Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Tiêu 1 Vcoin Nhận Gói Quà Khủng (Spend 1Vcoin to Get Express Gifts)

Tìm KiếmCập nhật điểm đua TOP nâng cấp thẻ lúc 09h00 ngày 10/08/2017 (Update points of event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers!)
Chi tiết sự kiện đua top nâng cấp thẻ (Details about this event): các bạn có thể xem tại đây (at here)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
 • Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
 • Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
  • Điều kiện 1: Trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ  uniform +9 hoặc +7 (không áp dụng gói thẻ)  từ các máy xèng da cam, tím, xanh lá cay, xanh lá.
  • (Condition 1: in the event time, you have to get minimum 01 the uniform card +9 or +7(not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
  • Điều kiện 2: TOP nhà quản lý có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất và >=1000 điểm,  dựa trên thang điểm như sau  
  • (Condition 1: Upgrade scores the most successful card based on the following scale and >=1000 points):
 
STT (SEQ) Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) Điểm (Get Point)
3 +4 1
4 +5 5
5 +6 10
6 +7 30
7 +8 50
8 +9 80
9 +10 400


Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)

 • Phần thưởng (Rewards)

TOP Giá trị phần thưởng (Rewards) Số lượng (Qut)
TOP 1 Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) 3
TOP 2 Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +2, two cards )
TOP 3 Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +2, one card )
TOP 4 Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất 2
(Will be updated +1, two cards)
TOP 5 Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất 1
(Will be updated +1, one card)


Sau đây là các nhà quản lý đã quay được phần thưởng là thẻ uniform từ một trong các máy xèng (The bellow got minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple  Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)

Seq The Coach
1 Choi_em
2 푸푸아
3 dmckks3
4 *SIEU*GA*


Sau đây là điểm mà các nhà quản lý kiếm được tính đến hồi 09h00 ngay 10/8/2017 (update points at 09 hour 00 on August 10th, 2017):

 

STT CHARACTER NAME GRADE +4 GRADE +5 GRADE +6 GRADE +7 GRADE +8 GRADE +9 GRADE +10 TOTAL POINT
1 푸푸아 2 2 4 4 28 2 0 1733
23 John.Cena 0 0 0 0 8 0 0 401
32 *SIEU*GA* 0 0 0 0 6 0 0 301
27 Lão Già Gân™ 0 0 0 0 4 0 0 201
28 D___H 0 1 0 0 3 0 0 156
2 Xinh & Xấu 1 2 2 3 0 0 0 122
38 dmckks3 0 0 0 0 2 0 0 101
4 BMW___S1000RR 1 2 0 2 0 0 0 72
3 TựLong 4 1 0 2 0 0 0 70
49 KoolBoy.Fc 0 0 0 0 1 0 0 51
64 Voller 0 0 0 0 1 0 0 51
7 TheSamba 1 0 1 1 0 0 0 42
70 Lão Già Gân™  6 3 1 0 0 0 0 32
76 Sp@in 6 5 0 0 0 0 0 32
5 _S0ng&Vi-'Y3u" 0 0 0 1 0 0 0 31
6 MU..2018 0 0 0 1 0 0 0 31
8 ☆①Duy②Xuyên③☆ 0 0 0 1 0 0 0 31
53 Noo175 3 4 0 0 0 0 0 24
59 Ngoc_Kiet_FC 1 1 1 0 0 0 0 17
42 giet_thoi_gian 2 2 0 0 0 0 0 13
10 Dsquared1102 0 0 1 0 0 0 0 11
73 THAN_LONG_96 0 2 0 0 0 0 0 11
22 MyGalaxy 0 1 0 0 0 0 0 6
62 92_QN 0 1 0 0 0 0 0 6
11 (-*_*)V--->CC 4 0 0 0 0 0 0 5
77 TOKUDAA 1 0 0 0 0 0 0 2
9 QnHuyQn 0 0 0 0 0 0 0 1
12 sodasoda 0 0 0 0 0 0 0 1
13 *Spider_Man* 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Siralex121 0 0 0 0 0 0 0 1
15 knox 0 0 0 0 0 0 0 1
16 bavuonghp6789 0 0 0 0 0 0 0 1
17 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1
18 대왕고치 0 0 0 0 0 0 0 1
19 DungAnh$ 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Zed_Faker 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Szaby005 0 0 0 0 0 0 0 1
24 TuVanTaiChinh 0 0 0 0 0 0 0 1
25 Kendyboydz 0 0 0 0 0 0 0 1
26 IrisTruong 0 0 0 0 0 0 0 1
29 서재령 0 0 0 0 0 0 0 1
30 kietngo 0 0 0 0 0 0 0 1
31 rocket1gio 0 0 0 0 0 0 0 1
33 akira17518 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Jukelo 0 0 0 0 0 0 0 1
35 0::::::[]====> 0 0 0 0 0 0 0 1
36 David_Phong_92 0 0 0 0 0 0 0 1
37 tuandesign 0 0 0 0 0 0 0 1
39 1985 0 0 0 0 0 0 0 1
40 tan091193 0 0 0 0 0 0 0 1
41 justin9970 0 0 0 0 0 0 0 1
43 bauuc 0 0 0 0 0 0 0 1
44 심심풀이 0 0 0 0 0 0 0 1
45 asenal95 0 0 0 0 0 0 0 1
46 King......!!! 0 0 0 0 0 0 0 1
47 TitanKiki 0 0 0 0 0 0 0 1
48 realllllllllll 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Kienuyquyen 0 0 0 0 0 0 0 1
51 GgWaKs 0 0 0 0 0 0 0 1
52 manu69 0 0 0 0 0 0 0 1
54 __Kitty-Tung__ 0 0 0 0 0 0 0 1
55 zDTCz 0 0 0 0 0 0 0 1
56 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 1
57 Dragomir 0 0 0 0 0 0 0 1
58 HuuTinhProFifa 0 0 0 0 0 0 0 1
60 ㅇㄴㅁㅇㄴㅁㅇ 0 0 0 0 0 0 0 1
61 hieutinnghia 0 0 0 0 0 0 0 1
63 KikH 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Ace Card 0 0 0 0 0 0 0 1
66 VUDUC 0 0 0 0 0 0 0 1
67 KyzSieuSao 0 0 0 0 0 0 0 1
68 chida528 0 0 0 0 0 0 0 1
69 <3_2404_ td=""> 0 0 0 0 0 0 0 1
71 PororoAndCrong 0 0 0 0 0 0 0 1
72 ken2505 0 0 0 0 0 0 0 1
74 tranlocttkt 0 0 0 0 0 0 0 1
75 NguoiPhanXu 0 0 0 0 0 0 0 1
78 Dildo 0 0 0 0 0 0 0 1
79 PapaiHero69 0 0 0 0 0 0 0 1
80 Napoli........ 0 0 0 0 0 0 0 1
81 Tommy_Anh 0 0 0 0 0 0 0 1
82 S-Hu*ng 0 0 0 0 0 0 0 1
83 ohanhlaai11 0 0 0 0 0 0 0 1
84 Manucian_Bmt 0 0 0 0 0 0 0 1
85 쌀라뿜빠 0 0 0 0 0 0 0 1
86 TrungSoa_92 0 0 0 0 0 0 0 1


--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Lên Level Up - Nhận Quà Max Khủng
• Thời gian: Từ 6h00 ngày 5/8 đến 23h59 ngày 10/8/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 6h00 am on August 05th , 2017  to 23h 59 minutes on August 10th, 2017 – Viet Nam hours)
2. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)

 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
3. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
4. Mua 1 Tặng 1 Free – Áp dụng với vật phẩm >=6Vcoin (Buy 1 GET 1 FREE Apply with item has price >=6Vcoin)
 
 • Thời gian: Từ 11h00 ngày 9/8/2017 ~ 23h59 ngày 10/8/2017 (giờ Việt Nam)
 • Eng: (duration from 11h00 on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 10th, 2017)
5. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
6. Tặng 20 Thẻ Uniform Card +9 Mỗi Ngày (Give 20 The Uniform Card +9, Everyday)

 • Thời gian: từ 17h00 ngày 9/8 đến 23h59' ngày 11/8/2017
 • Duration from 17 hours 00 minutes on August 09th, 2017 to 23 hours 59 minutes on August 11th, 2017

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT