Tìm KiếmCập nhật điểm đua TOP nâng cấp thẻ lúc 12h00 ngày 15/3/2017 (Update points of event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
Chi tiết sự kiện đua top nâng cấp thẻ (Details about this event): các bạn có thể xem tại đây (at here)
 • Thời gian: 12h00 ngày 8/3/2017 đên 23h59 ngày 16/3/2017
 • Eng: (Duration from 12h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 16th , 2017)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ  uniform (không áp dụng gói thẻ)  từ các máy xèng da cam, tím, xanh lá cay, xanh lá.
  • (Condition 1: in the event time, you have to get minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
  • Điều kiện 2: TOP nhà quản lý có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất và >=500 điểm,  dựa trên thang điểm như sau  
  • (Condition 1: Upgrade scores the most successful card based on the following scale and >=500 points):
 
STT (SEQ) Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) Điểm (Get Point)
3 +4 1
4 +5 5
5 +6 10
6 +7 30
7 +8 50
8 +9 80
9 +10 400


Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)

 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Giá trị phần thưởng (Rewards) Số lượng (Qut)
TOP 1 Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) 3
TOP 2 Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +2, two cards )
TOP 3 Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +2, one card )
TOP 4 Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +1, two cards)
TOP 5 Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +1, one card)


Sau đây là các nhà quản lý đã quay được phần thưởng là thẻ uniform từ một trong các máy xèng (The bellow got minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)

 
STT CHARACTER NAME
1 CụcCứtMàuHường
2 dmckks
3 Elyone20
4 AlexFerguson94
5 smile love
6 HolicMaster
7 0987048858


Sau đây là điểm mà các nhà quản lý kiếm được tính đến hồi 12h00 ngay 15/3/2017 (update points at 12 hour 00 on Mar 15th, 2017):

STT CHARACTER NAME GRADE +4 GRADE +5 GRADE +6 GRADE +7 GRADE +8 GRADE +9 GRADE +10 TOTAL POINTS
1 CụcCứtMàuHường 46 80 187 202 30 1 0 9956
2 HT+9 18 15 14 16 112 12 0 7273
3 Anh Hùng Xóm 118 97 96 95 0 0 0 4413
4 MIKADO_NAMDINH 0 0 0 0 71 0 0 3550
5 ____Fe___ 7 7 8 9 36 0 0 2192
6 juz4fun 34 35 31 28 11 0 0 1909
7 HT+10 0 0 0 0 24 2 0 1360
8 0987048858 0 0 0 0 19 5 0 1350
9 smile love 0 19 20 27 3 1 0 1335
10 Rồng Hải Dương 0 0 0 0 24 1 0 1280
11 dmckks 17 19 18 14 5 0 0 962
12 Arsenal__D&G 12 13 10 6 9 1 0 887
13 Ngoc_Kiet_FC 29 33 18 8 2 0 0 714
14 VINACOMIN 5 2 4 1 10 1 0 665
15 ™Huy★Kiu♀♂ 38 39 15 0 4 1 0 663
16 Tình & Tiền 9 9 11 10 0 1 0 544
17 zuzu 8 7 12 12 0 0 0 523
18 *Tre_Trau_No1* 0 0 5 2 8 0 0 510
19 Ed-Young 0 0 0 0 9 0 0 450
20 _-*Dortmund*-_ 0 0 5 11 0 0 0 380
21 HuangLiXing 18 13 7 4 2 0 0 373
22 √o︿Thieu︿Lam 6 5 5 4 2 0 0 301
23 Ðồng Tháp Mười 8 7 4 6 0 0 0 263
24 すōη★Nζō★Khōnξ 0 0 0 0 5 0 0 250
25 F.C.Juventus 1 1 5 4 0 0 0 176
26 TheSamba 1 0 2 5 0 0 0 171
27 *Lanh_Huyet* 0 2 2 4 0 0 0 150
28 Cao Bồi Thôn 0 0 0 0 3 0 0 150
29 VạnÐại QuânSư™ 6 5 3 2 0 0 0 121
30 mikitty 0 0 1 2 1 0 0 120
31 __Viet_Nam__ 7 6 4 1 0 0 0 107
32 SceneMinimal 0 0 0 0 2 0 0 100
33 Tây✪Môn✪Khánh 0 0 0 0 2 0 0 100
34 makiemluan 3 5 4 1 0 0 0 98
35 SimSốÐẹp GiáRẻ 0 0 1 1 1 0 0 90
36 Boo.Béo 5 4 3 1 0 0 0 85
37 Ban'..LP..Da^y 0 0 8 0 0 0 0 80
38 Hugo. 0 0 1 2 0 0 0 70
39 DuyNgᾶ ĐộcTôn™ 0 1 0 2 0 0 0 65
40 ChiSutVaoCot 3 2 2 1 0 0 0 63
41 Đường Lưỡi Bò 0 0 0 2 0 0 0 60
42 Kuchungtinh 0 1 2 1 0 0 0 55
43 ★SAT︿すHU★ 0 1 0 0 1 0 0 55
44 KoolBoy.Fc 1 0 0 0 1 0 0 51
45 uLRick 0 0 0 0 1 0 0 50
46 Tinh*Y3u*FiFa^ 0 0 0 0 1 0 0 50
47 5.67 0 0 0 0 1 0 0 50
48 QWEADSASDASD 0 0 0 0 1 0 0 50
49 VINAMILK___ 0 0 0 0 1 0 0 50
50 Atemu 0 0 0 0 1 0 0 50
51 Atlantic 4 1 1 1 0 0 0 49
52 LuanPSV 2 1 1 1 0 0 0 47
53 Thuc.Dan.Phap 1 1 1 1 0 0 0 46
54 waitingfor9 1 1 1 1 0 0 0 46
55 ga`ma`thua 1 1 1 1 0 0 0 46
56 _-Torres_- 1 1 4 0 0 0 0 46
57 Silit_Club... 0 0 1 1 0 0 0 40
58 OmaChi8789 0 0 1 1 0 0 0 40
59 Trần Hạo Nam™ 0 0 1 1 0 0 0 40
60 Secret_Garden 4 5 1 0 0 0 0 39
61 SupperFrankie 0 1 0 1 0 0 0 35
62 Kaitou_Kid 0 3 2 0 0 0 0 35
63 ThợSửaỐngNước 3 0 0 1 0 0 0 33
64 Ðống Phân Vàng 3 2 2 0 0 0 0 33
65 ZzNamPhongzZ 7 5 0 0 0 0 0 32
66 D&Q 1 0 0 1 0 0 0 31
67 My'.'Angel'.' 1 0 0 1 0 0 0 31
68 ★Minh®Trúс™ 0 0 0 1 0 0 0 30
69 Arsenal__No__1 0 0 0 1 0 0 0 30
70 Goethe 0 0 0 1 0 0 0 30
71 Wayne_Rooney14 0 0 0 1 0 0 0 30
72 vuagame2016 0 0 0 1 0 0 0 30
73 Quê Tao ➂➃ ™ 0 0 0 1 0 0 0 30
74 Bò Gà Online™ 0 0 0 1 0 0 0 30
75 OppoNeo3 3 1 2 0 0 0 0 28
76 Thierry__Henry 0 2 1 0 0 0 0 20
77 HOANG_HUNG 0 0 2 0 0 0 0 20
78 phuongpham 3 1 1 0 0 0 0 18
79 NTTT 2 3 0 0 0 0 0 17
80 new2 1 1 1 0 0 0 0 16
81 Dog*Angel 1 1 1 0 0 0 0 16
82 POTATOE'S 1 1 1 0 0 0 0 16
83 NgoTruong 1 1 1 0 0 0 0 16
84 kskuteo3 1 1 1 0 0 0 0 16
85 LandCruiser 0 1 1 0 0 0 0 15
86 ....koreman... 0 1 1 0 0 0 0 15
87 SenieFoxy 3 2 0 0 0 0 0 13
88 Selfless 3 2 0 0 0 0 0 13
89 **MADRID** 2 2 0 0 0 0 0 12
90 [VN]_VanTit" 1 0 1 0 0 0 0 11
91 Sharawy 1 0 1 0 0 0 0 11
92 S-Hu*ng 1 2 0 0 0 0 0 11
93 Mescedes.E250 0 0 1 0 0 0 0 10
94 LuzStar_TN 0 0 1 0 0 0 0 10
95 HAD.1895 0 0 1 0 0 0 0 10
96 {Hoan}Black 0 0 1 0 0 0 0 10
97 F.Cannavaro 0 0 1 0 0 0 0 10
98 sorydoivodoi 0 2 0 0 0 0 0 10
99 황족리버풀 0 0 1 0 0 0 0 10
100 Win 0 0 1 0 0 0 0 10
101 HoangThienDT{} 0 0 1 0 0 0 0 10
102 AIVIP 0 0 1 0 0 0 0 10
103 p['op 0 0 1 0 0 0 0 10
104 bigbang163 0 0 1 0 0 0 0 10
105 ™ Gà ✰ Rừng ™ 0 0 1 0 0 0 0 10
106 Range_Rover_69 0 0 1 0 0 0 0 10
107 IUH_Futsal 3 1 0 0 0 0 0 8
108 TienThuy_111 2 1 0 0 0 0 0 7
109 VinhTra 2 1 0 0 0 0 0 7
110 Elyone20 1 1 0 0 0 0 0 6
111 toach 1 1 0 0 0 0 0 6
112 Leaddddd 1 1 0 0 0 0 0 6
113 Remks 1 1 0 0 0 0 0 6
114 CuongTello 1 1 0 0 0 0 0 6
115 SQC_BINHDINH 1 1 0 0 0 0 0 6
116 송아리 1 1 0 0 0 0 0 6
117 xuannh01 1 1 0 0 0 0 0 6
118 ''SuperHero''- 1 1 0 0 0 0 0 6
119 Man.United_CR7 0 1 0 0 0 0 0 5
120 NumBerOne..... 0 1 0 0 0 0 0 5
121 =i}MYRETURN=i} 0 1 0 0 0 0 0 5
122 ____IRIS____ 0 1 0 0 0 0 0 5
123 MrBien000 0 1 0 0 0 0 0 5
124 Ku(---)Thao 0 1 0 0 0 0 0 5
125 Armada.Byul 0 1 0 0 0 0 0 5
126 _Rad_ 0 1 0 0 0 0 0 5
127 lang**bien 0 1 0 0 0 0 0 5
128 R.E.A.L 0 1 0 0 0 0 0 5
129 AC米兰 0 1 0 0 0 0 0 5
130 즐라탄사랑해요 2 0 0 0 0 0 0 2
131 CaU__Ut__Nh0 2 0 0 0 0 0 0 2
132 #NAME? 2 0 0 0 0 0 0 2
133 biiu_star 1 0 0 0 0 0 0 1
134 FC_TheKop 1 0 0 0 0 0 0 1
135 BACKOREA 1 0 0 0 0 0 0 1
136 cheochelsea 1 0 0 0 0 0 0 1
137 stt_hn 1 0 0 0 0 0 0 1
138 milanmilan 1 0 0 0 0 0 0 1
139 독일산참기름 1 0 0 0 0 0 0 1
140 인피니티 1 0 0 0 0 0 0 1
141 무인정 1 0 0 0 0 0 0 1
142 LiverpollFc 1 0 0 0 0 0 0 1
143 Brazilfckaka 1 0 0 0 0 0 0 1
144 ffol200000 1 0 0 0 0 0 0 1
145 FamilyStrokes 1 0 0 0 0 0 0 1
146 KimChiPower1 1 0 0 0 0 0 0 1
147 duong_qng 1 0 0 0 0 0 0 1
148 JackDanial 1 0 0 0 0 0 0 1
149 XyChun238 1 0 0 0 0 0 0 1
150 HT-Thuan 1 0 0 0 0 0 0 1
151 PororoAndCrong 1 0 0 0 0 0 0 1
152 daibangchu 1 0 0 0 0 0 0 1
153 th3wall 1 0 0 0 0 0 0 1


--------CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

 --------
1. Online nhận quà (Reward Base Time Online) 


• Thời gian: từ 06h00 ngày 25/2/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)
• Eng: (Duration from 06 am on Feb 25th, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
  -------
2. Thay đổi phần thưởng Sự kiện Online nhận quà (Change the gifts of event Reward Base Time Online)
 • Thời gian cập nhật: từ 20h00 ngày 3/3/2017 đến 23h59 ngày 6/3/2017
 • Eng: (Duration from 20 am on Mar 03rd, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 06th, 2017)
--------
 • Thời gian: 12h00 ngày 8/3/2017 đên 23h59 ngày 16/3/2017
 • Eng: (Duration from 12h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 16th , 2017)
  --------
4. Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 3/2017 ( The Great War Federation – BattleShip 3/2017 – WorldTour Master Series 3/2017) 

 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
   --------
 
 • Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 11/3/2017 đến 23h59 ngày 19/3/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  06h00 minute on Mar 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on Mar 19th, 2017 – Viet Nam hours)

--------
6. The Lucky Man Event >>> Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ


Thời gian: Từ 6h00 ngày 14/3/2017 đến 23h59 ngày 16/3/2017
(Duration from 6hour 00 minute on Mar  14th ,2017 to 23hour 59 minutes on Mar 16th
 
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT