Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

Tìm KiếmKết quả sự kiệnTri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (The result of event Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)

Các nhà quản lý thân mến (dear managers)!
Sau 5 ngày đua TOP quay xèng, và chúng ta đã tìm ra được những nhà quản lý có thể nói là đen đủi nhất. Họ chưa 1 lần nào nhận được phần thưởng cao nhất trong thời gian diễn ra sự kiện. (After 5 days of racing TOP rotation capsule machine, and we have found managers can say is the most unlucky. They have not one time received the highest awards during the event.)
ngay_vang_sieu_khuyen_mai_se_ket_thuc_vao_luc_23h59_ngay_02_01_3
Chi tiết sự kiện, các bạn xem ở đây: http://fifaonline2sea.com/cuong-nhiet-cuoi-tuan-cung-fifa-online-2-sea-chuc-mung-khia-giang-nam-hoc-moi-crazy-weekend-with-fifa-online-2-sea-happy-new-school-year/
Và đây là danh sách TOP 3 nhà quản lý đen đủi nhất ở mỗi máy xèng (And here is a list of the TOP 3 most unlucky manager in each slot machine)
  • TOP 3 máy da cam (3 TOPs of Orange Machine):
SEQMANAGER NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP
1Ðộc Cô Cầu Bại801
2P.K.M532
3※¶\¶hóc︿Çon※463
  • TOP 3 máy tím (3 TOPs of Purple Machine):
SEQMANAGER NAMETOTAL UNLUCKY ROTATESTOP
1P.K.M1111
2Koi.Sino702
3gtfjygkhh213
  • Phần thưởng (Awards ):
TOPPhần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da CamMáy Tím
Orange MachinePurple Machine
TOP1Eric Cantona HT +7Zico HT +7
Thomas Ravelli HT +7Viktor Onopko HT +7
TOP 2Eric Cantona HT +6Zico HT +6
Thomas Ravelli HT +6Viktor Onopko HT +6
TOP 3Eric Cantona HT +5Zico HT +5
Thomas Ravelli HT +5Viktor Onopko HT +5
  • Trao thưởng (Rewards):  Chúng tôi sẽ trao thưởng tới các bạn trong lần bảo trì hệ thống đêm nay ngày 07/09/2015. (We will reward you in time to maintain the system tonight dated 07.09.2015).

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT