Sự Kiện Hot Đang Diễn Ra (Event Going On)

Sự Kiện TOP Nâng Cấp Thẻ (The event TOP Update The Grade of Uniform Cards)

Tìm KiếmThông báo Bảo Trì Máy Chủ vào hồi 6h00' ngày 21/10 (Maintain System at 8 hours 00 minutes on Oct 21th)

Thông báo Bảo Trì Máy Chủ
Thời gian dự kiến:6h00 - 8h00 ngày 21/10/2018
Trong khoảng thời gian trên, các bạn không thể đăng nhập vào game được.
Cám ơn!

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT