Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Nạp Thẻ Liền Tay Nhận Ngay Thẻ +9 Bất Kỳ (Charging to Get +9 Uniform Cards)

Tìm KiếmGiải Vô Địch CUP – FIFA Online 2 SEA Tháng 09/2015 (Championship Cup - FIFA Online 2 SEA 08/2015)

Các nql thân mến (Dear Managers)!

CUP VO DICH -FIFAONLINE 2 SEA
Tiếp nối mùa Giải Vô Địch CUP - FIFA Online 2 SEA Tháng 08 vừa qua, chúng tôi sẽ tổ chức tiếp Giải Vô Địch CUP - FIFA Online 2 SEA Tháng 09. Đây sẽ là một trong những giải đấu có thể nói là danh giá nhất FIFA Online 2 SEA , và là nơi tranh tài của TOP 32 nhà quản lý đứng đầu mùa giải Đại Chiến Liên Đoàn Tháng 09 này.
(Following the season Championship CUP - FIFA Online 2 SEA on last August month, we will organize next Championship CUP - FIFA Online 2 SEA on this Sep month. This will be one of the league can say is the most prestigious FIFA Online 2 SEA, and the place of TOP 32 competition managers head Wars League season 09 this month).
 • Thời gian thi đấu: từ ngày 20/09 đến ngày 30/09/2015
 • Time competition from September 20th to September 30th ,2015.
 • Đối tượng tham gia: TOP 32 nhà quản lý đứng đầu mùa giải Đại Chiến Liên Đoàn Tháng 09
 • Participants is TOP 32 managers Wars League season on this September month.
 • Hình thức thi đấu: đối kháng 1~1, loại trực tiếp
 • Form of competition: player 1 vs 1 player, knockout
 • Đội hình thi đấu: Sử dụng đội hình chính thức (bắt buộc)
 • MATCH: Use the official team (required)
 • Luật thi đấu: Nghiêm cấm các hình thức sau, nếu vi phạm coi như xử thua cuộc (Competition rules: The following forms are strictly prohibited, if such treatment violates considered losers)
 • Chửi bậy trong thi đấu (Swearing in competition)
 • Hack dis, ESC, Bug, Delay (ko tính do mạng kém) (hack speed, bug, esc, dis)
 • Bỏ thi đấu (Skip competition)
 • Cố tình sử dụng bug, câu giờ, khiêu khích (Deliberately using bug, prolonged, provocative)
 • Trận đấu không diễn ra, coi như xử thua cả 2 đội….(The match did not take place, as the two teams lost ....)
 • Đổi tên nhà quản lý trong quá trình diễn ra mùa giải (Rename the managers during the season takes place)
GIẢI HẠNG (TOP)
Tên vật phẩm (Item Name)
Số lượng (Quantity)
GIẢI NHẤT6,000,000 LP6.000.000
20 gói thẻ QM huyền thoại20
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 tuần)7
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 tuần)7
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
GIẢI NHÌ4,000,000 LP4.000.000
10 gói thẻ QM huyền thoại10
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
GIẢI BA2,000,000 LP2.000.000
10 gói thẻ QM SS 11 all10
Thẻ bảo vệ cầu thủ thường +6 (1 ngày)1
Kính x2 chỉ số cầu thủ x202
Thẻ bảo vệ cầu thủ SS+4 (1 ngày)1
Some events are going on....
1. Sự kiện “Nhà Quản lý may mắn” – Event Lucky Managers


Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT