Tìm KiếmCập nhật điểm đua TOP nâng cấp thẻ lúc16h00 ngày 11/3/2017 (Update points of event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
Chi tiết sự kiện đua top nâng cấp thẻ (Details about this event): các bạn có thể xem tại đây (at here)

 • Thời gian: 12h00 ngày 8/3/2017 đên 23h59 ngày 16/3/2017
 • Eng: (Duration from 12h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 16th , 2017)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ  uniform (không áp dụng gói thẻ)  từ các máy xèng da cam, tím, xanh lá cay, xanh lá.
  • (Condition 1: in the event time, you have to get minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
  • Điều kiện 2: TOP nhà quản lý có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất và >=500 điểm,  dựa trên thang điểm như sau  
  • (Condition 1: Upgrade scores the most successful card based on the following scale and >=500 points):
 
STT (SEQ) Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) Điểm (Get Point)
3 +4 1
4 +5 5
5 +6 10
6 +7 30
7 +8 50
8 +9 80
9 +10 400


Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)

 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Giá trị phần thưởng (Rewards) Số lượng (Qut)
TOP 1 Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) 3
TOP 2 Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +2, two cards )
TOP 3 Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +2, one card )
TOP 4 Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +1, two cards)
TOP 5 Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +1, one card)


Sau đây là điểm mà các nhà quản lý kiếm được tính đến hồi 16h00 ngay 11/3/2017 (update points at 16 hour 00 on Mar 11th, 2017):

STT CHARACTER NAME GRADE +4 GRADE +5 GRADE +6 GRADE +7 GRADE +8 GRADE +9 GRADE +10 TOTAL POINTS
1 CụcCứtMàuHường 27 80 186 199 7 0 0 8607
2 ____Fe___ 5 3 4 3 16 0 0 950
3 Ngoc_Kiet_FC 29 33 18 8 1 0 0 664
4 Arsenal__D&G 11 11 9 6 6 0 0 636
5 juz4fun 12 11 11 7 4 0 0 587
6 VINACOMIN 0 0 0 0 6 1 0 380
7 Tình & Tiền 7 3 2 3 0 0 0 132
8 MIKADO_NAMDINH 0 0 0 0 2 0 0 100
9 SimSốÐẹp GiáRẻ 0 0 1 1 1 0 0 90
10 makiemluan 3 5 3 1 0 0 0 88
11 dmckks 1 4 0 0 1 0 0 71
12 TheSamba 0 0 1 2 0 0 0 70
13 Hugo. 0 0 1 2 0 0 0 70
14 Đường Lưỡi Bò 0 0 0 2 0 0 0 60
15 __Viet_Nam__ 5 1 2 1 0 0 0 60
16 ★SAT︿すHU★ 0 1 0 0 1 0 0 55
17 SceneMinimal 0 0 0 0 1 0 0 50
18 uLRick 0 0 0 0 1 0 0 50
19 Tinh*Y3u*FiFa^ 0 0 0 0 1 0 0 50
20 HT+9 0 0 0 0 1 0 0 50
21 QWEADSASDASD 0 0 0 0 1 0 0 50
22 KoolBoy.Fc 0 0 0 0 1 0 0 50
23 Atemu 0 0 0 0 1 0 0 50
24 Ðống Phân Vàng 3 2 2 0 0 0 0 33
25 ★Minh®Trúс™ 0 0 0 1 0 0 0 30
26 Arsenal__No__1 0 0 0 1 0 0 0 30
27 mikitty 0 0 0 1 0 0 0 30
28 Bò Gà Online™ 0 0 0 1 0 0 0 30
29 ChiSutVaoCot 3 1 2 0 0 0 0 28
30 _-Torres_- 1 1 2 0 0 0 0 26
31 new2 1 1 1 0 0 0 0 16
32 POTATOE'S 1 1 1 0 0 0 0 16
33 Kuchungtinh 0 1 1 0 0 0 0 15
34 Thuc.Dan.Phap 0 1 1 0 0 0 0 15
35 Ðồng Tháp Mười 2 2 0 0 0 0 0 12
36 [VN]_VanTit" 1 0 1 0 0 0 0 11
37 Boo.Béo 1 2 0 0 0 0 0 11
38 {Hoan}Black 0 0 1 0 0 0 0 10
39 Silit_Club... 0 0 1 0 0 0 0 10
40 AIVIP 0 0 1 0 0 0 0 10
41 TienThuy_111 2 1 0 0 0 0 0 7
42 Leaddddd 1 1 0 0 0 0 0 6
43 ''SuperHero''- 1 1 0 0 0 0 0 6
44 kskuteo3 1 1 0 0 0 0 0 6
45 NTTT 1 1 0 0 0 0 0 6
46 LandCruiser 0 1 0 0 0 0 0 5
47 Armada.Byul 0 1 0 0 0 0 0 5
48 _Rad_ 0 1 0 0 0 0 0 5
49 Kaitou_Kid 0 1 0 0 0 0 0 5
50 xuannh01 0 1 0 0 0 0 0 5
51 phuongpham 3 0 0 0 0 0 0 3
52 즐라탄사랑해요 1 0 0 0 0 0 0 1
53 BACKOREA 1 0 0 0 0 0 0 1
54 stt_hn 1 0 0 0 0 0 0 1
55 milanmilan 1 0 0 0 0 0 0 1
56 LiverpollFc 1 0 0 0 0 0 0 1
57 KimChiPower1 1 0 0 0 0 0 0 1
58 JackDanial 1 0 0 0 0 0 0 1
59 ZzNamPhongzZ 1 0 0 0 0 0 0 1


--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------
0. Khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp (Bonus 50% Vcoin when you charge card)

• Thời gian: 6h00 ngày 11/3/2017 đến 12h00 ngày 12/3/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 06h00 minute on Mar  11th,  2017 to 12 hour 00 minutes on Mar 12th , 2017 – Viet Nam hours)

--------
 1. Giảm giá 70% khi mua vật phẩm Xèng 

• Thời gian: từ 06h00 ngày 25/2/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)
• Eng: (Duration from 06 am on Feb 25th, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
  -------
4. Thay đổi phần thưởng Sự kiện Online nhận quà (Change the gifts of event Reward Base Time Online)
 • Thời gian cập nhật: từ 20h00 ngày 3/3/2017 đến 23h59 ngày 6/3/2017
 • Eng: (Duration from 20 am on Mar 03rd, 2017  to 23h 59 minutes on Mar 06th, 2017)
-------
5.Tri ân các NQL quay xèng đen đủi nhất – phiên bản mới (Gratitude to the most unlucky gamers when using capsule machine – new version)

 • Thời gian sự kiện: 18h00 ngày 6/3/2017 đến  23h59 ngày 12/3/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: duration form 18h00 on Mar 06th, 2017 to 23hours 59 minutes on Mar 12th, 2017 – VietNam Hous.
--------
 • Thời gian: 12h00 ngày 8/3/2017 đên 23h59 ngày 16/3/2017
 • Eng: (Duration from 12h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 16th , 2017)
  --------

 • Thời gian: Từ 12h00 ngày 8/3/2017 đến 23h59 ngày 12/3/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 6h00 am on Mar 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  Mar 12th,2017 – VN hours)
--------

 • Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
 • (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
  --------
9. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 06h00 ngày 11/3/2017 đến 22h59 ngày 13/3/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  06h00 on  Mar 11th , 2017 to 22hours 59 minutes on  Mar 13h , 2017  – Viet Nam hours)
  --------
10. Thi đấu nhận quà (Match Event)
 • Thời gian: 06h00 ngày 11/3/2017 đến 23h59 ngày 13/3/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from 06h am on Mar 11th , 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 13th , 2017 – Vietnam hours)
  --------
 
 • Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 11/3/2017 đến 23h59 ngày 19/3/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  06h00 minute on Mar 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on Mar 19th, 2017 – Viet Nam hours)

--------
12. The Lucky Man Event >>> Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ


Thời gian: Từ 6h00 ngày 14/3/2017 đến 23h59 ngày 16/3/2017
(Duration from 6hour 00 minute on Mar  14th ,2017 to 23hour 59 minutes on Mar 16th
  --------


 
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 11/3/2017 ~ 23h59 ngày 13/3/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 06h00 on Mar 11th, 2017 to 23 hours 59 minutes on Mar 13th, 2017)
 
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT