Tìm KiếmKết quả Sự kiện 777 + Lucky Number Từ 8h00 ngày 1/9/2017 đến 23h59 ngày 4/9/2017 (giờ VN)

Các nhà quản lý thân mến, (Dear all managers)

  • Thời gian: Từ 8h00 ngày 1/9/2017 đến 23h59 ngày 4/9/2017 (giờ VN)
  •  Eng: (Duration from 8h00 am on Sep 01st, 2017 to 23h 59 minutes on  Sep 04th, 2017 – VN hours)
  • Đối tượng: áp dụng toàn thể các nhà quản lý FIFA Online 2 SEA
  • Eng: (Who - apply with managers of FIFA Online 2 SEA.
  • Nội dung: Khi nạp thẻ có mã thẻ (phần số nằm ở dưới phần phải cào) với số cuối = 7 người chơi sẽ nhận được 01 thẻ Uniform +7 tự chọn. (Contents: When you charge in FIFA Online 2 SEA that your card have one final code =7, you will be received 01 uniform)
  • Chỉ áp dụng với các thẻ có mệnh giá 100.000 VND trở lên (Only apply with card >=100.000Vnđ)
  • 1 mã thẻ hợp lệ được chọn 1 cầu thủ (01 valid card will be choose 1 player +7)
  • Áp dụng với 01 loại thẻ cào:  VCOIN (Only apply with 01card type: Vcoin by VTC  Release)


Sau đây là danh sách tài khoản may mắn trúng thưởng (GMT +7):


STT (SEQ) Mã thẻ (Card Code) Tên Tài Khoản (Account Name) Thời gian nạp thẻ Số lượng (Quantity)
1 774636773127 sale38xxxxx 2017-09-01 08:21:45.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
2 504839952227 sale38xxxxx 2017-09-01 21:39:53.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
3 797828006927 dmckksxxxxx 2017-09-01 21:48:36.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
4 798798955327 sale38xxxxx 2017-09-01 22:33:20.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
5 558711895927 huywd271xxxxx 2017-09-01 23:25:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
6 926717587927 fairplayerxxxxx 2017-09-02 00:54:37.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
7 561465901627 xuanban201xxxxx 2017-09-02 08:08:39.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
8 816957821327 tungchelseaismexxxxx 2017-09-02 08:10:37.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
9 354214425227 tungchelseaismexxxxx 2017-09-02 08:14:53.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
10 827972361327 vanbinh21xxxxx 2017-09-02 08:37:53.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
11 327069082827 hmrs200xxxxx 2017-09-02 08:59:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
12 168759202527 dltmdgns760xxxxx 2017-09-02 09:54:27.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
13 645711818327 dltmdgns760xxxxx 2017-09-02 09:54:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
14 726303467827 kimsongxxxxx 2017-09-02 10:09:28.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
15 193907391527 dltmdgns760xxxxx 2017-09-02 10:24:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
16 260473271727 beieuonlinxxxxx 2017-09-02 10:48:34.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
17 753938954627 zaicotai678xxxxx 2017-09-02 11:01:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
18 461542150927 xom6mautaxxxxx 2017-09-02 11:01:54.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
19 696323089327 xom6mautaxxxxx 2017-09-02 11:04:12.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
20 335910181127 xom6mautaxxxxx 2017-09-02 11:06:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
21 985166882827 phongchelseafxxxxx 2017-09-02 11:14:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
22 921357584527 kimsongxxxxx 2017-09-02 11:15:15.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
23 167214794627 xuanban201xxxxx 2017-09-02 11:47:45.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
24 860140023127 nongdanbxxxxx 2017-09-02 12:09:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
25 485834547727 hmrs200xxxxx 2017-09-02 12:14:14.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
26 457015880827 zmszms151xxxxx 2017-09-02 12:18:48.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
27 236599464027 huywd271xxxxx 2017-09-02 12:29:18.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
28 755989756927 nalivetolovxxxxx 2017-09-02 13:55:07.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
29 661373416327 huywd271xxxxx 2017-09-02 14:14:22.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
30 566888452727 doremitv1xxxxx 2017-09-02 14:51:15.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
31 706209676337 kjhlkdxxxxx 2017-09-02 15:01:25.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
32 687313053327 luzixxxxx 2017-09-02 15:07:30.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
33 806774227027 kimsongxxxxx 2017-09-02 19:23:45.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
34 178597884327 hmrs200xxxxx 2017-09-02 19:28:41.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
35 730366828727 huywd271xxxxx 2017-09-02 20:56:56.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
36 475334620627 ace31xxxxx 2017-09-02 22:05:59.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
37 242911794527 sale38xxxxx 2017-09-02 22:22:53.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
38 432936980047 hmrs200xxxxx 2017-09-02 22:23:12.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
39 535922584647 fairplayerxxxxx 2017-09-02 22:29:42.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
40 206550771827 dhfmadxxxxx 2017-09-02 22:52:46.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
41 732143450527 xuanban201xxxxx 2017-09-02 22:57:50.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
42 369564217627 kimsongxxxxx 2017-09-02 22:58:04.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
43 759345808627 fairplayerxxxxx 2017-09-02 22:58:09.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
44 240633315927 dhfmadxxxxx 2017-09-02 23:02:01.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
45 920979488447 beieuonlinxxxxx 2017-09-02 23:02:23.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
46 198070387027 beieuonlinxxxxx 2017-09-02 23:55:33.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
47 328996741527 xuanban201xxxxx 2017-09-02 23:58:11.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
48 220222886327 kimsongxxxxx 2017-09-02 23:58:37.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
49 225084162927 poopooxxxxx 2017-09-03 01:11:13.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
50 670568695427 poopooxxxxx 2017-09-03 01:12:16.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
51 431891294727 huywd271xxxxx 2017-09-03 07:18:46.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
52 655670214327 huywd271xxxxx 2017-09-03 08:08:31.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
53 632910834627 xom6mautaxxxxx 2017-09-03 08:56:49.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
54 696077088227 xom6mautaxxxxx 2017-09-03 08:57:10.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
55 988990763827 xom6mautaxxxxx 2017-09-03 08:57:32.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
56 177454405827 lakniemtin123xxxxx 2017-09-03 10:33:44.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
57 674968237047 hyunwonjjanxxxxx 2017-09-03 17:48:57.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)
58 808122968837 hyunwonjjanxxxxx 2017-09-03 17:51:58.000 1 Player +7 Tự chọn (HT, HTĐĐ, Season..)

--------

CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)

--------

1. Sự kiện Tôi là Đại Gia FIFA Online 2 SEA - Cơ hội sở hữu thẻ +9 trong tầm tay ( I am VIP of FIFA Online 2 - Opportunities to owns +9 cards in your hands) 

• Thời gian sự kiện: Từ 8h00 ngày 1/9/2017 đến 23h59 ngày 8/9/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from  8h00 minute on Sep 01st, 2017 to 23hour 59 minutes on Sep 08th, 2017 – Viet Nam hours)

——

– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/fifasea
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA

– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT