Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +9 Bất Kỳ (Charging to Get +9 Uniform Cards)

Tìm KiếmCuồng nhiệt cuối tuần cùng FIFA Online 2 SEA - Chúc mừng khia giảng năm học mới - Crazy weekend with FIFA Online 2 SEA - Happy new school year)

Chào các nhà quản lý (Dear everyone)
Do những tuần vừa qua, sự kiện thi đấu nhận quà có lỗi, vì vậy dẫn tới việc trên thị trường số lượng thẻ season quá nhiều, do đó để đảm bảo tính cân bằng cho game, chúng tôi sẽ ngừng các sự kiện liên quan tới việc thi đấu nhận thẻ. (Since the last weeks, the event receiving gifts play an error, so the market led to season card numbers too much, therefore to ensure balance for the game, we will stop the relevant events to play the card.)
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, và sẽ đưa ra sự kiện hợp lý, đảm bảo cân bằng trong game. (We will continue to monitor the situation, and will make reasonable events, ensuring balance in the game.)

Sau đây, chúng tôi gửi tới các bạn chùm sự kiện cuối tuần như sau (Here, we submit to you beam the following weekend events):
1.Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 22h59 ngày 06/09/2015.
 • Eng: (Duration from 01h00 on Sep 05, 2015 to 22hours 59 minutes on Sep 06, 2015)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần 1 trong 2 vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received one time, one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
STT (SEQ)ITEM NAME
1Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
2Phiếu bảo vệ nâng cấp +4 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
2. Cập nhật máy xèng( Update Capsule Machine ingame)
 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 05/09/2015
 • Eng: (Duration from  06 am on August 21, 2015)
 • Nội dung: Các máy xèng sẽ thay giải thưởng cầu thủ như sau
 • Eng: (Content – Capsule Machines will be updated the max rewards as bellow)
Máy Xèng (Capsule Machine)REWARD_NAME
Máy da camCristiano Ronaldo SS11 +9
Le Cong Vinh +9
Máy tímLionel Messi SS11 +9
Nguyen Thanh Luong+9
Máy xanh láCristiano Ronaldo SS11 +1
Le Cong Vinh +1
Máy xanhLionel Messi SS11 +1
Nguyen Thanh Luong+1
3. Sự kiện “Nhà Quản lý may mắn” – Event Lucky Managers
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 09/09/2015.
 • Eng: (Duration from 01h00 on Sep 05, 2015 to 23hours 59 minutes on Sep 09, 2015)
 • Nội dung: Trong thời gian tính sự kiện, NQL nào ép thành công bất kỳ cầu thủ sau lên +10 sẽ nhận được thêm LP từ BQT game.
 • (Contents: In the event time, when you update successful any the bellow player cards to +10, you will be received a bonus LP)
STT (SEQ)Tên cầu thủ (Player Name)Phần thưởng
(Rewards)
1Cristiano Ronaldo SS118,000,000 LP
2Le Cong Vinh10,000,000 LP
3Lionel Messi SS118,000,000 LP
4Nguyen Thanh Luong10,000,000 LP
 • Chú ý: Nếu bạn ép thành công 2 thẻ cầu thủ Cristiano Ronaldo SS11 lên +10 thì bạn sẽ được nhận 16.000.000 LP. (Notes: if you update successful two Ronaldo SS11 player cards to +10, you will be received 2*8.000.000LP = 16.000.000LP bonus)
3. Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)
 • Thời gian sự kiện: 01h00 ngày 02/09/2015 – 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: duration form 0h00 on Sep 02 to 23hours 59 minutes on Sep 06, 2015.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, TOP các nhà quản lý có số lượt quay trượt giải thưởng cao nhất tại máy da cam, máy tím, đồng thời chưa quay được phần thưởng cao nhất tại các máy này sẽ được nhận phần thưởng tri ân như sau.
 • Eng: In the event time, 3rd Top of gamers that have the most unlucky when using orange, purple machine , and have never received the highest reward in the event time then will be rewarded as follows gratitude.
 • Chú ý: chúng tôi sẽ xét duyệt TOP quay trượt của từng máy xèng. (Notes: we will get 3rd Top of every machine)
 • Phần thưởng (Rewards):
TOPPhần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da CamMáy Tím
Orange MachinePurple mMachine
TOP1Eric Cantona HT +7Zico HT +7
Thomas Ravelli HT +7Viktor Onopko HT +7
TOP 2Eric Cantona HT +6Zico HT +6
Thomas Ravelli HT +6Viktor Onopko HT +6
TOP 3Eric Cantona HT +5Zico HT +5
Thomas Ravelli HT +5Viktor Onopko HT +5
4. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: (Duration from 01h00 am on September 5th, to 23h 59 minutes on September 6th, 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 30% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 30% auction in the event time)
5. Mua 1 tặng 1 (Buy 1 Get 1 FREE)
 • Thời gian: Từ 01h00 ngày 05/09 đến 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: (Duration from 01h00 am on September 05th, to 23h 59 minutes on September 06th, 2015)
 • Nội dung: Khi mua bất kỳ vật phẩm nào dưới đây, các bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm khuyến mại tương tự trong hộp quà. (Details: when you buy any bellow items, you will be received more one these item in your gift box).
 • Nhận thưởng: Sau khi mua vật phẩm xong, các bạn vào hộp quà để nhận vật phẩm khuyến mại. (Rewards: After buying done, you go to your gift box, and get it)
 • Danh sách vật phẩm áp dụng mua 1 tặng 1 (The bellow are the lis items apply for this event – you need buy exactly these items then will be recived bonus):
SEQNAMEGAUGE_VALUES
1Xèng (1)1
2Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình)1
 • Chú ý: các bạn phải mua đúng 2 vật phẩm có tên chính xác như trên thì mới nhận được khuyến mại. (Notes: you need buy exactly these items then will be recived bonus)
6. Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp ( I am Wenger – Super Manager)
 • Thời gian tính sự kiện: 0h00 ngày 02/09/2015 – 23h59 ngày 06/09/2015
 • Eng: (duration from 0h00 on Sep 02rd to 23hours 59 minutes on Sep 06th, 2015)
 • Thời gian trao giải: ngày 07/09/2015 (reward on Sep 07th, 2015)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 6th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ.
  • (Condition 1: have charge card in this event time).
  • Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
  • (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
  • Điều kiện 3: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
  • (Condition 3: The total earning LP is highest from the auction market (selling successful and you have to receive LP after success bid). We will consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the successful bids total.
Ví Dụ: trong tài khoản có thẻ Messi +5 trong account có grade cao nhất sẽ được nâng lên thành Messi +7.
Example: in your account have the card Mess SS11 +5, you will be upgraded to Messi SS11 +7, if you are in the TOP.
 • Lưu ý chỉ áp dụng với thẻ có grade cao nhất là +7 nếu trong account có grade cao hơn +7 thì NPH chỉ chọn thẻ có grade cao tối đa là +7 để nâng. (Notes: only apply for the highest grade is +7, in the case: your account have grade more than +7, we will choose the card have max grade +7 to upgrade. Don’t apply for the card have grade +8, +9)/
 • Phần thưởng (Rewards)
TopGiá trị phần thưởng (Rewards)Số lượng (Qut)
Top 1,2Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards )3
Top 3,4Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất(Will be updated +2, two cards )2
Top 5,6Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất(Will be updated +2, one card )1
 •  Cách thức nhận thưởng: sau khi kết thúc sự kiện các bạn vào trang hỗ trợ (http://hotro.ffol2vn.net) cung cấp đầy đủ các thông tin sau (Rewards: after ending event, we will notice the 6th Tops on the homepage, and TOPs have go to support web http://hotro.ffol2vn.net to provide fully the bellow info:
 • Tiêu đề: Nhận Thưởng Sự Kiện Tôi là Giáo Sư Wenger
 • (Title: Reciving the rewards of event I am Wenger – Super Manager)
 • Cung cấp chính xác email, tài khoản, nhân vật
 • (Provide exactly your email, account name, and character name)
 • Cung cấp tên cầu thủ bạn muốn nâng cấp grade, có hình ảnh cầu thủ ingame kèm theo.
 • (Provide the player name that you want to upgrade grade, and you have to attach the player ingame images)
7. Khuyến mãi lên tới 100% giá trị thẻ nạp (Bonus Vcoin upto 100%)
 • Thời gian: 01h00 ngày 05/09/2015 đến 23h59 ngày 05/09/2015
 • Eng: (Duration from 00h00 minute on Sep 02rd , 2015 to 23hour 59 minutes on Sep 02rd, 2015)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho 01 lần mệnh giá thẻ nạp)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, don’t apply for incremental)
STTMức thẻ nạpVcoin nhận được% Bonus
110,000 VND1220%
220,000 VND2420%
330,000 VND3620%
450,000 VND6020%
5100,000 VNĐ15050%
6200,000 VND30050%
7300,000 VND45050%
8500,000 VND1000100%
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

ccc

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT