Tìm KiếmTOP Tạm Thời Sự Kiện Tôi Là Đại Gia FIFA Online 2 SEA Cập nhật lúc 15h15 ngày 10/7/2017 (TOP Temp of event I am VIP of FIFA Online 2 SEA – Updated at 15 hours 15 minutes on July 10th, 2017)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
-------
Sau đây là TOP Tạm Thời Sự Kiện Tôi Là Đại Gia FIFA Online 2 SEA  Cập nhật lúc 15h25 ngày 20/7/2017 (>=300Vcoin)
(TOP Temp of event I am VIP of FIFA Online 2 SEA – Updated at 15 hours 25 minutes on July 10th, 2017) ( >=300Vcoin)
Sự kiện diễn ra: 
Từ 8h00 ngày 4/7/2017 đến 23h59 ngày 10/7/2017 (giờ Việt Nam)
Phần thưởng:

Sau đây là danh sách TOP VIP tạm thời, tính đến thời điểm 15h15' ngày 10/7/2017:
STT (Seq) ACCOUNT NAME TOP TEMP
1 jangdonghxxxxx Top temp 1 <=4000Vcoin
2 ffxx198xxxxx Top temp 2
3 chinatowxxxxx Top temp 3
4 thuantdxxxxx Top temp 4
5 daigiaonlixxxxx Top temp 5
6 gohanz199xxxxx Top temp 6
7 johncartexxxxx Top temp 7
8 fuckfifxxxxx Top temp 8
9 hmrs200xxxxx Top temp 9
10 hugo199xxxxx Top temp 10
11 yumilxxxxx Top temp 11
12 mhyhxxxxx Top temp 12
13 rudals6235@gmailxxxxx Top temp 13
14 lej745658xxxxx Top temp 14
15 vanchien55xxxxx Top temp 14
16 mhy039xxxxx Top temp 14
17 yun184xxxxx Top temp 14
18 a627550xxxxx Top temp 14
19 hohoangcaucitxxxxx Top temp 14
20 nvthanh7xxxxx Top temp 15
21 hungkg01xxxxx Top temp 16
22 tintin8xxxxx Top temp 16
23 mariostupid0xxxxx Top temp 17
24 lowdnacxxxxx Top temp 17
25 qwerty670xxxxx Top temp 17
26 sale38xxxxx Top temp 17 >=300Vcoin

-------- 
CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS) 

--------

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT