spider_Man* 0 0 0 1 0 0 0 30
31 1st81 3 2 1 0 0 0 0 23
32 giet_thoi_gian 2 2 1 0 0 0 0 22
33 Ngoc_Kiet_FC 1 1 1 0 0 0 0 16
34 (-*_*)V--->CC 4 2 0 0 0 0 0 14
35 tuandesign 3 2 0 0 0 0 0 13
36 Dsquared1102 0 0 1 0 0 0 0 10
37 EiffelTower 0 0 1 0 0 0 0 10
38 THAN_LONG_96 0 2 0 0 0 0 0 10
39 불나방혀니 0 0 1 0 0 0 0 10
40 manu69 2 1 0 0 0 0 0 7
41 **4EVER** 1 1 0 0 0 0 0 6
42 Kendyboydz 1 1 0 0 0 0 0 6
43 MyGalaxy 1 1 0 0 0 0 0 6
44 92_QN 0 1 0 0 0 0 0 5
45 FiterlllVaio 1 0 0 0 0 0 0 1
46 DaVipPham 1 0 0 0 0 0 0 1
47 gosuuuu 1 0 0 0 0 0 0 1
48 대왕고치 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siralex121 0 0 0 0 0 0 0 0
50 DungAnh$ 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SkillC.Ronaldo 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Fififa 0 0 0 0 0 0 0 0
53 So...Sad...@1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 zzkingzz 0 0 0 0 0 0 0 0
55 zzhoavipzz 0 0 0 0 0 0 0 0
56 QnHuyQn 0 0 0 0 0 0 0 0
57 thix_an_nhau 0 0 0 0 0 0 0 0
58 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0
59 bavuonghp6789 0 0 0 0 0 0 0 0
60 MUDMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
61 _OnlyC_ 0 0 0 0 0 0 0 0
62 sodasoda 0 0 0 0 0 0 0 0
63 knox 0 0 0 0 0 0 0 0
64 tempast 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Quyetmam2511 0 0 0 0 0 0 0 0
66 MeoMeoBeNho 0 0 0 0 0 0 0 0
67 *_*SV*_* 0 0 0 0 0 0 0 0
68 PhamVien 0 0 0 0 0 0 0 0
69 **MADRID** 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Zed_Faker 0 0 0 0 0 0 0 0
71 hackernhan 0 0 0 0 0 0 0 0
72 HiImLuke 0 0 0 0 0 0 0 0
73 TuVanTaiChinh 0 0 0 0 0 0 0 0
74 PullShit 0 0 0 0 0 0 0 0
75 디지털 0 0 0 0 0 0 0 0
76 lampardblues 0 0 0 0 0 0 0 0
77 IrisTruong 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Andy_006 0 0 0 0 0 0 0 0
79 ahihiahuhu 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Szaby005 0 0 0 0 0 0 0 0
81 bayyugfgf 0 0 0 0 0 0 0 0
82 MK.Ken 0 0 0 0 0 0 0 0
83 HoNgocTai 0 0 0 0 0 0 0 0
84 MissYouSSC 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Yeon_KoW 0 0 0 0 0 0 0 0
86 browneyes 0 0 0 0 0 0 0 0
87 kietngo 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Jukelo 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0::::::[]====> 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Old-Tiger..... 0 0 0 0 0 0 0 0
91 akira17518 0 0 0 0 0 0 0 0
92 서재령 0 0 0 0 0 0 0 0
93 tiktaktok71813 0 0 0 0 0 0 0 0
94 rocket1gio 0 0 0 0 0 0 0 0
95 lotus1001 0 0 0 0 0 0 0 0
96 vunguyen123 0 0 0 0 0 0 0 0
97 심심풀이 0 0 0 0 0 0 0 0
98 tan091193 0 0 0 0 0 0 0 0
99 1985 0 0 0 0 0 0 0 0
100 VNsdfassdad 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Tony-Nguyen 0 0 0 0 0 0 0 0
102 justin9970 0 0 0 0 0 0 0 0
103 David_Phong_92 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ..Mourrinho.. 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Cafe_KIM*AN 0 0 0 0 0 0 0 0
106 FortunerTA 0 0 0 0 0 0 0 0
107 superherovn 0 0 0 0 0 0 0 0
108 jinnyland 0 0 0 0 0 0 0 0
109 LyCaTieu 0 0 0 0 0 0 0 0
110 HieuLu 0 0 0 0 0 0 0 0
111 bauuc 0 0 0 0 0 0 0 0
112 _PortGas_D_Ace 0 0 0 0 0 0 0 0
113 dangducthienls 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Yasuo.20gg.:) 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Aiu_Asa 0 0 0 0 0 0 0 0
116 lamlac 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Lenhatduc 0 0 0 0 0 0 0 0
118 asenal95 0 0 0 0 0 0 0 0
119 GgWaKs 0 0 0 0 0 0 0 0
120 King......!!! 0 0 0 0 0 0 0 0
121 TitanKiki 0 0 0 0 0 0 0 0
122 realllllllllll 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Rouge 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Linona 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Kienuyquyen 0 0 0 0 0 0 0 0
126 HuanMan14893 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Dragomir 0 0 0 0 0 0 0 0
128 ****HTP**** 0 0 0 0 0 0 0 0
129 gfdsgfdgsfaf 0 0 0 0 0 0 0 0
130 zDTCz 0 0 0 0 0 0 0 0
131 __Kitty-Tung__ 0 0 0 0 0 0 0 0
132 HuuTinhProFifa 0 0 0 0 0 0 0 0
133 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0
134 FCWHU 0 0 0 0 0 0 0 0
135 IMP.Sige 0 0 0 0 0 0 0 0
136 VUDUC 0 0 0 0 0 0 0 0
137 kingearth 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ㅇㄴㅁㅇㄴㅁㅇ 0 0 0 0 0 0 0 0
139 WhatThe_Fuck 0 0 0 0 0 0 0 0
140 __[GK]____FC__ 0 0 0 0 0 0 0 0
141 [JAV]HD 0 0 0 0 0 0 0 0
142 KyzSieuSao 0 0 0 0 0 0 0 0
143 KikH 0 0 0 0 0 0 0 0
144 dungxi 0 0 0 0 0 0 0 0
145 TrongTin0806 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Ace Card 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Only[C] 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Comingbackgame 0 0 0 0 0 0 0 0
149 hieutinnghia 0 0 0 0 0 0 0 0
150 chida528 0 0 0 0 0 0 0 0
151 LapReal 0 0 0 0 0 0 0 0
152 tranlocttkt 0 0 0 0 0 0 0 0
153 <3_2404_ td=""> 0 0 0 0 0 0 0 0
154 **RebboR** 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Napoli........ 0 0 0 0 0 0 0 0
156 FIFAONLINE56 0 0 0 0 0 0 0 0
157 PapaiHero69 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Dildo 0 0 0 0 0 0 0 0
159 PororoAndCrong 0 0 0 0 0 0 0 0
160 MihaiMunteanu 0 0 0 0 0 0 0 0
161 NguoiPhanXu 0 0 0 0 0 0 0 0
162 MapMapXinhDep 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Manucian_Bmt 0 0 0 0 0 0 0 0
164 TrungSoa_92 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Tommy_Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
166 TanBarca 0 0 0 0 0 0 0 0
167 TheStar아트 0 0 0 0 0 0 0 0
168 안녕포돌스키 0 0 0 0 0 0 0 0
169 S-Hu*ng 0 0 0 0 0 0 0 0
170 쌀라뿜빠 0 0 0 0 0 0 0 0
171 minhmeo 0 0 0 0 0 0 0 0
172 ohanhlaai11 0 0 0 0 0 0 0 0
173 KIMFC 0 0 0 0 0 0 0 0

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 14h00 ngày 11/8/2017 đến 23h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  14h00 on August 11th , 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th, 2017 – Viet Nam hours)

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Điểm thi đấu Đại Chiến Liên Đoàn 8/2017 – Cập nhật 14h30 ngày 13/8/2017 – (The Points of WorldTour Master Series 8/2017 – Update at 14 hours 30 minutes on August 13th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)

----------


Chi tiết cuộc đại chiến, các bạn có thể xem Tại Đây. (Details about this Great War Federation you can see here)
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm hàng ngày trên trang chủ. (We will update points everyday on the homepage)
 
-----------------------
– LƯU Ý: bất kỳ tài khoản nào hack dis 01 trận trở lên sẽ bị khóa cảnh báo 03 ngày. Và các tài khoản hack speed sẽ bị khóa vĩnh viễn. (
NOTE: Any account hack dis 01 matches or more will be locked 03 day warning. And the account hack speed will be locked permanently.)

– Các bạn cần hiểu: Các trận đấu Total hack dis/ esc ở đây là gì, là những trận đấu như sau:
 1. Các trận đấu đang diễn ra mà nhấn ESC , hoặc Ctr + Alt + Del để thoát trận đấu. Lí do: loại bỏ trường hợp các liên đoàn gặp đối thủ rồi out ra.
 2. Các trận đấu khi sẵn sàng nhưng không vào được trận đấu, hoặc bị đen màn hình. Nguyên nhân là do khách quan, mạng kém, máy kém, không vào được trận đấu. Khi đó các bạn đã thoát ra, hoặc nhấn ctr +alt + del.  Những trường hợp này cũng là khách quan, hên xui, BTC cũng list vào đó là các trận Total Hack Dis / ESC.
 3. Các trận đấu cố tình HACK DIS thì bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Điều này thì không có gì phải ân hận. Khóa nick thôi.
 4. Trên là các trường hợp điển hình. …..


Sau đây là điểm đại chiến liên đoàn tính tới thời điểm 14h30 ngày 13/8/2017. (Here is point of federation wars  updated at 14 hour 30 minutes on August 13th, 2017). Chưa thanh lọc các tài khoản boss điểm bằng cách làm đen màn hình người khác.
------


– Tổng điểm của các liên đoàn (Total point of the Federations) Đã loại bỏ các nql boss điểm 
SEQ FELLOWSHIP NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 TứHảiLàHuynhÐệ 1234 780 77 4097
2 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ 806 624 57 2757
3 $VoDoi_VoDich$ 445 308 54 1373
4 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ 308 219 31 988
5 RongPhuongNam 121 65 8 388
6 PhượngHoàngLửa 82 86 13 267
7 Rong-Viet-Nam 52 53 7 174
8 Kaito_Kid 45 49 4 164
9 1st_ThanhHoa 26 32 3 95
10 FC_BinhDinh 27 15 2 86
11 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ 22 15 4 61
12 All-Stars*Pro 16 16 2 54
13 HungaryClub 11 8 0 41
14 FC_MU 12 9 1 40
15 Legends_D.Nai 16 6 3 39
16 Young_Buffalo 14 17 4 39
17 Tai*Sao_Vo*Doi 9 7 0 34
18 DW-Blue 9 6 0 33
19 Joker's.[JMe] 10 5 1 30
20 ★OmaChi★Cty 9 7 1 29
21 !!LuaDiaNguc!! 6 11 0 29
22 ASENAL 9 6 1 28
23 *HAGL*JMG* 8 9 2 23
24 可燃冰 6 5 0 23
25 AmThamMocLop 14 20 8 22
26 T.O.P_Group 7 4 1 20
27 *TOAN_SAO_PRO* 6 2 0 20
28 ۩Club Hà Nội۩ 3 11 0 20
29 BinhDinhQueToi 7 7 2 18
30 *Sky_Garden* 6 5 1 18
31 TheKorea 7 1 1 17
32 RealMadrid.CF 4 3 0 15
33 CHIEN*LANG>> 4 3 0 15
34 QuangNgai-76 5 4 1 14
35 _Ba_Dao_FC 4 2 0 14
36 PoliceAoSen 3 4 0 13
37 V.I.P 4 10 2 12
38 MANUVIETNAMLD 4 0 0 12
39 HCM_Club 3 2 0 11
40 LongBinh_[FC] 3 2 0 11
41 FiFaOnline2 3 2 0 11
42 Liverpool 2 5 0 11
43 THAI_NGUYEN 9 3 4 10
44 AnhEm_CaMau 3 1 0 10
45 BacGiangUnited 3 1 0 10
46 FC_VN_KHANHHOA 8 4 4 8
47 F5ClanNhaTrang 6 3 3 6
48 ForeverAlone! 2 5 1 6
49 Number1 1 3 0 6
50 FiFa_ManUtd_ 1 8 1 6
51 TuHaoNgheTinh 1 2 0 5
52 WildKorea 1 2 0 5
53 GR_Legend. 1 1 0 4
54 Drake 1 1 0 4
55 viet.Nan.Dong 1 1 0 4
56 FLC_thanhhoa 0 4 0 4
57 Juz4Fun 1 0 0 3
58 ManUnited.FC 1 0 0 3
59 RongChuaPRO 1 0 0 3
60 LongTranhHổÐấu 1 0 0 3
61 *Fan_Club_MU* 1 0 0 3
62 WhoHere 0 2 0 2
63 HungBaThienHa 0 2 0 2
64 *King_Dragon* 0 2 0 2
65 *frinendships* 0 1 0 1
66 -_KhanH_Hoa_- 0 1 0 1
67 [Ha_Noi].CLub 0 0 1 -5
68 _Than_Chet_ 4 3 6 -15
69 TeamKorea 0 2 5 -23
70 BG.No1 10 4 12 -26
-  Chi tiết điểm cá nhân thành viên các liên đoàn (The point of every member) Đã loại bỏ các nql boss điểm 


 

SEQ FELLOWSHIP NAME MEMBER NAME TOTAL WIN TOTAL LOSE HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát TOTAL POINT
1 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lukaku™ 128 74 7 423
2 TứHảiLàHuynhÐệ trumsode1 118 49 3 388
3 TứHảiLàHuynhÐệ Tommy_Anh 109 60 4 367
4 $VoDoi_VoDich$ $vodoi_NgheSi# 112 60 7 361
5 RongPhuongNam Hận★★Ðời ⓼⓼ 101 42 4 325
6 TứHảiLàHuynhÐệ asenal95 87 50 5 286
7 TứHảiLàHuynhÐệ thuongto 80 36 4 256
8 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ ASDKJASDJ 74 33 0 255
9 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KaTun_ThaiLan 75 31 2 246
10 TứHảiLàHuynhÐệ ෴෴Tân Mùi෴෴ 62 39 3 210
11 TứHảiLàHuynhÐệ Con_Chim_Non09 63 29 4 198
12 $VoDoi_VoDich$ BuiKiet2016 56 52 5 195
13 TứHảiLàHuynhÐệ John.Cena 52 40 1 191
14 TứHảiLàHuynhÐệ VN_Dragon 53 37 2 186
15 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lão Già Gân™  48 45 1 184
16 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _S0ng&Vi-'Y3u" 50 44 3 179
17 TứHảiLàHuynhÐệ HoanhThien_FC 61 18 5 176
18 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Boo.Béo 62 49 12 175
19 TứHảiLàHuynhÐệ Gin. 50 45 4 175
20 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Max_Bmx 52 17 0 173
21 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Tuổi Ðinh Mão™ 43 40 1 164
22 TứHảiLàHuynhÐệ Ðồng Tháp Mười 41 46 2 159
23 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Sp@in 42 47 3 158
24 TứHảiLàHuynhÐệ _Real_No1 40 44 2 154
25 TứHảiLàHuynhÐệ TuyếtSơn PhuTử 47 27 3 153
26 TứHảiLàHuynhÐệ *_*SV*_* 49 19 4 146
27 TứHảiLàHuynhÐệ zKing_Star 41 24 1 142
28 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ★Pham☆Thai★ 39 25 1 137
29 TứHảiLàHuynhÐệ Chi.Vi.Dam.Me 32 40 2 126
30 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ RuaDaoNha 28 67 5 126
31 TứHảiLàHuynhÐệ King_TB0204 38 19 2 123
32 TứHảiLàHuynhÐệ ChelseaYeuMai 38 8 0 122
33 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kaka2121 37 16 2 117
34 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ -Red--Devils- 33 23 1 117
35 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Lân✯Sứa™ 33 11 0 110
36 Rong-Viet-Nam HAU-GIANG-FC 28 26 0 110
37 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ BongNhienDaVao 40 12 5 107
38 Kaito_Kid Doan_Ha6365 28 27 2 101
39 TứHảiLàHuynhÐệ langtuthudam 28 21 1 100
40 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ asroma_island 42 34 13 95
41 TứHảiLàHuynhÐệ Fifaonline2_TM 34 18 5 95
42 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ KoolBoy.Fc 33 6 2 95
43 $VoDoi_VoDich$ PVD 38 29 10 93
44 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ _Sir.Hoan____ 24 25 1 92
45 TứHảiLàHuynhÐệ Viet_King 27 19 2 90
46 TứHảiLàHuynhÐệ Man_Unt95 29 26 5 88
47 FC_BinhDinh {^..^}Quang 27 15 2 86
48 $VoDoi_VoDich$ __FC.91__ 39 8 8 85
49 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Lấy tên Gì 24 35 5 82
50 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ [H].Thieu.Gia 18 28 0 82
51 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Fififa 19 15 0 72
52 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Bee_LeGend 20 10 0 70
53 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ ga`ma`thua 17 33 3 69
54 $VoDoi_VoDich$ DungPV 19 16 1 68
55 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ kimm 15 18 0 63
56 $VoDoi_VoDich$ [MR]_BumbO 13 20 0 59
57 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ U20 Việt Nam™ 15 17 1 57
58 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Thánh Mì Tôm™ 14 14 0 56
59 $VoDoi_VoDich$ [LN]_Sock 17 8 1 54
60 $VoDoi_VoDich$ Vietnamhg 16 5 0 53
61 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Minh Ngọc DZái 16 5 0 53
62 $VoDoi_VoDich$ vgyeunl 15 11 1 51
63 $VoDoi_VoDich$ Silit_Club... 15 7 1 47
64 TứHảiLàHuynhÐệ GaBong 14 10 1 47
65 $VoDoi_VoDich$ TanVo201 15 11 2 46
66 TứHảiLàHuynhÐệ TuVanTaiChinh 12 20 2 46
67 1st_ThanhHoa HLV_NGOCDO2012 14 16 3 43
68 1st_ThanhHoa huycai2468 10 10 0 40
69 Rong-Viet-Nam AnH_aNh 17 12 5 38
70 $VoDoi_VoDich$ MINHTRANG 15 12 4 37
71 $VoDoi_VoDich$ BuiThiMaiLan 9 10 0 37
72 TứHảiLàHuynhÐệ BeBong 8 13 0 37
73 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Korea_2016 7 16 0 37
74 PhượngHoàngLửa -->Vo*ManH<-- td=""> 11 7 1 35
75 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ DUNG_DHYHN 10 4 0 34
76 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ MrMouse 9 7 0 34
77 $VoDoi_VoDich$ sinhkhaitho 11 5 1 33
78 $VoDoi_VoDich$ Mou_united 6 13 0 31
79 Legends_D.Nai hen_thoi 11 6 2 29
80 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ tyhi 11 11 3 29
81 PhượngHoàngLửa RinManucian 11 6 2 29
82 FC_MU HLVNo1 8 5 0 29
83 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Huy☆Kiu™ 7 8 0 29
84 ASENAL truongha 9 6 1 28
85 $VoDoi_VoDich$ Mexico_2016 8 4 0 28
86 AmThamMocLop akaido 13 13 5 27
87 RongPhuongNam teomkeo 7 6 0 27
88 PhượngHoàngLửa Thuy_Dai_Ca 7 6 0 27
89 $VoDoi_VoDich$ ^^^^^$$$^^^^ 8 2 0 26
90 Kaito_Kid **4EVER** 7 5 0 26
91 RongPhuongNam TH17_MU 10 5 2 25
92 THAI_NGUYEN FC-MUINE 9 3 1 25
93 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ xinh 8 6 1 25
94 PhượngHoàngLửa DaiNguyen 7 4 0 25
95 Joker's.[JMe] haison2000 7 3 0 24
96 BinhDinhQueToi HUDAHUE.FC 6 6 0 24
97 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ -TabooLeague- 5 9 0 24
98 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BànhTriệuLike™ 9 1 1 23
99 FC_VN_KHANHHOA Choi_La_Thang 8 4 1 23
100 可燃冰 威少.杜少 6 5 0 23
101 PhượngHoàngLửa VuaFootBall2 7 6 1 22
102 All-Stars*Pro TheOne 5 7 0 22
103 PhượngHoàngLửa ❷❸➙⓿❾➙❶❾❾⓿ 6 3 0 21
104 *HAGL*JMG* DI;;ME;;BAY 7 4 1 20
105 T.O.P_Group suxibox 7 4 1 20
106 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Danh_Badiem 7 4 1 20
107 All-Stars*Pro toj_dag_tap_da 6 7 1 20
108 *TOAN_SAO_PRO* Sir.Alex....!! 6 2 0 20
109 HungaryClub KovacsGyuszi 6 2 0 20
110 PhượngHoàngLửa tuongvip1 4 18 2 20
111 Rong-Viet-Nam VinCent 4 8 0 20
112 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ juz4fun™ 8 5 2 19
113 TứHảiLàHuynhÐệ ga_FIFA_99.99% 7 18 4 19
114 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ Bèm 7 2 1 18
115 ★OmaChi★Cty GAME_fifa2 6 5 1 18
116 Tai*Sao_Vo*Doi arsenal5545 5 3 0 18
117 PhượngHoàngLửa 1st81 8 8 3 17
118 TheKorea 토마토+ 7 1 1 17
119 DW-Blue -1st--Coma.vl 5 2 0 17
120 PhượngHoàngLửa FCMU2016 4 5 0 17
121 Young_Buffalo dailocthieugia 4 5 0 17
122 ۩Club Hà Nội۩ Kienuyquyen 2 11 0 17
123 !!LuaDiaNguc!! HLV.Wenger 5 1 0 16
124 DW-Blue cuoidiem 4 4 0 16
125 $VoDoi_VoDich$ cononhd 4 9 1 16
126 Kaito_Kid _King_OkiuPk_ 7 4 2 15
127 CHIEN*LANG>> hoangtran 4 3 0 15
128 RealMadrid.CF MANHANHSTUDIO 4 3 0 15
129 PhượngHoàngLửa 9.8E+08 4 3 0 15
130 QuangNgai-76 traixdvl 5 4 1 14
131 Young_Buffalo Fc_BacGiang 4 2 0 14
132 PhượngHoàngLửa LuanJonny 4 1 0 13
133 $VoDoi_VoDich$ Koibito-Nihon 4 6 1 13
134 ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ bauuc 4 6 1 13
135 $VoDoi_VoDich$ __Real.FC__ 4 1 0 13
136 $VoDoi_VoDich$ waityou2005 3 4 0 13
137 V.I.P ★★№↑γêц↑αι★ 4 10 2 12
138 MANUVIETNAMLD {'''..'''} 4 0 0 12
139 *Sky_Garden* izzzHaiVuzzzz 3 3 0 12
140 FiFaOnline2 daibangchu 3 2 0 11
141 ★OmaChi★Cty MoonReader 3 2 0 11
142 LongBinh_[FC] toach 3 2 0 11
143 HCM_Club GaHapToi 3 2 0 11
144 1st_ThanhHoa phuc_nguyen 2 5 0 11
145 Kaito_Kid T&T-PX 2 5 0 11
146 TứHảiLàHuynhÐệ ViNgotCuaMuoi 4 3 1 10
147 AnhEm_CaMau TheBest_Barca 3 1 0 10
148 Joker's.[JMe] AnhVan 3 1 0 10
149 HungaryClub BalaskoJozsef 3 1 0 10
150 BacGiangUnited tb_^_^ 3 1 0 10
151 PoliceAoSen HayQuenNhauDi 2 4 0 10
152 PhượngHoàngLửa Lân✮Sứa™ 2 4 0 10
153 RongPhuongNam VNsdfassdad 2 4 0 10
154 !!LuaDiaNguc!! tuannhien 1 7 0 10
155 Legends_D.Nai Zico_D.Nai 3 0 0 9
156 Liverpool FIAONLINE2 2 3 0 9
157 Kaito_Kid Google+++ 1 6 0 9
158 All-Stars*Pro truong_nu_T-VN 4 1 1 8
159 HungaryClub DimitriVegas 2 2 0 8
160 FC_MU STC_PhuTho 2 2 0 8
161 _Ba_Dao_FC Choids1014 2 2 0 8
162 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ BONGDAJUVENTUS 2 1 0 7
163 Tai*Sao_Vo*Doi -Khanh.Kent- 2 1 0 7
164 $VoDoi_VoDich$ TIACHOPVANG 16 13 11 6
165 TứHảiLàHuynhÐệ nhan230691 10 1 5 6
166 F5ClanNhaTrang Legend$$ 6 3 3 6
167 $VoDoi_VoDich$ nhoc.xau.xa 2 0 0 6
168 _Ba_Dao_FC ☆Only◎Love☆ 2 0 0 6
169 ForeverAlone! ForeverAlone! 2 5 1 6
170 Rong-Viet-Nam DaVipPham 1 3 0 6
171 Number1 oggy 1 3 0 6
172 PhượngHoàngLửa @__@#$% 1 3 0 6
173 *Sky_Garden* bigbang163 3 1 1 5
174 PhượngHoàngLửa xin$tran$thua 2 4 1 5
175 WildKorea DIPs2 1 2 0 5
176 TuHaoNgheTinh Nguyen_Tien 1 2 0 5
177 Tai*Sao_Vo*Doi David_hung 1 2 0 5
178 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ Mr.HauTrang 1 2 0 5
179 Young_Buffalo Diego_Simone 4 7 3 4
180 Young_Buffalo SupperFrankie 2 3 1 4
181 Drake FC_Catalan 1 1 0 4
182 Tai*Sao_Vo*Doi Ban_Neymar 1 1 0 4
183 RongPhuongNam HuNg-Do 1 1 0 4
184 viet.Nan.Dong 9.09E+08 1 1 0 4
185 All-Stars*Pro abcdefj 1 1 0 4
186 PhượngHoàngLửa tao'fan;kmu 1 1 0 4
187 GR_Legend. Tim***Em 1 1 0 4
188 FLC_thanhhoa !Hoang(*_*)Tu! 0 4 0 4
189 FC_MU Fly_Dance 2 2 1 3
190 Juz4Fun Phan✯Hải™ 1 0 0 3
191 ManUnited.FC tieu-tu 1 0 0 3
192 FiFa_ManUtd_ 29082207 1 5 1 3
193 *Fan_Club_MU* HLV_U21_DUC 1 0 0 3
194 RongChuaPRO RongChuaPRO 1 0 0 3
195 PoliceAoSen THAN_LONG_96 1 0 0 3
196 ۩Club Hà Nội۩ Chu_Cuoi 1 0 0 3
197 *HAGL*JMG* dongbatbai 1 5 1 3
198 Legends_D.Nai 9-Finger 1 0 0 3
199 LongTranhHổÐấu Choids 1 0 0 3
200 !!LuaDiaNguc!! NumBerOne..... 0 3 0 3
201 FiFa_ManUtd_ Clone 0 3 0 3
202 WhoHere keenshy 0 2 0 2
203 Liverpool FC_Legend 0 2 0 2
204 $VoDoi_VoDich$ kakababy 0 2 0 2
205 AmThamMocLop nguoiphanxudmm 0 2 0 2
206 *King_Dragon* Galácticos 3.0 0 2 0 2
207 Kaito_Kid ROYO 0 2 0 2
208 HungaryClub ArnyTarpai 0 2 0 2
209 HungBaThienHa (===[========> 0 2 0 2
210 AmThamMocLop LyKen 0 2 0 2
211 PhượngHoàngLửa Mr_Rockken 0 2 0 2
212 PhượngHoàngLửa Chuyên❤CứaLòng 0 1 0 1
213 -_KhanH_Hoa_- *Khanh_hoa_Fc* 0 1 0 1
214 HungaryClub Szaby005 0 1 0 1
215 TứHảiLàHuynhÐệ **HaNobii** 0 1 0 1
216 RongPhuongNam phuongsusu2013 0 1 0 1
217 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Tuấn✯Tú™ 0 1 0 1
218 ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ Thực Dân Pháp 0 1 0 1
219 *Sky_Garden* __[GK]____FC__ 0 1 0 1
220 *frinendships* quocson 0 1 0 1
221 1st_ThanhHoa adt2011 0 1 0 1
222 Rong-Viet-Nam abclop5 2 4 2 0
223 PhượngHoàngLửa PhongNguyen270 3 4 3 -2
224 Legends_D.Nai CuMiin 1 0 1 -2
225 RongPhuongNam ocsocoso 0 6 2 -4
226 Joker's.[JMe] korea-13 0 1 1 -4
227 [Ha_Noi].CLub **RebboR** 0 0 1 -5
228 TeamKorea 최윤철 0 0 1 -5
229 FC_VN_KHANHHOA dafui 0 0 1 -5
230 BinhDinhQueToi Kubiba 1 1 2 -6
231 AmThamMocLop depzaikhoqua0 1 3 3 -9
232 FC_VN_KHANHHOA $$$$$&&&&& 0 0 2 -10
233 _Than_Chet_ Ill/l!iL.!i!li 4 3 6 -15
234 THAI_NGUYEN ______NHT_____ 0 0 3 -15
235 TeamKorea GFTHH 0 2 4 -18
236 BG.No1 vantrong_bg 10 4 12 -26
237 ❤Kẻ Hủy Diệt❤ すrü★βáC★GióI 0 0 14 -70

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 14h00 ngày 11/8/2017 đến 23h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  14h00 on August 11th , 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th, 2017 – Viet Nam hours)

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT