Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Mua 1 Tặng 1 - BUY 1 GET 1 FREE

Tìm KiếmCuồng nhiệt cuối tuần cùng FIFA Online 2 SEA cập nhật ngày 29/10 (Crazy with FIFA Online 2 SEA at Weekend’s Days – Updated on Oct 29th, 2016)


1. Đăng nhập nhận quà (Login Event)

-       Thời gian: Từ 06h00 ngày 29/10 đến 22h59 ngày 31/10/2016 (Giờ Việt Nam)
-       Eng: (Duration from  06h00 on Oct 29th , 2016 to 22hours 59 minutes on  Oct 31th , 2016 – Viet Nam hours)
-       Nội dung: Trong khoảng thời gian này, khi login vào game người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 lần một trong những vật phẩm sau: (áp dụng với level >= 30)
-       Eng: (Details of event: in the event time, when you login game you will be received one of the bellow items in the day, only apply for gamer has level >=30)

STT TÊN VẬT PHẨM
1 Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày)
2 Bình Hút Kinh Nghiệm đặc biệt (1 bình) 

-------------------------------

2. Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card) • Thời gian: 6h00 ngày 29/10 đến 12h00 ngày 30/10/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 6h00 minute on Oct 29th ,  2016 to 12hour 00 minutes on Oct 30th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Nội dung: Khi nạp thẻ vào game người chơi sẽ được khuyến mại mức Vcoin như sau (mức KM áp dụng cho mọi thẻ nạp, không giới hạn số lượng)
 • Eng: (In the event time, when gamer charge card, will be received Vcoin bonus as bellow. Notes: bonus level apply for every recharge, unlimit the quantity)


STT Mức thẻ nạp Vcoin nhận được % Bonus
1 10,000 VND 11 10%
2 20,000 VND 23 15%
3 30,000 VND 35 15%
4 50,000 VND 60 20%
5 100,000 VNĐ 200 100%
6 200,000 VND 400 100%
7 300,000 VND 600 100%
8 500,000 VND 1000 100%

Đặc biệt, các bạn vẫn được nhận thưởng  Sự kiện khuyến mại cho mệnh giá thẻ nạp đầu tiên mỗi ngày bình thường nhé. (Special, you will get gifts normal from Event for the first recharging everyday)------------------------------- 
3. Thi đấu nhận quà (Match Event)

 • Thời gian: 06h00 ngày 29/10 đến 23h59 ngày 31/10/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 06h am on Oct 29th , 2016 to 23 hours 59 minutes on Oct 31th , 2016)
 • Đối tượng: áp dụng với toàn thể các nhà quản lý FIFA SEA có level >30
 • Eng: (Who - apply with managers all have FIFASEA level> 30)
 • Nội dung: cứ sau 01 trận đấu bất kỳ, người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong những vật phẩm bên dưới.
 • Eng: (Detailly: after every 01 match, you will be received random one items bellow:)
 • Details list items:
 
Tên Vật Phẩm (Item Name)  Số lượng (Quantity)
Gói thẻ Season 2010 (Ngoại hạng Anh) (1 gói) 1
Gói thẻ Season 2010 (Serie A Italia) (1 gói) 1
Gói thẻ Season 2010 (LIGA TBN) (1 gói) 1
Gói thẻ Season 2011 (LIGA TBN) (1 gói) 1
Gói thẻ Season 2011 (Bundesliga Đức) (1 gói) 1
Gói thẻ Season 2011 (ALL) (1 gói) 1
Thẻ Question Mark huyền thoại (1 gói) 1
Gói thẻ Question Mark Huyền thoại đương đại (1 gói) 1
Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày) 1
Băng đầu gối giúp tăng các chỉ số Tấn công (Xanh) (10 trận) 1

------------------------
4.Sự kiện 777+ Lucky number >>>Cơ hội sở hữu thẻ +7 trong tầm tay

 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 22/10/2016 đến 23h59 ngày 31/10/2016 (giờ VN)
 • Eng: (Duration from 06h am on Oct 22th , to 23h 59 minutes on Oct 31th , 2016 – VN hours)
 • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform)
 • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
 • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
 • Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)
Lộ trình và cách thức trao thưởng như sau (Rewards):
 • Sau khi kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ công bố danh sách các tài khoản sẽ nhận được thẻ +7 tự chọn và số lượng tương ứng. (we will public list gamers will be rewards, and relate quantities)
 • C tài khoản trúng thưởng cung cấp tên cầu thủ mong muốn được nhận bằng cách lập yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.ffol2vn.net. Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết sau ( Al won gamers go to hotro.ffol2vn.net and provide the player name that you want to receive)
 • Tiêu đề: Nhận thưởng sự kiện 777+
 • Tên tài khoản:
 • Tên nhà quản lý
 • Chi tiết: ghi rõ tên cầu thủ muốn nhận (có hình ảnh ingame kèm theo – chụp ảnh có tên và chỉ số )
 ------------------------
  
    5. Tri ân VIP USER Tháng 10/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ
http://www.fifaonline2sea.com/2016/04/tri-vip-user-thang-42016.html
 ------------------------


 ------------------------

      7. Sự Kiện Level Up
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 29/10 đến 23h59 ngày 31/10/2016 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 06h00 am on Oct 29th , 2016  to 23h 59 minutes on Oct 31th , 2016 – Viet Nam hours)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý trong FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA)
 • Nội dung: Khi nhà quản lý đạt các mốc level 70, 90, 110, 130, 150, 170, 210, 240, 270, 320, 340, 360, 430, 480, 500, 520, 550, 610 sẽ nhận được một trong những phần quà bên dưới:
 • Eng: (Details: when your character get level up at 70, 90, 110, 130, 150, 170, 210, 240, 270, 320, 340, 360, 430, 480, 500, 520, 550, 610  you will get one of the bellow items)
 • Danh sách phần thưởng (The reward list):

NAME SỐ LƯỢNG
Bình hút kinh nghiệm (Đặt biệt) (1 bình) 2
Thẻ đổi màu tên đội (Da cam) 2
Thêm đội bóng và nhà quản lý (1 lần) 2
Phiếu bảo vệ nâng cấp +6 thẻ Uniform Seasonal (1 ngày) 2
Bình Hút Kinh Nghiệm (100%) (1 bình) 2
Nước uống phục hồi tối đa phong độ (2 lần) 2
Thẻ Question Mark Huyền Thoại Đương Đại (1 thẻ) 3
Thẻ Question Mark huyền thoại (1 thẻ) 3
Gói thẻ SS11 (Top4 Euro) (1 gói) 2
Thẻ Question Mark huyền thoại 100% (1) 1


8.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất - Phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine - new version)

 Chi tiết xem tại đây: http://www.fifaonline2sea.com/2016/10/tri-cac-nql-quay-xeng-en-ui-nhat-phien.html

 • Phần thưởng (Rewards)
 
TOP Phần thưởng đối với TOP từng máy Xèng
Rewards for Top/ Machine
Máy Da Cam Máy Tím Máy Xanh Lá Máy Xanh
Orange Machine Purple m Machine
TOP 1 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +9 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 2 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +8 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)
TOP 3 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…) 01 thẻ +7 tự chọn bất kỳ (HT, HTĐĐ, SS…)

 

----------------
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT