Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Hướng Dẫn Kết Nối Đá Worldtour + PvP (Guide to connect to play Worldtour vs PvP)

Tìm KiếmThông báo dừng sự kiện "Nhà đầu tư tài ba" (Stop Event "Nhà đầu tư tài ba")

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)

Do sự cố kỹ thuật, chúng tôi chính thức dừng sự kiện "Nhà đầu tư tài ba" vào hồi 11h20' ngày 4/2/2017
Như vậy, trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 11h20, sự kiện vẫn được áp dụng.
Còn sau 11h20 sự kiện không còn được áp dụng nữa.

Rất xin lỗi về sự bất tiện này.
Cám ơn!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT