Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmThông báo (Notices)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)

Chúng tôi rất tiếc các sự kiện sau không thể có kết quả được.
(We are so sorry about all bellow event, it can't finish)

1. Sự Kiện Lucky Number - Cơ Hội Sở Hữu Thẻ Uniform Từ +1 đến +9 (The Lucky Number - Chance to own the unifrom card from +1 to +9)

2. Sự kiện 777+ Lucky number - New version (The event 777+ Lucky Number - New version)
Lí do: khi bạn thực hiện 1 giao dịch paypal thì ID transaction giao dịch mà bạn nhận được khác với ID transaction chúng tôi nhận được.
Chính vì vậy, chúng tôi không thể tổng hợp kết quả chính xác được.
Cám ơn!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT