Tìm KiếmTri ân VIP USER Tháng 10/2016 (Gratitude To VIP USER of This Month 10/2016)
Các nhà quản lý thân mến! (Dear managers!)
Nhằm tri ân cũng như tôn vinh đến các NQL đã gắn bó với FIFA Online 2 SEA. BQT FIFA Online 2 SEA tổ chức sự kiện Tri ân VIP User cho tất cả NQL đã nạp tiền trong game FIFA Online 2 SEA trong tháng 10/2016 này. Theo đó, tất cả các NQL có tổng giá trị nạp tiền trong game FIFA Online từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016 sẽ được nhận thêm những phần thưởng LP vào ngày 01/11/2016. Tùy theo tổng giá trị nạp tiền của các NQL tính đến hết ngày 31/10/2016 thì sẽ nhận được giá trị LP và thẻ +10 tương ứng như sau:

(To gratitude and honor to the Coach of FIFA Online 2 SEA that have worked closely with. FIFA Online 2 SEA Leaders give Event VIP User Gratitude for all the managers that loaded money into FIFA Online 2 SEA in this month Oct -2016. Accordingly, All managers has a total value of recharge in the game FIFA Online 2 SEA from Oct - 01, 2016 to end on Oct 31th, 2016 will received rewards LP and the uniform cards +10 on date Nov- 01,2016. Depending on the total value of the deposit to the end date of month Oct 2016,  the managers will be received LPs corresponding values and the uniform cards +10 are as follows:)
 

VIP
Tổng nạp (Total Charging)
LP Bonus
VIP1
1,000,000 VND
1,000,000 LP
VIP2
2,000,000 VND
2,000,000 LP
VIP3
3,000,000 VND
3,000,000 LP
VIP4
4,000,000 VND
4,000,000 LP
VIP5
5,000,000 VND
5,000,000 LP
VIP6
6,000,000 VND
6,000,000 LP
VIP7
7,000,000 VND
7,000,000 LP
VIP8
8,000,000 VND
8,000,000 LP và 1 thẻ +10 bất kỳ
VIP9
9,000,000 VND
9,000,000 LP và 2 thẻ +10 bất kỳ
VIP10
10,000,000 VND
10,000,000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ

Chi tiết sự kiện (Details Event):
  • Thời gian sự kiện: Từ 0h00 ngày 01/10/2016 – 23h59 ngày 31/10/2016 (giờ VN)
  • Duration from 0h00 on Oct 01st, 2016 to 23 hours 59 minutes on Oct 31th, 2016 (Vietnamese Hours)
  • Đối tượng áp dụng: toàn thể nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
  • Apply for all managers of FIFA Online 2 SEA
  • Nội dung sự kiện: tri ân toàn thể nhà quản lý FIFA Online 2 Sea có tổng mức nạp trong thời gian sự kiện, theo các mức trên từ VIP 1 – VIP 10
  • Contents: Gratitude to all the managers of FIFA Online 2 SEA have recharged in of this month October and in about from VIP 1 to VIP 10.
Trao thưởng (Rewards): Vào ngày 01/11/2016, BQT sẽ tiến hành trao tặng LP cho tất cả các NQL có tổng giá trị nạp tiền theo các mức VIP 1 đến VIP 10.
(We will give the rewards on next month)

Trường hợp các nhà quản lý đạt VIP sớm (áp dụng cho VIP 8, VIP 9, VIP 10),  bạn có thể đăng ký và được trao thưởng trước khi sự kiện kết thúc.
(In the case: the managers become VIP early (for VIP 8, 9 VIP, VIP 10), you can register and be awarded before the event ends.)
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT