Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

Tìm KiếmKết quả sự kiệnTri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (The result of event Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)

Các nhà quản lý thân mến (dear managers)!
Sau 5 ngày đua TOP quay xèng, và chúng ta đã tìm ra được những nhà quản lý có thể nói là đen đủi nhất. Họ chưa 1 lần nào nhận được phần thưởng cao nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
(After 5 days of racing TOP rotation capsule machine, and we have found managers can say is the most unlucky. They have not one time received the highest awards during the event.)

ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3

Chi tiết sự kiện, các bạn xem ở đây (click here)
Và đây là danh sách TOP 3 nhà quản lý đen đủi nhất ở mỗi máy xèng (And here is a list of the TOP 3 most unlucky manager in each slot machine)
  • TOP 3 máy da cam (3 TOPs of Orange Machine):
SEQMANAGER NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP
1_[Red_Devils]_31TOP 1
2Doanhnhan8x24TOP 2
3juz4fun14TOP 3
  • TOP 3 máy tím (3 TOPs of Purple Machine):
SEQMANAGER NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP
1LAU_THAP_CAM51TOP 1
2_[Red_Devils]_27TOP 2
3AHPVCE21TOP 3
  • Phần thưởng (Rewards)
TOPPhần thưởng đối với TOP từng máy XèngRewards for Top/ Machine
Máy Da CamOrange MachineMáy TímPurple mMachine
TOP1Alan Shearer HT +7Ronald Koeman HT+7
Viktor Onopko HT+7Franz Beckenbauer HT+7
TOP 2Alan Shearer HT+6Ronald Koeman HT+6
Viktor Onopko HT+6Franz Beckenbauer HT+6
TOP 3Alan Shearer HT+5Ronald Koeman HT+5
Viktor Onopko HT+5Franz Beckenbauer HT+5

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT