Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Khuyến mãi thẻ nạp lên tới 100% (Bonus Vcoin up to 100% when you charge card)

    Hiện tại, kênh nạp thẻ bằng thẻ cào đang bảo trì, các bạn có thể nạp thẻ bằng cách chuyển khoản qua paypal, hoặc ví momo: 1. Hướng d...

Tìm KiếmKết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)

 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)

 • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
 • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
 • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform)
 • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
 • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
 • Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):

STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 678225551427 doremitv1xxxxx 2017-08-09 10:15:38.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
2 467739608627 ducchelseafc8xxxxx 2017-08-09 11:34:09.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
3 272159602927 xom6mautaxxxxx 2017-08-12 16:00:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
4 481309677127 xom6mautaxxxxx 2017-08-12 23:38:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
5 516339432727 nonchoxxxxx 2017-08-09 18:45:47.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
6 764521507027 zaicotai678xxxxx 2017-08-10 15:56:13.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
7 847354422427 zaicotai678xxxxx 2017-08-10 15:26:26.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
8 765920212327 zaicotai678xxxxx 2017-08-12 02:09:42.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
9 978717486127 zaicotai678xxxxx 2017-08-12 02:11:03.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
10 395598849327 nonchoxxxxx 2017-08-09 18:44:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
11 946228700227 huywd271xxxxx 2017-08-10 10:47:38.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
12 746922425527 huywd27xxxxx 2017-08-10 11:52:28.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
13 465217972527 huykiuxxxxxxx 2017-08-08 16:00:10.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
14 757325575927 djaqhgis12xxxxx 2017-08-13 15:18:32.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
15 213762453327 huywd271xxxxx 2017-08-11 00:00:13.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
16 438235851327 huywd271xxxxx 2017-08-10 11:52:45.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
17 378638244427 huywd271xxxxx 2017-08-10 23:59:38.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
18 549444458627 nh0ck_tunxxxxx 2017-08-13 11:05:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
19 702867105227 redevil201xxxxx 2017-08-13 11:19:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
20 476828823227 poopooxxxxx 2017-08-08 21:21:23.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
21 953073903427 poopooxxxxx 2017-08-08 21:27:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
22 128805832027 Polarixxxxx 2017-08-11 18:50:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
23 214220126927 poopooxxxxx 2017-08-12 21:39:12.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
24 240233398427 dmckksxxxxx 2017-08-13 00:24:06.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
25 512557215727 painisxxxxx 2017-08-12 12:15:29.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
26 341200298227 painisxxxxx 2017-08-12 12:20:26.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
27 484807228927 poopooxxxxx 2017-08-08 21:25:28.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
28 459653083427 z1234200xxxxx 2017-08-11 21:40:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
29 407972716027 UrbanZakapxxxxx 2017-08-12 07:50:01.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
30 210906940727 UrbanZakapxxxxx 2017-08-12 07:59:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
31 148325945427 sale38xxxxx 2017-08-08 12:27:10.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
32 273341268627 huywd271xxxxx 2017-08-10 23:59:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
33 301764801027 huywd271xxxxx 2017-08-13 20:15:55.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
34 127596231427 tungchelseaismexxxxx 2017-08-12 19:26:16.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
35 964733052927 zaicotai678xxxxx 2017-08-13 10:07:47.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
36 948251306727 huywd271xxxxx 2017-08-11 00:00:29.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
37 567586324027 letanan1xxxxx 2017-08-13 10:20:40.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
38 457247321927 096628926xxxxx 2017-08-13 10:29:32.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
39 806445950427 nh0ck_tunxxxxx 2017-08-10 21:49:05.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
40 910245786227 kzukooxxxxx 2017-08-10 21:52:39.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
41 865744908027 dltmdgns760xxxxx 2017-08-12 09:10:57.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
42 916052853227 dmckksxxxxx 2017-08-08 22:55:29.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
43 281609766727 zaicotai678xxxxx 2017-08-12 09:31:42.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
44 214024577627 zaicotai678xxxxx 2017-08-12 12:36:58.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
45 305399689727 zaicotai678xxxxx 2017-08-12 12:50:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
46 915400645327 tungchelseaismexxxxx 2017-08-12 00:23:54.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
47 496474168327 tungchelseaismexxxxx 2017-08-12 00:25:39.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
48 249191180627 sale38xxxxx 2017-08-08 12:26:15.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
49 556679011447 tkdgns232xxxxx 2017-08-09 21:25:13.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
50 349955791327 huywd271xxxxx 2017-08-08 11:43:09.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
51 682343958527 huywd271xxxxx 2017-08-08 13:02:32.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
52 354623069427 huywd271xxxxx 2017-08-09 11:46:23.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
53 140372520327 huywd271xxxxx 2017-08-09 12:16:03.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
54 554503093427 huywd271xxxxx 2017-08-09 12:37:50.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
55 152438355227 huywd271xxxxx 2017-08-09 16:50:03.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
56 459864166727 huywd271xxxxx 2017-08-09 23:50:24.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
57 682035902627 huywd271xxxxx 2017-08-10 00:06:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
58 632105309527 huywd271xxxxx 2017-08-10 01:23:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
59 802309412227 doremitv1xxxxx 2017-08-12 11:25:21.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
60 576654342927 doremitv1xxxxx 2017-08-12 11:26:05.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
61 638058763627 vanbinh2159xxxxx 2017-08-12 13:56:53.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
62 437075289527 sale38xxxxx 2017-08-09 21:33:17.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
63 804080739827 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 00:37:21.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
64 887783647627 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 00:38:21.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
65 243379667827 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 00:41:01.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
66 528848663027 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 00:28:35.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
67 360946831227 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 00:29:45.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
68 520778236627 phong260xxxxx 2017-08-12 19:33:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
69 204778874927 phong260xxxxx 2017-08-12 19:36:07.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
70 757770924527 phong260xxxxx 2017-08-12 19:38:54.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
71 505982528127 sale38xxxxx 2017-08-12 23:11:43.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
72 922222950627 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 22:03:46.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
73 348107940227 hohoangcaucitxxxxx 2017-08-12 22:05:52.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
74 839231032027 tungdink9xxxxx 2017-08-12 22:24:52.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
75 169203746427 tungdink9xxxxx 2017-08-12 22:26:21.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
76 873918790127 tungdink9xxxxx 2017-08-12 22:28:59.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)

 

 

  --------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự kiện 777+ Lucky number (The event 777+ Lucky Number)


 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 8/8/2017 đến 23h59 ngày 13/8/2017 (giờ VN)
 •  Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th, 2017 to 23h 59 minutes on  August 13th, 2017 – VN hours)
2. Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

 • Thời gian: 10h00 ngày 8/8/2017 đên 23h59 ngày 14/8/2017
 • Eng: (Duration from 10h00 am on August 08th , to 23h 59 minutes on August 14th , 2017)
3. Thi đấu tăng 100% điểm kinh nghiệm (Match to get Exp for Coach and Players)
• Thời gian: 12h00 ngày 9/8 đến 23h59 ngày 14/5/2017 (Giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  12h00 on August 09th, 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th , 2017 – Viet Nam hours)
5. Thi Đấu Nhận Quà Khung Giờ Vàng (Match Event on Golden Time)
 • Thời gian: từ 14h00 đến 23h00 các ngày từ 11/8 đến 14/8/2017 - giờ Việt Nam
 • Eng: (Duration from 14h00 to 23h00 on August 11th - 14th, 2017 - Vietnam hours)
6. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/8/2017 đến 22h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
- Eng: (Duration from  14h00 on  August 11th, 2017 to 22hours 59 minutes on  August 14th, 2017  – Viet Nam hours)
7. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
 • Thời gian: 14h00 ngày 11/8/2017 đến 23h59 ngày 14/8/2017 (Giờ Việt Nam)
 • Eng: (Duration from  14h00 on August 11th , 2017 to 23hours 59 minutes on  August 14th, 2017 – Viet Nam hours)

——


– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!
---

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT