Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

Tìm KiếmShowing posts with label hack LP. Show all posts
Showing posts with label hack LP. Show all posts

Danh sách may mắn nhận được 1.000.000LP từ máy quay xèng xanh (The lucky gamers recieved 1 millions LP from blue capsule machine)

Các nhà quản lý thân mến (Dear All Managers)

Sau đây là danh sách các nhà quản lý nhận thưởng 1.000.000LP của sự kiện
Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP)  tính đến 15h00 ngày 6/6/2017
The bellow list is all managers will be recieved 1 millions LP from event Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) upto 15 hours 00 on June 06th, 2017.
Chi tiết sự kiện: Tại Đây (Details about this event at here)


 
STT (Seq) Nhà quản lý (Character Name) Phần thưởng (Reward LP)
1 [G]host01 1.000.000

Trao thưởng:

Phần thưởng LP đã được gửi vào hộp quà, các bạn vào đó để nhận nhé
The LP gift sent to your giftbox, visit to get it
--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number) 
 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 30/5/2017 đến 23h59 ngày 6/6/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 12h00 am on May 30th, 2017 to 23h 59 minutes on  June 06th, 2017 – VN hours)
2. Đầu Tư 10.000LP Nhận Ngay 1.000.000LP và 1 Thẻ +7 Từ Máy Xèng (Invest 10.000LP to Get 1 Millions LP and The uniform card +7 from capsule machine)

 • Thời gian: Từ 13h00 ngày 2/6/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  13 hours 00 on June 02rd, 2017 – Viet Nam hours)

 3. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 

 

• Thời gian sự kiện: Từ 15h00 ngày 2/6/2017 đến 23h59 ngày 11/6/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  15h00 minute on June 02rd, 2017 to 23hour 59 minutes on June 11th, 2017 – Viet Nam hours)
 

——


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Đầu Tư 10.000LP Nhận Ngay 1.000.000LP và 1 Thẻ +7 Từ Máy Xèng (Invest 10.000LP to Get 1 Millions LP and The uniform card +7 from capsule machine) • Thời gian: Từ 13h00 ngày 2/6/2017 (Giờ Việt Nam) - đến 23h59' ngày 10/6/2017
 • Eng: (Duration from  13 hours 00 on June 02rd, 2017 – to 23 hours 59' on June 10th, 2017 Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi bạn quay máy xèng xanh được phần thưởng cao nhất là các thẻ uniform +7, bạn sẽ được nhận kèm thêm 1.000.000LP được chuyển vào tài khoản của bạn vào ngày hôm sau.
 • Eng: (Content – When you spin the blue capsule machine, and get the highest rewards is the +7 uniform cards, you will get 1.000.000LP , that is sent to your account on next day)
Capsule Machine REWARD_NAME REWARD_LP
Máy xanh Lothar Matthäus HT+7 1000000 LP
Hugo Sanchez HT+7 1000000 LP


-------- 
CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)
-------- 

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number) 
 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 30/5/2017 đến 23h59 ngày 6/6/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 12h00 am on May 30th, 2017 to 23h 59 minutes on  June 06th, 2017 – VN hours)
 ——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Danh sách may mắn nhận được 1.000.000LP từ máy quay xèng (The lucky gamers recieved 1 millions LP from capsule machine)

Các nhà quản lý thân mến (Dear All Managers)
Sau đây là danh sách các nhà quản lý nhận thưởng 1.000.000LP của sự kiện
Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) từ 7h01 ngày 7/5 đến 10h45 ngày 9/5/2017
The bellow list is all managers will be recieved 1 millions LP from event Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) from 7h01 on May 07th to 10h45 on May 09th, 2017

Chi tiết sự kiện: Tại Đây (Details about this event at here)
Danh sách trúng thưởng trong khoảng thời gian từ 7h01 ngày 7/5 đến 10h45 ngày 9/5/2017:


 
STT (Seq) Nhà quản lý (Character Name) Phần thưởng (Reward LP)
1 dmckks3 1.000.000

Trao thưởng:


Phần thưởng LP đã được gửi vào hộp quà, các bạn vào đó để nhận nhé
The LP gift sent to your giftbox, visit to get it
--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

5. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

 • Thời gian: 7h00 ngày 6/5/2017 đến 23h59 ngày 7/5/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 7h00 minute on May 05th,  2017 to 23 hour 59 minutes on May 07th, 2017 – Viet Nam hours)
---------

1. The Lucky Man Event (The Lucky Man Event)


Thời gian: Từ 00h00 ngày 6/5/2017 đến 23h59 ngày 9/5/2017
(Duration from 00hour 00 minute on May 06th,2017 to 23hour 59 minutes on May 09th,2017)
--------

• Thời gian sự kiện: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59 ngày 11/5/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  18h00 minute on May 5th, 2017 to 23hour 59 minutes on May 11th, 2017 – Viet Nam hours)
--------

 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59 ngày 10/5/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 18h00 am on May 5th, 2017 to 23h 59 minutes on  May 10th, 2017 – VN hours)
-------
4. Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) • Thời gian: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59' ngày 9/5/2017  (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  06am on May 05th, 2017  to 23 hours 59 minutes May 09th, 2017– Viet Nam hours)
---------

6. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
• Thời gian: 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59 7/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  18h00 on May 05th, 2017 to 23hours 59 minutes on  May 07th , 2017 – Viet Nam hours)
---------
7. Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 18h00 ngày 5/5 đến 23h59 ngày 8/5/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 18h00 on May 5th, 2017 to 23 hours 59 minutes on May 08th, 2017)
--------
8. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 22h59 ngày 9/5/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  18h00 on  May 5th, 2017 to 22hours 59 minutes on  May 09th, 2017  – Viet Nam hours)
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Danh sách may mắn nhận được 1.000.000LP từ máy quay xèng (The lucky gamers recieved 1 millions LP from capsule machine)

Các nhà quản lý thân mến (Dear All Managers)Sau đây là danh sách các nhà quản lý nhận thưởng 1.000.000LP của sự kiện
Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) từ 18h00 ngày 5/5 đến 7h00 ngày 7/5/2017
The bellow list is all managers will be recieved 1 millions LP from event Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) from18h00 on May 05th to 7h00 on May 07th, 2017

Chi tiết sự kiện: Tại Đây (Details about this event at here)
Danh sách trúng thưởng ngày 6/5/2017:

 
STT (Seq) Nhà quản lý (Character Name) Phần thưởng (Reward LP)
1 KING.KING 1.000.000


Trao thưởng:

Phần thưởng LP đã được gửi vào hộp quà, các bạn vào đó để nhận nhé
The LP gift sent to your giftbox, visit to get it
--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

5. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

 • Thời gian: 7h00 ngày 6/5/2017 đến 23h59 ngày 7/5/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 7h00 minute on May 05th,  2017 to 23 hour 59 minutes on May 07th, 2017 – Viet Nam hours)
---------

1. The Lucky Man Event (The Lucky Man Event)


Thời gian: Từ 00h00 ngày 6/5/2017 đến 23h59 ngày 9/5/2017
(Duration from 00hour 00 minute on May 06th,2017 to 23hour 59 minutes on May 09th,2017)
--------

• Thời gian sự kiện: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59 ngày 11/5/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  18h00 minute on May 5th, 2017 to 23hour 59 minutes on May 11th, 2017 – Viet Nam hours)
--------

 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59 ngày 10/5/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 18h00 am on May 5th, 2017 to 23h 59 minutes on  May 10th, 2017 – VN hours)
-------
4. Quay Máy Xèng Nhận Ngay 1.000.000LP (Spin Capsule Machine to Get 1 million LP) • Thời gian: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59' ngày 9/5/2017  (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  06am on May 05th, 2017  to 23 hours 59 minutes May 09th, 2017– Viet Nam hours)
---------

6. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
• Thời gian: 18h00 ngày 5/5/2017 đến 23h59 7/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  18h00 on May 05th, 2017 to 23hours 59 minutes on  May 07th , 2017 – Viet Nam hours)
---------
7. Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 18h00 ngày 5/5 đến 23h59 ngày 8/5/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 18h00 on May 5th, 2017 to 23 hours 59 minutes on May 08th, 2017)
--------
8. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 18h00 ngày 5/5/2017 đến 22h59 ngày 9/5/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  18h00 on  May 5th, 2017 to 22hours 59 minutes on  May 09th, 2017  – Viet Nam hours)
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Cơ hội sở hữu lên tới 18tr LP ngày 13/1/2016 (Opportunities get 18tr LP on Jan 13th, 2016)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear Manangers)
Với sự kiện này, các nhà quản lý có cơ hội sở hữu hàng triệu LP, LP là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong game FIFA Online 2 SEA này. (With this event, the managers have the opportunity to own millions of LP, LP is one of the indispensable items in the game FIFA Online 2 SEA)
 • Thời gian sự kiện: từ 0h00 ngày 12/1/2016 đến 18h00 ngày 13/1/2016 (giờ Việt Nam)
 • (Duration: from 0h00 on Jan 12th, 2016 to 18h00 on Jan 13th, 2016 - Vietnamese hours)
 • Nội dung sự kiện: trong thời gian sự kiện, khi các bạn nạp thẻ bất kỳ vào game, các bạn sẽ nhận được 1 con số may mắn là 2 số cuối của mã thẻ nạp. Mỗi thẻ nạp tương ứng với 01 con số may mắn. Các bạn nạp càng nhiều thẻ nạp thì càng được nhiều con số may mắn.
 • (Event Content: during the event, as you charge any the card into game, you will get one lucky number is 2 last number of code loaded card. Each card loaded corresponds to 01 lucky numbers. The more you deposit, the more loaded card are many lucky numbers.
 • Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ trao thưởng LP tương ứng cho các tài khoản có con số may mắn trùng với giải đặc biệt của XSMB ngày 13/1/2016. Kết quả xổ số được lấy từ trang: http://ketquaxoso.24h.com.vn/
 • (After the end of the event, we will award the corresponding LP for accounts with lucky numbers the same with the result of Lottery. Lottery results are taken from the site: http://ketquaxoso.24h.com.vn/)
laykqxsmb
 • Mốc phần thưởng tương ứng với mệnh giá thẻ nạp như sau:(Reward corresponds to recharge value as follows:)
STT/SEQMỐC THẺ NẠP (VNĐ) (Value Card)
PHẦN THƯỞNG LP (Reward LP)
110,000 VNĐ300.000 LP
220,000 VNĐ800.000 LP
330,000 VNĐ1.200.000 LP
450,000 VNĐ2.000.000 LP
5100,000 VNĐ3.500.000 LP
6200,000 VNĐ6.000.000 LP
7300,000 VNĐ10.000.000 LP
8500,000 VNĐ18.000.000 LP
Sau đây là danh sách 3 tài khoản đã dành được phần thưởng 10tr LP ngày 10/1/2016. Chi tiết sự kiện ở đây
(Here is a list of accounts won 3 awards 10tr LP on Jan 1oth, 2016. Event Details here)
Loại Thẻ (Card Type)
SeriMã Thẻ (Card Code)Account Name
Thời gian nạp
(Chargin Time)
Mệnh giá (Value VNĐ)
MOBI044152000082206546747757872quanglaxxxx2016-01-09 02:00:15.00020000
VT321065076820325145656572nguyenlxxxx2016-01-09 14:45:20.00020000
VT659769446746674665107672diepvutokxxxx2016-01-09 15:27:46.00050000
Khi các bạn được được bài viết này, tức là phần thưởng đã được gửi tới hộp quà của các bạn!
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!


Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT