Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmTOP Tạm Thời nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất – Cập nhật lúc 20h45 ngày 28/10/2016 ( Top the most unlucky managers – Update at 20 hours 45 minutes on Oct 28th, 2016)

————

Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất là thẻ +9 từ lúc sự kiện bắt đầu.
(
To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award +9 cards at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào hồi: 23h59 ngày 02/11/2016
Thời gian cập nhật: 21h00 ngày 27/10/2016

Update on time: 20hours 45 minutes on Oct 28th , 2016
 • Phần thưởng (Rewards)

 
TOP Phần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da Cam Máy Tím Máy Xanh Lá Máy Xanh
Orange Machine Purple m Machine
TOP 1 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 2 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 3 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)


 • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 200
2 인성왕자 52
3 Dải Ngân Hà 40
4 PRORETURN 30
5 khoavip 5
6 SLN_Balls 4
7 podori0427 4
8 Moana 2
9 Linhhieu 2
10 TheHatefulTen 2
11 KoreaAnsan 2
12 QUADRA 2
13 jerryred 2
14 BLuE(^_^)PrO 2
15 35-35-35 2
16 Deep 2
17 36-36-36 2
 • Danh sách TOP tạm thời máy Tím (TOP Temp off Purple Capsule machine):

  
STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 137
2 Dải Ngân Hà 55
3 PRORETURN 31
4 인성왕자 11
5 ™ Vua Sâŋ Cỏ ™ 10
6 SLN_Balls 6
7 QuyLeNhon 3
8 yeumy 2
9 BunHp 2
10 Nguyễn Linh  2
11 MinhNhat098 2

 • Danh sách TOP tạm thời máy xanh lá:


STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 juz4fun 1605
2 PRORETURN 1039
3 younger 690
4 ™ Vua Sâŋ Cỏ ™ 410
5 sale385 380
6 mikitty 356
7 인성왕자 316
8 MakeThisFun 174
9 nhoccon.vtc 155
10 Dải Ngân Hà 151
11 ***JoKer*** 116
12 100 • Danh sách TOP tạm thời máy xanh:

STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 982
2 dmckks 666
3 younger 510
4 Dải Ngân Hà 270
5 OmaChi8789 190
6 sale385 90
7 70
8 MuOfEngland 60
9 TatThanh.Le 46
10 ***JoKer*** 40
11 한동안휴식기 40
12 mirandakerr 35
13 DragonTx 31
14 PRORETURN 30
15 Nguyễn Linh  30
16 TheatreOfDream 20
17 _KhjAnhCoEm_ 20
18 SLN_Balls 20


 ————

————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

TOP Tạm Thời nhà quản lý quay xèng đen đủi nhất – Cập nhật lúc 11h45 ngày 28/10/2016 ( Top the most unlucky managers – Update at 11 hours 45 minutes on Oct 28th, 2016)

————

Để đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm thời hàng ngày:  các nhà quản lý đen đủi, quay trượt máy Da Cam, và Máy Tím nhiều nhất, và chưa có một lần nào nhận được phần thưởng cao nhất là thẻ +9 từ lúc sự kiện bắt đầu.
(
To ensure that you are easily to track updates on the TOP event, we will update daily TOP temporary: the unlucky manager, rotary sliding machine Orange, and Purple biggest machine, and no once received the highest award +9 cards at the event start).
Chi tiết sự kiện (details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào hồi: 23h59 ngày 02/11/2016
Thời gian cập nhật: 21h00 ngày 27/10/2016

Update on time: 11hours 45 minutes on Oct 28th , 2016
 • Phần thưởng (Rewards)

 
TOP Phần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da Cam Máy Tím Máy Xanh Lá Máy Xanh
Orange Machine Purple m Machine
TOP 1 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 2 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 3 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)


 • Danh sách TOP tạm thời máy Da Cam (TOP Temp off Orange Capsule machine):
STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 200
2 Dải Ngân Hà 40
3 khoavip 5
4 SLN_Balls 4
5 podori0427 4
6 인성왕자 2
7 35-35-35 2
8 BLuE(^_^)PrO 2
9 Moana 2
10 jerryred 2
11 TheHatefulTen 2
12 KoreaAnsan 2
13 Linhhieu 2


 • Danh sách TOP tạm thời máy Tím (TOP Temp off Purple Capsule machine):
STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 49
2 SLN_Balls 6
3 yeumy 2
4 Nguyễn Linh  2
5 BunHp 2

 • Danh sách TOP tạm thời máy xanh lá:

STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 1039
2 younger 690
3 sale385 380
4 mikitty 356
5 juz4fun 350
6 MakeThisFun 174
7 ™ Vua Sâŋ Cỏ ™ 160
8 nhoccon.vtc 140
9 100
10 Dải Ngân Hà 80
11 duyckd27 60
12 ChosunInzaghi 50
13 *Jindo!15* 46
14 podori0427 45
15 OmaChi8789 40
16 PRORETURN 40
17 Thích✓Thỳ✓Nhíc 40
18 Mescedes.E250 40
19 Nguyễn Linh  40
20 _KhjAnhCoEm_ 40
21 ____Fe___ 35
22 .Cu'.Dem. 32
23 TheatreOfDream 30


 • Danh sách TOP tạm thời máy xanh:

STT MANAGERS NAME LƯỢT QUAY (WHEELS)
1 PRORETURN 982
2 younger 510
3 dmckks 420
4 OmaChi8789 190
5 Dải Ngân Hà 100
6 sale385 90
7 70
8 MuOfEngland 60
9 TatThanh.Le 46
10 DragonTx 31
11 Nguyễn Linh  30
   

 ————
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!


Hướng dẫn cài FIFA Online 2 ở chế độ cửa sổ FULL - và màn hình co có 2 phần đen ở 2 bên màn hình

I)Giới Thiệu:

Hôm Nay Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chế độ cửa sổ khi chơi Fifaonline2 của tất cả các loại màn hình, các loại máy ( máy bàn or LapTop ), và trên cả win Xp, win 7. Hơn thế nữa Còn có thể cài chế độ cửa sổ cho cả các bạn chơi ngoài tiềm net Có Tích hợp các ứng dụng Tính tiền như ( CSM , Netcafe …)

II)Hướng dẫn Cài chế độ cửa sổ cho Fifa


* Đối Với Máy Bàn

Đa số Các máy Tính để bàn thì Chúng Ta Thường Cài winXP ( nếu bạn nào cài win 7 thì có thể xem hướng dẫn đối với LapTop ở phần sau).
Trên Diễn đàn thì đã có rất nhiều bài hướng dẫn về vấn đề này
Nhưng mình Cũng Xin nói lại.


Bước 1: Ngoài màn hình Desktop của máy tính bạn click chuột phải và chọn Properties
Bước 2: Bạn Left click chuột vào Settings. Sau đó ở tab Screen resolution bạn điều chỉnh độ phân giải thành 1152x864, rồi vào game cài chế độ cửa sổ, rồi sau đó đăng nhập lại là đc.

Trường hợp bạn ko thấy độ phân giải 1152x864 bạn làm như sau:

Bước 1: Giống bước 1 ở trên
Bước 2:
Bạn Cũng Chọn Settings
Bước 3:
Bạn Chọn Advanced
Bước 4:
Cửa sổ hiện ra bạn chọn vào tab Monitor
Bước 5:
Bạn có thấy cái dấu tick màu xanh ở dòng "Hide modes that this monitor cannot display"  ko? Hãy bỏ dấu tick ấy đi bằng cách nhấn chuột vào nó. Sau đó ApplyOK. Sau Đó bạn Chỉnh độ phân giải bình thường như cách ở trên bạn sẽ nhìn thấy độ phân giải 1152x864


Vì đa phần Quán nét đều là máy bàn và cài win xp nên mình sẽ nói luôn ở phần này

Trường hợp bạn Chơi ngoài Tiệm nét có phần mềm Tính tiền như CSM , Netcafe…
Ở đây mình sẽ hướng dẫn quán nét có cài CSM( còn Netcafe,...các bạn làm tương tự nhé )
Như chúng ta đã biết CSM sẽ ngăn không cho bạn bật cửa sổ Properties. Như thế thì chúng ta không thể chỉnh chế độ phân giải đc. Vậy Chúng ra sẽ làm như sau:
Bước 1: Vô Hiệu Hóa các Phần mềm Tính Tiền bằng Cách Sử Dụng phần mềm process hacker. Các bạn có thể tìm kiếm phần mềm này trên google hoặc link download đây(http://download.com.vn/system/utilit...ss-hacker.aspx)
Bước 2: Sau khi đã download process hacker thì các bạn mở ra và cài đặt (cài đặt thì cứ next -> next thôi hì )
Bước 3: Chúng ta mở Process Hacker lên. Các bạn chú ý nhé có Biểu tượng của CSM đó.

Bước 4: Các bạn Click Chuột phải vào CSM Rồi Chọn Suspend sau đó các bạn cứ để đó ra ngoài màn hình destop và Chỉnh độ phân giải của màn hình như cách ở bên trên kia nhé.

Bước 5: SAu khi chỉnh chế độ phân giải xong. Các bạn Tiếp Túc Nhấn Chuột Phải Vào CSM và Chọn Resume để CSM hoạt động một cách bình thường.

Như Vậy là xong rùi đấy Ahihi.


* Đối Với LapTop


Đa số các máy LapTop thì chúng ta thường cài win7 (nếu bạn nào cài win Xp thì có thể xem hướng dẫn đối với máy bàn ở phần trên).
Trên diễn đàn thì đã có rất nhiều bài hướng dẫn về vấn đề này nhưng mình cũng xin nói lại:


Bước 1: Ngoài màn hình Desktop của máy tính bạn click chuột phải và chọn Screen Resolution
Bước 2: Ở dòng resolution bạn điều chỉnh độ phân giải thành 1152x864 rồi vào game cài chế độ cửa sổ rồi sau đó đăng nhập lại là đc.

Trường hợp bạn ko thấy độ phân giải 1152x864 bạn làm như sau:

Bước 1: Giống bước 1 ở trên
Bước 2: Cách bạn Click vào Advanced Setting bạn chọn vào tab Monitor. Ở tab Monitor Bạn có thấy cái dấu tick màu xanh ở dòng "Hide modes that this monitor cannot display" ko? Bạn bỏ dấu tick ấy đi là các bạn sẽ nhìn thấy chế độ phân
giải 1152x864 (hoặc Click vào List All Modes và chọn chế độ phân giải 1152x864 )

Chú ý: c chế độ phân giải hỗ Trợ Fifaonline2 ở chế độ cửa sổ là: 1152 x 864, 1280 x 864, 1440 x 800, 1440 x 900.... { các Thông số có dạng (abcd) x (từ 800) trở lên là đc }


OK Bây Giờ đến Phần mà Có lẽ Nhiều bạn sở hữu LapTop Có màn hình nhỏ như 14’’ Chẳng hạn mà vẫn muốn chơi Fifa ở chế độ Cửa sổ MONG CHỜ NHẤT
 

* Hướng dẫn cài cửa sổ cho Fifaoline2 đối với Tất cả các loại LapTop Có màn hình To nhỏ khác nhau. ( Ai biết rùi đừng có chặt chém nhé )


Như đã Hướng Dẫn ở Trên đối với phần dành cho win7Laptop mà các bạn vẫn không nhìn thấy chế độ phân giải 1152x864. Đó không phải do lỗi ở bạn. Mà là Monitor của máy bạn chỉ hỗ trợ đến vậy thôi. Ok đơn giản mà chún ta sẽ khắc phục nó ngay bây giờ

Bước 1: Ấn Tổ Hợp Phím “Cửa Sổ ở bàn Phím ý” + R Để mở Hộp Thoại Run
Bước 2: gõ vào đó lệnh "regedit" rồi ấn Enter
Bước 3: Ấn tổ hợp phím "ctrl" + "F" để mở cửa sổ tìm kiếm. Trong cửa Sổ Tìm kiếm Ta Viết Vào đó Chữ “Display1_DownScalingSupported” rồi ấn Enter
Bước 4: Khi đã Tìm kiếm xong các bạn kick đúp chuột vào “Display1_DownScalingSupported” và đổi Giá Trị 0 thành 1. như dưới hình


Bước 5: Sau Đó các bạn khởi động Lại máy (mình khuyên các bạn nên shutdown và khởi động lại thì tốt hơn) và vào Phần Chỉnh chế độ phân giải như bên trên sẽ nhìn thấy chế độ 1152x864 hiện ra như dưới hình

Chú Ý: Một chú ý nho nhỏ là khi các bạn chỉnh về chế độ 1152x864 thì hình ảnh sẽ không đc tốt như bình thường. Nếu các bạn không ưng ý thì có thể làm lại các bước trên. Đổi giá trị về lại 0 thì màn hình của bạn lại như bình thường

p/s: Thêm:Mình Quên mất Ahihi ( Thanks Bạn luuduc9 đã nhắc nhở hì )
. Nếu Trường Hợp Các Bạn Cài và chơi
Fifa, Ps, CF... Mà Màn Hình Bị co vào ( có 2 phần đen ở 2 bên màn hình ) Thì các bạn Làm như Sau nhé:
Bước 1: Ấn Tổ Hợp Phím "windown"+R Để gọi cửa sổ Run
Bước 2: Gõ vào đó Lệnh Regedit để truy cập vào hệ Thống
Bước 3: Các bạn Tìm đường dẫn sau nhé ( Lần này k bắt các bạn seach nữa mà tìm Từ từ theo đường dẫn nhé. sợ k tìm thấy hihi)
HKEY_LOCAL_MACHINE/system/controlset001/control/GraphicsDriver/Configuration/LGD02240_00...../00/00

Bước 4: Các bạn nhìn sang bên phải có Dòng Scaling. Các bạn ấn đúp vào Cửa sổ số 4 và đổi thành số 3 nhé
Bước 5: Tương Tự như bước 3 Các bạn tìm theo đường dẫn này và tất nhiên là cũng chuyển số 4 thành số 3 nhé hihi
HKEY_LOCAL_MACHINE/system/controlset002
Bước 6: thế là Xong rùi đấy Ahihi.

————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Danh sách nhận thưởng sự kiện khuyến mại nạp thẻ mỗi ngày, ngày 27/10 - The list have recieved gifts from the first charging value event on Oct 27th

Các nql thân mến (Dear Managers)!
---------------------
 


 • Thời gian: 00h00 ngày 19/10/2016 đến 23h59 ngày 31/10/2016
 • Duration: from 00h00 on Oct 19th , 2016 to 23 hours 59 minutes on Oct 31th , 2016
 • Đối tượng: áp dụng đối với mệnh giá thẻ nạp đầu tiên trong ngày của mọi người chơi: 
 • Subjects: apply to the first recharge value everyday of every gamers
-------------
Sau đây là danh sách nhận thưởng ngày 27/10/2016 (The bellow list is on Oct 27th, 2016):


STT Tài khoản (Account Name)
1 0241652568xxxxx
2 cafelasoxxxxx
3 cayheo9xxxxx
4 chuongviet05xxxxx
5 claude199xxxxx
6 daouuxxxxx
7 det787xxxxx
8 dhd18039xxxxx
9 dmckkxxxxx
10 ducroyal12xxxxx
11 ehdgus945xxxxx
12 fc_trung12xxxxx
13 ghj1234xxxxx
14 gih755xxxxx
15 Herolong97cxxxxx
16 hitle95txxxxx
17 huyvip1xxxxx
18 kco612xxxxx
19 keynguyexxxxx
20 Khaivxxxxx
21 khoviyeunanxxxxx
22 lambonam09xxxxx
23 longaxxxxx
24 lsj863xxxxx
25 luan2kxxxxx
26 luiz00xxxxx
27 mykomachixxxxx
28 ngochoang_199xxxxx
29 nhunghungnd11xxxxx
30 nongdanbxxxxx
31 nontrauxxxxx
32 nvtheptlp0xxxxx


Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):
 1. Tri ân VIP USER Tháng 10/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ
 2. Sự kiện 777+ Lucky number >>> Cơ hội sở hữu thẻ +7 trong tầm tay  
 3. Mở bán cầu thủ trên web tra cứu từ 16h30 ngày 24/10 đến 23h59 ngày 26/10/2016 – (Open webshop from 16 hours 00 minutes on Oct 24th to 23 hours 59 minutes on Oct 26th, 2016)
 4. Sự Kiện Mua 1 Tặng 1 (Buy 1 GET 1 FREE ITEM)  
http://www.fifaonline2sea.com/2016/04/tri-vip-user-thang-42016.html
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT