Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Đăng nhập nhận quà Max khủng (Login Event - get cool gifts)

Tìm KiếmCập nhật sự kiện cuối tuần ngày 16/10 - Update new events on weekend days

1. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 16/10 đến 22h59 ngày 18/10/2015.
 • Eng: (Duration from 10h00 on Oct 16th to 22hours 59 minutes on Oct 18th , 2015)
 • Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần , 01 vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
 • Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received random one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)
ItemCodeITEM NAME
440920Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
440910Phiếu bảo vệ nâng cấp +4 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
2.Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 10h00 ngày 16/10 ~ 23h59 ngày 18/10/2015
 • Eng: (Duration from 10h am on Oct 16th to 23h 59 minutes on Oct 18th )
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ thi đấu 3 trận, người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong 2 gói vật phẩm package ss11 hoặc package ss10 sau
 • Eng: (Detailly: after for every 3 matchs, you will be received random one of the bellow package items)
 • Details :
STTNgàyTên vật phẩmDanh sách các gói cầu thủ nhận đượcSố lượng
1Ngày 16/10Gói vật phẩm SEASON 2011 PackageGói thẻ Season 2011 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)1 gói
Gói thẻ Season 2011 (Serie A Italia) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói)
Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói)
2Ngày 17/10Gói vật phẩm SEASON 2010 PackageGói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (1 gói)1 gói
Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói)
Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói)
Gói thẻ Season 2010 (Bundesliga Đức) (1 gói)
3Ngày 18/10Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày) Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)1 ngày
3.Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 16/10 đến 23h59 ngày 17/10/2015
 • Eng: (Duration from 10h00 am on Oct 17th , to 23h 59 minutes on Oct 18th , 2015)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, giảm giá 20% thị trường đấu giá
 • Eng: (Details: discount 20% auction in the event time)
4.Cập nhật máy xèng( Update Capsule Machine ingame)
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 16/10/2015
 • Eng: (Duration from  6 am on Oct 16th , 2015)
 • Nội dung: Các máy xèng sẽ thay giải thưởng cầu thủ như sau
 • Eng: (Content – Capsule Machines will be updated the max rewards as bellow)
Máy XèngREWARD_NAMEStat
Máy da camEric Cantona HT +101706
Zico HT+91649
Máy tímBum Kun Cha HT +101658
Rudi Völler HT+91567
Máy xanh láZlatan Ibrahimović SS11 +21620
Neymar SS11 +31478
Máy xanhEden Hazard SS11 +31519
Mario Balotelli SS11 +51510
5.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine)
 • Thời gian sự kiện: 06h00 ngày 16/10/2015 – 23h59 ngày 20/10/2015
 • Eng: duration form 06h00 on Oct 16th  to 23hours 59 minutes on Oct 20th , 2015.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, TOP các nhà quản lý có số lượt quay trượt giải thưởng cao nhất tại máy da cam, máy tím, đồng thời chưa quay được phần thưởng cao nhất tại các máy này sẽ được nhận phần thưởng tri ân như sau.
 • Eng: In the event time, 3rd Tops of gamers that have the most unlucky when using orange, purple machine , and have never received the highest reward in the event time then will be rewarded as follows gratitude.
 • Chú ý: chúng tôi sẽ xét duyệt TOP quay trượt của từng máy xèng. (Notes: we will get 3rd Top of every machine)
 • Phần thưởng (Rewards)
TOPPhần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da Cam
Orange Machine
Máy Tím
Purple mMachine
TOP1Eric Cantona HT +7Bum Kun Cha HT +7
Zico HT +7Rudi Völler HT+7
TOP 2Eric Cantona HT +6Bum Kun Cha HT +6
Zico HT +6Rudi Völler HT+6
TOP 3Eric Cantona HT +5Bum Kun Cha HT +5
Zico HT +5Rudi Völler HT+5
6.Sự kiện Tiêu 1 Vcoin nhận 5.000LP
 • Thời gian: từ 16/10 đến hết ngày 22/10 (duration from Oct 16th ,2015 to 23:59 Oct 22h,2015)
 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả những người chơi không tiêu Vcoin vào game FIFA Online 2 trong khoảng thời gian từ 15/9/2015 đến hết ngày 15/10/2015. (Only apply for account name that have never spent vcoin into game to buy item from Sep 15th, 2015 to Oct 15th , 2015)
 • Nội dung sự kiện:
– Trong thời gian sự kiện, người chơi tiêu bao nhiêu Vcoin để mua vật phẩm trong shop sẽ được tặng số LP tương ứng. (In the event’s time, gamer spend any Vcoin to buy item in game will be recieved correspond LP).
– Một tài khoản được mua nhiều vật phẩm, dựa vào tổng số vcoin người chơi tiêu qua mỗi lần giao dịch trong thời gian sự kiện sẽ được cộng dồn và trao thưởng. (Every account can buy multiple items)
– Tỷ lệ nhận thưởng là 1 vcoin = 5,000 LP. VD trong thời gian sự kiện người chơi tiêu tổng cộng 500 Vcoin sẽ nhận được 500*5000LP = 2,500,000 LP (1vcoin = 5000 LP. Example: you spent 500vcoin, so when the event ends, you will be recieved 500*5000LP = 2,500,000LP)
– Chú ý: các vật phẩm bonus LP sẽ không được áp dụng khi tiêu Vcoin để nhận thưởng. (Notes: don’t accept when buy item that have bonus LP)
 • Quy trình nhận thưởng: (Reward Process)
– Sau khi kết thúc sự kiện BQT sẽ tiến hành tổng hợp danh sách tiêu vcoin của sự kiện.
– Công bố danh sách tiêu Vcoin và tiến hành trao thưởng dự kiến vào ngày 23/102015
(After in the end, We will sum total Vcoin that you spent, and public on website and will reward on Oct 23th , 2015)
————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT